AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

eclipticaal

e‧'clip‧ti‧'caal; ekleiptikos = [Grieks] tot een verduistering behorend

Eclipticaal betekent: betrekking hebbend op de ecliptica. In het eclipticale coördinatenstelsel worden posities aan de hemel aangegeven met de eclipticale lengte en breedte. De breedte wordt gemeten ten opzichte van de ecliptica, en de lengte ten opzichte van het lentepunt.