AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1919

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1919


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1919] [Q 1919]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1919-01-01T12 Ju V +100.79
1919-01-01T17 Ju o +100.76
1919-01-01T20 Lu c +280.90
1919-01-07T19 Me e −23.16
1919-01-10T19 Lu v +44.41
1919-01-10T21 Lu p 0.002470
1919-01-12T19 Lu xd +72.57
1919-01-13T04 Lu +d +22.41
1919-01-15T20
** 
s +206.06
1919-01-15T20 Lu o +115.19
1919-01-17T19
** 
S +330.15
1919-01-18T14 Ma v +323.40
1919-01-19T07 Me xa +277.92
1919-01-22T02 Me d −23.29
1919-01-23T11 Lu a 0.002703
1919-01-23T17 Lu V +213.49
1919-01-26T21 Lu xa +251.70
1919-01-27T09 Lu d −22.35
1919-01-28T09 Ne o +127.93
1919-01-28T13 Ne V +127.93
1919-01-28T17 Ne p 29.06
1919-01-31T11 Lu c +311.04
1919-02-04T00 Lu v +1.28
1919-02-04T15 Lu p 0.002463
1919-02-05T15
** 
B +170.82
1919-02-08T21 Lu xd +70.56
1919-02-09T11 Lu +d +22.25
1919-02-13T21 Sa p 8.225
1919-02-14T00 Sa V +144.83
1919-02-14T01 Sa o +144.82
1919-02-14T11 Lu o +145.24
1919-02-15T17 Me a 1.394
1919-02-16T21 Ur c +327.69
1919-02-16T22 Ur v +327.69
1919-02-17T21 Ur a 21.01
1919-02-18T10
** 
S +218.10
1919-02-20T07 Lu a 0.002705
1919-02-20T18 Lu V +221.82
1919-02-22T23 Me o +333.51
1919-02-23T00 Lu xa +248.91
1919-02-23T19 Lu d −22.11
1919-03-01T23 Lu c +340.83
1919-03-02T03 Ju Pg +95.75
1919-03-03T15 Me v +349.88
1919-03-03T18 Lu v +7.36
1919-03-04T03 Lu p 0.002427
1919-03-07T01
** 
B +133.69
1919-03-07T22 Lu xd +67.55
1919-03-08T16 Lu +d +22.00
1919-03-09T22 Me xd +1.85
1919-03-12T05 Ju +d +23.49
1919-03-16T03 Lu o +175.00
1919-03-20T00 Lu a 0.002711
1919-03-20T09
** 
S +171.92
1919-03-20T14 Lu V +228.39
1919-03-20T21 Me e +18.44
1919-03-22T02 Lu xa +245.93
1919-03-23T03 Lu d −21.85
1919-03-26T02 Ve xd +33.85
1919-03-28T20 Me Rg +22.18
1919-03-29T12 Me +d +11.72
1919-03-31T09 Lu c +54.04
1919-04-01T02 Lu v +21.37
1919-04-01T09 Lu p 0.002398
1919-04-03T20
** 
B +114.50
1919-04-04T01 Lu xd +65.02
1919-04-04T23 Lu +d +21.76
1919-04-07T19 Me c +17.41
1919-04-08T15 Me V +16.74
1919-04-11T04 Me p 0.5798
1919-04-14T20 Lu o +204.33
1919-04-16T08 Lu a 0.002715
1919-04-16T23 Lu V +229.39
1919-04-17T07 Me xa +11.36
1919-04-17T09 Ne Pg +126.52
1919-04-18T05 Lu xa +244.15
1919-04-18T05
** 
S +163.30
1919-04-19T00 Ne +d +18.58
1919-04-19T09 Lu d −21.66
1919-04-21T08 Sa +d +15.78
1919-04-21T09 Me Pg +10.64
1919-04-23T07 Sa Pg +141.35
1919-04-26T08 Me d +2.74
1919-04-29T15 Lu v +37.73
