AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1898

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1898


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1898] [Q 1898]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1898-01-01T05 Ve xa +270.53
1898-01-03T21 Ma d −24.08
1898-01-04T02 Lu V +67.22
1898-01-04T04 Ve d −23.50
1898-01-04T04 Lu a 0.002714
1898-01-04T13
** 
S +157.10
1898-01-05T05 Lu +d +26.23
1898-01-06T04 Me c +286.44
1898-01-06T10 Me V +286.10
1898-01-07T01 Me p 0.6697
1898-01-07T10
** 
b +70.09
1898-01-07T12 Lu o +107.80
1898-01-08T06 Lu xd +116.76
1898-01-08T07 Me +d −19.58
1898-01-17T06 Me Pg +277.60
1898-01-18T09
** 
B +111.02
1898-01-18T23 Lu d −26.24
1898-01-19T23 Lu v +275.52
1898-01-20T00 Lu p 0.002417
1898-01-20T15 Ju d −2.78
1898-01-21T10 Lu xa +296.82
1898-01-21T19 Lu c +302.36
1898-01-23T23 Ju Rg +190.28
1898-01-29T04 Me e −25.07
1898-01-31T20 Lu V +72.48
1898-01-31T20 Lu a 0.002708
1898-02-01T12 Lu +d +26.23
1898-02-01T13 Me d −21.81
1898-02-02T15
** 
S +170.49
1898-02-04T00 Me xa +291.38
1898-02-04T13 Lu xd +116.84
1898-02-06T06 Lu o +138.04
1898-02-08T12 Ne d +21.70
1898-02-14T23 Ve o +326.77
1898-02-15T06 Lu d −26.18
1898-02-15T16
** 
B +130.27
1898-02-16T18 Lu p 0.002455
1898-02-16T22 Lu v +284.18
1898-02-17T19 Lu xa +296.56
1898-02-19T04 Ve a 1.716
1898-02-20T07 Lu c +332.24
1898-02-28T00 Ne Pg +79.73
1898-02-28T17 Lu a 0.002703
1898-02-28T20 Lu V +80.40
1898-02-28T20 Lu +d +26.10
1898-03-03T19 Lu xd +115.93
1898-03-04T07
** 
S +207.25
1898-03-07T19 Ur Rg +243.55
1898-03-07T20 Ur d −20.70
1898-03-07T21 Lu o +167.86
1898-03-09T21 Me a 1.368
1898-03-11T05 Sa d −20.45
1898-03-13T02 Lu v +240.41
1898-03-14T03 Lu p 0.002473
1898-03-14T12 Lu d −25.99
1898-03-15T23 Me o +355.78
1898-03-16T16
** 
B +162.39
1898-03-16T23 Lu xa +294.94
1898-03-20T14 Ma v +329.91
1898-03-21T02 Sa Rg +252.27
1898-03-21T20 Lu c +231.51
1898-03-22T02 Me v +8.01
1898-03-25T12 Ju o +185.38
1898-03-25T12 Ju V +185.38
1898-03-25T14 Me xd +15.09
1898-03-26T06 Ju p 4.456
1898-03-28T04 Lu +d +25.87
1898-03-28T13 Lu a 0.002703
1898-03-28T20 Lu V +88.34
1898-03-30T23 Lu xd +113.50
1898-04-04T08
** 
S +325.08
1898-04-06T09 Lu o +197.08
1898-04-08T22 Lu v +233.99
1898-04-09T10 Lu p 0.002445
1898-04-10T13 Me e +19.39
1898-04-10T18 Lu d −25.75
1898-04-12T23 Lu xa +292.15
1898-04-18T10 Me +d +19.17
1898-04-20T06 Me Rg +45.31
1898-04-20T09
** 
B +194.55
1898-04-20T10 Lu c +30.83
1898-04-24T08 Ve xd +51.65
1898-04-24T11 Lu +d +25.64
1898-04-25T07 Lu a 0.002708
1898-04-25T18 Lu V +95.24
1898-04-27T01 Lu xd +110.51
1898-04-30T22 Me c +41.04
1898-05-01T13 Me V +40.64
