AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

Isaac Newton

Isaac Newton (1642 - 1727) stond aan de wieg van de mechanica. Newton stelde de eerste bruikbare wetenschappelijke verklaring op van zwaartekracht, middels zijn Zwaartekrachtswet van Newton. Daarmee legde Newton uit hoe de Maan rond de Aarde blijft draaien. Hij vond de differentiaalrekening uit en verklaarde ook veel optische verschijnselen zoals het spectrum. De eenheid van kracht is naar hem newton (symbool: N) genoemd.

De drie "gewone" Wetten van Newton zijn:

  1. (De Traagheidswet) Een voorwerp waarop geen krachten werken beweegt met constante snelheid langs een rechte lijn.
  2. Een voorwerp waarop een kracht werkt wordt versneld met een versnelling die evenredig is met de grootte van de kracht en omgekeerd evenredig met de massa van het voorwerp.
  3. (De Wet van Aktie en Reactie) Op elke actiekracht volgt een even grote maar tegengesteld gerichte reactiekracht.