1919-04-29T17 Lu c +38.83
1919-04-29T19 Lu p 0.002388
1919-05-01T09 Lu xd +63.91
1919-05-02T06
** 
B +110.42
1919-05-02T08 Lu +d +21.63
1919-05-05T16 Me e −26.44
1919-05-09T06 Ma c +48.08
1919-05-10T19 Ma xd +49.20
1919-05-13T10 Lu a 0.002716
1919-05-13T13 Lu V +221.76
1919-05-14T13 Lu o +233.16
1919-05-14T17 Ve +d +25.61
1919-05-15T10 Lu xa +243.80
1919-05-16T13
** 
S +152.98
1919-05-16T14 Lu d −21.61
1919-05-28T04 Lu v +54.29
1919-05-28T05 Lu p 0.002396
1919-05-28T20 Lu xd +63.87
1919-05-29T01 Lu c +67.11
1919-05-29T18 Lu +d +21.62
1919-05-31T01
** 
B +98.07
1919-06-04T01 Ur +d −11.58
1919-06-05T22 Me xd +68.30
1919-06-06T05 Ur Rg +331.70
1919-06-09T15 Lu V +219.41
1919-06-09T18 Lu a 0.002712
1919-06-10T21 Me v +79.20
1919-06-10T23 Me o +79.40
1919-06-11T06 Me a 1.323
1919-06-11T17 Lu xa +243.89
1919-06-12T21 Lu d −21.62
1919-06-13T04 Lu o +261.59
1919-06-14T20
** 
S +140.87
1919-06-18T03 Me +d +25.06
1919-06-18T22 Ma a 2.513
1919-06-25T05 Lu xd +63.65
1919-06-25T10 Lu p 0.002421
1919-06-25T14 Lu v +69.30
1919-06-26T05 Lu +d +21.61
1919-06-27T08 Lu c +95.13
1919-06-28T16
** 
B +92.40
1919-07-04T23 Ve e +45.46
1919-07-04T23
** 
b +44.57
1919-07-07T06 Lu V +223.60
1919-07-07T09 Lu a 0.002706
1919-07-08T22 Lu xa +243.25
1919-07-10T04 Lu d −21.59
1919-07-10T21 Ma +d +24.05
1919-07-12T18 Lu o +289.79
1919-07-14T01
** 
S +142.01
1919-07-14T06 Me xa +137.65
1919-07-15T16 Ve xa +157.56
1919-07-18T02 Me e +26.77
1919-07-20T09 Ju v +117.23
1919-07-20T14 Ju c +117.27
1919-07-21T23 Ju a 6.268
1919-07-22T11 Lu xd +62.37
1919-07-23T01 Lu p 0.002454
1919-07-23T13 Lu v +78.17
1919-07-23T14 Lu +d +21.53
1919-07-26T17 Lu c +123.13
1919-07-27T07
** 
B +95.87
1919-07-28T04
** 
s +46.42
1919-08-01T03 Me Rg +149.00
1919-08-01T12 Ne a 31.07
1919-08-01T14 Ne v +129.04
1919-08-01T21 Ne c +129.05
1919-08-04T03 Lu a 0.002701
1919-08-04T03 Lu V +229.86
1919-08-05T02 Lu xa +241.24
1919-08-05T12 Me d +7.96
1919-08-06T13 Lu d −21.45
1919-08-11T01
** 
S +143.67
1919-08-11T05 Lu o +317.98
1919-08-11T18 Me p 0.6043
1919-08-14T04 Me V +142.36
1919-08-15T01 Me c +141.65
1919-08-16T23 Lu v +38.18
1919-08-17T17 Lu p 0.002472
1919-08-18T12 Lu xd +59.86
1919-08-19T21 Lu +d +21.34
1919-08-22T09 Ve Rg +177.24
1919-08-22T12 Ur p 19.02
1919-08-23T10 Ur o +329.71
1919-08-23T11 Ur V +329.71
1919-08-24T05
** 
B +94.81
1919-08-24T22 Me Pg +136.55
1919-08-25T03 Lu c +151.37
1919-08-25T09 Sa v +151.69
1919-08-25T11 Sa c +151.70
1919-08-25T16 Sa a 10.27
1919-08-31T03 Me +d +14.67
