AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1885

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1885


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1885] [Q 1885]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1885-01-02T23 Me o +284.38
1885-01-03T15 Me V +283.48
1885-01-04T05 Me p 0.6708
1885-01-04T16 Ur d −0.48
1885-01-05T10
** 
b +177.39
1885-01-06T06 Ur Rg +182.94
1885-01-06T21 Lu xa +188.52
1885-01-06T23 Me +d −19.86
1885-01-09T11
** 
B +191.62
1885-01-12T03 Lu V +252.05
1885-01-12T21 Lu a 0.002716
1885-01-13T11 Lu d −18.50
1885-01-14T09 Me Pg +275.01
1885-01-15T20 Lu c +296.46
1885-01-19T22 Ve d −22.88
1885-01-21T11 Lu xd +6.73
1885-01-23T02 Ne d +16.20
1885-01-25T23 Sa d +21.53
1885-01-26T04 Me e −24.85
1885-01-27T07 Lu +d +18.42
1885-01-28T05
** 
S +273.39
1885-01-28T13 Lu p 0.002411
1885-01-28T14 Lu v +107.64
1885-01-28T19
** 
s +185.47
1885-01-29T15 Ne Pg +50.53
1885-01-30T04 Lu o +131.02
1885-01-30T12 Ve xd +288.09
1885-01-30T19 Me d −22.06
1885-02-01T16 Me xd +289.54
1885-02-03T01 Lu xa +185.81
1885-02-04T10 Ma a 2.371
1885-02-09T01 Lu V +259.66
1885-02-09T12 Lu a 0.002710
1885-02-09T19 Lu d −18.34
1885-02-10T18 Ve v +302.09
1885-02-10T23 Ma o +322.99
1885-02-13T23 Ma v +325.34
1885-02-14T14 Lu c +326.63
1885-02-16T07 Sa Pg +77.29
1885-02-17T14 Lu xd +4.98
1885-02-18T15 Ju V +150.91
1885-02-18T17 Ju p 4.397
1885-02-19T00 Ju c +150.86
1885-02-20T01
** 
B +182.95
1885-02-23T15 Lu +d +18.26
1885-02-25T11 Lu p 0.002448
1885-02-25T13 Lu v +115.84
1885-02-28T16 Lu o +160.78
1885-03-02T09 Lu xa +184.69
1885-03-03T16
** 
S +236.76
1885-03-06T19 Me a 1.371
1885-03-09T03 Lu d −18.21
1885-03-09T04 Lu V +269.12
1885-03-09T08 Lu a 0.002704
1885-03-12T23 Me o +352.84
1885-03-16T05 Lu c +356.32
1885-03-16T20 Lu xd +4.65
1885-03-19T11 Me v +5.70
1885-03-20T15 Ur V +180.90
1885-03-21T00 Ur c +180.89
1885-03-21T06
** 
B +138.11
1885-03-21T14 Ur p 17.31
1885-03-22T21 Lu +d +18.19
1885-03-23T06 Me xd +13.36
1885-03-23T08 Lu p 0.002473
1885-03-23T09 Lu v +95.72
1885-03-29T18 Lu xa +184.70
1885-03-30T04 Lu o +190.16
1885-04-02T06
** 
S +174.93
1885-04-05T11 Lu d −18.20
1885-04-06T04 Lu a 0.002703
1885-04-06T07 Lu V +278.46
1885-04-07T13 Me e +19.24
1885-04-13T05 Lu xd +4.66
1885-04-14T17 Lu c +25.42
1885-04-15T14 Me +d +18.34
1885-04-17T01 Me Rg +42.30
1885-04-18T02 Lu v +73.45
1885-04-18T03
** 
B +111.28
1885-04-18T03 Lu p 0.002451
1885-04-19T03 Lu +d +18.24
1885-04-19T04 Ju +d +14.05
1885-04-21T07 Ju Pg +145.84
