AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1916

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1916


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1916] [Q 1916]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1916-01-02T16 Me v +292.13
1916-01-03T06 Lu d −26.98
1916-01-03T23 Lu v +272.27
1916-01-04T00 Sa p 8.041
1916-01-04T02 Lu p 0.002389
1916-01-04T04 Sa o +103.02
1916-01-04T05 Sa V +103.02
1916-01-04T16 Lu c +283.52
1916-01-06T08 Lu xa +308.11
1916-01-11T22
** 
B +176.79
1916-01-16T16 Lu V +81.10
1916-01-16T17 Lu +d +27.00
1916-01-16T18 Lu a 0.002714
1916-01-19T20 Lu o +118.96
1916-01-20T07 Me e +18.66
1916-01-20T14 Lu xd +128.03
1916-01-21T08 Me xd +319.08
1916-01-22T02 Ne o +121.27
1916-01-22T06 Ne V +121.27
1916-01-22T08 Ne p 29.03
1916-01-25T22
** 
S +233.94
1916-01-26T22 Me Rg +321.77
1916-01-30T16 Lu d −27.02
1916-01-31T03 Me +d −12.18
1916-02-01T11 Lu v +288.50
1916-02-01T11 Lu p 0.002414
1916-02-02T19 Lu xa +308.08
1916-02-03T04 Lu c +313.52
1916-02-04T20 Me c +315.21
1916-02-05T00 Ur v +315.66
1916-02-05T07 Ur c +315.68
1916-02-05T08 Me V +314.57
1916-02-06T04 Ur a 20.92
1916-02-06T18 Me p 0.6500
1916-02-08T12
** 
B +157.42
1916-02-08T22 Ma p 0.6748
1916-02-09T04 Ma V +140.20
1916-02-09T14 Ma o +140.04
1916-02-13T00 Lu +d +27.00
1916-02-13T08 Lu V +85.80
1916-02-13T09 Lu a 0.002708
1916-02-16T21 Lu xd +128.09
1916-02-17T04 Me Pg +306.19
1916-02-18T14 Lu o +149.12
1916-02-23T06
** 
S +215.46
1916-02-25T02 Me d −17.30
1916-02-26T14 Ve xd +16.14
1916-02-26T23 Lu d −26.94
1916-02-28T16 Me xa +312.25
1916-02-29T08 Lu p 0.002451
1916-02-29T13 Lu v +298.70
1916-03-01T04 Lu xa +307.79
1916-03-01T10 Me e −27.11
1916-03-03T16 Lu c +343.27
1916-03-09T04
** 
B +139.69
1916-03-11T00 Sa Pg +99.54
1916-03-11T01 Ma +d +21.19
1916-03-11T08 Lu +d +26.87
1916-03-12T05 Lu a 0.002703
1916-03-12T08 Lu V +93.49
1916-03-15T03 Lu xd +127.18
1916-03-19T05 Lu o +178.78
1916-03-21T02 Ma Pg +130.32
1916-03-22T14
** 
S +181.93
1916-03-25T00 Lu v +259.54
1916-03-25T04 Lu d −26.76
1916-03-26T01 Lu p 0.002474
1916-03-27T05 Sa +d +22.79
1916-03-28T08 Lu xa +306.21
1916-03-31T07 Ju v +11.34
1916-04-01T02 Ju c +11.53
1916-04-02T04 Lu c +12.60
1916-04-02T11 Ju a 5.952
1916-04-06T16
** 
B +118.74
1916-04-07T16 Lu +d +26.65
1916-04-09T01 Lu a 0.002702
1916-04-09T08 Lu V +101.30
1916-04-09T21 Ne Pg +119.86
1916-04-10T15 Me a 1.340
1916-04-11T07 Lu xd +124.81
1916-04-12T17 Ne +d +19.91
1916-04-13T23 Me o +23.77
1916-04-17T17 Lu o +207.83
1916-04-17T23 Me v +32.19
1916-04-18T07 Me xd +32.90
1916-04-20T10 Lu v +247.06
1916-04-20T10
