AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1910

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1910


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1910] [Q 1910]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1910-01-01T15 Ve xd +323.54
1910-01-03T18 Lu a 0.002703
1910-01-03T22 Lu V +202.48
1910-01-07T14 Lu xd +246.97
1910-01-08T13 Ne o +107.95
1910-01-08T15 Ne p 28.97
1910-01-08T16 Ne V +107.95
1910-01-10T02 Me e +19.02
1910-01-10T04 Lu d −25.89
1910-01-10T23 Lu c +290.41
1910-01-11T14 Ur v +291.16
1910-01-11T17 Ur c +291.17
1910-01-12T11 Ur a 20.62
1910-01-13T02 Me xd +311.07
1910-01-13T09
** 
b +133.33
1910-01-14T18
** 
B +145.17
1910-01-16T02 Lu v +1.48
1910-01-16T22 Me Rg +312.40
1910-01-17T01 Lu p 0.002475
1910-01-20T16 Lu xa +66.19
1910-01-22T04 Me +d −15.26
1910-01-22T05 Ve Rg +330.93
1910-01-23T03 Lu +d +25.91
1910-01-24T23 Lu o +124.66
1910-01-25T20 Me c +305.56
1910-01-25T21 Ju d −4.43
1910-01-26T07 Me V +305.01
1910-01-27T10 Me p 0.6579
1910-01-28T06
** 
S +212.70
1910-01-29T05 Ju Rg +194.55
1910-01-31T15 Lu a 0.002704
1910-01-31T23 Lu V +211.18
1910-02-03T19 Lu xd +244.86
1910-02-05T00 Ve +d −5.66
1910-02-06T13 Lu d −25.98
1910-02-06T18 Me Pg +296.53
1910-02-09T13 Lu c +320.45
1910-02-10T19
** 
B +155.29
1910-02-11T03 Ve p 0.2727
1910-02-11T20 Ve V +323.03
1910-02-12T00 Lu v +355.95
1910-02-12T00 Ve c +322.93
1910-02-12T10 Lu p 0.002443
1910-02-16T06 Me d −19.23
1910-02-16T17 Lu xa +63.52
1910-02-19T08 Lu +d +26.06
1910-02-19T17 Me e −26.54
1910-02-20T11 Me xa +304.94
1910-02-23T15 Lu o +154.67
1910-02-24T13
** 
S +224.69
1910-02-28T10 Lu a 0.002708
1910-02-28T23 Lu V +218.85
1910-03-02T21 Lu xd +241.74
1910-03-03T07
** 
s +153.07
1910-03-04T13 Ve Pg +315.12
1910-03-05T22 Lu d −26.19
1910-03-11T00 Lu c +350.05
1910-03-11T14
** 
B +155.68
1910-03-12T04 Lu v +7.60
1910-03-12T11 Lu p 0.002409
1910-03-15T18 Lu xa +60.54
1910-03-18T13 Lu +d +26.31
1910-03-20T10 Ve d −10.59
1910-03-25T08 Lu o +184.31
1910-03-25T21
** 
S +218.50
1910-03-27T22 Lu a 0.002714
1910-03-27T23 Ne Pg +106.54
1910-03-28T15 Lu V +223.33
1910-03-29T23 Lu xd +239.24
1910-03-30T18 Ju o +189.66
1910-03-31T02 Ju V +189.61
1910-03-31T15 Ju p 4.454
1910-03-31T21 Me a 1.347
1910-04-02T06 Lu d −26.44
1910-04-04T23 Me o +14.35
1910-04-05T01 Ne +d +21.75
1910-04-09T09 Lu c +19.15
1910-04-09T15 Lu v +23.29
1910-04-09T18 Me v +24.25
1910-04-09T20 Lu p 0.002390
1910-04-10T12
** 
B +148.35
1910-04-11T02 Me xd +27.03
1910-04-12T00 Lu xa +58.68
1910-04-14T20 Lu +d +26.52
1910-04-16T03 Sa v +26.19
1910-04-16T14 Sa a 10.30
1910-04-16T15 Sa c +26.26
