AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1902

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1902


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1902] [Q 1902]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1902-01-02T00 Me o +281.34
1902-01-02T13 Ve xd +324.97
1902-01-03T19 Lu xa +221.78
1902-01-04T06 Lu V +226.96
1902-01-04T16 Lu a 0.002710
1902-01-07T02 Lu d −19.93
1902-01-09T05 Sa a 11.03
1902-01-09T09 Lu c +288.72
1902-01-09T10 Sa c +288.76
1902-01-09T11 Sa v +288.76
1902-01-10T04
** 
b +29.41
1902-01-10T07
** 
B +93.80
1902-01-14T01 Ju a 6.121
1902-01-15T10 Ju c +294.90
1902-01-15T18 Ju v +294.97
1902-01-17T10 Me v +307.00
1902-01-17T18 Lu xd +40.23
1902-01-20T14 Lu +d +19.85
1902-01-20T17 Lu p 0.002441
1902-01-21T05 Lu v +89.82
1902-01-23T12 Lu o +123.09
1902-01-24T01
** 
S +142.31
1902-01-24T14 Ve Rg +333.35
1902-01-30T21 Lu xa +218.79
1902-02-01T03 Me xd +329.95
1902-02-01T05 Lu V +234.57
1902-02-01T11 Lu a 0.002704
1902-02-02T16 Ma v +325.42
1902-02-02T21 Me e +18.27
1902-02-03T11 Lu d −19.76
1902-02-06T19 Ve +d −4.67
1902-02-07T20
** 
B +95.77
1902-02-08T01 Lu c +318.87
1902-02-08T21
** 
s +35.83
1902-02-09T10 Me Rg +335.47
1902-02-12T15 Me +d −7.06
1902-02-13T15 Ve p 0.2732
1902-02-13T18 Lu xd +37.16
1902-02-14T08 Ve V +325.41
1902-02-14T10 Ve c +325.34
1902-02-16T05 Lu p 0.002473
1902-02-16T22 Lu +d +19.64
1902-02-17T07 Lu v +87.06
1902-02-18T09 Me c +329.33
1902-02-19T01 Me V +328.58
1902-02-20T18
** 
S +142.90
1902-02-20T20 Me p 0.6359
1902-02-21T04
** 
b +34.03
1902-02-22T01 Lu o +153.00
1902-02-26T23 Lu xa +215.92
1902-03-01T05 Lu V +242.68
1902-03-01T08 Lu a 0.002702
1902-03-02T19 Lu d −19.52
1902-03-03T06 Me Pg +320.48
1902-03-07T00 Ve Pg +317.52
1902-03-07T03
** 
B +96.23
1902-03-09T14 Lu c +306.25
1902-03-09T22 Me d −13.70
1902-03-10T00 Ne Pg +88.67
1902-03-11T11 Me xa +323.61
1902-03-12T21 Lu xd +35.02
1902-03-13T02 Lu v +37.85
1902-03-13T09 Lu p 0.002457
1902-03-16T03 Lu +d +19.42
1902-03-16T23 Me e −27.65
1902-03-20T18
** 
S +146.83
1902-03-22T14 Ve d −10.00
1902-03-23T15 Lu o +182.57
1902-03-26T05 Lu xa +214.47
1902-03-26T13 Ur Rg +261.28
1902-03-29T03 Lu a 0.002706
1902-03-29T04 Lu V +249.86
1902-03-29T13 Ma c +8.42
1902-03-30T03 Lu d −19.34
1902-03-30T09 Ur d −23.23
1902-04-04T09
** 
B +103.58
1902-04-08T01 Lu c +17.80
1902-04-09T04 Lu xd +34.33
1902-04-10T00 Lu v +46.12
1902-04-10T01 Lu p 0.002422
1902-04-12T10 Lu +d +19.31
1902-04-18T19
** 
S +159.82
1902-04-22T06 Lu o +211.70
1902-04-22T12 Lu xa +214.34
1902-04-24T02 Ve xa +347.29
1902-04-25T11 Ve e −46.19
1902-04-25T18 Lu a 0.002712
1902-04-25T20 Lu V +254.15