1885-04-26T01 Lu xa +184.47
1885-04-27T15 Me c +37.99
1885-04-28T07 Me V +37.56
1885-04-28T18 Lu o +219.08
1885-04-30T07 Me p 0.5603
1885-04-30T15 Me xa +36.04
1885-05-01T01
** 
S +153.84
1885-05-02T20 Lu d −18.31
1885-05-03T22 Lu a 0.002707
1885-05-04T04 Ve c +44.35
1885-05-04T08 Lu V +286.87
1885-05-06T12 Ve a 1.732
1885-05-10T13 Lu xd +3.80
1885-05-10T20 Me Pg +32.44
1885-05-12T23 Ne o +53.02
1885-05-13T05 Ne v +53.03
1885-05-13T22 Ne a 30.83
1885-05-14T03 Lu c +53.94
1885-05-14T23 Me d +9.61
1885-05-15T21 Lu v +80.11
1885-05-15T22 Lu p 0.002417
1885-05-16T00
** 
B +99.96
1885-05-16T12 Lu +d +18.36
1885-05-23T04 Lu xa +183.02
1885-05-23T16 Ve xd +68.32
1885-05-25T00 Me e −24.75
1885-05-28T08 Lu o +247.61
1885-05-29T06
** 
S +140.68
1885-05-30T04 Lu d −18.42
1885-05-31T11 Lu a 0.002713
1885-06-01T03 Lu V +292.94
1885-06-03T07 Ur +d +1.16
1885-06-05T05 Ur Pg +178.80
1885-06-06T18 Lu xd +1.54
1885-06-12T10 Lu c +82.04
1885-06-12T22 Lu +d +18.44
1885-06-13T02 Lu v +92.32
1885-06-13T04 Lu p 0.002394
1885-06-13T09 Ve +d +24.20
1885-06-13T14
** 
B +84.42
1885-06-17T20 Sa v +87.71
1885-06-17T23 Sa o +87.73
1885-06-18T14 Sa a 10.04
1885-06-19T05 Lu xa +180.38
1885-06-19T06 Me xd +79.10
1885-06-25T19 Me v +93.16
1885-06-26T11 Lu d −18.46
1885-06-26T23 Lu o +275.90
1885-06-26T23 Me o +95.79
1885-06-27T13
** 
S +126.96
1885-06-27T13 Me +d +24.56
1885-06-27T18 Lu a 0.002716
1885-06-28T09 Lu V +292.64
1885-06-28T11 Me a 1.328
1885-07-01T12 Ma xa +69.39
1885-07-03T20 Lu xd +358.64
1885-07-04T20
** 
b +55.99
1885-07-10T10 Lu +d +18.42
1885-07-11T11 Lu v +106.12
1885-07-11T13 Lu p 0.002388
1885-07-11T17 Lu c +109.96
1885-07-12T01
** 
B +77.90
1885-07-12T12 Sa +d +22.53
1885-07-16T08 Lu xa +177.61
1885-07-23T18 Lu d −18.38
1885-07-24T18 Lu V +282.50
1885-07-24T21 Lu a 0.002716
1885-07-26T14 Lu o +304.17
1885-07-26T23
** 
S +129.21
1885-07-27T15 Me xa +150.79
1885-07-30T21 Lu xd +356.41
1885-08-04T09 Ma +d +23.84
1885-08-05T14 Me e +27.34
1885-08-06T21 Lu +d +18.30
1885-08-08T19 Lu v +119.97
1885-08-08T22 Lu p 0.002401
1885-08-09T11
** 
B +85.18
1885-08-10T00 Lu c +137.97
1885-08-12T14 Lu xa +175.93
1885-08-19T14 Me Rg +168.60
1885-08-20T02 Lu d −18.25
1885-08-21T01 Lu V +282.87
1885-08-21T05 Ne +d +17.48
1885-08-21T07 Lu a 0.002711
1885-08-22T00 Me d +0.66
1885-08-24T05
** 
S +136.35
1885-08-25T05 Lu o +332.62
1885-08-27T01 Lu xd +355.54
1885-08-28T07 Ne Rg +55.60
1885-08-30T09 Me p 0.6267
1885-09-01T11 Me V +161.16
1885-09-02T06 Me c +160.40
1885-09-03T05 Lu +d +18.21
