AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1895

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1895


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1895] [Q 1895]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1895-01-01T12 Me d −24.72
1895-01-02T06 Lu xa +354.65
1895-01-03T22 Me a 1.438
1895-01-09T07 Lu +d +28.48
1895-01-10T00 Me o +290.28
1895-01-10T18 Lu o +110.85
1895-01-11T07 Lu v +118.73
1895-01-11T12 Lu p 0.002390
1895-01-12T14
** 
S +320.02
1895-01-14T23 Lu xd +173.59
1895-01-22T07 Lu d −28.52
1895-01-24T00 Me v +314.02
1895-01-25T09 Lu c +305.72
1895-01-26T05 Lu a 0.002718
1895-01-26T23 Lu V +324.52
1895-01-29T08 Lu xa +352.43
1895-02-01T01
** 
B +181.00
1895-02-05T18 Lu +d +28.60
1895-02-06T00 Me xd +335.13
1895-02-07T08 Sa d −11.54
1895-02-08T16 Ne d +20.90
1895-02-08T21 Lu v +135.77
1895-02-09T01 Lu p 0.002384
1895-02-09T04 Me e +18.15
1895-02-09T05 Lu o +140.76
1895-02-11T07 Lu xd +172.03
1895-02-13T16
** 
S +257.29
1895-02-14T08 Sa Rg +217.25
1895-02-15T17 Me Rg +342.39
1895-02-18T13 Lu d −28.66
1895-02-18T14 Me +d −4.29
1895-02-19T03
** 
b +158.35
1895-02-19T16 Ju Pg +86.26
1895-02-21T13 Ne Pg +73.00
1895-02-21T18 Ur d −17.40
1895-02-22T07 Lu a 0.002717
1895-02-22T08 Lu V +314.17
1895-02-22T10 Ur Rg +229.94
1895-02-24T04 Lu c +335.86
1895-02-24T18 Me c +336.46
1895-02-25T12 Me V +335.69
1895-02-25T12 Lu xa +351.81
1895-02-27T12 Me p 0.6280
1895-03-01T02
** 
B +170.22
1895-03-05T02 Lu +d +28.70
1895-03-09T00
** 
s +163.58
1895-03-09T11 Lu v +152.73
1895-03-09T12 Lu p 0.002399
1895-03-09T22 Me Pg +327.79
1895-03-10T15 Lu o +170.34
1895-03-10T18 Lu xd +171.86
1895-03-14T18
** 
S +251.61
1895-03-16T03 Me d −11.57
1895-03-16T09 Me xa +329.74
1895-03-17T20 Lu d −28.70
1895-03-21T16 Lu V +314.92
1895-03-21T18 Lu a 0.002712
1895-03-23T18 Me e −27.77
1895-03-24T19 Lu xa +351.91
1895-03-25T22 Lu c +5.52
1895-03-27T20 Ve xd +35.31
1895-03-28T18 Ju xd +88.42
1895-03-31T17
** 
B +157.53
1895-04-01T08 Lu +d +28.67
1895-04-06T16 Lu p 0.002431
1895-04-06T19 Lu v +166.66
1895-04-07T04 Lu xd +171.74
1895-04-09T01 Lu o +199.45
1895-04-12T23
** 
S +207.38
1895-04-14T04 Lu d −28.61
1895-04-18T12 Lu V +321.12
1895-04-18T12 Lu a 0.002705
1895-04-19T16 Ju +d +23.48
1895-04-20T20 Ma +d +24.96
1895-04-21T01 Lu xa +351.38
1895-04-23T21 Sa o +213.93
1895-04-23T21 Sa p 8.794
1895-04-23T22 Sa V +213.93
1895-04-24T13 Lu c +34.58
1895-04-28T13 Lu +d +28.53
1895-04-30T01
** 
B +130.41
1895-05-02T09 Me a 1.327
1895-05-03T21 Lu p 0.002464
1895-05-04T04 Lu v +167.61
