AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1908

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1908


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1908] [Q 1908]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1908-01-03T09 Lu c +282.15
1908-01-03T10 Lu d −22.70
1908-01-03T13 Lu xd +284.28
1908-01-03T22 Ur v +282.82
1908-01-04T00 Lu p 0.002390
1908-01-04T00 Lu v +291.63
1908-01-04T00 Me d −24.64
1908-01-04T01 Ur c +282.83
1908-01-04T14 Ne V +103.49
1908-01-04T16 Ne p 28.96
1908-01-04T16 Ur a 20.49
1908-01-04T17 Ne o +103.49
1908-01-07T10
** 
B +147.59
1908-01-07T22 Me a 1.436
1908-01-08T12 Ma v +358.48
1908-01-14T00 Me o +292.97
1908-01-16T19 Lu +d +22.69
1908-01-16T23 Lu xa +104.34
1908-01-18T01 Lu o +117.10
1908-01-18T08 Lu V +120.61
1908-01-18T13 Lu a 0.002716
1908-01-22T03
** 
S +194.57
1908-01-27T00 Ma xd +11.48
1908-01-27T21 Me v +316.67
1908-01-28T18 Ju p 4.318
1908-01-29T09 Ju o +128.60
1908-01-29T10 Ju V +128.60
1908-01-30T21 Lu d −22.70
1908-01-31T00 Lu xd +284.17
1908-02-01T13 Lu p 0.002386
1908-02-01T17 Lu v +310.16
1908-02-01T20 Lu c +312.13
1908-02-06T02
** 
B +128.65
1908-02-09T08 Me xd +337.14
1908-02-13T00 Me e +18.12
1908-02-13T01 Lu +d +22.74
1908-02-13T04 Lu xa +103.82
1908-02-14T00 Lu V +113.67
1908-02-14T15 Lu a 0.002715
1908-02-16T21 Lu o +147.33
1908-02-19T14 Me Rg +345.07
1908-02-21T01
** 
S +174.99
1908-02-21T23
** 
b +99.34
1908-02-22T07 Me +d −3.21
1908-02-27T06 Lu d −22.84
1908-02-27T07 Lu xd +282.82
1908-02-27T12 Ve xd +16.70
1908-02-28T16 Me c +339.21
1908-02-29T10 Me V +338.43
1908-03-01T00 Lu p 0.002404
1908-03-01T07 Lu v +326.95
1908-03-02T06 Lu c +341.83
1908-03-02T12 Me p 0.6250
1908-03-04T23
** 
B +125.51
1908-03-11T07 Lu xa +101.80
1908-03-11T07 Lu +d +22.93
1908-03-12T15 Lu V +117.55
1908-03-12T21 Me Pg +330.62
1908-03-13T04 Lu a 0.002710
1908-03-15T05
** 
s +105.72
1908-03-17T14 Lu o +177.11
1908-03-18T17 Me xa +332.21
1908-03-18T23 Me d −10.70
1908-03-20T08
** 
S +179.11
1908-03-20T15 Sa a 10.52
1908-03-20T17 Sa c +0.21
1908-03-21T01 Sa v +0.26
1908-03-22T23 Ne Pg +102.08
1908-03-25T10 Lu xd +280.15
1908-03-25T12 Lu d −23.07
1908-03-26T18 Me e −27.78
1908-03-29T01 Ju +d +20.15
1908-03-29T02 Lu p 0.002436
1908-03-29T13 Lu v +339.57
1908-03-30T00 Ju Pg +123.57
1908-03-31T17 Lu c +11.08
1908-04-03T06
** 
B +123.49
1908-04-04T04 Ne +d +22.10
1908-04-07T09 Lu xa +98.79
1908-04-07T15 Lu +d +23.19
1908-04-09T13 Lu V +124.78
1908-04-09T22 Lu a 0.002704
1908-04-16T04 Lu o +206.29
1908-04-16T10 Ur +d −22.77
1908-04-18T02
** 
S +169.88
1908-04-20T20 Ur Rg +286.91
