AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1906

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1906


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1906] [Q 1906]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1906-01-01T07 Ve xa +270.05
1906-01-03T19 Lu V +31.29
1906-01-04T04 Lu a 0.002706
1906-01-04T15 Ve d −23.52
1906-01-04T19 Me e −22.93
1906-01-09T08 Lu +d +19.66
1906-01-10T04 Lu o +109.57
1906-01-12T08
** 
S +183.63
1906-01-12T14 Lu xa +141.07
1906-01-15T17 Ju d +18.59
1906-01-17T00 Me xa +276.21
1906-01-19T16 Lu p 0.002466
1906-01-19T21 Lu v +243.11
1906-01-20T13 Me d −23.43
1906-01-21T02 Ju Pg +56.46
1906-01-22T10 Lu d −19.64
1906-01-24T05 Lu c +303.85
1906-01-25T11 Lu xd +320.90
1906-01-27T08
** 
B +120.07
1906-01-31T23 Lu V +41.10
1906-02-01T01 Lu a 0.002703
1906-02-05T17 Lu +d +19.61
1906-02-08T19 Lu o +139.67
1906-02-08T21 Lu xa +140.94
1906-02-10T11
** 
S +160.83
1906-02-12T15 Me a 1.398
1906-02-13T10 Lu p 0.002466
1906-02-13T11 Lu v +204.97
1906-02-14T00 Ve o +324.94
1906-02-17T15 Ve a 1.716
1906-02-18T17 Lu d −19.62
1906-02-19T23 Me o +330.66
1906-02-21T20 Lu xd +320.98
1906-02-22T20 Lu c +333.82
1906-02-24T06 Sa a 10.74
1906-02-24T08 Sa v +335.43
1906-02-24T10 Sa c +335.44
1906-02-25T09
** 
B +104.75
1906-02-28T21 Lu a 0.002706
1906-02-28T21 Me v +347.45
1906-03-01T02 Lu V +50.63
1906-03-05T03 Lu +d +19.66
1906-03-07T14 Me xd +0.05
1906-03-08T07 Lu xa +140.81
1906-03-10T08 Lu o +169.37
1906-03-11T02 Ma xd +25.73
1906-03-11T21
** 
S +149.12
1906-03-12T17 Lu p 0.002430
1906-03-12T17 Lu v +204.26
1906-03-17T23 Lu d −19.71
1906-03-18T00 Me e +18.36
1906-03-18T23 Ne Pg +97.61
1906-03-21T01 Lu xd +320.48
1906-03-24T04
** 
b +55.43
1906-03-24T11 Lu c +5.20
1906-03-25T20 Me Rg +19.33
1906-03-26T00
** 
B +100.22
1906-03-26T16 Me +d +10.66
1906-03-28T14 Lu a 0.002712
1906-03-29T02 Lu V +58.62
1906-04-01T11 Lu +d +19.82
1906-04-04T15 Lu xa +139.50
1906-04-04T16 Me c +14.48
1906-04-05T13 Me V +13.79
1906-04-05T14 Ur +d −23.47
1906-04-08T02 Me p 0.5829
1906-04-08T16 Ne +d +22.31
1906-04-08T18 Lu o +198.49
1906-04-09T11
** 
S +150.27
1906-04-09T21 Lu p 0.002400
1906-04-09T21 Lu v +215.80
1906-04-12T20 Ur Rg +278.50
1906-04-14T05 Lu d −19.91
1906-04-14T23 Me xa +8.05
1906-04-17T03 Lu xd +318.56
1906-04-18T07 Me Pg +7.56
1906-04-22T23
** 
B +105.44
1906-04-23T04 Lu c +32.59
1906-04-23T08 Me d +1.69
1906-04-24T10 Ve xd +51.20
1906-04-25T00 Lu a 0.002717
1906-04-25T15 Lu V +61.95
1906-04-28T18 Lu +d +20.06
1906-05-01T18 Lu xa +136.84
