AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de relativiteitstheorie

're‧la‧ti‧vi‧'teits‧the‧o.rie, meervoud relativiteitstheorieën

Een relativiteitstheorie is een theorie waarin er geen bevoorrechte plaatsen of tijden zijn. Meer specifiek is een relativiteitstheorie één van de twee theorieën met die naam die werden uitgevonden door Albert Einstein.