AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1889

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1889


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1889] [Q 1889]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1889-01-01T03
** 
B +158.56
1889-01-01T09 Lu c +281.74
1889-01-01T10 Lu d −22.07
1889-01-02T00 Lu xd +291.21
1889-01-02T07 Ma v +324.71
1889-01-12T03 Lu V +62.38
1889-01-12T05 Lu a 0.002711
1889-01-13T11 Me v +304.28
1889-01-15T11 Lu +d +22.06
1889-01-16T05 Lu xa +111.26
1889-01-16T17 Lu o +117.38
1889-01-18T08
** 
S +244.22
1889-01-23T21 Ur d −7.98
1889-01-25T04 Ur Rg +201.99
1889-01-28T06 Lu p 0.002438
1889-01-28T08 Lu v +274.97
1889-01-28T18 Me xd +327.87
1889-01-28T20 Lu d −22.07
1889-01-29T10 Lu xd +291.22
1889-01-30T01 Me e +18.32
1889-01-30T14 Ne d +18.42
1889-01-30T20 Ve xd +357.44
1889-01-30T21 Lu c +311.77
1889-02-02T02
** 
B +166.96
1889-02-04T17 Sa V +136.93
1889-02-04T19 Sa p 8.177
1889-02-04T23 Sa o +136.92
1889-02-05T14 Me Rg +332.83
1889-02-07T14 Ne Pg +59.52
1889-02-08T20 Ju d −23.11
1889-02-08T23 Me +d −8.08
1889-02-09T00 Lu a 0.002705
1889-02-09T02 Lu V +69.70
1889-02-11T19 Lu +d +22.10
1889-02-12T12 Lu xa +110.99
1889-02-14T13 Me c +326.61
1889-02-15T04 Me V +325.88
1889-02-15T10 Lu o +147.50
1889-02-16T21 Me p 0.6386
1889-02-17T15
** 
S +253.95
1889-02-17T16 Ve e +46.58
1889-02-23T22 Lu v +264.99
1889-02-24T02 Lu p 0.002471
1889-02-25T03 Lu d −22.16
1889-02-25T17 Lu xd +290.37
1889-02-27T08 Me Pg +317.72
1889-03-01T10 Lu c +341.57
1889-03-03T13
** 
B +173.06
1889-03-06T04 Me d −14.46
1889-03-08T04 Me xa +321.33
1889-03-08T21 Lu a 0.002702
1889-03-09T02 Lu V +77.90
1889-03-10T17
** 
s +156.53
1889-03-11T03 Lu +d +22.27
1889-03-11T18 Lu xa +109.29
1889-03-12T23 Me e −27.58
1889-03-16T23 Lu o +177.11
1889-03-19T01
** 
S +248.66
1889-03-20T09 Lu v +225.20
1889-03-21T01 Lu p 0.002460
1889-03-24T08 Lu d −22.38
1889-03-24T19 Lu xd +288.05
1889-03-30T23 Lu c +10.97
1889-04-03T15
** 
B +158.46
1889-04-05T12 Ma xd +35.72
1889-04-05T16 Lu a 0.002705
1889-04-06T02 Lu V +85.50
1889-04-07T11 Lu +d +22.53
1889-04-07T20 Lu xa +106.38
1889-04-08T22 Ur V +199.97
1889-04-09T03 Ur o +199.96
1889-04-09T06 Ve Rg +49.14
1889-04-09T18 Ur p 17.40
1889-04-10T19 Ve +d +23.84
1889-04-12T20 Sa +d +17.92
1889-04-13T22 Sa Pg +133.43
1889-04-15T10 Lu o +206.13
1889-04-17T04 Lu v +232.20
1889-04-17T07
** 
S +211.71
1889-04-17T13 Lu p 0.002425
1889-04-18T14 Ju +d −22.92
1889-04-20T14 Lu d −22.64
1889-04-20T19 Lu xd +285.10
1889-04-21T23 Me a 1.332
