AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1920

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1920


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1920] [Q 1920]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1920-01-02T00 Lu xd +53.90
1920-01-03T16 Lu +d +20.81
1920-01-04T02 Lu p 0.002403
1920-01-04T08 Lu v +89.12
1920-01-05T09 Lu o +104.25
1920-01-06T04 Me xa +267.76
1920-01-11T05
** 
B +139.27
1920-01-13T18 Me d −24.02
1920-01-15T03 Lu xa +233.03
1920-01-15T18 Lu V +240.16
1920-01-16T05 Lu a 0.002711
1920-01-17T08 Lu d −20.77
1920-01-20T17 Lu c +299.88
1920-01-28T01
** 
S +229.95
1920-01-28T16 Me a 1.415
1920-01-29T03 Lu xd +51.46
1920-01-30T13 Ne V +130.16
1920-01-30T19 Ne o +130.15
1920-01-31T02 Lu +d +20.66
1920-01-31T03 Ne p 29.07
1920-02-01T05 Lu p 0.002437
1920-02-01T17 Lu v +102.89
1920-02-02T05 Ju p 4.332
1920-02-02T14 Ju V +133.16
1920-02-02T18 Ju o +133.14
1920-02-02T19 Ve d −22.11
1920-02-03T20 Lu o +134.25
1920-02-04T23 Me o +315.14
1920-02-07T22
** 
B +177.00
1920-02-11T05 Lu xa +230.05
1920-02-12T16 Lu V +247.67
1920-02-13T00 Lu a 0.002704
1920-02-13T17 Lu d −20.55
1920-02-15T22 Me v +334.91
1920-02-19T09 Lu c +329.96
1920-02-20T20 Ur v +331.65
1920-02-21T02 Ur c +331.67
1920-02-22T01 Ur a 21.03
1920-02-22T22
** 
S +289.56
1920-02-24T19 Me xd +350.78
1920-02-25T03 Lu xd +48.41
1920-02-25T08 Ve xa +303.32
1920-02-27T09 Sa V +158.30
1920-02-27T09 Lu +d +20.42
1920-02-27T11 Sa p 8.325
1920-02-27T15 Sa o +158.28
1920-02-28T01 Lu p 0.002471
1920-02-29T00 Lu v +102.72
1920-03-03T06 Me e +18.11
1920-03-03T23
** 
B +212.54
1920-03-04T09 Lu o +164.02
1920-03-09T07 Lu xa +227.19
1920-03-10T08 Me Rg +4.68
1920-03-11T17 Lu V +255.76
1920-03-11T21 Lu a 0.002702
1920-03-12T01 Lu d −20.30
1920-03-12T02 Me +d +4.87
1920-03-14T14 Ma Rg +219.10
1920-03-15T12
** 
S +260.53
1920-03-15T19 Ma d −12.37
1920-03-19T19 Me c +359.42
1920-03-19T22 Lu c +196.41
1920-03-20T16 Me V +358.64
1920-03-23T03 Ve v +336.16
1920-03-23T04 Me p 0.6010
1920-03-23T06 Lu xd +46.26
1920-03-23T18 Lu v +53.43
1920-03-24T00 Lu p 0.002461
1920-03-25T14 Lu +d +20.20
1920-03-27T20
** 
B +210.30
1920-03-27T22
** 
s +255.71
1920-03-30T10 Ve V +345.07
1920-04-02T06 Ju +d +19.11
1920-04-02T10 Me Pg +351.65
1920-04-02T22 Lu o +193.40
1920-04-03T04 Me xa +351.68
1920-04-03T12 Ju Pg +128.10
1920-04-05T13 Lu xa +225.76
1920-04-07T20 Me d −3.75
1920-04-08T09 Lu d −20.13
1920-04-08T16 Lu a 0.002705
1920-04-08T16 Lu V +263.01
1920-04-09T19
** 
S +312.83
1920-04-13T03 Ve v +1.94
1920-04-16T13 Me e −27.42
1920-04-18T09 Lu c +28.54
1920-04-18T21 Ne Pg +128.74
1920-04-19T13 Lu xd +45.63
