AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1921

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1921


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1921] [Q 1921]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1921-01-02T13 Lu xa +214.16
1921-01-03T08 Ju Rg +168.91
1921-01-03T21 Sa Rg +174.80
1921-01-04T13 Me d −24.56
1921-01-06T04
** 
B +178.14
1921-01-06T12 Lu d −19.47
1921-01-08T13 Lu V +286.49
1921-01-08T17 Lu c +288.44
1921-01-08T21 Lu a 0.002719
1921-01-09T23 Me a 1.433
1921-01-15T23 Me o +295.66
1921-01-17T04 Lu xd +32.27
1921-01-20T18 Lu +d +19.37
1921-01-23T01 Lu p 0.002385
1921-01-23T02 Lu v +118.01
1921-01-23T11 Lu o +123.44
1921-01-25T02
** 
S +333.40
1921-01-28T05 Ve xd +354.58
1921-01-29T14 Lu xa +211.03
1921-01-29T18 Me v +319.28
1921-02-01T06 Ne o +132.37
1921-02-01T12 Ne V +132.36
1921-02-01T16 Ne p 29.08
1921-02-02T19 Lu d −19.30
1921-02-04T06 Lu V +280.06
1921-02-04T16
** 
s +210.82
1921-02-04T23 Lu a 0.002717
1921-02-07T12 Lu c +318.74
1921-02-09T08 Ve e +46.75
1921-02-10T16 Me xd +339.13
1921-02-13T05 Lu xd +29.23
1921-02-14T00
** 
B +179.61
1921-02-14T20 Me e +18.10
1921-02-17T03 Lu +d +19.17
1921-02-20T12 Lu p 0.002405
1921-02-20T12 Lu v +132.55
1921-02-21T11 Me Rg +347.75
1921-02-21T21 Lu o +153.24
1921-02-24T01 Me +d −2.11
1921-02-24T06 Ur c +335.63
1921-02-24T08 Ur v +335.64
1921-02-25T06 Ur a 21.05
1921-02-25T18 Lu xa +208.35
1921-02-26T18
** 
S +260.48
1921-02-28T06
** 
b +194.66
1921-03-02T02 Lu d −19.07
1921-03-02T14 Me c +341.97
1921-03-03T08 Me V +341.19
1921-03-04T03 Lu V +286.79
1921-03-04T14 Ju o +163.97
1921-03-04T14 Lu a 0.002711
1921-03-04T18 Ju V +163.95
1921-03-04T20 Ju p 4.426
1921-03-05T11 Me p 0.6221
1921-03-08T08
** 
s +195.57
1921-03-09T06 Lu c +348.65
1921-03-11T21 Sa V +171.43
1921-03-11T22 Sa p 8.434
1921-03-12T00 Sa o +171.42
1921-03-12T07 Lu xd +27.47
1921-03-14T15
** 
B +171.16
1921-03-15T20 Me Pg +333.47
1921-03-16T10 Lu +d +18.97
1921-03-20T12 Lu p 0.002440
1921-03-20T13 Lu v +142.12
1921-03-21T01 Me xa +334.73
1921-03-21T20 Me d −9.80
1921-03-23T08 Lu o +182.66
1921-03-25T02 Lu xa +207.20
1921-03-27T11
** 
S +238.62
1921-03-27T18 Ma xd +32.20
1921-03-29T11 Lu d −18.92
1921-03-29T18 Me e −27.78
1921-03-31T23 Ve Rg +40.27
1921-04-01T04 Lu V +295.84
1921-04-01T09 Lu a 0.002705
1921-04-03T22 Ve +d +21.55
1921-04-07T21 Lu c +18.00
1921-04-08T13 Lu xd +27.14
1921-04-12T07
** 
B +151.69
1921-04-12T15 Lu +d +18.89
1921-04-16T01 Lu v +131.25
1921-04-16T02 Lu p 0.002471
1921-04-21T09 Ne Pg +130.96
1921-04-21T11 Lu xa +207.18