1919-08-31T08 Ve d −5.39
1919-08-31T22 Lu a 0.002702
1919-09-01T01 Lu V +236.77
1919-09-01T04 Lu xa +238.34
1919-09-01T07 Me e −18.12
1919-09-01T21 Me xd +140.76
1919-09-02T22 Lu d −21.21
1919-09-07T20
** 
S +140.61
1919-09-09T15 Lu o +346.40
1919-09-12T07 Lu v +24.53
1919-09-12T14 Ve c +169.27
1919-09-12T17 Ve V +169.18
1919-09-12T20 Lu p 0.002447
1919-09-13T06 Ve p 0.2834
1919-09-14T13 Lu xd +57.09
1919-09-15T11
** 
b +31.12
1919-09-16T02 Lu +d +21.09
1919-09-18T00 Me v +166.89
1919-09-21T01
** 
B +93.30
1919-09-23T16 Lu c +180.09
1919-09-27T00 Me o +183.45
1919-09-28T07 Lu xa +235.88
1919-09-28T16 Lu a 0.002708
1919-09-28T22 Lu V +243.55
1919-09-30T05 Lu d −20.97
1919-10-03T23 Ve Pg +161.12
1919-10-04T11 Me a 1.415
1919-10-06T13
** 
S +146.20
1919-10-09T01 Lu o +15.21
1919-10-10T05 Me xa +205.91
1919-10-10T10 Lu v +35.76
1919-10-10T17 Lu p 0.002413
1919-10-11T18 Lu xd +55.28
1919-10-13T09 Lu +d +20.90
1919-10-17T07 Ve +d +3.33
1919-10-19T00
** 
B +104.08
1919-10-23T08 Lu c +209.40
1919-10-25T12 Lu xa +234.83
1919-10-26T08 Lu a 0.002715
1919-10-26T15 Lu V +248.25
1919-10-27T12 Lu d −20.84
1919-11-04T01
** 
S +161.12
1919-11-05T11 Ur d −12.97
1919-11-05T19 Ve xd +177.41
1919-11-07T10 Ur Pg +327.77
1919-11-07T11 Lu o +44.52
1919-11-08T00 Lu v +52.74
1919-11-08T01 Lu p 0.002389
1919-11-08T03 Lu xd +54.80
1919-11-09T17 Lu +d +20.83
1919-11-12T09 Me e +22.65
1919-11-13T05 Ne d +17.29
1919-11-14T06 Ne Rg +131.54
1919-11-16T11
** 
B +117.45
1919-11-16T17 Me d −25.20
1919-11-21T18 Lu xa +234.86
1919-11-22T03 Lu c +239.29
1919-11-22T08 Me Rg +258.03
1919-11-22T12 Lu V +243.87
1919-11-22T14 Lu a 0.002718
1919-11-22T22
** 
s +82.15
1919-11-23T03 Ve e −46.71
1919-11-23T18 Lu d −20.83
1919-11-28T20 Me xd +254.39
1919-12-01T05 Ju d +16.05
1919-12-01T19
** 
S +166.82
1919-12-02T05 Me p 0.6783
1919-12-02T09 Me V +249.82
1919-12-02T11 Me c +249.74
1919-12-04T20 Ju Rg +138.14
1919-12-05T15 Lu xd +54.83
1919-12-06T14 Lu p 0.002385
1919-12-06T17 Lu v +71.39
1919-12-06T22 Lu o +74.26
1919-12-07T05 Lu +d +20.83
1919-12-09T08
** 
b +74.72
1919-12-12T03 Me Pg +241.77
1919-12-12T05 Me +d −17.77
1919-12-14T12
** 
B +116.42
1919-12-17T03 Sa d +8.81
1919-12-19T00 Lu xa +234.65
1919-12-19T03 Lu V +236.56
1919-12-19T16 Lu a 0.002716
1919-12-21T01 Lu d −20.85
1919-12-21T08 Me e −21.68
1919-12-21T22 Lu c +269.55
1919-12-22T18 Sa Rg +161.68
1919-12-30T17
** 
S +179.89[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1919.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19