1898-05-02T23 Me xa +39.73
1898-05-03T10 Me p 0.5583
1898-05-05T18 Lu o +225.73
1898-05-06T11
** 
S +348.23
1898-05-07T01 Lu v +244.92
1898-05-07T09 Lu p 0.002412
1898-05-08T01 Lu d −25.57
1898-05-10T01 Lu xa +289.44
1898-05-14T01 Me Pg +35.64
1898-05-16T00
** 
s +201.45
1898-05-18T00 Me d +10.52
1898-05-20T01 Lu c +59.49
1898-05-21T17 Lu +d +25.52
1898-05-22T01 Ur V +241.55
1898-05-22T04 Ur p 17.87
1898-05-22T04 Ur o +241.54
1898-05-22T20 Lu a 0.002714
1898-05-23T07
** 
B +187.13
1898-05-23T09 Lu V +99.50
1898-05-23T21 Ju +d +1.19
1898-05-24T03 Lu xd +108.38
1898-05-27T00 Ju Pg +180.34
1898-05-28T04 Me e −24.50
1898-05-28T13 Ve +d +24.76
1898-05-29T16 Sa V +249.00
1898-05-29T22 Sa o +248.98
1898-05-30T00 Sa p 9.008
1898-06-04T02 Lu o +253.92
1898-06-04T11 Lu d −25.52
1898-06-04T11 Lu v +259.92
1898-06-04T16 Lu p 0.002391
1898-06-06T05
** 
S +266.95
1898-06-06T08 Lu xa +287.95
1898-06-12T19 Ne c +82.25
1898-06-13T02 Ne v +82.26
1898-06-13T04 Ne a 30.88
1898-06-17T23 Lu +d +25.52
1898-06-18T16 Lu c +87.86
1898-06-19T01 Lu a 0.002717
1898-06-19T10 Lu V +96.83
1898-06-20T08 Lu xd +107.66
1898-06-21T14 Me xd +80.79
1898-06-23T22
** 
B +154.68
1898-06-28T08 Me v +95.26
1898-06-29T07 Me +d +24.47
1898-06-30T00 Me o +98.88
1898-07-01T08 Me a 1.329
1898-07-01T21 Lu d −25.53
1898-07-03T00 Lu v +276.57
1898-07-03T02 Lu p 0.002388
1898-07-03T09 Lu o +281.88
1898-07-03T18 Lu xa +287.70
1898-07-05T22
** 
S +199.64
1898-07-15T05 Lu +d +25.54
1898-07-16T03 Lu V +90.31
1898-07-16T06 Lu a 0.002716
1898-07-17T14 Lu xd +107.75
1898-07-18T07 Lu c +116.13
1898-07-22T17
** 
B +129.73
1898-07-26T22 Sa +d −19.54
1898-07-29T07 Lu d −25.52
1898-07-29T22 Me xa +152.66
1898-07-31T04 Lu xa +287.65
1898-07-31T10 Lu p 0.002403
1898-07-31T13 Lu v +293.08
1898-08-01T16 Lu o +309.86
1898-08-04T08
** 
S +175.84
1898-08-05T19 Ur +d −19.91
1898-08-07T08 Ur Pg +239.50
1898-08-08T15 Me e +27.36
1898-08-09T01 Sa Pg +245.65
1898-08-11T11 Lu +d +25.48
1898-08-12T11 Lu V +91.27
1898-08-12T17 Lu a 0.002710
1898-08-13T20 Lu xd +107.46
1898-08-13T21 Ve xa +184.39
1898-08-16T22 Lu c +144.49
1898-08-19T22
** 
B +119.99
1898-08-22T14 Me Rg +171.40
1898-08-24T19 Me d −0.43
1898-08-25T14 Lu d −25.40
1898-08-27T12 Lu xa +286.78
1898-08-28T12 Lu p 0.002433
1898-08-28T21 Lu v +306.85
1898-08-30T20
** 
b +105.68
1898-08-31T00 Lu o +338.10
1898-08-31T06 Ma xd +88.69
1898-08-31T15 Ne +d +22.03
1898-09-01T19
** 
S +169.80
1898-09-02T09 Me p 0.6294
1898-09-04T10 Me V +163.86
1898-09-05T04 Me c +163.11
1898-09-07T19 Lu +d +25.31
1898-09-09T06 Lu V +96.83
1898-09-09T09 Lu a 0.002704
1898-09-09T12 Ma +d +23.55
1898-09-10T00 Lu xd +105.87
