AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de conjunctie

con‧'junc‧tie, meervoud conjuncties; con- = [Latijn] samen, junctio = [Latijn] verbinding

Als twee hemellichamen in conjunctie zijn, dan zijn ze dicht bij elkaar aan de hemel. Wanneer sterrenkundigen iets zeggen zoals "Jupiter is in conjunctie", zonder een tweede hemellichaam te noemen, dan bedoelen ze dat Jupiter in conjunctie is met de Zon. In dat geval is Jupiter de hele nacht niet te zien. De planeten die verder van de Zon zijn dan de Aarde hebben elke synodische periode één conjunctie met de Zon. De planeten die dichter bij de Zon zijn dan de Aarde hebben twee conjuncties per synodische periode: één (de benedenconjunctie) wanneer ze tussen de Zon en de Aarde door bewegen, en één (de bovenconjunctie) wanneer ze achter de Zon langs bewegen. In plaats van conjunctie wordt ook wel eens samenstand gezegd. Het tegengestelde van een conjunctie is een oppositie.