AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1897

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1897


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1897] [Q 1897]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1897-01-01T08 Lu d −27.38
1897-01-02T18 Lu c +283.19
1897-01-05T02 Lu xa +315.44
1897-01-06T05 Me e +19.13
1897-01-09T18 Me xd +308.76
1897-01-11T02 Lu V +29.47
1897-01-11T08 Lu a 0.002704
1897-01-13T03 Me Rg +309.80
1897-01-15T12 Lu +d +27.42
1897-01-15T20 Ma Pg +71.56
1897-01-16T21
** 
S +269.97
1897-01-18T08 Lu o +119.08
1897-01-18T18 Me +d −16.03
1897-01-19T13 Lu xd +135.25
1897-01-21T01 Ma d +25.14
1897-01-22T02 Me c +302.89
1897-01-22T11 Me V +302.37
1897-01-23T13 Me p 0.6597
1897-01-25T03 Lu p 0.002475
1897-01-25T09 Lu v +216.78
1897-01-28T08
** 
B +214.13
1897-01-28T15 Lu d −27.44
1897-01-29T22 Ve xd +356.74
1897-02-01T08 Lu c +313.30
1897-02-01T11 Lu xa +315.26
1897-02-02T21 Me Pg +293.87
1897-02-08T05 Lu a 0.002704
1897-02-08T07 Lu V +39.30
1897-02-08T23 Ne d +21.47
1897-02-09T00
** 
S +240.30
1897-02-11T21 Lu +d +27.43
1897-02-12T22 Me d −19.69
1897-02-15T09 Ve e +46.63
1897-02-15T17 Me e −26.37
1897-02-15T22 Lu xd +135.31
1897-02-16T10
** 
B +232.52
1897-02-16T15
** 
s +263.98
1897-02-16T22 Lu o +149.06
1897-02-17T03 Me xa +302.96
1897-02-20T01 Lu p 0.002447
1897-02-20T02 Lu v +194.61
1897-02-23T02 Ju o +155.26
1897-02-23T03 Ju p 4.410
1897-02-23T08 Ju V +155.23
1897-02-24T21 Lu d −27.41
1897-02-25T12
** 
S +254.63
1897-02-25T13 Ne Pg +77.49
1897-02-28T19 Lu xa +315.22
1897-02-28T23 Sa d −18.20
1897-03-02T18 Ur d −19.73
1897-03-02T23 Lu c +343.21
1897-03-03T00 Ur Rg +239.04
1897-03-08T00 Lu a 0.002709
1897-03-08T09 Lu V +48.39
1897-03-09T05 Sa Rg +240.76
1897-03-11T06 Lu +d +27.34
1897-03-13T00
** 
B +195.25
1897-03-13T01 Ma +d +25.73
1897-03-15T07 Lu xd +134.67
1897-03-18T09 Lu o +178.56
1897-03-20T00 Lu p 0.002412
1897-03-20T00 Lu v +203.13
1897-03-24T02 Lu d −27.24
1897-03-24T09
** 
S +285.31
1897-03-27T20 Me a 1.350
1897-03-27T22 Lu xa +314.03
1897-04-01T16 Lu c +12.70
1897-04-02T00 Me o +13.40
1897-04-04T13 Lu a 0.002715
1897-04-05T04 Lu V +54.33
1897-04-06T03 Me v +21.98
1897-04-06T23 Ve Rg +46.92
1897-04-07T13 Lu +d +27.12
1897-04-07T17 Me xd +25.34
1897-04-08T21 Ve +d +23.32
1897-04-09T23
** 
B +161.22
1897-04-11T13 Lu xd +132.59
1897-04-16T18 Lu o +207.50
1897-04-17T08 Lu v +216.50
1897-04-17T08 Lu p 0.002389
1897-04-20T10 Lu d −27.03
1897-04-21T21
** 
S +219.11
1897-04-23T12 Ju +d +12.58
1897-04-23T23 Lu xa +311.46
1897-04-25T19 Ju Pg +150.22
