AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de coronamassa-uitstoting

co‧'ro‧na‧'mas‧sa‧'uit‧sto‧ting, meervoud coronamassa-uitstotingen; koroonè = [Grieks] kroon

Een coronamassa-uitstoting (ook wel coronale massauitstoting genoemd, en afgekort tot CMU) is een enorme uitstoting van materiaal uit de corona van de Zon de ruimte in. CMU's kunnen op bellen of lussen lijken of vreemdere vormen aannemen. Zelfs als ze nog dicht bij de Zon zijn kunnen CMU's groter zijn dan de Zon zelf, maar ze zijn uiterst ijl en er zit dan ook relatief maar heel weinig materiaal in. Nabij de Aarde heeft het materiaal in een CMU een dichtheid van ten hoogste ongeveer 100 protonen per kubieke centimeter, en dat is ongeveer 19 grootteorden minder dan de dichtheid van lucht aan het aardoppervlak.