AstronomieAntwoorden
AstronomieAntwoordenBoek: Asteroïden


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

1. Asteroïden

Deze bladzijde beantwoordt vragen over asteroïden of planetoïden. De vragen zijn:

[395]

1. Asteroïden

Ik heb informatie over de banen van 79.084 asteroïden. Enkele kenmerken staan in de volgende tabel. \(a\) is de lengte van de halve lange as, in AE. \(e\) is de excentriciteit. \(i\) is de helling van de baan, in graden. \(q\) is de kleinste afstand tot de Zon, in AE. \(Q\) is de grootste afstand tot de Zon, in AE. \(v_\text{min}\) is de kleinste snelheid, in km/s. \(v_\text{max}\) is de grootste snelheid, in km/s. < toont de kleinste waarde, \(μ\) de gemiddelde waarde, > de grootste waarde, en \(σ\) is een maat voor de spreiding van de waarden (die voor normaal verdeelde waarden overeen komt met de standaardafwijking maar minder gevoelig is voor uitzonderlijk grote of kleine waarden dan de standaardafwijking). Bijvoorbeeld, de snelste asteroïde die ik ken (Aten) gaat 109,52 km/s als die asteroïde het dichtst bij de Zon is.

Tabel 1: Baanelementen van asteroïden

< \(μ\) > \(σ\)
\(a\) 0,642 2,704 120,88 0,384
\(e\) 0,001 0,136 0,956 0,068
\(i\) 0,025 7,742 160,39 5,443
\(q\) 0,140 2,333 42,79 0,440
\(Q\) 1,019 3,074 213,20 0,404
\(v_\text{min}\) 0,60 16,06 25,20 1,28
\(v_\text{max}\) 4,58 21,21 109,52 2,39[AA]

[../../pic/docsleft.gif vorige][../../pic/docsrigh.gif volgende]


talen: [en] [nl]

http://aa.quae.nl/nl/antwoorden/asteroiden.html;
Laatst vernieuwd: 2016−02−07