1910-04-23T02 Ve e −46.22
1910-04-23T04 Ve xa +346.42
1910-04-24T01 Lu o +213.48
1910-04-24T02 Lu a 0.002716
1910-04-24T12 Lu V +219.10
1910-04-25T08
** 
S +205.31
1910-04-26T03 Lu xd +238.25
1910-04-26T08 Ur +d −21.58
1910-04-29T12 Lu d −26.58
1910-04-29T19 Ur Rg +295.23
1910-05-01T06 Ma +d +24.80
1910-05-02T04 Me e +20.74
1910-05-07T09 Me +d +23.70
1910-05-08T05 Lu v +39.97
1910-05-08T07 Lu p 0.002390
1910-05-08T17 Lu c +47.72
1910-05-09T10 Lu xa +58.22
1910-05-09T21
** 
B +141.09
1910-05-12T05 Lu +d +26.59
1910-05-13T17 Me Rg +67.74
1910-05-19T10 Me xa +66.53
1910-05-21T05 Lu V +212.38
1910-05-21T06 Lu a 0.002714
1910-05-23T09 Lu xd +238.26
1910-05-23T17 Lu o +242.18
1910-05-24T00
** 
S +194.36
1910-05-25T04 Me c +63.59
1910-05-25T09 Me V +63.48
1910-05-25T23 Me p 0.5493
1910-05-26T18 Lu d −26.59
1910-05-29T02 Ju +d −0.51
1910-06-01T08 Ju Pg +184.62
1910-06-05T15 Lu p 0.002408
1910-06-05T17 Lu v +55.99
1910-06-05T20 Lu xa +58.26
1910-06-06T13 Me Pg +59.09
1910-06-06T21
** 
B +135.38
1910-06-07T01 Lu c +75.90
1910-06-08T12 Me d +15.99
1910-06-08T15 Lu +d +26.58
1910-06-17T16 Lu V +214.51
1910-06-17T19 Lu a 0.002708
1910-06-19T16 Lu xd +238.11
1910-06-19T21 Me e −22.55
1910-06-21T12
** 
S +187.97
1910-06-22T08 Lu o +270.50
1910-06-23T00 Lu d −26.55
1910-07-03T04 Lu xa +57.56
1910-07-03T14 Lu p 0.002439
1910-07-03T22 Lu v +68.22
1910-07-05T23
** 
B +130.29
1910-07-06T00 Lu +d +26.54
1910-07-06T09 Lu c +103.90
1910-07-08T01 Me xd +92.77
1910-07-11T11 Ne v +109.05
1910-07-11T17 Ne a 30.98
1910-07-11T18 Me +d +23.71
1910-07-11T19 Ne c +109.07
1910-07-15T10 Ur p 18.65
1910-07-15T11 Lu V +220.12
1910-07-15T12 Lu a 0.002703
1910-07-15T20 Ur V +293.26
1910-07-16T04 Ur o +293.24
1910-07-16T10 Me v +110.29
1910-07-16T20 Lu xd +236.79
1910-07-18T23 Me o +115.73
1910-07-20T06 Lu d −26.57
1910-07-21T12
** 
S +182.49
1910-07-21T20 Lu o +298.65
1910-07-22T01 Me a 1.340
1910-07-22T19
** 
b +106.32
1910-07-29T06 Ve +d +22.57
1910-07-30T07 Lu xa +55.60
1910-07-30T09 Lu p 0.002469
1910-07-30T22 Lu v +64.30
1910-08-02T08 Lu +d +26.61
1910-08-04T12
** 
B +130.05
1910-08-04T18 Lu c +131.96
1910-08-11T20 Sa +d +11.30
1910-08-12T06 Lu a 0.002701
1910-08-12T08 Lu V +226.86
1910-08-12T23 Lu xd +234.19
1910-08-14T07 Ve xd +114.66
1910-08-15T09 Me xa +165.37
1910-08-16T14 Lu d −26.70
1910-08-18T23 Sa Rg +36.59
1910-08-20T07 Lu o +326.87
1910-08-20T08
** 
S +186.48
1910-08-23T20 Lu v +17.17
1910-08-24T14 Lu p 0.002461
1910-08-26T08 Lu xa +52.78
1910-08-29T14 Lu +d +26.79
1910-08-30T04 Me e +27.13
1910-09-03T03
** 
B +133.44
1910-09-03T06 Lu c +160.36
