AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de oppositie

'op‧po‧'si‧tie, meervoud opposities; oppositio = [Latijn] tegenstelling

Twee hemellichamen zijn in oppositie wanneer ze aan de hemel tegenover elkaar staan (gezien vanaf de Aarde). Als er maar één hemellichaam genoemd wordt, dan is het tweede hemellichaam de Zon. Alleen planeten die verder van de Zon staan dan de Aarde kunnen (met de Zon) in oppositie zijn. Rond die tijd zijn ze de hele nacht boven de horizon en dus het beste te zien. Het tegengestelde van een oppositie is een conjunctie.