AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de meridiaan

'me‧ri‧di‧'aan, meervoud meridianen; meridianus = [Latijn] de middag betreffend

Een meridiaan is

  1. een halve grote cirkel die over het oppervlak tussen de geografische polen van een hemellichaam loopt. Meridianen snijden de evenaar loodrecht. Waarnemers op dezelfde meridiaan hebben dezelfde zonnetijd.
  2. de halve grote cirkel die over de hemelbol tussen de equatoriale noordpool (bij de Poolster) en de equatoriale zuidpool loopt via het zenit. Wanneer de Zon door de meridiaan gaat dan staat zij het hoogste aan de hemel en is het middag. Deze meridiaan wordt ook wel de hemelmeridiaan genoemd.