AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

geografisch

'ge‧o.'gra‧fisch; gè = [Grieks] Aarde, graphia = [Grieks] beschrijving

Geografisch betekent "de Aarde beschrijvend". Het geografische coördinatenstelsel meet de breedte ten opzichte van de evenaar, en de lengte ten opzichte van de nulmeridiaan die om historische redenen door Greenwich in Londen gaat.