** 
S +160.58
1916-04-20T23 Lu p 0.002449
1916-04-21T10 Lu d −26.54
1916-04-23T15 Ve e +45.55
1916-04-24T09 Lu xa +303.45
1916-05-01T17 Lu c +41.48
1916-05-04T23 Lu +d +26.45
1916-05-05T00
** 
B +108.15
1916-05-06T03 Ve +d +27.11
1916-05-06T19 Lu a 0.002707
1916-05-07T05 Lu V +108.15
1916-05-08T09 Lu xd +121.85
1916-05-12T05 Me e +21.59
1916-05-12T09
** 
b +81.08
1916-05-14T11 Me +d +24.89
1916-05-17T02 Lu o +236.32
1916-05-18T11 Lu v +257.18
1916-05-18T18 Lu d −26.39
1916-05-18T20 Lu p 0.002415
1916-05-19T07
** 
S +157.82
1916-05-21T10 Lu xa +300.77
1916-05-21T20 Ur +d −15.58
1916-05-24T06 Ur Rg +319.70
1916-05-24T14 Me Rg +79.27
1916-05-26T16 Me xa +79.11
1916-05-31T07 Lu c +69.99
1916-06-01T05 Lu +d +26.36
1916-06-01T19
** 
B +111.06
1916-06-03T09 Lu a 0.002714
1916-06-03T21 Lu V +112.60
1916-06-04T12 Lu xd +119.70
1916-06-05T07 Me p 0.5496
1916-06-05T12 Me V +75.00
1916-06-05T13 Me c +74.99
1916-06-11T19 Ve Rg +109.73
1916-06-15T03 Lu d −26.37
1916-06-15T09 Lu o +264.41
1916-06-15T21 Lu v +272.17
1916-06-15T23
** 
S +163.69
1916-06-16T02 Lu p 0.002393
1916-06-17T04 Ve xa +109.15
1916-06-17T12 Me Pg +70.72
1916-06-17T16 Me d +17.72
1916-06-17T17 Lu xa +299.28
1916-06-28T11 Lu +d +26.37
1916-06-29T11
** 
B +115.04
1916-06-29T22 Lu c +98.28
1916-06-30T02 Me e −21.62
1916-06-30T15 Lu a 0.002717
1916-07-01T00 Lu V +111.02
1916-07-01T16 Lu xd +118.96
1916-07-03T05 Ve p 0.2900
1916-07-03T07 Ve c +101.50
1916-07-03T10 Ve V +101.45
1916-07-11T21 Sa v +110.05
1916-07-12T08 Sa c +110.11
1916-07-12T14 Lu d −26.40
1916-07-12T14 Sa a 10.06
1916-07-13T19
** 
S +166.62
1916-07-14T10 Lu v +288.68
1916-07-14T12 Lu p 0.002387
1916-07-14T16 Lu o +292.34
1916-07-15T03 Lu xa +298.95
1916-07-15T06 Me xd +98.90
1916-07-17T01 Me +d +23.21
1916-07-24T13 Me v +117.91
1916-07-24T22 Ve Pg +93.21
1916-07-24T23 Ne a 31.03
1916-07-25T05 Ne c +122.39
1916-07-25T11 Ne v +122.40
1916-07-25T16 Lu +d +26.40
1916-07-25T20 Ve d +17.38
1916-07-27T03
** 
B +121.34
1916-07-27T16 Lu V +104.19
1916-07-27T19 Lu a 0.002716
1916-07-28T00 Me o +125.13
1916-07-28T22 Lu xd +119.02
1916-07-29T14 Lu c +126.56
1916-07-31T14 Me a 1.348
1916-08-08T23 Lu d −26.37
1916-08-09T07 Ur p 18.94
1916-08-09T22 Ur V +317.73
1916-08-10T05 Ur o +317.72
1916-08-11T13 Lu xa +298.95
1916-08-11T16
** 
S +183.88
1916-08-11T21 Lu p 0.002401
1916-08-11T23 Lu v +305.34
1916-08-13T00 Lu o +320.38
1916-08-21T14 Ju +d +12.00
1916-08-21T23 Lu +d +26.35
1916-08-22T15 Me xa +171.39
1916-08-22T15 Ma xa +199.16
1916-08-24T00 Lu V +104.57
1916-08-24T05 Ve +d +18.22
1916-08-24T05 Lu a 0.002711
