AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1924

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1924


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1924] [Q 1924]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1924-01-02T07 Me xd +298.79
1924-01-02T08 Ma v +229.13
1924-01-03T14 Me Rg +298.96
1924-01-03T22 Lu p 0.002426
1924-01-03T23 Lu v +254.86
1924-01-04T06
** 
B +122.92
1924-01-05T11 Lu d −19.02
1924-01-06T00 Lu c +284.95
1924-01-09T11 Lu xd +332.92
1924-01-12T05 Me +d −18.73
1924-01-12T16 Me c +291.73
1924-01-12T23 Me V +291.32
1924-01-13T17 Me p 0.6671
1924-01-15T07 Lu V +44.65
1924-01-15T16 Lu a 0.002707
1924-01-18T18
** 
S +176.48
1924-01-19T15 Lu +d +18.99
1924-01-21T12 Lu o +120.75
1924-01-23T22 Lu xa +152.30
1924-01-23T23 Me Pg +282.81
1924-01-31T08 Lu p 0.002463
1924-01-31T12 Lu v +257.93
1924-01-31T21
** 
B +129.62
1924-02-01T21 Lu d −18.96
1924-02-03T17 Sa d −9.88
1924-02-04T13 Lu c +315.00
1924-02-05T04 Me e −25.48
1924-02-05T20 Lu xd +332.15
1924-02-06T05 Me d −21.23
1924-02-08T08 Ne V +139.01
1924-02-08T12 Ne o +139.01
1924-02-09T00 Ne p 29.10
1924-02-09T16 Me xa +295.10
1924-02-10T12 Sa Rg +212.34
1924-02-12T11 Lu V +54.47
1924-02-12T13 Lu a 0.002703
1924-02-16T00 Lu +d +18.93
1924-02-16T15
** 
S +195.82
1924-02-20T04 Lu o +150.77
1924-02-20T06 Lu xa +152.16
1924-02-25T04 Lu p 0.002469
1924-02-25T04 Lu v +221.27
1924-02-25T16 Ve xd +15.59
1924-02-29T03 Lu d −18.93
1924-02-29T06
** 
B +148.25
1924-03-01T11 Ma xa +266.97
1924-03-04T04 Lu xd +332.19
1924-03-05T04 Lu c +344.83
1924-03-07T13 Ur v +347.49
1924-03-07T20 Ur c +347.51
1924-03-08T19 Ur a 21.09
1924-03-11T09 Lu a 0.002705
1924-03-11T14 Lu V +64.06
1924-03-12T18 Ma d −23.59
1924-03-14T09 Lu +d +18.97
1924-03-16T01 Me a 1.362
1924-03-17T00
** 
S +240.15
1924-03-18T16 Lu xa +152.08
1924-03-20T16 Lu o +180.30
1924-03-22T00 Me o +1.71
1924-03-23T05 Lu v +217.35
1924-03-23T05 Lu p 0.002434
1924-03-27T09 Lu d −19.02
1924-03-27T09 Me v +12.67
1924-03-28T20
** 
B +179.62
1924-03-30T07 Me xd +18.55
1924-03-31T10 Lu xd +331.73
1924-04-03T19 Lu c +14.26
1924-04-03T19 Ju d −22.35
1924-04-05T13 Ju Rg +259.90
1924-04-08T02 Lu a 0.002711
1924-04-08T14 Lu V +72.23
1924-04-10T17 Lu +d +19.13
1924-04-14T23 Lu xa +150.78
1924-04-15T07
** 
S +286.20
1924-04-16T12 Me e +19.70
1924-04-18T20 Sa V +209.02
1924-04-18T20 Sa o +209.02
1924-04-18T21 Sa p 8.752
1924-04-19T02 Lu o +209.25
1924-04-20T08 Lu v +228.06
1924-04-20T08 Lu p 0.002403
1924-04-21T07 Ve e +45.57
1924-04-23T15 Lu d −19.22
1924-04-23T22 Me +d +20.70
1924-04-26T16 Me Rg +51.38
1924-04-27T12 Lu xd +329.86
1924-04-27T22 Ne Pg +137.59
1924-04-28T02 Ne +d +15.82
1924-04-29T02
** 
B +211.95
1924-05-03T11 Lu c +43.21
1924-05-05T13 Lu a 0.002717
1924-05-06T02 Ve +d +27.18
1924-05-06T05 Lu V +76.20
1924-05-07T13 Me c +47.19
1924-05-07T15 Me xa +47.14
1924-05-08T00 Lu +d +19.35
1924-05-08T02 Me V +46.86
1924-05-09T16 Me p 0.5549
1924-05-12T03 Lu xa +148.15
1924-05-14T12
** 
S +261.42
1924-05-18T09 Lu o +237.66
1924-05-18T16 Lu v +241.80
1924-05-18T17 Lu p 0.002387
1924-05-20T12 Me Pg +42.07
1924-05-21T01 Lu d −19.41
1924-05-24T02 Me d +12.25
1924-05-24T13 Lu xd +326.99
1924-05-27T20
