AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1911

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1911


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1911] [Q 1911]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1911-01-01T16 Sa Pg +29.70
1911-01-09T22 Lu xa +47.28
1911-01-09T22 Me c +289.08
1911-01-10T05 Me V +288.71
1911-01-10T15 Me +d −19.20
1911-01-10T18 Ne V +110.18
1911-01-10T21 Me p 0.6685
1911-01-11T00 Ne o +110.18
1911-01-11T01 Ne p 28.98
1911-01-12T11 Lu p 0.002421
1911-01-12T20 Lu v +90.38
1911-01-13T03
** 
b +115.22
1911-01-13T07 Lu +d +27.13
1911-01-13T20
** 
S +190.55
1911-01-14T10 Lu o +113.67
1911-01-16T00 Ur c +295.30
1911-01-16T01 Ur v +295.30
1911-01-16T20 Ur a 20.68
1911-01-21T02 Me Pg +280.21
1911-01-23T00 Lu xd +226.04
1911-01-23T23 Lu V +237.19
1911-01-24T08 Lu a 0.002707
1911-01-27T07 Lu d −27.18
1911-01-28T15
** 
B +135.65
1911-01-29T21 Lu c +309.41
1911-02-02T04 Me e −25.27
1911-02-03T14 Ma d −23.83
1911-02-04T08 Me d −21.53
1911-02-05T23 Lu xa +44.32
1911-02-07T08 Me xa +293.23
1911-02-09T03 Lu p 0.002458
1911-02-09T15 Lu +d +27.26
1911-02-09T19 Lu v +99.30
1911-02-11T21
** 
S +192.35
1911-02-12T22 Lu o +143.64
1911-02-19T02 Lu xd +222.89
1911-02-20T23 Lu V +245.23
1911-02-21T04 Lu a 0.002702
1911-02-23T14 Lu d −27.37
1911-02-25T16 Ju d −14.98
1911-02-27T08
** 
B +137.14
1911-02-28T12 Lu c +339.32
1911-02-28T20 Ju Rg +224.56
1911-03-05T00 Lu xa +41.55
1911-03-06T05 Lu p 0.002473
1911-03-06T07 Lu v +60.27
1911-03-08T21 Lu +d +27.47
1911-03-13T18
** 
S +196.94
1911-03-13T23 Me a 1.365
1911-03-14T11 Lu o +173.30
1911-03-18T06 Lu xd +220.65
1911-03-19T23 Me o +358.74
1911-03-20T23 Lu V +253.01
1911-03-21T00 Lu a 0.002703
1911-03-22T22 Lu d −27.58
1911-03-25T18 Me v +10.35
1911-03-27T00 Ve xd +34.34
1911-03-28T23 Me xd +16.82
1911-03-29T06
** 
B +143.25
1911-03-30T00 Lu c +8.70
1911-03-30T10 Ne Pg +108.77
1911-04-01T05 Lu xa +40.17
1911-04-01T16 Lu v +47.14
1911-04-01T20 Lu p 0.002441
1911-04-05T02 Lu +d +27.64
1911-04-06T03 Ne +d +21.53
1911-04-13T02 Lu o +202.56
1911-04-13T03
** 
S +209.96
1911-04-14T12 Me e +19.54
1911-04-14T12 Lu xd +219.97
1911-04-17T18 Lu a 0.002708
1911-04-17T19 Lu V +259.22
1911-04-19T06 Lu d −27.69
1911-04-20T12 Ma v +328.26
1911-04-22T04 Me +d +19.96
1911-04-24T11 Me Rg +48.33
1911-04-28T02
** 
B +149.23
1911-04-28T10 Lu c +37.50
1911-04-28T14 Lu xa +40.02
1911-04-29T21 Lu p 0.002409
1911-04-29T21 Lu v +59.59
1911-04-30T10 Sa v +39.72
1911-04-30T16 Ju o +219.69
1911-04-30T17 Sa c +39.76
1911-04-30T18 Sa a 10.20
1911-04-30T19 Ju V +219.67