1885-09-05T23 Lu v +131.54
1885-09-06T01 Lu p 0.002429
1885-09-06T11
** 
B +90.48
1885-09-07T22 Ju a 6.434
1885-09-08T08 Lu c +166.32
1885-09-08T10 Ju c +166.37
1885-09-08T16 Ju v +166.43
1885-09-09T00 Lu xa +175.52
1885-09-11T16 Me Pg +154.82
1885-09-12T05 Ve xa +204.38
1885-09-15T05 Me xd +155.82
1885-09-15T22 Me +d +9.41
1885-09-16T09 Lu d −18.19
1885-09-17T21 Lu V +289.09
1885-09-17T22 Lu a 0.002705
1885-09-18T08 Me e −17.84
1885-09-21T11
** 
S +144.51
1885-09-23T08 Lu xd +355.57
1885-09-23T19 Lu o +243.40
1885-09-24T22 Ur a 19.32
1885-09-25T18 Ur c +183.34
1885-09-26T02 Ur v +183.36
1885-09-30T11 Lu +d +18.20
1885-10-03T07 Lu v +131.77
1885-10-03T10 Lu p 0.002463
1885-10-04T06
** 
B +105.41
1885-10-04T08 Me v +183.07
1885-10-06T09 Lu xa +175.54
1885-10-07T19 Lu c +195.19
1885-10-13T18 Lu d −18.25
1885-10-15T17 Lu a 0.002702
1885-10-15T22 Lu V +297.24
1885-10-16T00 Me o +203.35
1885-10-19T23 Sa Rg +98.40
1885-10-20T08 Sa d +22.29
1885-10-20T10
** 
S +169.31
1885-10-20T16 Lu xd +355.32
1885-10-22T20 Me a 1.434
1885-10-23T09 Lu o +30.66
1885-10-23T14 Me xa +215.88
1885-10-27T17 Lu +d +18.32
1885-10-27T19 Lu v +92.56
1885-10-28T08 Lu p 0.002469
1885-11-01T08
** 
B +130.62
1885-11-02T15 Lu xa +174.78
1885-11-06T09 Lu c +224.66
1885-11-08T23 Ve d −26.20
1885-11-10T03 Lu d −18.39
1885-11-12T13 Lu a 0.002705
1885-11-13T00 Lu V +306.08
1885-11-15T03 Ne p 28.83
1885-11-15T12 Ne V +54.18
1885-11-15T19 Ne o +54.17
1885-11-16T22 Lu xd +353.64
1885-11-17T15
** 
S +208.36
1885-11-21T21 Lu o +60.30
1885-11-24T01 Lu +d +18.47
1885-11-24T02 Lu v +92.37
1885-11-24T09 Lu p 0.002434
1885-11-27T02 Me d −25.84
1885-11-29T04
** 
B +159.08
1885-11-29T16 Lu xa +172.47
1885-11-30T12 Me e +21.24
1885-12-06T01 Lu c +254.65
1885-12-07T11 Lu d −18.53
1885-12-08T19 Ve e +47.27
1885-12-09T03 Me Rg +275.36
1885-12-10T08 Lu a 0.002712
1885-12-11T00 Lu V +314.43
1885-12-12T04 Me xd +274.50
1885-12-13T10
** 
s +177.84
1885-12-14T01 Lu xd +350.62
1885-12-14T13
** 
S +247.69
1885-12-18T16 Me c +267.50
1885-12-18T18 Me V +267.37
1885-12-18T23 Me p 0.6763
1885-12-21T08 Lu o +90.24
1885-12-21T12 Lu +d +18.54
1885-12-22T07 Lu v +104.67
1885-12-22T13 Lu p 0.002400
1885-12-24T13
** 
b +174.60
1885-12-25T20 Sa p 8.043
1885-12-25T23 Sa o +94.91
1885-12-26T04 Sa V +94.90
1885-12-26T17 Lu xa +169.34
1885-12-27T00 Me +d −19.95
1885-12-27T02
** 
B +164.35
1885-12-28T23 Me Pg +259.05[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1885.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19