1910-09-08T19
** 
s +113.32
1910-09-09T01 Lu a 0.002705
1910-09-09T01 Lu xd +231.36
1910-09-09T06 Lu V +233.79
1910-09-12T17 Ma a 2.653
1910-09-12T20 Me Rg +191.12
1910-09-12T22 Lu d −26.91
1910-09-13T18 Me d −8.08
1910-09-18T07
** 
S +187.53
1910-09-18T16 Lu o +282.60
1910-09-20T13 Lu v +22.75
1910-09-20T22 Lu p 0.002427
1910-09-22T10 Lu xa +50.38
1910-09-23T15 Me p 0.6483
1910-09-25T05 Me V +183.05
1910-09-25T19 Lu +d +27.01
1910-09-25T20 Me c +182.36
1910-09-27T05 Ma c +183.72
1910-09-27T05
** 
b +111.33
1910-09-28T14 Ur d −22.27
1910-09-30T23 Ur Pg +291.27
1910-10-01T15
** 
B +132.26
1910-10-02T20 Lu c +189.26
1910-10-04T00 Me xd +176.31
1910-10-04T21 Me Pg +176.22
1910-10-06T05 Lu xd +229.57
1910-10-06T18 Lu a 0.002712
1910-10-07T02 Lu V +239.72
1910-10-07T19 Me +d +2.12
1910-10-10T06 Lu d −27.11
1910-10-11T07 Me e −17.98
1910-10-17T00 Ju a 6.443
1910-10-17T03
** 
S +189.15
1910-10-18T02 Lu o +24.34
1910-10-18T16 Ju c +204.93
1910-10-18T23 Lu v +37.73
1910-10-19T03 Lu p 0.002398
1910-10-19T18 Lu xa +49.32
1910-10-20T05 Ju v +205.26
1910-10-23T01 Lu +d +27.15
1910-10-25T00 Ne Rg +111.58
1910-10-26T21 Sa o +33.10
1910-10-26T21 Sa p 8.250
1910-10-27T02 Sa V +33.09
1910-10-27T03 Ne d +21.08
1910-10-27T19 Me v +204.26
1910-10-31T13
** 
B +134.96
1910-11-01T13 Lu c +218.78
1910-11-02T11 Lu xd +229.18
1910-11-03T05 Lu a 0.002717
1910-11-03T10 Lu V +240.83
1910-11-06T13 Lu d −27.19
1910-11-11T09 Me xa +228.20
1910-11-11T23 Me o +229.19
1910-11-16T02 Me a 1.448
1910-11-16T03
** 
S +192.25
1910-11-16T05 Lu xa +49.23
1910-11-16T12 Lu o +53.79
1910-11-16T14 Lu p 0.002384
1910-11-16T15 Lu v +55.80
1910-11-19T10 Lu +d +27.19
1910-11-25T04 Ve a 1.712
1910-11-25T23 Ve o +243.36
1910-11-29T17 Lu xd +229.29
1910-11-29T22 Lu V +231.65
1910-11-30T07 Lu a 0.002717
1910-12-01T03
** 
B +136.56
1910-12-01T09 Lu c +248.83
1910-12-03T19 Lu d −27.15
1910-12-03T21 Ve xa +253.28
1910-12-04T00 Ve v +253.47
1910-12-09T10 Me d −25.71
1910-12-13T16 Lu xa +48.96
1910-12-15T03 Lu p 0.002392
1910-12-15T08 Lu v +74.22
1910-12-15T23 Lu o +83.64
1910-12-16T01
** 
S +193.66
1910-12-16T21 Lu +d +27.14
1910-12-20T05 Ve d −24.03
1910-12-22T02
** 
s +118.29
1910-12-24T09 Me e +19.85
1910-12-25T19 Sa d +8.98
1910-12-26T22 Lu xd +228.46
1910-12-27T03 Lu V +230.87
1910-12-27T14 Lu a 0.002713
1910-12-30T23 Me xd +296.29
1910-12-31T00 Lu d −27.11
1910-12-31T04 Lu c +279.15
1910-12-31T10
** 
B +136.42
1910-12-31T18 Ma xa +248.25
1910-12-31T20 Me Rg +296.38[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1910.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19