AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1903

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1903


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1903] [Q 1903]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1903-01-06T20 Lu xd +21.04
1903-01-11T07 Lu +d +18.85
1903-01-12T14 Lu p 0.002386
1903-01-12T16 Lu v +105.78
1903-01-13T02 Lu o +112.24
1903-01-13T04
** 
S +173.92
1903-01-17T10 Me e +18.75
1903-01-19T00 Me xd +316.86
1903-01-19T05 Lu xa +199.76
1903-01-20T16 Sa a 10.98
1903-01-20T21 Sa c +300.18
1903-01-21T08 Sa v +300.23
1903-01-24T03 Me Rg +319.16
1903-01-24T14 Lu d −18.79
1903-01-24T16 Lu V +265.87
1903-01-25T10 Lu a 0.002716
1903-01-27T13
** 
B +124.34
1903-01-28T04 Lu c +307.61
1903-01-28T13 Me +d −13.08
1903-02-02T00 Me c +312.52
1903-02-02T12 Me V +311.91
1903-02-02T20 Lu xd +17.99
1903-02-03T20 Me p 0.6522
1903-02-07T17 Lu +d +18.68
1903-02-10T01 Lu p 0.002408
1903-02-10T01 Lu v +120.01
1903-02-10T08
** 
S +178.86
1903-02-11T12 Lu o +142.15
1903-02-14T06 Me Pg +303.49
1903-02-15T02 Ma d −3.49
1903-02-15T10 Lu xa +197.07
1903-02-18T03 Ma Rg +196.28
1903-02-19T00 Ju a 6.001
1903-02-19T03 Ju c +329.84
1903-02-19T21 Ju v +330.02
1903-02-20T22 Lu d −18.59
1903-02-21T13 Lu V +273.04
1903-02-22T01 Lu a 0.002710
1903-02-22T13 Me d −17.88
1903-02-24T01
** 
B +131.37
1903-02-26T08 Me xa +310.16
1903-02-26T22 Lu c +337.66
1903-02-27T11 Me e −26.97
1903-03-01T22 Lu xd +16.22
1903-03-07T01 Lu +d +18.50
1903-03-10T00 Lu p 0.002444
1903-03-10T00 Lu v +128.87
1903-03-11T03
** 
S +195.85
1903-03-12T11 Ne Pg +90.90
1903-03-13T00 Lu o +171.76
1903-03-14T18 Lu xa +195.96
1903-03-20T06 Lu d −18.45
1903-03-21T16 Lu V +282.48
1903-03-21T20 Lu a 0.002704
1903-03-25T05
** 
B +147.85
1903-03-27T22 Ve xd +34.83
1903-03-28T13 Lu c +7.19
1903-03-28T19 Ma o +187.44
1903-03-29T05 Lu xd +15.87
1903-03-30T07 Ma V +186.85
1903-03-31T03 Ur Rg +265.64
1903-04-02T11 Ma p 0.6380
1903-04-03T06 Lu +d +18.42
1903-04-05T06 Lu v +113.80
1903-04-05T06 Lu p 0.002472
1903-04-08T15 Me a 1.341
1903-04-09T10 Ur d −23.51
1903-04-10T02
** 
S +229.94
1903-04-11T03 Lu xa +195.92
1903-04-11T12 Lu o +200.93
1903-04-13T00 Me o +22.83
1903-04-16T09 Me v +30.00
1903-04-16T15 Lu d −18.43
1903-04-16T23 Me xd +31.21
1903-04-18T16 Lu a 0.002703
1903-04-18T19 Lu V +291.70
1903-04-25T06
** 
B +170.76
1903-04-25T14 Lu xd +15.93
1903-04-27T01 Lu c +36.11
1903-04-30T12 Lu +d +18.47
1903-04-30T15 Lu v +87.40
1903-04-30T17 Lu p 0.002454
1903-05-01T09 Ma +d +2.54
1903-05-08T10 Lu xa +195.72
