AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de Almagest

De Almagest is de naam waaronder het meest bekende astronomische boek van Claudius Ptolemaeus sinds ongeveer de 10e eeuw bekend staat. Dit boek werd door Ptolemaeus in de 2e eeuw in het Grieks geschreven (in Alexandrië in Egypte) en heette toen μαθηματική σύνταξις (Mathematike Syntaxis = Wiskundige Verhandeling). Het bevat een compleet geocentrisch model voor alle toen bekende planeten en de Zon en Maan, met uitleg hoe hen posities en verschijnselen te voorspellen. Het boek werd hét standaardwerk voor de astronomie en werd daarom later Hè Megalè Syntaxis (De Grote Verhandeling) genoemd. In de 9e eeuw werd het boek door Islamitische astronomen naar het Arabisch vertaald. De Griekse versie werd in West-Europa vergeten. In de 12e eeuw vertaalde Gerard van Cremona een Arabische versie, die toen al-mjsṭy "de grootste" genoemd werd, naar het Latijn, en zo werd het boek in de West-Europese astronomie weer bekend, maar toen onder de gelatiniseerde versie van de Arabische titel, Almagest.