1921-04-21T19 Lu o +211.65
1921-04-22T02 Ve V +32.10
1921-04-22T04 Ve p 0.2852
1921-04-22T05 Ve c +32.03
1921-04-22T08 Ne +d +17.55
1921-04-24T15
** 
S +202.06
1921-04-25T19 Lu d −18.90
1921-04-29T04 Lu a 0.002702
1921-04-29T07 Lu V +304.90
1921-05-03T00 Ju +d +9.47
1921-05-05T12 Ju Pg +158.93
1921-05-05T22 Lu xd +27.17
1921-05-07T09 Lu c +46.73
1921-05-08T04 Me a 1.326
1921-05-09T16 Me xd +48.59
1921-05-09T22 Lu +d +18.92
1921-05-10T00 Me o +49.30
1921-05-10T10
** 
B +133.76
1921-05-11T05 Lu v +101.73
1921-05-11T08 Lu p 0.002458
1921-05-11T19 Me v +53.27
1921-05-13T12 Ve Pg +23.87
1921-05-16T04 Sa +d +6.85
1921-05-18T18 Lu xa +207.00
1921-05-19T18 Ve xa +24.60
1921-05-20T08 Sa Pg +167.97
1921-05-21T08 Lu o +240.20
1921-05-23T04 Lu d −18.96
1921-05-23T17
** 
S +179.46
1921-05-24T17 Ve d +9.34
1921-05-26T22 Lu a 0.002706
1921-05-27T08 Lu V +313.29
1921-05-30T04 Me +d +25.65
1921-06-02T06 Lu xd +26.36
1921-06-05T18 Lu c +74.98
1921-06-06T08 Lu +d +18.98
1921-06-07T19 Lu v +105.22
1921-06-07T20 Lu p 0.002425
1921-06-08T01
** 
B +121.12
1921-06-10T19 Me e +24.18
1921-06-11T20 Ur +d −8.68
1921-06-13T20 Ur Rg +339.64
1921-06-14T22 Lu xa +205.64
1921-06-17T00 Me xa +108.72
1921-06-19T12 Lu d −19.00
1921-06-19T21 Lu o +268.50
1921-06-20T09 Ma +d +24.22
1921-06-21T11
** 
S +166.38
1921-06-23T13 Lu a 0.002712
1921-06-24T05 Lu V +320.10
1921-06-24T12 Me Rg +110.85
1921-06-28T18 Ma c +96.96
1921-06-29T11 Lu xd +24.21
1921-07-01T06 Ve e −45.65
1921-07-03T19 Lu +d +18.96
1921-07-05T01 Lu c +102.95
1921-07-05T03 Me p 0.5656
1921-07-05T23 Lu v +116.49
1921-07-06T00
** 
B +111.63
1921-07-06T00 Lu p 0.002398
1921-07-07T02 Me V +105.86
1921-07-07T17 Me c +105.48
1921-07-08T19 Me d +17.85
1921-07-11T23 Lu xa +203.07
1921-07-16T19 Lu d −18.93
1921-07-18T17 Me Pg +101.15
1921-07-18T22 Ma a 2.618
1921-07-19T09
** 
S +157.05
1921-07-19T12 Lu o +296.73
1921-07-20T22 Lu a 0.002716
1921-07-21T16 Lu V +322.58
1921-07-26T13 Lu xd +21.32
1921-07-28T15 Me e −19.58
1921-07-31T06 Lu +d +18.83
1921-08-03T02 Me +d +21.02
1921-08-03T07 Lu v +130.09
1921-08-03T08 Lu c +130.91
1921-08-03T08
** 
B +103.41
1921-08-03T09 Lu p 0.002387
1921-08-05T13 Ne a 31.09
1921-08-05T15 Me xd +116.32
1921-08-05T19 Ne v +133.48
1921-08-06T00 Ne c +133.49
1921-08-08T01 Lu xa +200.25
1921-08-11T07 Ve +d +21.50
1921-08-13T02 Lu d −18.76
1921-08-17T00 Lu a 0.002716
1921-08-17T04 Lu V +313.69
1921-08-17T09
** 
S +146.77
1921-08-17T13 Me v +138.93
1921-08-18T03 Lu o +325.11
1921-08-22T14 Lu xd +19.01
1921-08-23T00 Me o +149.86