1903-05-09T03 Ma Pg +177.44
1903-05-10T03 Me e +21.36
1903-05-11T01 Lu o +229.67
1903-05-11T02
** 
S +288.05
1903-05-13T08 Me +d +24.63
1903-05-13T23 Lu d −18.52
1903-05-15T04 Sa +d −18.40
1903-05-15T15 Ve +d +25.54
1903-05-16T10 Lu a 0.002706
1903-05-16T20 Lu V +300.04
1903-05-18T03 Ne +d +22.38
1903-05-19T23 Sa Rg +309.32
1903-05-22T07 Me Rg +76.09
1903-05-22T22 Lu xd +15.09
1903-05-25T08 Me xa +75.74
1903-05-26T00
** 
B +187.28
1903-05-26T10 Lu c +64.49
1903-05-27T21 Lu +d +18.55
1903-05-28T08 Lu v +92.53
1903-05-28T09 Lu p 0.002421
1903-06-03T03 Me c +71.86
1903-06-03T03 Me p 0.5492
1903-06-03T04 Me V +71.84
1903-06-04T13 Lu xa +194.34
1903-06-08T17
** 
S +330.62
1903-06-09T15 Lu o +258.08
1903-06-10T07 Lu d −18.59
1903-06-13T00 Lu a 0.002712
1903-06-13T16 Lu V +306.67
1903-06-15T04 Ur p 18.21
1903-06-15T05 Me Pg +67.54
1903-06-15T11 Ur o +263.64
1903-06-15T16 Ur V +263.63
1903-06-15T21 Me d +17.32
1903-06-19T02 Lu xd +12.86
1903-06-23T07
** 
B +205.88
1903-06-23T22 Ma xa +188.11
1903-06-24T08 Lu +d +18.58
1903-06-24T18 Lu c +92.52
1903-06-25T12 Lu v +104.37
1903-06-25T14 Ne v +93.42
1903-06-25T14 Lu p 0.002396
1903-06-25T17 Ne c +93.42
1903-06-25T22 Ne a 30.91
1903-06-27T23 Me e −21.85
1903-07-01T14 Lu xa +191.74
1903-07-07T15 Lu d −18.57
1903-07-08T13
** 
s +260.55
1903-07-09T05 Lu o +286.32
1903-07-09T15 Ve e +45.49
1903-07-10T00 Ju +d −3.86
1903-07-10T08 Lu a 0.002716
1903-07-11T00 Lu V +307.62
1903-07-13T15 Ju Rg +353.31
1903-07-13T22 Me xd +97.14
1903-07-14T13
** 
S +285.12
1903-07-16T04 Lu xd +9.96
1903-07-16T06 Me +d +23.37
1903-07-17T12 Ve xa +159.44
1903-07-21T20 Lu +d +18.50
1903-07-23T00 Me v +115.76
1903-07-23T21 Lu v +118.18
1903-07-23T23 Lu p 0.002388
1903-07-24T00 Lu c +120.44
1903-07-25T23 Me o +122.11
1903-07-28T16 Lu xa +188.95
1903-07-29T14 Sa V +306.01
1903-07-29T15 Me a 1.345
1903-07-29T20 Sa o +305.99
1903-07-30T00 Sa p 8.952
1903-07-31T05
** 
B +182.26
1903-08-03T22 Lu d −18.45
1903-08-06T10 Lu V +297.84
1903-08-06T11 Lu a 0.002716
1903-08-07T20 Lu o +314.63
1903-08-12T06 Lu xd +7.69
1903-08-14T08
** 
S +242.50
1903-08-18T06 Lu +d +18.35
1903-08-21T05 Lu v +132.18
1903-08-21T07 Me xa +169.69
1903-08-21T08 Lu p 0.002398
1903-08-22T07 Lu c +148.52
1903-08-24T23 Lu xa +187.20
1903-08-27T05 Ve Rg +181.73
1903-08-28T19
** 
B +154.63
1903-08-31T01 Ur +d −23.34
1903-08-31T05 Lu d −18.29
1903-08-31T13 Ur Pg +261.63
1903-09-02T14 Lu V +296.42
1903-09-02T19 Lu a 0.002712
1903-09-04T11 Ve d −7.35
1903-09-06T12 Lu o +343.21