1895-05-04T09 Lu xd +170.59
1895-05-04T23 Me xd +45.28
1895-05-05T00 Me o +45.29
1895-05-06T16 Me v +48.96
1895-05-08T07 Ur o +227.92
1895-05-08T07 Ur V +227.92
1895-05-08T11 Lu o +228.10
1895-05-08T12 Ur p 17.68
1895-05-11T13 Lu d −28.46
1895-05-12T10
** 
S +168.66
1895-05-15T02 Ve +d +25.51
1895-05-16T07 Lu a 0.002701
1895-05-16T11 Lu V +328.34
1895-05-18T06 Lu xa +349.47
1895-05-24T00 Lu c +63.06
1895-05-25T19 Lu +d +28.39
1895-05-26T23 Me +d +25.66
1895-05-28T02 Lu v +120.32
1895-05-28T13
** 
B +107.58
1895-05-28T22 Lu p 0.002466
1895-05-31T11 Lu xd +168.17
1895-06-04T12 Me e +23.70
1895-06-05T21 Ne v +75.51
1895-06-06T00 Ne c +75.51
1895-06-06T12 Ne a 30.87
1895-06-06T23 Lu o +256.41
1895-06-07T20 Lu d −28.36
1895-06-11T00
** 
S +150.57
1895-06-12T08 Me xa +103.28
1895-06-13T02 Lu a 0.002703
1895-06-13T09 Lu V +335.23
1895-06-14T08 Lu xa +346.62
1895-06-18T02 Me Rg +104.54
1895-06-21T12
** 
b +78.43
1895-06-22T04 Lu +d +28.35
1895-06-22T09 Lu c +91.16
1895-06-24T12 Lu v +122.06
1895-06-24T23 Lu p 0.002435
1895-06-25T10
** 
B +100.53
1895-06-26T10 Sa +d −9.29
1895-06-27T12 Lu xd +165.39
1895-06-28T20 Me p 0.5610
1895-06-30T14 Me V +99.75
1895-07-01T02 Me c +99.45
1895-07-03T14 Sa Pg +210.54
1895-07-05T00 Me d +18.46
1895-07-05T02 Lu d −28.36
1895-07-06T11 Lu o +284.58
1895-07-09T02 Ju v +107.77
1895-07-09T11
** 
S +150.29
1895-07-10T01 Ju c +107.98
1895-07-10T18 Lu a 0.002709
1895-07-10T23 Ve e +45.52
1895-07-11T04 Lu V +340.97
1895-07-11T10 Lu xa +344.13
1895-07-11T17 Ju a 6.231
1895-07-12T06 Me Pg +95.18
1895-07-14T20
** 
s +82.81
1895-07-17T10 Ve xa +160.36
1895-07-19T13 Lu +d +28.42
1895-07-21T17 Lu c +119.13
1895-07-22T17 Me e −19.90
1895-07-22T17 Ur +d −16.28
1895-07-22T18 Lu v +134.75
1895-07-23T00 Lu p 0.002406
1895-07-23T18
** 
B +100.91
1895-07-24T10 Ur Pg +225.86
1895-07-24T16 Lu xd +163.48
1895-07-30T02 Me +d +21.63
1895-07-31T23 Me xd +112.57
1895-08-01T08 Lu d −28.46
1895-08-05T01 Lu o +312.85
1895-08-06T15
** 
S +143.99
1895-08-07T06 Lu a 0.002714
1895-08-07T14 Lu xa +342.94
1895-08-07T16 Lu V +343.56
1895-08-12T08 Me v +134.54
1895-08-15T22 Lu +d +28.51
1895-08-16T23 Me o +143.98
1895-08-20T00 Lu c +147.22
1895-08-20T06 Lu v +150.72
1895-08-20T08 Lu p 0.002389
1895-08-21T01 Lu xd +162.84
1895-08-21T07
** 
B +91.87
1895-08-22T19 Me a 1.369
1895-08-28T13 Lu d −28.55
1895-08-28T14 Ve Rg +184.00
1895-09-03T10 Lu a 0.002716
1895-09-03T10 Lu V +337.80
1895-09-03T17 Lu o +341.44
1895-09-03T20 Lu xa +342.85
1895-09-04T16
** 
S +138.82
1895-09-05T13 Ve d −8.32
1895-09-05T23