1911-05-01T01 Ur +d −20.82
1911-05-02T00 Ju p 4.416
1911-05-02T10 Lu +d +27.70
1911-05-04T05 Ur Rg +299.36
1911-05-05T05 Me c +44.11
1911-05-05T19 Me V +43.74
1911-05-06T07 Me xa +43.43
1911-05-07T13 Me p 0.5565
1911-05-11T17
** 
S +214.48
1911-05-11T19 Lu xd +220.07
1911-05-12T18 Lu o +231.38
1911-05-15T04 Ve +d +25.57
1911-05-15T05 Lu V +260.93
1911-05-15T06 Lu a 0.002714
1911-05-16T13 Lu d −27.68
1911-05-18T06 Me Pg +38.85
1911-05-22T01 Me d +11.41
1911-05-26T00 Lu xa +39.92
1911-05-26T09
** 
B +152.66
1911-05-27T18 Lu c +65.82
1911-05-28T05 Lu p 0.002391
1911-05-28T08 Lu v +74.88
1911-05-29T18 Lu +d +27.66
1911-06-01T08 Me e −24.25
1911-06-08T00 Lu xd +219.67
1911-06-09T21
** 
S +221.54
1911-06-10T20 Lu V +253.48
1911-06-11T09 Lu o +259.84
1911-06-11T10 Lu a 0.002716
1911-06-12T19 Lu d −27.61
1911-06-15T16
** 
s +150.60
1911-06-19T03
** 
b +150.60
1911-06-22T09 Lu xa +38.80
1911-06-24T22 Me xd +82.49
1911-06-25T02
** 
B +155.77
1911-06-25T14 Lu p 0.002390
1911-06-25T19 Lu v +90.24
1911-06-26T01 Lu c +93.81
1911-06-26T05 Lu +d +27.60
1911-06-28T04 Ju +d −11.96
1911-07-01T21 Me v +97.38
1911-07-02T01 Me +d +24.37
1911-07-02T08 Ju Pg +214.67
1911-07-04T00 Me o +101.97
1911-07-05T03 Lu xd +217.98
1911-07-05T05 Me a 1.330
1911-07-07T07 Ve e +45.47
1911-07-07T20 Lu V +250.27
1911-07-08T15 Lu a 0.002714
1911-07-10T00 Lu d −27.60
1911-07-10T17
** 
S +228.93
1911-07-11T00 Lu o +288.10
1911-07-14T07 Ne a 30.98
1911-07-14T09 Ne c +111.29
1911-07-14T15 Ne v +111.30
1911-07-16T14 Ve xa +158.51
1911-07-19T12 Lu xa +36.43
1911-07-20T00 Ur p 18.71
1911-07-20T18 Ur o +297.37
1911-07-20T23 Ur V +297.36
1911-07-23T14 Lu +d +27.65
1911-07-23T22 Lu p 0.002408
1911-07-24T03 Lu v +104.00
1911-07-25T03
** 
B +161.78
1911-07-25T08 Lu c +121.75
1911-08-01T04 Lu xd +215.21
1911-08-02T06 Me xa +154.53
1911-08-04T11 Lu V +254.37
1911-08-05T02 Lu a 0.002709
1911-08-06T06 Lu d −27.70
1911-08-09T14 Lu o +316.37
1911-08-09T16
** 
S +239.98
1911-08-12T15 Me e +27.37
1911-08-15T13 Lu xa +33.60
1911-08-17T06
** 
s +160.52
1911-08-19T22 Lu +d +27.79
1911-08-20T22 Lu p 0.002439
1911-08-21T05 Lu v +114.19
1911-08-23T09
** 
B +164.78
1911-08-23T16 Lu c +149.89
1911-08-24T19 Ve Rg +179.48
1911-08-25T17 Sa +d +15.49
1911-08-26T14 Me Rg +174.17
1911-08-28T08 Lu xd +212.54
1911-08-28T15 Me d −1.51
1911-09-01T09 Lu V +261.58
1911-09-01T19 Lu a 0.002703
1911-09-02T07 Sa Rg +50.23
1911-09-02T10 Ve d −6.37
1911-09-02T13 Lu d −27.89
1911-09-06T03
** 
S +229.64
1911-09-06T09 Me p 0.6322
1911-09-08T03 Lu o +344.87
1911-09-08T09 Me V +166.55