1908-04-21T10 Lu xd +277.31
1908-04-21T18 Lu d −23.32
1908-04-25T00 Lu p 0.002468
1908-04-25T19 Lu v +339.16
1908-04-26T00 Ve e +45.52
1908-04-30T03 Lu c +39.88
1908-05-02T09
** 
B +115.25
1908-05-04T12 Lu xa +96.29
1908-05-04T23 Lu +d +23.42
1908-05-05T06 Me a 1.326
1908-05-06T05 Ve +d +27.04
1908-05-06T23 Me o +46.21
1908-05-07T07 Me xd +46.93
1908-05-07T13 Lu V +132.42
1908-05-07T17 Lu a 0.002702
1908-05-09T06 Me v +51.11
1908-05-15T16 Lu o +234.91
1908-05-17T11
** 
S +162.97
1908-05-18T14 Lu xd +275.57
1908-05-19T00 Lu d −23.49
1908-05-20T01 Lu v +296.55
1908-05-20T01 Lu p 0.002462
1908-05-20T06
** 
b +81.42
1908-05-23T02 Ma +d +24.51
1908-05-28T14 Me +d +25.66
1908-05-29T15 Lu c +68.30
1908-05-31T07
** 
B +114.16
1908-05-31T18 Lu xa +95.21
1908-06-01T08 Lu +d +23.53
1908-06-04T11 Lu V +139.50
1908-06-04T12 Lu a 0.002705
1908-06-07T16 Me e +23.94
1908-06-14T01 Lu o +263.07
1908-06-14T02 Ve Rg +111.86
1908-06-14T16 Me xa +106.03
1908-06-14T21 Lu xd +275.13
1908-06-15T04
** 
S +165.81
1908-06-15T09 Lu d −23.54
1908-06-16T10 Lu v +297.35
1908-06-16T10 Lu p 0.002429
1908-06-18T02 Ve xa +111.54
1908-06-21T07 Me Rg +107.70
1908-06-28T01 Lu xa +95.15
1908-06-28T04 Lu c +96.54
1908-06-28T10
** 
B +116.31
1908-06-28T15 Lu +d +23.54
1908-07-01T23 Me p 0.5633
1908-07-02T04 Lu a 0.002712
1908-07-02T05 Lu V +144.79
1908-07-03T20 Me V +102.81
1908-07-04T09 Me c +102.47
1908-07-05T13 Ve p 0.2900
1908-07-05T15 Ve c +103.64
1908-07-05T18 Ve V +103.56
1908-07-06T06 Ne v +104.59
1908-07-06T07 Ur p 18.53
1908-07-06T15 Ne a 30.96
1908-07-06T15 Ur V +284.94
1908-07-06T15 Ne c +104.60
1908-07-06T22 Me d +18.20
1908-07-06T23 Ur o +284.92
1908-07-12T08 Lu xd +275.15
1908-07-12T16
** 
S +168.27
1908-07-12T19 Lu d −23.53
1908-07-13T09 Lu o +291.05
1908-07-14T12 Lu p 0.002400
1908-07-14T15 Lu v +309.79
1908-07-15T12 Me Pg +98.17
1908-07-15T12 Sa +d +1.79
1908-07-21T23 Sa Rg +10.19
1908-07-25T07 Lu xa +95.05
1908-07-25T16
** 
B +120.11
1908-07-25T16 Me e −19.74
1908-07-25T21 Lu +d +23.54
1908-07-26T19 Ve d +17.18
1908-07-27T06 Ve Pg +95.35
1908-07-27T19 Lu c +124.80
1908-07-29T12 Lu V +144.93
1908-07-29T14 Lu a 0.002717
1908-08-01T01 Me +d +21.33
1908-08-03T07 Me xd +114.44
1908-08-08T17 Lu xd +274.51
1908-08-09T05 Lu d −23.59
1908-08-10T03
** 
S +175.83
1908-08-11T16 Lu o +319.07
1908-08-11T21 Lu p 0.002386
1908-08-12T01 Ma V +142.55
1908-08-12T01 Lu v +324.43
1908-08-14T23 Me v +136.76
1908-08-17T08 Ju c +144.48
1908-08-17T17 Ju a 6.375
1908-08-17T19 Ju v +144.59
1908-08-19T23 Me o +146.92
1908-08-20T13 Ma a 2.676