1903-09-06T22 Me e +26.89
1903-09-08T10 Lu xd +6.79
1903-09-11T09 Ju p 3.966
1903-09-11T18 Ju o +348.31
1903-09-11T21 Ju V +348.29
1903-09-12T07
** 
S +211.81
1903-09-14T13 Lu +d +18.23
1903-09-16T04
** 
b +142.30
1903-09-17T09 Ve c +173.78
1903-09-17T12 Ve V +173.70
1903-09-18T02 Ve p 0.2823
1903-09-18T11 Lu v +144.75
1903-09-18T13 Lu p 0.002425
1903-09-20T10 Me Rg +198.06
1903-09-20T16 Lu c +177.02
1903-09-20T22 Me d −10.67
1903-09-21T08 Lu xa +186.75
1903-09-24T23
** 
B +151.26
1903-09-27T13 Lu d −18.21
1903-09-30T09 Lu V +302.26
1903-09-30T10 Lu a 0.002706
1903-10-01T03 Me p 0.6542
1903-10-02T13 Me V +189.86
1903-10-03T02 Me c +189.22
1903-10-05T17 Lu xd +6.83
1903-10-06T03 Lu o +12.20
1903-10-07T18 Sa Pg +302.69
1903-10-08T07 Sa d −20.23
1903-10-08T16 Ve Pg +165.66
1903-10-09T14 Ne Rg +95.95
1903-10-09T22 Me xd +183.35
1903-10-09T22
** 
S +226.00
1903-10-11T12
** 
s +154.44
1903-10-11T19 Lu +d +18.22
1903-10-12T02 Me Pg +182.90
1903-10-14T17 Me +d −0.25
1903-10-16T00 Lu v +147.77
1903-10-16T02 Lu p 0.002460
1903-10-18T13 Me e −18.13
1903-10-18T18 Lu xa +186.81
1903-10-20T03 Lu c +206.07
1903-10-21T19 Ve +d +1.94
1903-10-24T06
** 
B +152.64
1903-10-24T21 Lu d −18.26
1903-10-26T05 Ne d +22.25
1903-10-28T05 Lu a 0.002702
1903-10-28T10 Lu V +310.43
1903-11-02T01 Lu xd +6.57
1903-11-02T18 Ma d −24.83
1903-11-04T15 Me v +211.55
1903-11-04T17 Lu o +41.63
1903-11-06T13 Ju d −7.83
1903-11-07T03
** 
S +200.14
1903-11-07T15 Ve xd +179.63
1903-11-08T01 Lu +d +18.32
1903-11-09T05 Ju Pg +343.42
1903-11-09T10 Lu v +107.36
1903-11-10T02 Lu p 0.002471
1903-11-15T00 Lu xa +186.02
1903-11-17T06 Me xa +232.04
1903-11-18T17 Lu c +235.70
1903-11-20T23 Me o +237.95
1903-11-21T07 Lu d −18.38
1903-11-22T10
** 
B +131.37
1903-11-23T17 Me a 1.451
1903-11-25T02 Lu a 0.002705
1903-11-25T12 Lu V +319.44
1903-11-27T22 Ve e −46.74
1903-11-29T07 Lu xd +4.89
1903-12-04T06 Lu o +71.44
1903-12-05T10 Lu +d +18.43
1903-12-06T03
** 
S +174.26
1903-12-06T13 Lu v +105.02
1903-12-06T21 Lu p 0.002437
1903-12-12T01 Lu xa +183.71
1903-12-13T05 Me d −25.60
1903-12-18T08 Ur v +265.81
1903-12-18T09 Lu c +265.81
1903-12-18T09 Ur c +265.82
1903-12-18T16 Lu d −18.47
1903-12-18T18 Ur a 20.24
1903-12-21T07
** 
B +115.60
1903-12-22T21 Lu a 0.002711
1903-12-23T13 Lu V +327.94
1903-12-26T09 Lu xd +1.87
1903-12-26T16 Ne V +94.55
1903-12-26T17 Ne p 28.92
1903-12-26T23 Ne o +94.54
1903-12-31T20 Me e +19.46[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1903.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19