1889-04-24T10 Ju Rg +278.28
1889-04-25T00 Me o +35.72
1889-04-26T18 Me xd +39.51
1889-04-27T13 Me v +41.26
1889-04-29T14 Lu c +39.91
1889-04-30T12 Ve V +40.92
1889-04-30T13 Ve c +40.88
1889-04-30T14 Ve p 0.2863
1889-04-30T19
** 
b +137.63
1889-05-02T09
** 
B +142.48
1889-05-03T07 Lu a 0.002712
1889-05-03T21 Lu V +91.27
1889-05-04T18 Lu +d +22.76
1889-05-04T22 Lu xa +103.67
1889-05-14T18 Lu o +234.60
1889-05-15T12 Lu v +245.95
1889-05-15T18 Lu p 0.002398
1889-05-16T12
** 
S +199.61
1889-05-17T22 Lu d −22.83
1889-05-18T00 Lu xd +282.92
1889-05-21T04 Me +d +25.52
1889-05-21T22 Ve Pg +32.67
1889-05-22T10 Ve xa +32.68
1889-05-22T11 Ne c +62.02
1889-05-22T19 Ne v +62.03
1889-05-23T05 Ne a 30.84
1889-05-24T06 Me e +22.73
1889-05-29T05 Lu c +68.47
1889-05-29T16
** 
s +143.50
1889-05-30T16 Lu a 0.002716
1889-05-31T05 Lu V +92.32
1889-05-31T08
** 
B +139.53
1889-06-01T01 Lu +d +22.89
1889-06-01T02 Lu xa +102.27
1889-06-01T16 Ve d +11.55
1889-06-04T03 Me xa +92.74
1889-06-06T10 Me Rg +92.95
1889-06-13T01 Lu v +262.16
1889-06-13T01 Lu o +262.69
1889-06-13T04 Lu p 0.002387
1889-06-13T20
** 
S +192.81
1889-06-14T08 Lu xd +282.11
1889-06-14T09 Lu d −22.90
1889-06-17T12 Me p 0.5542
1889-06-17T14 Ma c +87.00
1889-06-18T14 Me V +88.48
1889-06-18T22 Me c +88.29
1889-06-23T01 Ur +d −6.44
1889-06-24T05 Ma +d +24.19
1889-06-24T07 Ju o +273.39
1889-06-24T16 Ju V +273.34
1889-06-24T21 Ur Pg +197.87
1889-06-25T16 Ju p 4.214
1889-06-26T20 Lu a 0.002717
1889-06-26T22 Lu V +85.65
1889-06-27T08 Me d +18.70
1889-06-27T20 Lu c +96.80
1889-06-28T07 Lu xa +102.08
1889-06-28T08 Lu +d +22.90
1889-06-28T12
** 
B +132.81
1889-06-30T11 Me Pg +84.10
1889-07-09T20 Ve e −45.63
1889-07-11T13 Lu p 0.002395
1889-07-11T14 Lu v +278.86
1889-07-11T18 Ma a 2.599
1889-07-11T19 Lu xd +282.15
1889-07-11T19 Lu d −22.90
1889-07-11T21 Me e −20.61
1889-07-12T01
** 
S +181.35
1889-07-12T09 Lu o +290.63
1889-07-23T10 Me +d +22.49
1889-07-23T17 Me xd +106.10
1889-07-23T23 Lu V +83.38
1889-07-24T04 Lu a 0.002713
1889-07-25T13 Lu xa +102.13
1889-07-25T14 Lu +d +22.90
1889-07-27T12 Lu c +125.07
1889-07-27T21
** 
B +120.78
1889-08-03T02 Me v +126.73
1889-08-06T23 Me o +134.76
1889-08-08T04 Lu xd +281.77
1889-08-08T05 Lu d −22.93
1889-08-08T19 Lu p 0.002419
1889-08-09T00 Lu v +294.08
1889-08-10T08
** 
S +165.70
1889-08-10T16 Lu o +318.67
1889-08-11T23 Me a 1.358
1889-08-12T05 Ve +d +21.30
1889-08-16T02 Sa c +143.84
1889-08-16T06 Sa a 10.22
1889-08-16T11 Sa v +143.89
1889-08-20T14 Lu V +87.31
1889-08-20T18 Lu a 0.002706
1889-08-21T19 Lu xa +101.25
