AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1905

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1905


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1905] [Q 1905]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1905-01-04T12 Lu d −18.72
1905-01-05T06 Lu c +284.79
1905-01-05T15 Me +d −20.14
1905-01-06T17
** 
B +140.75
1905-01-09T17 Lu xd +340.39
1905-01-10T22 Me Pg +270.87
1905-01-11T12 Lu a 0.002705
1905-01-11T13 Lu V +2.09
1905-01-12T14
** 
s +123.62
1905-01-19T00 Lu +d +18.68
1905-01-20T19 Lu o +120.62
1905-01-21T14
** 
S +198.60
1905-01-22T09 Me e −24.45
1905-01-23T00 Lu v +152.91
1905-01-23T06 Lu p 0.002434
1905-01-23T11 Lu xa +159.70
1905-01-29T04 Me d −22.41
1905-01-30T00 Ve xd +356.02
1905-01-30T03 Me xa +286.78
1905-01-31T19 Lu d −18.64
1905-02-03T23 Lu c +315.00
1905-02-04T20
** 
B +138.05
1905-02-05T23 Lu xd +339.31
1905-02-08T07 Lu a 0.002711
1905-02-08T10 Lu V +8.70
1905-02-11T23 Sa v +323.43
1905-02-12T02 Sa a 10.83
1905-02-12T07 Sa c +323.47
1905-02-14T02 Ve e +46.67
1905-02-15T10 Lu +d +18.60
1905-02-19T06 Lu o +150.49
1905-02-19T13
** 
S +193.07
1905-02-19T20 Lu xa +159.30
1905-02-20T11 Lu v +168.09
1905-02-20T11 Lu p 0.002401
1905-02-24T04
** 
b +116.86
1905-02-28T01 Lu d −18.58
1905-03-02T20 Me a 1.376
1905-03-05T05 Lu xd +339.34
1905-03-05T17 Lu c +344.99
1905-03-05T18
** 
B +136.70
1905-03-07T18 Lu a 0.002716
1905-03-07T18 Lu V +9.26
1905-03-10T00 Me o +349.56
1905-03-14T19 Lu +d +18.60
1905-03-16T07 Me v +2.03
1905-03-16T10 Ne Pg +95.37
1905-03-19T08 Lu xa +159.27
1905-03-20T16 Lu o +179.93
1905-03-20T17 Me xd +10.74
1905-03-20T19
** 
S +197.07
1905-03-20T22 Lu p 0.002386
1905-03-21T01 Lu v +185.60
1905-03-26T06 Ur +d −23.62
1905-03-27T08 Lu d −18.64
1905-04-01T11 Lu xd +339.12
1905-04-02T08 Ma Rg +235.11
1905-04-03T06 Lu V +0.29
1905-04-03T19
** 
B +143.22
1905-04-03T21 Lu a 0.002718
1905-04-03T22 Me e +18.99
1905-04-04T11 Lu c +14.52
1905-04-05T15 Ve Rg +44.71
1905-04-07T22 Ve +d +22.76
1905-04-08T06 Ur Rg +274.24
1905-04-10T18 Ma d −17.83
1905-04-11T02 Lu +d +18.74
1905-04-12T04 Me +d +16.92
1905-04-12T14
** 
s +128.97
1905-04-12T23 Me Rg +37.45
1905-04-14T14 Ne +d +22.37
1905-04-15T17 Lu xa +158.39
1905-04-17T22
** 
S +203.69
1905-04-18T09 Lu p 0.002390
1905-04-18T15 Lu v +202.33
1905-04-19T01 Lu o +208.83
1905-04-23T09 Me c +33.04
1905-04-23T16 Lu d −18.82
1905-04-24T02 Me V +32.55
1905-04-26T08 Me p 0.5644
1905-04-26T17 Ve V +36.57
1905-04-26T21 Ve p 0.2857
1905-04-26T21 Ve c +36.46
1905-04-28T02 Me xa +29.97
1905-04-28T14 Lu xd +337.60
1905-04-30T10 Lu V +359.42
1905-05-01T03 Lu a 0.002715
