AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de exponentiële notatie

'ex‧po‧nen‧ti‧'e‧le no‧'ta‧tie; exponentis = [Latijn] uitstalling, notatio = [Latijn] aantekening

Exponentiële notatie is een manier die veel in de wetenschap gebruikt wordt om getallen op te schrijven omdat hij handig is voor de hele grote en hele kleine getallen die in de wetenschap vaak voorkomen. Exponentiële notatie bestaat uit twee getallen, de mantisse en de exponent. De mantisse is een getal dat gebroken mag zijn (dus met een deel achter de komma) en dat meestal tussen de 1 en de 10 ligt. De exponent is een heel getal dat aangeeft met welke macht van 10 de mantisse vermenigvuldigd moet worden, dus over hoeveel plaatsen de komma naar links (als de exponent negatief is) of naar rechts (als de exponent positief is) geschoven moet worden.

Er zijn verschillende manieren in gebruik om de mantisse en de exponent te verbinden. De nette wiskundige manier is om "maal tien tot de macht" tussen de mantisse en de exponent te zetten, maar dan moet de exponent als superscript een beetje hoger geschreven worden, en dat kan op simpele tekstschermen niet netjes of zelfs helemaal niet gedaan worden. Daarom wordt er in computerwerk meestal een letter "E" of "e" tussen de mantisse en de exponent gezet.

Bijvoorbeeld: drie triljard, een drie met 18 nullen erachter, wordt in exponentiële notatie geschreven als 3×1018 (de 18 hoort een beetje hoger te staan dan de 10, als jouw beeldscherm dat aan kan) of 3 × 1018. Omdat de dominante computerbesturingssystemen uit de Amerikaanse hoek komen, wordt in mantisses met gebroken getallen vaak een punt in plaats van een komma gebruikt, zoals dat in de Amerikaanse notatie van gebroken getallen (en op rekenmachines) gebruikelijk is. Dus 3.2 × 103 is gelijk aan 3200 en 3.2 × 10−3 is gelijk aan 0,0032.

Meestal gebruiken mensen óf exponentiële notatie, óf gewone notatie, al naar gelang welke korter is. Exponentiële notatie is handig voor getallen die vele orden van grootte verschillen van 1.