1902-04-25T21 Me a 1.331
1902-04-26T11 Lu d −19.30
1902-04-29T00 Me o +38.80
1902-04-30T02 Me xd +41.17
1902-05-01T03 Me v +43.45
1902-05-02T22
** 
B +122.40
1902-05-03T17 Sa +d −20.59
1902-05-06T15 Lu xd +34.40
1902-05-07T10 Lu c +46.42
1902-05-07T16 Sa Rg +297.80
1902-05-08T07 Lu p 0.002396
1902-05-08T09 Lu v +60.91
1902-05-09T18 Lu +d +19.31
1902-05-18T01
** 
S +191.84
1902-05-19T18 Lu xa +214.34
1902-05-19T20 Ma a 2.431
1902-05-21T22 Lu o +240.40
1902-05-22T19 Lu V +250.65
1902-05-23T02 Lu a 0.002716
1902-05-23T17 Lu d −19.34
1902-05-23T21 Me +d +25.58
1902-05-24T05 Sa xa +297.58
1902-05-28T09 Me e +22.98
1902-06-01T06
** 
B +147.18
1902-06-01T17 Ju +d −16.31
1902-06-03T01 Lu xd +33.87
1902-06-05T15 Ju Rg +317.26
1902-06-05T16 Lu p 0.002388
1902-06-05T18 Lu c +74.60
1902-06-05T21 Lu v +76.65
1902-06-06T04 Ma xd +59.45
1902-06-06T05 Lu +d +19.36
1902-06-07T11 Me xa +95.74
1902-06-10T08 Ur V +259.30
1902-06-10T09 Ur p 18.14
1902-06-10T15 Ur o +259.29
1902-06-10T16 Me Rg +96.14
1902-06-13T18 Ne +d +22.35
1902-06-15T14
** 
S +219.76
1902-06-15T22 Lu xa +213.33
1902-06-18T10 Lu V +243.19
1902-06-19T05 Lu a 0.002715
1902-06-20T00 Lu d −19.37
1902-06-20T14 Lu o +268.77
1902-06-21T15 Me p 0.5557
1902-06-22T22 Me V +91.60
1902-06-23T03 Ne c +91.19
1902-06-23T06 Ne v +91.19
1902-06-23T07 Me c +91.38
1902-06-23T09 Ne a 30.91
1902-06-30T06
** 
B +157.35
1902-06-30T06 Lu xd +32.06
1902-06-30T16 Me d +18.74
1902-07-03T16 Lu +d +19.34
1902-07-04T01 Lu p 0.002398
1902-07-04T07 Lu v +91.34
1902-07-04T18 Me Pg +87.18
1902-07-05T01 Lu c +102.55
1902-07-12T23 Lu xa +210.98
1902-07-15T00
** 
S +246.63
1902-07-15T21 Lu V +245.28
1902-07-15T22 Me e −20.42
1902-07-16T13 Lu a 0.002711
1902-07-17T08 Lu d −19.30
1902-07-17T10 Sa V +294.49
1902-07-17T13 Sa o +294.48
1902-07-17T17 Sa p 9.008
1902-07-20T04 Lu o +297.00
1902-07-23T08 Ma +d +23.95
1902-07-26T06 Me +d +22.26
1902-07-27T01 Me xd +107.93
1902-07-27T08 Lu xd +29.28
1902-07-29T19 Ve +d +22.55
1902-07-29T22
** 
B +181.42
1902-07-31T03 Lu +d +19.21
1902-08-01T06 Lu p 0.002424
1902-08-01T12 Lu v +103.73
1902-08-03T08 Lu c +130.53
1902-08-05T05 Ju o +312.32
1902-08-05T05 Ju V +312.32
1902-08-05T18 Ju p 4.054
1902-08-06T17 Me v +128.91
1902-08-09T02 Lu xa +208.09
1902-08-10T23 Me o +137.74
1902-08-12T16 Lu V +251.37
1902-08-13T04 Lu a 0.002705
1902-08-13T16 Lu d −19.12
1902-08-15T05 Ve xd +115.13
1902-08-15T23 Me a 1.361
1902-08-16T20
** 
s +212.60
1902-08-18T18 Lu o +325.31
1902-08-18T22
** 
S +317.40
1902-08-23T09 Lu xd +26.74
1902-08-25T19 Ur +d −22.93
1902-08-26T20 Ur Pg +257.27
1902-08-27T10 Lu +d +19.01
1902-08-28T19 Lu p 0.002458