1905-05-01T08
** 
B +142.66
1905-05-02T06 Ju v +42.76
1905-05-03T01
** 
b +126.39
1905-05-03T18 Ju c +43.12
1905-05-04T03 Lu c +43.50
1905-05-05T21 Ju a 5.993
1905-05-06T17 Me Pg +27.21
1905-05-08T07 Ma o +227.54
1905-05-08T08 Lu +d +18.94
1905-05-10T16 Ma V +226.68
1905-05-10T21 Ma xa +226.61
1905-05-11T03 Me d +8.07
1905-05-12T21 Lu xa +156.10
1905-05-15T09
** 
S +204.61
1905-05-16T06 Ma p 0.5366
1905-05-16T16 Lu p 0.002413
1905-05-16T23 Lu v +216.30
1905-05-18T06 Ve Pg +28.27
1905-05-18T09 Lu o +237.25
1905-05-20T23 Me e −25.20
1905-05-21T02 Lu d −19.00
1905-05-21T14 Ve xa +28.49
1905-05-25T16 Lu xd +334.87
1905-05-28T05 Lu V +5.20
1905-05-28T18 Lu a 0.002708
1905-05-28T22
** 
B +148.47
1905-05-29T04 Ve d +10.47
1905-06-02T17 Lu c +71.98
1905-06-04T15 Lu +d +19.08
1905-06-07T11 Sa +d −11.80
1905-06-08T21 Lu xa +153.23
1905-06-09T14 Ma +d −15.60
1905-06-13T01 Sa Rg +332.90
1905-06-13T12 Lu p 0.002446
1905-06-13T13
** 
S +224.42
1905-06-13T22 Lu v +224.97
1905-06-16T16 Me xd +76.60
1905-06-16T17 Lu o +265.36
1905-06-16T19 Ma Pg +218.33
1905-06-17T13 Lu d −19.11
1905-06-21T19 Lu xd +332.12
1905-06-22T21 Me v +89.95
1905-06-23T13 Ur p 18.33
1905-06-23T23 Ur o +272.25
1905-06-24T00 Me o +92.40
1905-06-24T05 Ur V +272.24
1905-06-24T23 Me a 1.326
1905-06-25T03 Lu V +12.37
1905-06-25T12 Lu a 0.002703
1905-06-25T21 Me +d +24.68
1905-06-27T14
** 
B +166.19
1905-06-29T21 Ne c +97.89
1905-06-30T00 Ne v +97.90
1905-06-30T01 Ne a 30.94
1905-07-02T00 Lu +d +19.12
1905-07-02T05 Lu c +100.14
1905-07-05T23 Lu xa +151.09
1905-07-06T02 Ve e −45.64
1905-07-09T16 Lu p 0.002471
1905-07-10T13 Lu v +215.31
1905-07-13T15
** 
S +279.95
1905-07-14T23 Lu d −19.10
1905-07-16T03 Lu o +293.40
1905-07-19T00 Lu xd +330.52
1905-07-23T02 Lu V +19.80
1905-07-23T06 Lu a 0.002702
1905-07-25T01 Me xa +147.85
1905-07-28T23
** 
B +187.14
1905-07-29T09 Lu +d +19.07
1905-07-31T16 Lu c +128.22
1905-08-01T20 Me e +27.26
1905-08-02T05 Lu xa +150.25
1905-08-04T08 Lu p 0.002454
1905-08-04T08 Lu v +180.97
1905-08-11T06 Lu d −19.04
1905-08-12T06 Ve +d +21.40
1905-08-12T22
** 
S +317.91
1905-08-14T15 Lu o +321.63
1905-08-15T07 Lu xd +330.19
1905-08-15T20 Me Rg +164.06
1905-08-17T16
** 
s +210.79
1905-08-18T15 Me d +2.40
1905-08-20T00 Lu a 0.002707
1905-08-20T00 Lu V +26.99
1905-08-20T17 Ur d −23.71
1905-08-22T20 Sa o +329.52
1905-08-23T00 Sa p 8.786
1905-08-23T03 Sa V +329.50
1905-08-25T19 Lu +d +19.03
1905-08-26T14 Me p 0.6215
1905-08-28T08
** 
B +189.54
1905-08-28T19 Me V +156.80
1905-08-29T14 Me c +156.05
1905-08-29T14 Lu xa +150.28
1905-08-30T01 Lu c +156.48
1905-08-31T21
** 
b +208.24