1908-08-21T11 Lu xa +93.88
1908-08-21T17 Ma c +148.71
1908-08-22T02 Lu +d +23.63
1908-08-23T14
** 
B +129.07
1908-08-25T00 Lu V +136.25
1908-08-25T01 Ve +d +18.00
1908-08-25T18 Lu a 0.002718
1908-08-25T20 Me a 1.372
1908-08-26T10 Lu c +153.27
1908-09-04T22 Lu xd +272.47
1908-09-05T14 Lu d −23.74
1908-09-08T12
** 
S +191.08
1908-09-09T07 Lu p 0.002391
1908-09-09T11 Lu v +339.39
1908-09-10T00 Lu o +347.38
1908-09-10T15 Me xa +185.43
1908-09-14T22 Ve e −46.00
1908-09-17T12 Lu xa +91.33
1908-09-18T08 Lu +d +23.84
1908-09-19T04 Ur d −23.24
1908-09-21T05 Lu V +135.75
1908-09-21T22 Ur Pg +282.94
1908-09-22T00 Lu a 0.002714
1908-09-22T13
** 
B +140.38
1908-09-25T02 Lu c +182.14
1908-09-29T14 Sa V +6.75
1908-09-29T19 Sa o +6.74
1908-09-29T20 Sa p 8.461
1908-10-02T00 Lu xd +269.51
1908-10-02T21 Lu d −23.99
1908-10-04T05 Me e +25.41
1908-10-07T15 Lu p 0.002415
1908-10-07T18
** 
S +203.24
1908-10-07T19 Lu v +352.84
1908-10-09T05 Ve xd +151.65
1908-10-09T09 Lu o +16.18
1908-10-12T05
** 
s +132.15
1908-10-14T14 Lu xa +88.34
1908-10-15T13 Me d −19.05
1908-10-15T16 Lu +d +24.11
1908-10-16T14 Me Rg +223.71
1908-10-19T01 Lu V +142.09
1908-10-19T14 Lu a 0.002708
1908-10-20T02 Ne Rg +107.12
1908-10-22T22
** 
B +142.05
1908-10-23T17 Ne d +21.59
1908-10-24T18 Lu c +211.47
1908-10-26T23 Me p 0.6702
1908-10-27T20 Me V +215.30
1908-10-28T04 Me c +214.86
1908-10-29T01 Lu xd +267.02
1908-10-30T02 Lu d −24.24
1908-10-30T06 Me xd +212.27
1908-11-04T11 Lu p 0.002450
1908-11-04T17 Lu v +1.17
1908-11-05T05
** 
S +195.32
1908-11-06T04 Me Pg +207.86
1908-11-07T07
** 
b +122.94
1908-11-07T20 Lu o +45.54
1908-11-07T21 Me +d −8.88
1908-11-10T20 Lu xa +86.38
1908-11-12T01 Lu +d +24.30
1908-11-13T07 Me e −19.16
1908-11-16T02 Lu V +150.78
1908-11-16T09 Lu a 0.002704
1908-11-20T05
** 
B +139.73
1908-11-23T09 Lu c +241.24
1908-11-25T05 Lu xd +265.97
1908-11-26T09 Lu d −24.36
1908-11-30T03 Lu p 0.002475
1908-11-30T14 Lu v +341.31
1908-12-01T06 Sa d −0.98
1908-12-04T23
** 
S +201.76
1908-12-06T08 Sa Pg +3.37
1908-12-07T09 Lu o +75.44
1908-12-07T15 Me xa +246.81
1908-12-08T04 Lu xa +85.89
1908-12-09T10 Lu +d +24.37
1908-12-14T06 Lu V +160.35
1908-12-14T06 Lu a 0.002704
1908-12-20T12
** 
B +145.83
1908-12-20T13 Me a 1.447
1908-12-22T14 Lu xd +265.98
1908-12-22T23 Lu c +271.29
1908-12-23T17 Lu d −24.36
1908-12-24T00 Me o +272.50
1908-12-25T18 Me d −25.07
1908-12-26T01 Lu p 0.002447
1908-12-26T03 Lu v +316.40
1908-12-26T15 Ju d +7.18
1908-12-30T01 Ju Rg +164.53[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1908.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19