1920-04-20T03 Ne +d +18.07
1920-04-20T11 Lu v +59.06
1920-04-20T13 Lu p 0.002426
1920-04-20T20 Ma o +210.94
1920-04-21T21 Lu +d +20.09
1920-04-22T22 Ma V +210.16
1920-04-24T10
** 
B +176.17
1920-04-27T16 Ma p 0.5831
1920-05-02T13 Lu o +222.32
1920-05-02T20 Lu xa +225.60
1920-05-03T06 Sa +d +11.54
1920-05-05T16 Lu d −20.09
1920-05-06T07 Lu a 0.002711
1920-05-06T09 Lu V +267.78
1920-05-06T11 Sa Pg +154.81
1920-05-06T18
** 
S +225.07
1920-05-07T06 Ve V +31.54
1920-05-14T19 Ve v +40.78
1920-05-17T00 Lu xd +45.64
1920-05-17T18 Lu c +56.99
1920-05-18T18 Lu p 0.002399
1920-05-18T20 Lu v +73.35
1920-05-19T06 Lu +d +20.09
1920-05-22T11
** 
B +136.60
1920-05-22T19 Me xd +58.43
1920-05-24T00 Ma +d −8.30
1920-05-24T18 Me a 1.322
1920-05-26T00 Me o +65.45
1920-05-26T09 Me v +66.31
1920-05-27T13 Ma xa +201.34
1920-05-28T10 Ve V +57.46
1920-05-30T02 Lu xa +225.60
1920-05-31T10 Ma Pg +201.24
1920-06-01T05 Lu o +250.87
1920-06-01T23 Lu d −20.12
1920-06-02T11 Lu V +265.60
1920-06-02T16 Lu a 0.002715
1920-06-03T02 Ne xa +129.29
1920-06-04T17
** 
S +173.13
1920-06-07T12 Ur +d −10.15
1920-06-07T22 Me +d +25.43
1920-06-09T13 Ur Rg +335.67
1920-06-13T09 Lu xd +45.15
1920-06-15T17 Lu +d +20.11
1920-06-16T01 Lu c +85.07
1920-06-16T03 Lu p 0.002388
1920-06-16T07 Lu v +88.66
1920-06-17T12 Ve xd +82.10
1920-06-19T12
** 
B +113.10
1920-06-26T06 Lu xa +224.63
1920-06-27T06 Ve +d +23.77
1920-06-29T01 Lu V +257.64
1920-06-29T02 Me e +25.68
1920-06-29T06 Lu d −20.11
1920-06-29T19 Lu a 0.002716
1920-06-30T03 Me xa +124.14
1920-06-30T20 Lu o +279.18
1920-07-01T23 Ve a 1.736
1920-07-02T23 Ve o +101.12
1920-07-04T00
** 
S +157.06
1920-07-10T15 Lu xd +43.41
1920-07-13T01 Me Rg +130.30
1920-07-13T04 Lu +d +20.05
1920-07-14T12 Lu p 0.002396
1920-07-14T17 Lu v +103.49
1920-07-15T08 Lu c +113.00
1920-07-17T11
** 
B +106.74
1920-07-20T00
** 
b +66.56
1920-07-20T15 Me d +13.87
1920-07-23T08 Lu xa +222.31
1920-07-23T13 Me p 0.5838
1920-07-26T00 Me V +124.50
1920-07-26T08 Lu V +258.36
1920-07-26T13 Lu d −19.99
1920-07-26T19 Me c +123.93
1920-07-27T02 Lu a 0.002712
1920-07-30T11 Lu o +307.43
1920-08-01T08
** 
S +157.40
1920-08-03T01 Ne a 31.08
1920-08-03T11 Ne c +131.27
1920-08-03T19 Ne v +131.29
1920-08-06T05 Me Pg +119.24
1920-08-06T17 Lu xd +40.63
1920-08-09T14 Lu +d +19.88
1920-08-09T19
** 
s +70.29
1920-08-11T17 Lu p 0.002420
1920-08-11T23 Lu v +116.04
1920-08-13T15 Lu c +141.03
1920-08-14T15
** 
B +109.91
1920-08-14T16 Me e −18.69
1920-08-15T16 Me +d +18.45
1920-08-18T08 Ve v +158.25
1920-08-18T18 Me xd +128.12
1920-08-19T10 Lu xa +219.41
1920-08-21T01 Ju v +148.77
1920-08-21T21 Ju c +148.95
