AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de apsis

'ap‧sis, meervoud apsiden; hapsis = [Grieks] verbinding

Een apsis is een punt in een baan rond een hemellichaam waarin de afstand tot het hemellichaam extreem is (dat wil zeggen: het kleinst of het grootst). De twee apsiden van een gesloten baan liggen op een rechte lijn, de apsidenlijn, die ook door het centrale hemellichaam gaat. De apsis die het dichtste bij het centrale hemellichaam ligt heet de perifocus. De verste apsis heet apofocus.