1897-04-28T02 Ve V +38.75
1897-04-28T02 Me e +20.54
1897-04-28T05 Ve p 0.2860
1897-04-28T05 Ve c +38.67
1897-04-28T21
** 
b +150.05
1897-05-01T08 Lu c +41.70
1897-05-01T19 Lu a 0.002718
1897-05-02T03 Lu V +50.80
1897-05-03T21 Me +d +23.24
1897-05-04T18 Lu +d +26.92
1897-05-07T02
** 
B +151.81
1897-05-08T15 Lu xd +129.63
1897-05-09T10 Me Rg +64.60
1897-05-15T18 Lu v +230.86
1897-05-15T19 Lu p 0.002386
1897-05-16T01 Lu o +235.91
1897-05-16T02 Me xa +62.95
1897-05-17T05 Ur o +237.03
1897-05-17T07 Ur p 17.81
1897-05-17T08 Ur V +237.02
1897-05-17T16 Sa o +237.47
1897-05-17T18 Sa p 8.954
1897-05-17T19 Lu d −26.88
1897-05-17T20 Sa V +237.46
1897-05-19T14 Ve Pg +30.47
1897-05-20T04
** 
S +221.60
1897-05-20T19 Me c +60.46
1897-05-21T01 Me V +60.32
1897-05-21T01 Lu xa +308.54
1897-05-21T12 Ve xa +30.54
1897-05-21T20 Me p 0.5499
1897-05-28T14 Lu V +41.68
1897-05-28T23 Lu a 0.002717
1897-05-30T06
** 
s +158.92
1897-05-30T10 Ve d +11.02
1897-05-31T00 Lu c +70.26
1897-05-31T23 Lu +d +26.82
1897-06-02T06 Me Pg +55.88
1897-06-04T08
** 
B +154.40
1897-06-04T14 Me d +15.38
1897-06-04T16 Lu xd +127.20
1897-06-09T19 Ne v +79.99
1897-06-10T04 Ne c +80.00
1897-06-10T14 Ne a 30.88
1897-06-13T01 Lu v +244.21
1897-06-13T03 Lu p 0.002402
1897-06-14T05 Lu d −26.83
1897-06-14T09 Lu o +263.99
1897-06-15T18 Me e −22.80
1897-06-16T22
** 
S +210.71
1897-06-17T07 Lu xa +306.59
1897-06-25T03 Lu V +44.99
1897-06-25T10 Lu a 0.002711
1897-06-28T05 Lu +d +26.84
1897-06-29T14 Lu c +98.53
1897-07-01T20 Lu xd +126.12
1897-07-03T15
** 
B +134.37
1897-07-04T17 Me xd +91.03
1897-07-07T12 Ve e −45.63
1897-07-09T00 Me +d +23.84
1897-07-11T03 Lu v +254.33
1897-07-11T05 Lu p 0.002432
1897-07-11T14 Lu d −26.87
1897-07-12T21 Me v +108.18
1897-07-13T16 Lu o +291.96
1897-07-14T16 Lu xa +306.05
1897-07-14T23 Me o +112.67
1897-07-15T14
** 
S +174.52
1897-07-17T16 Sa +d −16.78
1897-07-18T03 Me a 1.338
1897-07-23T01 Lu V +51.96
1897-07-23T02 Lu a 0.002705
1897-07-25T12 Lu +d +26.88
1897-07-27T19 Sa Pg +234.11
1897-07-29T02 Lu xd +126.05
1897-07-29T03 Lu c +126.72
1897-07-31T18 Ur +d −18.82
1897-08-01T01
** 
B +111.93
1897-08-02T09 Ur Pg +234.98
1897-08-07T04 Lu v +251.03
1897-08-07T08 Lu p 0.002464
1897-08-07T22 Lu d −26.87
1897-08-11T01 Lu xa +306.08
1897-08-11T18 Ve +d +21.35
1897-08-12T01 Me xa +163.61
1897-08-12T02 Lu o +320.08
1897-08-13T19
** 
S +154.37
1897-08-19T21 Lu a 0.002702
1897-08-20T01 Lu V +59.94
1897-08-21T20 Lu +d +26.84
1897-08-25T10 Lu xd +125.95
1897-08-26T04 Me e +27.20
1897-08-27T15 Lu c +155.05
1897-08-29T09
** 
B +100.41