1905-08-31T23 Lu p 0.002420
1905-09-01T01 Lu v +186.15
1905-09-07T12 Lu d −19.04
1905-09-08T02 Me Pg +150.58
1905-09-09T00 Ur Pg +270.25
1905-09-10T14
** 
S +338.04
1905-09-11T14 Lu xd +330.28
1905-09-11T17 Ve xd +132.20
1905-09-12T16 Me xd +152.15
1905-09-12T17 Me +d +10.72
1905-09-13T06 Lu o +350.27
1905-09-14T21 Me e −17.87
1905-09-16T15 Lu a 0.002713
1905-09-16T19 Lu V +32.49
1905-09-22T03 Lu +d +19.10
1905-09-22T17 Ju +d +20.42
1905-09-25T06 Ju Rg +66.51
1905-09-25T22
** 
s +223.51
1905-09-26T00 Lu xa +149.95
1905-09-28T09 Lu c +185.10
1905-09-28T13
** 
B +193.45
1905-09-29T05 Lu p 0.002394
1905-09-29T08 Lu v +199.21
1905-09-30T23 Me v +179.16
1905-10-04T17 Lu d −19.17
1905-10-05T07 Ma d −25.53
1905-10-08T19 Lu xd +329.51
1905-10-12T00 Me o +198.61
1905-10-12T23 Lu o +19.45
1905-10-13T14 Ne Rg +100.42
1905-10-13T18 Lu V +29.26
1905-10-14T00 Lu a 0.002717
1905-10-15T14
** 
S +300.90
1905-10-19T02 Me a 1.430
1905-10-19T11 Lu +d +19.29
1905-10-21T00 Me xa +213.60
1905-10-21T22 Ne d +22.09
1905-10-23T08 Lu xa +148.27
1905-10-27T16 Lu p 0.002385
1905-10-27T18 Lu c +214.20
1905-10-27T19 Lu v +214.50
1905-10-28T07 Sa d −14.32
1905-10-30T20 Sa Pg +326.21
1905-10-31T23
** 
B +171.22
1905-11-01T02 Lu d −19.37
1905-11-04T20 Lu xd +327.23
1905-11-09T04 Lu V +19.16
1905-11-10T01 Lu a 0.002716
1905-11-11T17 Lu o +49.17
1905-11-15T17 Lu +d +19.51
1905-11-15T19
** 
S +227.54
1905-11-19T10 Lu xa +145.33
1905-11-22T10 Ju p 4.044
1905-11-23T17 Ju V +61.44
1905-11-23T20 Ju o +61.42
1905-11-25T03 Lu p 0.002398
1905-11-25T06 Lu v +229.56
1905-11-25T13 Me d −25.79
1905-11-26T04 Lu c +243.79
1905-11-26T19 Me e +21.56
1905-11-28T13 Lu d −19.58
1905-11-30T17
** 
B +146.87
1905-12-01T22 Lu xd +324.08
1905-12-05T18 Me Rg +271.29
1905-12-06T18 Lu V +22.66
1905-12-07T10 Lu a 0.002712
1905-12-09T15 Me xd +269.92
1905-12-11T11 Lu o +79.29
1905-12-13T00 Lu +d +19.65
1905-12-15T02
** 
S +200.25
1905-12-15T09
** 
b +123.98
1905-12-15T10 Me c +263.31
1905-12-15T11 Me V +263.24
1905-12-15T13 Me p 0.6772
1905-12-16T10 Lu xa +142.48
1905-12-18T09
** 
s +124.05
1905-12-23T09 Lu p 0.002429
1905-12-23T12 Lu v +242.20
1905-12-24T06 Me +d −19.62
1905-12-25T13 Me Pg +254.98
1905-12-25T16 Lu c +273.75
1905-12-26T00 Lu d −19.66
1905-12-26T04 Ur v +274.38
1905-12-26T07 Ur c +274.38
1905-12-26T18 Ur a 20.37
1905-12-26T21 Ma v +329.87
1905-12-27T13 Ve v +264.12
1905-12-28T21
** 
B +139.08
1905-12-29T03 Lu xd +321.68
1905-12-30T14 Ne V +99.02
1905-12-30T16 Ne p 28.94
1905-12-30T20 Ne o +99.01[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1905.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19