AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de elongatie

'e‧lon‧'ga‧tie, meervoud elongaties

De elongatie van een hemellichaam is een maat voor de afstand aan de hemel van dat hemellichaam tot de Zon. De volgende verschillende definities worden gebruikt:

  1. de hoekafstand tussen het centrum van het hemellichaam en het centrum van de Zon, zoals gezien vanuit het centrum van de Aarde
  2. het verschil in geocentrische eclipticale lengtegraad tussen het centrum van het hemellichaam en het centrum van de Zon

Voor een hemellichaam op de ecliptica geven beide definities dezelfde resultaten.

De elongatie kan per definitie niet groter zijn dan 180 graden. Buitenplaneten kunnen elke elongatie tot aan de maximale 180° hebben, maar binnenplaneten hebben een maximum elongatie minder dan 180°. De maximum elongatie van Mercurius is ongeveer 28°, en die van Venus ongeveer 48°.