1897-09-01T01 Lu v +217.06
1897-09-01T10 Lu p 0.002465
1897-09-04T04 Lu d −26.78
1897-09-04T04 Ne +d +21.88
1897-09-07T08 Lu xa +305.57
1897-09-08T21 Me Rg +188.42
1897-09-09T23 Me d −7.05
1897-09-10T14 Lu o +315.19
1897-09-11T08
** 
S +144.07
1897-09-11T15 Ve xd +132.72
1897-09-12T03 Ju a 6.442
1897-09-12T18 Ju c +170.70
1897-09-13T14 Ju v +170.88
1897-09-16T16 Lu a 0.002705
1897-09-17T02 Lu V +68.31
1897-09-18T05 Lu +d +26.69
1897-09-19T16 Me p 0.6461
1897-09-21T08 Me V +180.41
1897-09-21T17 Lu xd +124.70
1897-09-21T23 Me c +179.71
1897-09-24T14 Ne Rg +82.55
1897-09-26T01 Lu c +183.72
1897-09-26T04
** 
B +92.57
1897-09-28T07 Lu v +216.39
1897-09-28T12 Lu p 0.002433
1897-09-30T16 Me xd +173.66
1897-10-01T01 Me Pg +173.63
1897-10-01T09 Lu d −26.58
1897-10-04T02 Me +d +3.04
1897-10-04T10 Lu xa +303.69
1897-10-07T11 Me e −17.95
1897-10-09T11
** 
S +138.20
1897-10-10T04 Lu o +17.65
1897-10-14T09 Lu a 0.002711
1897-10-15T01 Lu V +76.32
1897-10-15T12 Lu +d +26.45
1897-10-18T21 Lu xd +122.01
1897-10-19T15 Ma a 2.535
1897-10-23T19 Me v +201.53
1897-10-24T17
** 
B +88.63
1897-10-25T11 Lu c +212.84
1897-10-26T11 Lu v +227.66
1897-10-26T15 Lu p 0.002401
1897-10-28T16 Lu d −26.36
1897-10-31T02 Ma xa +224.75
1897-10-31T11 Lu xa +300.72
1897-11-05T09
** 
b +42.88
1897-11-07T19
** 
S +137.27
1897-11-08T00 Me o +226.57
1897-11-08T01 Me xa +226.65
1897-11-08T21 Lu o +47.30
1897-11-10T21 Lu a 0.002716
1897-11-11T18 Lu +d +26.26
1897-11-11T18 Lu V +81.22
1897-11-12T04 Me a 1.447
1897-11-14T22 Lu xd +118.98
1897-11-20T19 Ur a 19.84
1897-11-20T20 Ur c +239.32
1897-11-21T00 Ma c +239.51
1897-11-21T02 Ur v +239.34
1897-11-22T10
** 
B +93.19
1897-11-23T21 Lu c +242.41
1897-11-23T22 Lu v +243.06
1897-11-24T02 Lu p 0.002385
1897-11-24T16 Sa a 10.98
1897-11-24T17 Sa v +243.31
1897-11-24T18 Sa c +243.32
1897-11-25T02 Lu d −26.22
1897-11-27T14 Lu xa +298.08
1897-12-06T22 Me d −25.74
1897-12-07T05
** 
S +146.89
1897-12-07T22 Lu a 0.002717
1897-12-08T09 Lu V +73.57
1897-12-08T16 Lu o +77.44
1897-12-08T23 Lu +d +26.20
1897-12-12T00 Ne p 28.88
1897-12-12T00 Lu xd +117.12
1897-12-12T08 Ne o +81.13
1897-12-12T11 Ne V +81.13
1897-12-20T11 Me e +19.99
1897-12-21T05
** 
B +105.76
1897-12-22T12 Lu v +259.77
1897-12-22T13 Lu d −26.22
1897-12-22T15 Lu p 0.002391
1897-12-23T07 Lu c +272.33
1897-12-24T23 Lu xa +296.88
1897-12-25T23 Ve v +262.67
1897-12-27T15 Me xd +293.78
1897-12-28T01 Me Rg +293.81
1897-12-31T08
** 
s +70.66[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1897.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19