** 
b +61.15
1895-09-06T07 Ne +d +21.47
1895-09-08T07 Me xa +183.82
1895-09-12T06 Lu +d +28.55
1895-09-17T12 Lu xd +162.87
1895-09-17T19 Lu p 0.002391
1895-09-17T21 Lu v +168.18
1895-09-18T08
** 
B +92.62
1895-09-18T08 Lu c +175.67
1895-09-18T18 Ve c +176.06
1895-09-18T23 Ve V +175.93
1895-09-19T13 Ve p 0.2817
1895-09-20T13 Ne Rg +78.06
1895-09-21T09 Ma a 2.629
1895-09-24T20 Lu d −28.53
1895-09-30T06 Lu V +332.92
1895-09-30T14 Lu a 0.002713
1895-10-01T02 Lu xa +342.81
1895-10-01T05 Me e +25.58
1895-10-02T22
** 
S +144.59
1895-10-03T10 Lu o +28.57
1895-10-09T12 Lu +d +28.45
1895-10-10T00 Ve Pg +167.95
1895-10-10T20 Ma c +197.80
1895-10-12T20 Me d −18.32
1895-10-13T17 Me Rg +221.12
1895-10-13T23
** 
s +72.30
1895-10-14T21 Lu xd +162.34
1895-10-16T04 Lu p 0.002412
1895-10-16T10 Lu v +185.05
1895-10-16T11
** 
B +98.67
1895-10-17T18 Lu c +204.63
1895-10-22T05 Lu d −28.37
1895-10-23T01 Ve +d +1.24
1895-10-24T03 Me p 0.6690
1895-10-25T01 Me V +212.71
1895-10-25T09 Me c +212.25
1895-10-27T21 Lu V +336.47
1895-10-27T22 Me xd +209.20
1895-10-28T03 Lu a 0.002707
1895-10-28T07 Lu xa +341.63
1895-10-30T08
** 
S +144.85
1895-11-01T18
** 
b +67.69
1895-11-02T03 Sa a 10.84
1895-11-02T03 Lu o +39.98
1895-11-02T03 Sa c +220.01
1895-11-02T04 Sa v +220.01
1895-11-03T09 Me Pg +205.32
1895-11-05T04 Me +d −8.04
1895-11-05T18 Lu +d +28.27
1895-11-07T13 Ve xd +180.79
1895-11-10T10 Me e −19.04
1895-11-11T02 Lu xd +160.35
1895-11-12T04 Ur a 19.71
1895-11-12T08 Ur c +230.25
1895-11-12T16 Ur v +230.27
1895-11-13T00
** 
B +99.15
1895-11-13T03 Lu p 0.002447
1895-11-13T16 Lu v +197.74
1895-11-16T05 Lu c +234.13
1895-11-18T14 Lu d −28.21
1895-11-21T11 Ju d +18.45
1895-11-24T09 Lu xa +338.96
1895-11-24T19 Lu V +343.45
1895-11-24T22 Lu a 0.002703
1895-11-25T05 Ju Rg +129.15
1895-11-28T10
** 
S +153.74
1895-11-29T07 Ve e −46.76
1895-12-01T18 Lu o +69.87
1895-12-03T00 Lu +d +28.14
1895-12-05T07 Me xa +245.24
1895-12-08T01 Ne p 28.87
1895-12-08T02 Lu xd +157.33
1895-12-08T10 Ne o +76.65
1895-12-08T17 Ne V +76.64
1895-12-09T04 Lu p 0.002476
1895-12-10T04 Lu v +186.30
1895-12-11T10
** 
B +112.85
1895-12-14T03 Ma xa +241.74
1895-12-15T18 Lu c +264.10
1895-12-15T22 Lu d −28.13
1895-12-17T14 Me a 1.448
1895-12-19T23 Me o +268.29
1895-12-21T11 Lu xa +335.88
1895-12-22T19 Lu V +351.51
1895-12-22T19 Lu a 0.002703
1895-12-24T06 Me d −25.13
1895-12-27T18
** 
S +175.73
1895-12-30T08 Lu +d +28.15
1895-12-31T08 Lu o +99.97[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1895.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19