1921-08-27T15 Lu +d +18.64
1921-08-28T21 Me a 1.374
1921-08-30T05 Ur p 19.06
1921-08-31T03 Ur o +337.65
1921-08-31T04 Ur V +337.65
1921-08-31T16 Lu v +144.53
1921-08-31T19 Lu p 0.002396
1921-09-01T03
** 
B +97.06
1921-09-01T15 Lu c +159.12
1921-09-04T07 Lu xa +198.45
1921-09-09T09 Lu d −18.58
1921-09-09T21 Ve xd +131.15
1921-09-12T23 Me xa +187.05
1921-09-13T03 Lu V +310.36
1921-09-13T08 Lu a 0.002712
1921-09-15T22
** 
S +145.36
1921-09-16T19 Lu o +244.16
1921-09-18T18 Lu xd +18.06
1921-09-20T14
** 
b +40.29
1921-09-21T01 Sa c +178.01
1921-09-21T04 Sa a 10.49
1921-09-21T10 Sa v +178.05
1921-09-21T13 Ju a 6.448
1921-09-22T10 Ju c +179.35
1921-09-23T18 Ju v +179.64
1921-09-23T22 Lu +d +18.50
1921-09-28T23 Lu v +157.65
1921-09-29T01 Lu p 0.002421
1921-09-29T21
** 
B +98.81
1921-10-01T00 Lu c +187.79
1921-10-01T17 Lu xa +198.03
1921-10-06T17 Lu d −18.49
1921-10-07T05 Me e +25.23
1921-10-10T05
** 
s +41.59
1921-10-10T21 Lu V +315.65
1921-10-10T22 Lu a 0.002706
1921-10-14T18
** 
S +148.11
1921-10-16T01 Lu xd +18.07
1921-10-16T10 Lu o +23.04
1921-10-18T05 Me d −19.75
1921-10-19T11 Me Rg +226.30
1921-10-21T03 Lu +d +18.50
1921-10-26T17 Lu v +163.40
1921-10-26T18 Lu p 0.002457
1921-10-28T16
** 
B +97.35
1921-10-29T03 Lu xa +198.05
1921-10-29T19 Me p 0.6712
1921-10-30T11 Lu c +217.03
1921-10-30T14 Me V +217.88
1921-10-30T22 Me c +217.47
1921-11-01T14 Me xd +215.36
1921-11-03T02 Lu d −18.52
1921-11-07T18 Lu a 0.002703
1921-11-07T22 Lu V +323.67
1921-11-08T01
** 
b +22.95
1921-11-08T23 Me Pg +210.41
1921-11-10T14 Me +d −9.70
1921-11-12T02
** 
S +143.91
1921-11-12T09 Lu xd +17.82
1921-11-13T00 Ur d −10.14
1921-11-14T22 Ur Pg +335.71
1921-11-15T01 Lu o +52.67
1921-11-16T04 Me e −19.30
1921-11-16T18 Ne d +16.15
1921-11-17T10 Lu +d +18.58
1921-11-18T03 Ne Rg +135.97
1921-11-20T03 Lu v +123.43
1921-11-20T22 Lu p 0.002473
1921-11-25T08
** 
B +99.90
1921-11-25T09 Lu xa +197.27
1921-11-29T01 Lu c +246.82
1921-11-30T12 Lu d −18.62
1921-12-05T15 Lu a 0.002704
1921-12-06T00 Lu V +332.52
1921-12-09T15 Lu xd +16.17
1921-12-09T23 Me xa +248.41
1921-12-11T09
** 
S +156.60
1921-12-14T14 Lu o +82.62
1921-12-14T20 Lu +d +18.64
1921-12-17T01 Lu v +118.09
1921-12-17T10 Lu p 0.002441
1921-12-22T10 Lu xa +194.95
1921-12-23T13 Me a 1.446
1921-12-23T18
** 
B +116.22
1921-12-26T23 Me o +275.13
1921-12-27T06 Me d −25.00
1921-12-27T21 Lu d −18.65
1921-12-28T17 Lu c +276.99
1921-12-29T05 Ve v +267.56
1921-12-30T11 Ve xa +269.10[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1921.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19