1902-08-29T05 Lu v +108.91
1902-09-01T17 Lu c +158.80
1902-09-03T10 Me xa +179.74
1902-09-05T01
** 
B +172.90
1902-09-05T06 Lu xa +205.97
1902-09-09T15 Lu V +259.11
1902-09-09T22 Lu a 0.002702
1902-09-10T00 Lu d −18.92
1902-09-17T06 Lu o +353.91
1902-09-19T09
** 
S +232.06
1902-09-19T13 Lu xd +25.45
1902-09-23T01 Lu p 0.002471
1902-09-23T12 Lu v +81.25
1902-09-23T16 Lu +d +18.85
1902-09-24T10 Me e +26.04
1902-09-25T21 Sa Pg +291.18
1902-09-29T23 Sa d −21.95
1902-10-01T05 Lu c +187.58
1902-10-02T14 Lu xa +205.27
1902-10-02T18 Ju d −19.30
1902-10-03T22 Ju Pg +307.41
1902-10-04T12
** 
B +149.16
1902-10-06T21 Me d −16.28
1902-10-07T01 Ne Rg +93.72
1902-10-07T07 Me Rg +214.37
1902-10-07T08 Lu d −18.81
1902-10-07T17 Lu V +267.54
1902-10-07T18 Lu a 0.002704
1902-10-16T17 Lu o +22.94
1902-10-16T21 Lu xd +25.29
1902-10-17T19 Me p 0.6653
1902-10-18T00
** 
S +201.18
1902-10-18T21 Me V +205.99
1902-10-19T07 Me c +205.47
1902-10-19T14 Lu p 0.002441
1902-10-19T15 Lu v +64.99
1902-10-20T22 Lu +d +18.80
1902-10-23T01 Me xd +201.27
1902-10-28T06 Me Pg +198.72
1902-10-29T21 Lu xa +205.34
1902-10-30T06 Me +d −5.82
1902-10-30T20 Lu c +216.98
1902-11-01T06
** 
B +137.79
1902-11-02T22 Ne d +22.27
1902-11-03T16 Lu d −18.82
1902-11-04T00 Me e −18.69
1902-11-04T13 Lu a 0.002711
1902-11-04T17 Lu V +275.84
1902-11-13T08 Lu xd +25.18
1902-11-15T05 Lu o +52.41
1902-11-15T11
** 
S +184.83
1902-11-16T14 Lu p 0.002406
1902-11-16T17 Lu v +75.08
1902-11-17T06 Lu +d +18.85
1902-11-24T21 Me v +232.63
1902-11-26T03 Lu xa +204.89
1902-11-27T18 Ve a 1.712
1902-11-29T00 Ve o +246.45
1902-11-29T14 Lu c +246.95
1902-11-30T09 Me xa +241.33
1902-11-30T13
** 
B +124.90
1902-11-30T23 Lu d −18.90
1902-12-02T03 Lu a 0.002717
1902-12-02T10 Lu V +281.08
1902-12-03T07 Ve v +251.90
1902-12-04T19 Ve xa +253.75
1902-12-06T12 Me V +250.95
1902-12-10T16 Lu xd +23.88
1902-12-10T22 Me a 1.450
1902-12-11T23 Me o +259.55
1902-12-13T18 Ur v +261.48
1902-12-13T21 Ur c +261.48
1902-12-14T04 Ur a 20.17
1902-12-14T15 Lu o +82.25
1902-12-14T18 Lu +d +18.90
1902-12-14T20
** 
S +172.88
1902-12-15T01 Lu p 0.002385
1902-12-15T03 Lu v +89.92
1902-12-17T08 Ve V +269.54
1902-12-20T18 Ve d −24.02
1902-12-21T09 Me d −25.28
1902-12-21T12 Ve v +274.77
1902-12-23T04 Lu xa +202.90
1902-12-24T07 Ne p 28.91
1902-12-24T12 Ne o +92.31
1902-12-24T17 Ne V +92.30
1902-12-28T07 Lu d −18.91
1902-12-28T19 Lu V +270.17
1902-12-29T06 Lu a 0.002719
1902-12-29T09 Lu c +277.26
1902-12-29T12
** 
B +120.83
1902-12-30T11 Me v +289.02
1902-12-30T18
** 
b +91.62[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1902.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19