1889-08-21T20 Lu +d +22.98
1889-08-24T16 Ju Pg +268.44
1889-08-25T21
** 
B +112.61
1889-08-26T01 Lu c +153.48
1889-08-28T21 Ne +d +19.44
1889-08-31T02 Me xa +178.09
1889-09-04T07 Ju xd +268.62
1889-09-04T09 Lu xd +280.19
1889-09-04T12 Lu d −23.07
1889-09-05T12 Lu p 0.002453
1889-09-06T01 Lu v +304.05
1889-09-06T09 Ne Rg +64.58
1889-09-08T13
** 
S +160.86
1889-09-09T01 Lu o +347.05
1889-09-12T13 Ve xd +133.25
1889-09-17T11 Lu V +93.78
1889-09-17T13 Lu a 0.002702
1889-09-17T22 Lu xa +98.95
1889-09-18T03 Lu +d +23.18
1889-09-20T10 Me e +26.19
1889-09-23T18
** 
B +111.07
1889-09-24T14 Lu c +182.22
1889-09-30T15 Lu v +266.36
1889-10-01T04 Lu p 0.002473
1889-10-01T10 Lu xd +277.44
1889-10-01T17 Lu d −23.31
1889-10-03T03 Me d −15.43
1889-10-03T10 Me Rg +211.76
1889-10-07T00
** 
S +158.00
1889-10-08T13 Lu o +15.96
1889-10-10T02 Ju d −23.51
1889-10-13T23 Me p 0.6639
1889-10-14T09 Ur a 19.42
1889-10-15T00 Lu xa +95.94
1889-10-15T00 Ur c +202.38
1889-10-15T01 Me V +203.40
1889-10-15T08 Lu a 0.002703
1889-10-15T10 Lu V +101.21
1889-10-15T11 Ur v +202.40
1889-10-15T11 Lu +d +23.45
1889-10-15T12 Me c +202.85
1889-10-19T16 Me xd +198.29
1889-10-21T23
** 
B +105.45
1889-10-24T02 Lu c +211.39
1889-10-24T11 Me Pg +196.17
1889-10-26T13 Me +d −4.93
1889-10-26T17 Lu v +249.03
1889-10-27T05 Lu p 0.002447
1889-10-28T11 Lu xd +274.71
1889-10-28T23 Lu d −23.56
1889-10-31T04 Me e −18.59
1889-11-02T14
** 
b +83.34
1889-11-04T13
** 
S +155.62
1889-11-07T04 Lu o +45.48
1889-11-11T03 Lu xa +93.69
1889-11-11T20 Lu +d +23.66
1889-11-12T04 Lu a 0.002708
1889-11-12T09 Lu V +108.40
1889-11-19T10
** 
B +111.94
1889-11-19T23 Me v +228.55
1889-11-22T13 Lu c +241.01
1889-11-23T22 Lu v +261.47
1889-11-24T01 Ne p 28.84
1889-11-24T03 Lu p 0.002412
1889-11-24T12 Ne V +63.16
1889-11-24T16 Ne o +63.16
1889-11-24T17 Lu xd +273.24
1889-11-25T08 Lu d −23.71
1889-11-27T01 Me xa +239.77
1889-12-03T23
** 
S +169.48
1889-12-04T19 Me V +251.91
1889-12-06T21 Lu o +75.55
1889-12-06T23 Me o +255.37
1889-12-07T00 Me a 1.451
1889-12-08T08 Lu xa +92.97
1889-12-08T09 Sa d +11.47
1889-12-09T03 Lu +d +23.74
1889-12-09T19 Lu a 0.002714
1889-12-10T00 Lu V +112.50
1889-12-13T21 Sa Rg +153.92
1889-12-18T09
** 
B +128.12
1889-12-18T21 Me d −25.34
1889-12-22T00 Lu c +270.94
1889-12-22T04 Lu xd +273.01
1889-12-22T13 Lu p 0.002389
1889-12-22T13 Lu v +279.05
1889-12-22T18 Lu d −23.74
1889-12-25T16 Ve v +261.63
1889-12-26T02 Me v +285.72[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1889.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19