1906-05-02T14 Me e −26.62
1906-05-07T22
** 
S +156.83
1906-05-08T02 Lu o +227.06
1906-05-08T06 Lu v +229.68
1906-05-08T07 Lu p 0.002386
1906-05-11T14 Lu d −20.15
1906-05-14T04 Lu xd +315.65
1906-05-22T01
** 
B +110.44
1906-05-22T02 Lu V +52.72
1906-05-22T03 Lu a 0.002718
1906-05-22T20 Lu c +61.27
1906-05-26T01 Lu +d +20.25
1906-05-28T20 Lu xa +133.97
1906-05-29T00 Ve +d +24.78
1906-06-03T13 Me xd +66.64
1906-06-05T15 Lu v +243.80
1906-06-05T16 Lu p 0.002391
1906-06-06T07
** 
S +164.48
1906-06-06T09 Lu o +255.22
1906-06-07T23 Me o +76.28
1906-06-08T01 Lu d −20.28
1906-06-08T08 Me v +77.10
1906-06-08T10 Me a 1.322
1906-06-08T19 Ju v +78.52
1906-06-10T03 Ju c +78.82
1906-06-10T08 Lu xd +313.09
1906-06-12T09 Ju a 6.108
1906-06-13T02 Ma +d +24.30
1906-06-16T10 Me +d +25.13
1906-06-18T02 Lu V +49.62
1906-06-18T10 Lu a 0.002715
1906-06-20T04 Sa +d −7.62
1906-06-20T10
** 
B +121.69
1906-06-21T11 Lu c +89.63
1906-06-22T08 Lu +d +20.33
1906-06-24T22 Lu xa +132.17
1906-06-26T01 Sa Rg +345.04
1906-06-28T03 Ur p 18.40
1906-06-28T07 Ur V +276.52
1906-06-28T16 Ur o +276.50
1906-07-02T03 Ne v +100.12
1906-07-02T11 Ne c +100.13
1906-07-02T13 Ne a 30.95
1906-07-03T20 Lu v +256.22
1906-07-03T23 Lu p 0.002414
1906-07-05T12 Lu d −20.32
1906-07-05T16 Lu o +283.19
1906-07-05T20
** 
S +183.90
1906-07-07T16 Lu xd +311.87
1906-07-11T22 Me xa +135.54
1906-07-15T01 Me e +26.64
1906-07-15T08 Ma c +112.40
1906-07-15T20 Lu V +54.93
1906-07-16T00 Lu a 0.002708
1906-07-19T15 Lu +d +20.31
1906-07-20T06
** 
B +137.24
1906-07-21T00 Lu c +117.84
1906-07-22T03 Lu xa +131.68
1906-07-28T17 Ma a 2.645
1906-07-29T02 Me Rg +146.06
1906-07-31T16 Lu v +263.08
1906-07-31T18 Lu p 0.002447
1906-08-01T21 Lu d −20.30
1906-08-02T20 Me d +8.98
1906-08-02T23 Ju +d +23.13
1906-08-03T15
** 
S +200.92
1906-08-04T01 Lu o +311.22
1906-08-04T01 Lu xd +311.72
1906-08-08T16 Me p 0.6013
1906-08-11T03 Me V +139.55
1906-08-11T23 Me c +138.85
1906-08-12T17 Lu a 0.002703
1906-08-12T18 Lu V +62.44
1906-08-13T23 Ve xa +183.77
1906-08-15T23 Lu +d +20.30
1906-08-17T19
** 
B +146.09
1906-08-18T10 Lu xa +131.76
1906-08-19T13 Lu c +146.12
1906-08-21T23 Me Pg +133.81
1906-08-26T09 Lu v +241.07
1906-08-26T21 Lu p 0.002472
1906-08-28T13 Me +d +15.36
1906-08-29T04 Lu d −20.33
1906-08-29T11 Me e −18.19
1906-08-30T13 Me xd +138.60
1906-08-31T10 Lu xd +311.64
1906-09-01T04
** 
S +217.30
1906-09-02T11 Lu o +339.57
1906-09-04T14 Sa o +341.64
1906-09-04T18 Sa V +341.63
1906-09-04T18 Sa p 8.684
1906-09-09T09 Ur d −23.69