1920-08-22T01 Ju a 6.386
1920-08-22T21 Lu d −19.78
1920-08-23T04 Lu V +264.42
1920-08-23T16 Lu a 0.002706
1920-08-25T20 Ur p 19.04
1920-08-26T14 Ur V +333.69
1920-08-26T18 Ur o +333.69
1920-08-29T01 Lu o +335.86
1920-08-29T22
** 
S +157.86
1920-09-01T15 Me v +152.68
1920-09-02T18 Lu xd +38.05
1920-09-04T11 Ve V +179.37
1920-09-05T21 Lu +d +19.66
1920-09-05T22 Ve v +181.17
1920-09-06T19
** 
b +63.79
1920-09-07T11 Sa c +165.02
1920-09-07T16 Sa a 10.38
1920-09-07T21 Sa v +165.07
1920-09-08T09 Lu p 0.002454
1920-09-08T18 Lu v +122.85
1920-09-09T00 Me o +166.88
1920-09-12T00 Lu c +169.44
1920-09-12T15
** 
B +110.03
1920-09-15T14 Lu xa +217.26
1920-09-15T16 Me a 1.395
1920-09-19T05 Lu d −19.57
1920-09-20T03 Lu V +272.20
1920-09-20T10 Lu a 0.002702
1920-09-26T02 Me xa +196.56
1920-09-27T13 Lu o +4.64
1920-09-28T12
** 
S +164.31
1920-09-29T22 Lu xd +36.70
1920-10-03T02 Lu +d +19.49
1920-10-03T21 Lu p 0.002473
1920-10-04T11 Lu v +100.89
1920-10-07T01 Ve xa +219.55
1920-10-11T12 Lu c +198.40
1920-10-11T13
** 
B +120.04
1920-10-12T22 Lu xa +216.51
1920-10-16T13 Lu d −19.45
1920-10-17T02 Ma d −25.18
1920-10-18T05 Lu V +280.83
1920-10-18T06 Lu a 0.002704
1920-10-24T20 Me e +23.97
1920-10-27T02 Lu o +33.87
1920-10-27T06 Lu xd +36.52
1920-10-27T15
** 
S +181.28
1920-10-30T02 Lu p 0.002445
1920-10-30T04 Lu v +78.43
1920-10-30T08 Lu +d +19.44
1920-11-02T05 Me d −23.24
1920-11-05T00 Me Rg +242.20
1920-11-08T18 Ur d −11.58
1920-11-09T06 Lu xa +216.57
1920-11-09T11
** 
B +134.11
1920-11-10T04 Lu c +227.98
1920-11-10T16 Ur Pg +331.75
1920-11-12T21 Lu d −19.46
1920-11-14T11 Ne d +16.73
1920-11-14T17 Me xd +234.97
1920-11-15T01 Me p 0.6764
1920-11-15T02 Lu a 0.002710
1920-11-15T06 Lu V +289.53
1920-11-15T13 Me V +233.85
1920-11-15T15 Ne Rg +133.76
1920-11-15T18 Me c +233.60
1920-11-19T16 Ve d −25.26
1920-11-23T16 Lu xd +36.45
1920-11-24T17
** 
S +201.27
1920-11-25T00 Me Pg +226.08
1920-11-25T13 Lu o +63.52
1920-11-26T00 Me +d −14.27
1920-11-26T18 Lu +d +19.48
1920-11-27T02 Lu p 0.002409
1920-11-27T04 Lu v +87.58
1920-12-03T02 Me e −20.36
1920-12-06T11 Lu xa +216.13
1920-12-07T02
** 
B +151.28
1920-12-09T22 Lu c +258.08
1920-12-10T04 Lu d −19.50
1920-12-12T16 Lu a 0.002716
1920-12-13T01 Lu V +295.35
1920-12-21T01 Lu xd +35.12
1920-12-23T01 Me xa +257.96
1920-12-24T00
** 
S +242.57
1920-12-24T06 Lu +d +19.49
1920-12-25T00 Lu o +93.46
1920-12-25T12 Lu p 0.002386
1920-12-25T14 Lu v +102.35
1920-12-29T00 Sa d +4.03
1920-12-30T23 Ju d +5.52
1920-12-31T15 Ma v +326.76[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1920.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19