1916-08-24T20 Ju Rg +35.40
1916-08-24T22
** 
B +138.57
1916-08-25T04 Lu xd +118.75
1916-08-28T05 Lu c +155.04
1916-09-05T06 Lu d −26.26
1916-09-07T21 Lu xa +298.09
1916-09-08T22 Me e +26.79
1916-09-09T01 Lu p 0.002429
1916-09-09T08
** 
S +209.53
1916-09-09T09 Lu v +320.04
1916-09-11T08 Lu o +348.75
1916-09-12T15 Ve e −45.97
1916-09-18T07 Lu +d +26.16
1916-09-20T17 Lu V +109.76
1916-09-20T21 Lu a 0.002705
1916-09-21T08 Lu xd +117.19
1916-09-22T08 Me Rg +200.72
1916-09-22T17 Me d −11.64
1916-09-23T13
** 
B +152.80
1916-09-26T19 Lu c +183.85
1916-09-27T05 Sa xd +118.76
1916-09-27T12
** 
s +141.11
1916-10-02T12 Lu d −26.03
1916-10-03T01 Me p 0.6561
1916-10-04T09 Me V +192.47
1916-10-04T22 Me c +191.86
1916-10-05T00 Lu xa +295.81
1916-10-06T09 Lu p 0.002463
1916-10-06T13
** 
b +140.36
1916-10-07T03 Lu v +326.14
1916-10-07T11
** 
S +219.14
1916-10-08T07 Ve xd +151.00
1916-10-10T19 Lu o +17.63
1916-10-11T06 Me xd +186.13
1916-10-13T21 Me Pg +185.47
1916-10-15T15 Lu +d +25.92
1916-10-16T10 Me +d −1.17
1916-10-18T11 Lu xd +114.35
1916-10-18T16 Lu V +116.88
1916-10-18T17 Lu a 0.002702
1916-10-20T09 Me e −18.20
1916-10-21T08
** 
B +158.79
1916-10-22T08 Ju p 3.969
1916-10-23T11 Ju V +30.35
1916-10-23T11 Ur d −16.79
1916-10-23T14 Ju o +30.34
1916-10-25T11 Ur Pg +315.77
1916-10-26T08 Lu c +213.11
1916-10-29T17 Lu d −25.81
1916-10-30T11 Lu v +271.05
1916-10-31T07 Lu p 0.002469
1916-11-01T00 Lu xa +292.84
1916-11-06T08
** 
S +256.96
1916-11-06T11 Ne d +18.82
1916-11-06T17 Me v +214.44
1916-11-06T19 Ne Rg +124.89
1916-11-07T07 Sa d +20.10
1916-11-09T08 Lu o +47.12
1916-11-11T15 Sa Rg +120.60
1916-11-11T23 Lu +d +25.74
1916-11-14T13 Lu xd +111.51
1916-11-15T13 Lu a 0.002705
1916-11-15T16 Lu V +124.57
1916-11-18T14 Me xa +233.59
1916-11-22T18
** 
B +181.44
1916-11-24T00 Me o +242.14
1916-11-24T20 Lu c +242.78
1916-11-25T16 Me a 1.451
1916-11-26T01 Lu d −25.69
1916-11-26T23 Lu v +273.66
1916-11-27T08 Lu p 0.002434
1916-11-28T03 Lu xa +290.59
1916-12-02T10 Ma d −24.40
1916-12-04T20
** 
s +182.42
1916-12-05T11 Me V +260.11
1916-12-09T00 Lu o +77.15
1916-12-09T06 Lu +d +25.68
1916-12-09T15
** 
S +298.64
1916-12-10T09 Me v +267.81
1916-12-11T18 Lu xd +110.01
1916-12-13T08 Lu a 0.002711
1916-12-13T13 Lu V +131.34
1916-12-13T17 Me d −25.55
1916-12-16T15 Ju d +8.60
1916-12-20T11 Ju Pg +25.42
1916-12-23T11 Lu d −25.70
1916-12-24T08 Lu c +272.74
1916-12-25T10 Lu v +288.83
1916-12-25T11 Lu xa +289.85
1916-12-25T12 Lu p 0.002401
1916-12-27T06
** 
B +171.58[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1916.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19