1911-09-09T03 Me c +165.81
1911-09-11T15 Lu xa +31.59
1911-09-14T23 Ve c +171.52
1911-09-15T02 Ve V +171.45
1911-09-15T16 Ve p 0.2829
1911-09-16T04 Lu +d +27.98
1911-09-16T17 Lu p 0.002469
1911-09-17T08 Lu v +111.51
1911-09-18T10 Me Pg +160.09
1911-09-19T04
** 
B +155.39
1911-09-20T21 Me xd +160.61
1911-09-22T02 Lu c +178.47
1911-09-22T07 Me +d +7.68
1911-09-22T22
** 
b +145.76
1911-09-24T14 Lu xd +211.11
1911-09-24T23 Me e −17.82
1911-09-29T10 Lu V +269.85
1911-09-29T14 Lu a 0.002702
1911-09-29T20 Lu d −28.06
1911-10-03T03 Ur d −21.61
1911-10-03T19
** 
S +226.11
1911-10-05T10 Ur Pg +295.41
1911-10-06T08 Ve Pg +163.38
1911-10-07T16 Lu o +13.78
1911-10-08T21 Lu xa +30.93
1911-10-11T00 Me v +188.10
1911-10-11T19 Lu p 0.002461
1911-10-11T21 Lu v +73.58
1911-10-13T09 Lu +d +28.10
1911-10-16T12
** 
B +166.00
1911-10-17T20 Ma Rg +70.97
1911-10-19T12 Ve +d +2.64
1911-10-21T16 Lu c +207.65
1911-10-21T22 Lu xd +210.91
1911-10-22T23 Me o +208.73
1911-10-27T04 Lu d −28.11
1911-10-27T10 Lu a 0.002707
1911-10-27T10 Ne Rg +113.80
1911-10-27T12 Lu V +278.64
1911-10-28T23 Ne d +20.78
1911-10-29T06 Me xa +218.98
1911-10-29T19 Me a 1.438
1911-11-01T00 Ma xd +69.47
1911-11-02T09
** 
S +291.23
1911-11-05T07 Lu xa +30.95
1911-11-06T03 Lu o +43.12
1911-11-06T17 Ve xd +178.50
1911-11-08T06 Lu p 0.002424
1911-11-08T08 Lu v +75.28
1911-11-09T15 Ma +d +21.96
1911-11-09T16 Lu +d +28.09
1911-11-09T16 Sa p 8.162
1911-11-09T17 Sa o +46.73
1911-11-09T22 Sa V +46.72
1911-11-15T08
** 
B +196.58
1911-11-16T02 Ju a 6.371
1911-11-16T23 Ma p 0.5112
1911-11-18T03 Ju c +235.19
1911-11-18T05 Lu xd +210.89
1911-11-19T15 Ju v +235.52
1911-11-20T08 Lu c +237.44
1911-11-22T03 Ma V +62.78
1911-11-23T12 Lu d −28.04
1911-11-24T04 Lu a 0.002714
1911-11-24T11 Lu V +286.41
1911-11-24T16 Ma o +61.82
1911-11-25T13 Ve e −46.73
1911-11-28T14
** 
s +227.54
1911-12-01T06 Me d −25.86
1911-12-02T17 Lu xa +30.39
1911-12-05T14 Lu o +72.88
1911-12-06T13 Lu p 0.002394
1911-12-06T15 Lu v +88.47
1911-12-06T18
** 
S +299.67
1911-12-07T01 Lu +d +28.00
1911-12-07T09 Me e +20.89
1911-12-15T08 Lu xd +209.74
1911-12-15T17 Me Rg +280.49
1911-12-17T20 Me xd +280.05
1911-12-20T03 Lu c +267.67
1911-12-20T17 Lu d −27.96
1911-12-21T13 Lu a 0.002718
1911-12-21T17 Lu V +286.35
1911-12-22T12
** 
B +187.83
1911-12-25T00 Ma d +20.95
1911-12-25T03 Me c +272.75
1911-12-25T06 Me V +272.57
1911-12-25T13 Me p 0.6751
1911-12-29T04 Ma Pg +54.31
1911-12-29T23 Lu xa +28.23[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1911.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19