1906-09-09T12 Lu a 0.002703
1906-09-09T19 Lu V +70.68
1906-09-12T07 Lu +d +20.39
1906-09-13T17 Ur Pg +274.51
1906-09-14T18 Lu xa +131.22
1906-09-15T07 Me v +164.51
1906-09-16T12
** 
B +158.34
1906-09-18T00 Lu c +174.68
1906-09-19T17 Ve e +46.40
1906-09-21T05 Lu v +220.70
1906-09-21T12 Lu p 0.002452
1906-09-24T00 Me o +180.66
1906-09-25T10 Lu d −20.47
1906-09-27T14 Lu xd +310.53
1906-10-01T11 Me a 1.412
1906-10-01T18
** 
S +239.28
1906-10-02T00 Lu o +8.42
1906-10-07T07 Lu a 0.002708
1906-10-07T20 Lu V +79.09
1906-10-07T21 Me xa +204.34
1906-10-09T15 Lu +d +20.60
1906-10-12T00 Lu xa +129.19
1906-10-16T02 Ne Rg +102.66
1906-10-17T10 Lu c +203.66
1906-10-17T13
** 
B +167.50
1906-10-19T01 Lu v +227.57
1906-10-19T06 Lu p 0.002417
1906-10-22T08 Ne d +21.96
1906-10-22T16 Lu d −20.72
1906-10-24T10 Ju d +22.77
1906-10-24T15 Lu xd +307.97
1906-10-25T22
** 
s +172.22
1906-10-29T11 Ju Rg +101.07
1906-10-31T16 Lu o +37.87
1906-11-01T11
** 
S +248.46
1906-11-02T19 Ve d −27.85
1906-11-03T23 Lu a 0.002714
1906-11-04T18 Lu V +86.35
1906-11-05T23 Lu +d +20.85
1906-11-08T02 Lu xa +126.11
1906-11-08T15 Sa d −10.33
1906-11-09T03 Ve Rg +254.75
1906-11-09T09 Me e +22.85
1906-11-12T03 Sa Pg +338.31
1906-11-14T12 Me d −24.98
1906-11-15T20 Lu c +233.10
1906-11-16T09 Lu v +241.15
1906-11-16T10
** 
B +167.35
1906-11-16T13 Lu p 0.002391
1906-11-19T00 Lu d −20.93
1906-11-19T13 Me Rg +255.47
1906-11-20T16 Lu xd +304.95
1906-11-26T12 Me xd +251.34
1906-11-29T10
** 
S +239.87
1906-11-29T10 Me p 0.6782
1906-11-29T15 Me V +247.24
1906-11-29T17 Ve c +247.11
1906-11-29T17 Me c +247.13
1906-11-29T18 Ve V +247.07
1906-11-29T23 Ve p 0.2651
1906-11-30T11 Lu o +67.86
1906-12-01T06 Lu a 0.002717
1906-12-02T01 Lu V +86.95
1906-12-03T06 Lu +d +21.03
1906-12-05T03 Ve xd +243.91
1906-12-05T03 Lu xa +123.52
1906-12-09T08 Me Pg +239.23
1906-12-09T14 Me +d −17.29
1906-12-13T09
** 
B +161.77
1906-12-14T22 Lu v +257.56
1906-12-15T02 Lu p 0.002385
1906-12-15T06 Lu c +262.92
1906-12-16T12 Lu d −21.06
1906-12-17T22 Lu xd +302.95
1906-12-18T09 Me e −21.48
1906-12-20T04 Ve Pg +239.45
1906-12-26T21 Ju p 4.179
1906-12-27T16
** 
S +236.86
1906-12-27T19 Ju V +96.05
1906-12-28T03 Ju o +96.01
1906-12-28T06 Lu a 0.002716
1906-12-28T08 Lu V +75.28
1906-12-29T19 Ve +d −16.32
1906-12-30T06 Lu o +98.19
1906-12-30T13 Lu +d +21.08
1906-12-30T15 Ur v +278.62
1906-12-30T16 Ur c +278.62
1906-12-31T06 Ur a 20.43[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1906.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19