AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de lichtsnelheid

'licht‧snel‧heid

De snelheid van het licht in een vacuüm is een natuurconstante, per definitie gelijk aan 299.792.458 m/s. De lichtsnelheid door een materiaal heen, zoals water of glas, is lager dan de lichtsnelheid in een vacuüm met een factor die gelijk is aan de brekingsindex van het materiaal. Als er niet expliciet een materiaal genoemd wordt, dan kun je aannemen dat het om de lichtsnelheid in een vacuüm gaat.