1898-09-14T13 Me Pg +157.46
1898-09-14T20
** 
s +107.45
1898-09-15T12 Lu c +173.14
1898-09-16T10
** 
B +120.34
1898-09-17T13 Me xd +158.18
1898-09-18T14 Me +d +8.55
1898-09-21T03 Me e −17.83
1898-09-21T05 Ve e +46.44
1898-09-21T20 Lu d −25.17
1898-09-23T15 Lu xa +284.52
1898-09-24T16 Lu p 0.002466
1898-09-25T11 Lu v +311.01
1898-09-27T01 Ne Rg +84.79
1898-09-29T11 Lu o +18.94
1898-09-29T19
** 
S +169.29
1898-10-05T03 Lu +d +25.05
1898-10-07T03 Lu xd +103.04
1898-10-07T04 Me v +185.59
1898-10-07T04 Lu V +103.89
1898-10-07T04 Lu a 0.002702
1898-10-11T21 Ju a 6.450
1898-10-13T11 Ju c +200.64
1898-10-14T14 Ju v +200.88
1898-10-15T00 Lu c +202.18
1898-10-15T03
** 
B +117.38
1898-10-18T20 Lu v +256.10
1898-10-18T23 Me o +206.04
1898-10-19T01 Lu d −24.93
1898-10-19T14 Lu p 0.002466
1898-10-20T15 Lu xa +281.58
1898-10-25T19 Me a 1.436
1898-10-25T22 Me xa +217.44
1898-10-28T11
** 
b +98.14
1898-10-28T19
** 
S +168.62
1898-10-29T00 Lu o +36.12
1898-11-01T11 Lu +d +24.84
1898-11-03T00 Ve d −27.96
1898-11-03T05 Lu xd +100.22
1898-11-04T01 Lu a 0.002705
1898-11-04T04 Lu V +111.41
1898-11-10T16 Ve Rg +257.22
1898-11-12T14
** 
B +119.83
1898-11-13T12 Lu c +231.69
1898-11-15T09 Lu d −24.79
1898-11-15T11 Lu v +260.40
1898-11-15T19 Lu p 0.002431
1898-11-16T18 Lu xa +279.37
1898-11-25T08 Ur v +243.80
1898-11-25T12 Ur c +243.81
1898-11-25T12 Ur a 19.91
1898-11-26T03
** 
S +173.38
1898-11-26T18 Ma d +20.69
1898-11-27T16 Lu o +66.01
1898-11-28T17 Me d −25.85
1898-11-28T17 Lu +d +24.76
1898-11-30T09 Lu xd +98.73
1898-12-01T04 Ve V +249.58
1898-12-01T05 Ve c +249.58
1898-12-01T09 Ve p 0.2648
1898-12-01T19 Lu a 0.002711
1898-12-02T00 Lu V +117.80
1898-12-03T10 Me e +21.06
1898-12-05T01 Ve xd +247.28
1898-12-06T04 Sa a 11.03
1898-12-06T07 Sa c +254.75
1898-12-06T18 Sa v +254.80
1898-12-09T07 Ma Rg +128.67
1898-12-10T15
** 
B +124.44
1898-12-11T05
** 
s +104.23
1898-12-11T23 Me Rg +277.92
1898-12-12T18 Lu d −24.76
1898-12-12T23 Lu c +261.54
1898-12-13T23 Lu v +276.26
1898-12-14T01 Lu p 0.002399
1898-12-14T02 Lu xa +278.59
1898-12-14T10 Ne p 28.88
1898-12-14T12 Me xd +277.31
1898-12-14T15 Ne V +83.38
1898-12-14T18 Ne o +83.37
1898-12-21T09 Me c +270.13
1898-12-21T12 Me V +269.97
1898-12-21T16 Ve Pg +241.93
1898-12-21T18 Me p 0.6757
1898-12-23T04
** 
S +173.03
1898-12-26T00 Lu +d +24.77
1898-12-27T11 Lu o +96.31
1898-12-27T16 Lu xd +98.60
1898-12-28T07
** 
b +99.10
1898-12-29T06 Lu a 0.002716
1898-12-29T08 Me +d −20.09
1898-12-29T08 Lu V +118.30
1898-12-30T23 Ve +d −16.58
1898-12-31T19 Me Pg +261.62[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1898.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19