AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

grote getallen

Hier is een lijstje met de Nederlandse namen van grote getallen en kleine delen, en de voorvoegsels die daarbij horen voor eenheden. In de bovenste regel van de table betekent "ovg" orde van grootte: dit geeft aan hoeveel nullen er in het spel zijn. Het voorvoegsel kun je gebruiken bij eenheden: zo is bijvoorbeeld een kilometer of km gelijk aan 1.000 meter, en een megameter of Mm gelijk aan 1.000.000 meter of 1.000 kilometer.

Tabel 2: Hele Grote en Hele Kleine Getallen

naam ovg voorvoegsel getal
triljard 21 1.000.000.000.000.000.000.000
triljoen 18 exa = E 1.000.000.000.000.000.000
biljard 15 peta = P 1.000.000.000.000.000
biljoen 12 tera = T 1.000.000.000.000
miljard 9 giga = G 1.000.000.000
miljoen 6 mega = M 1.000.000
duizend 3 kilo = k 1.000
honderd 2 hecto = h 100
tien 1 deca = da 10
tiende −1 deci = d 1/10
honderdste −2 centi = c 1/100
duizendste −3 milli = m 1/1.000
miljoenste −6 micro = ยต 1/1.000.000
miljardste −9 nano = n 1/1.000.000.000
biljoenste −12 pico = p 1/1.000.000.000.000
biljardste −15 femto = f 1/1.000.000.000.000.000
triljoenste −18 atto = a 1/1.000.000.000.000.000.000
triljardste −21 1/1.000.000.000.000.000.000.000