** 
B +216.82
1924-06-01T17 Lu a 0.002718
1924-06-01T20 Lu V +68.99
1924-06-02T02 Lu c +71.76
1924-06-03T12 Me e −24.00
1924-06-04T07 Lu +d +19.50
1924-06-05T12 Ju o +255.03
1924-06-05T16 Ju V +255.01
1924-06-07T00 Ju p 4.301
1924-06-08T04 Lu xa +145.28
1924-06-09T12 Ve Rg +107.59
1924-06-12T17
** 
s +289.18
1924-06-16T01 Lu v +255.76
1924-06-16T03 Lu p 0.002390
1924-06-16T06 Ve xa +106.68
1924-06-16T16 Lu o +265.71
1924-06-17T07
** 
S +266.95
1924-06-17T12 Lu d −19.52
1924-06-20T17 Lu xd +324.43
1924-06-21T16 Sa +d −7.51
1924-06-24T01 Ur +d −4.08
1924-06-25T21 Ur Rg +351.52
1924-06-26T06 Me xd +84.19
1924-06-28T11 Sa Pg +205.62
1924-06-28T16 Lu V +63.70
1924-06-28T23 Lu a 0.002715
1924-06-30T21 Ve p 0.2900
1924-07-01T00 Ve c +99.36
1924-07-01T00 Ve V +99.34
1924-07-01T14 Lu +d +19.54
1924-07-01T17 Lu c +100.04
1924-07-02T19 Me +d +24.27
1924-07-03T10 Me v +99.51
1924-07-04T06
** 
B +199.23
1924-07-04T23 Me o +102.87
1924-07-05T06 Lu xa +143.45
1924-07-07T02 Me a 1.331
1924-07-11T03 Ma +d −14.75
1924-07-14T07 Lu v +268.60
1924-07-14T09 Lu p 0.002411
1924-07-14T23 Lu d −19.51
1924-07-15T23 Lu o +293.64
1924-07-18T00 Lu xd +323.13
1924-07-18T10
** 
S +317.75
1924-07-22T15 Ve Pg +91.06
1924-07-23T22 Ma Rg +335.31
1924-07-24T16 Ve d +17.54
1924-07-26T08 Lu V +68.20
1924-07-26T12 Lu a 0.002709
1924-07-28T22 Lu +d +19.49
1924-07-30T03 Ju +d −21.47
1924-07-31T07 Lu c +128.28
1924-08-01T11 Lu xa +142.95
1924-08-03T14 Me xa +156.37
1924-08-04T18
** 
B +187.14
1924-08-06T13 Ju Pg +250.06
1924-08-11T05 Lu v +276.84
1924-08-11T07 Lu p 0.002443
1924-08-11T09 Lu d −19.48
1924-08-12T01 Ne a 31.11
1924-08-12T13 Ne v +140.12
1924-08-12T16 Ne c +140.12
1924-08-14T08 Lu o +321.73
1924-08-14T10 Lu xd +322.97
1924-08-14T15 Me e +27.37
1924-08-17T21
** 
S +274.48
1924-08-22T11 Ma p 0.3728
1924-08-23T04 Ma o +330.25
1924-08-23T05 Lu a 0.002703
1924-08-23T06 Lu V +75.54
1924-08-23T06 Ma V +330.23
1924-08-23T12 Ve +d +18.43
1924-08-25T05 Lu +d +19.48
1924-08-28T13 Me Rg +176.93
1924-08-28T19 Lu xa +143.04
1924-08-29T20 Lu c +156.67
1924-08-30T10 Me d −2.59
1924-09-02T07
** 
B +170.70
1924-09-06T08 Lu v +260.20
1924-09-06T18 Lu p 0.002471
1924-09-07T15 Lu d −19.51
1924-09-08T09 Me p 0.6348
1924-09-08T10 Ma d −18.38
1924-09-10T07 Me V +169.23
1924-09-10T07 Ve e −45.94
1924-09-10T19 Lu xd +322.93
1924-09-11T00 Me c +168.49
1924-09-11T04 Ur p 19.09
1924-09-11T23 Ur V +349.53
1924-09-12T02 Ur o +349.53
1924-09-12T19 Lu o +350.20
1924-09-14T17
** 
S +245.55
1924-09-20T00 Lu a 0.002703
1924-09-20T06 Me Pg +162.71
1924-09-20T07 Lu V +83.80
1924-09-21T13 Lu +d +19.57
1924-09-21T21 Ma Pg +325.33
1924-09-22T05 Me xd +163.04
1924-09-23T23 Me +d +6.79
1924-09-25T03 Lu xa +142.49
1924-09-26T19 Me e −17.83
1924-09-28T08 Lu c +185.42
1924-09-30T08
** 
B +159.17
1924-10-01T18 Lu v +234.12
1924-10-02T02 Lu p 0.002456
1924-10-04T21 Lu d −19.66
1924-10-07T09 Ve xd +150.36
1924-10-07T23 Lu xd +321.81
1924-10-12T08 Lu o +19.23
1924-10-12T19 Me v +190.60
1924-10-13T09
** 
S +212.99
1924-10-17T20 Lu a 0.002707
1924-10-18T08 Lu V +92.40
1924-10-18T22 Lu +d +19.78
1924-10-22T08 Lu xa +140.47
1924-10-26T00 Me o +213.06
1924-10-27T18 Lu c +214.59
1924-10-28T06 Sa a 10.80
1924-10-28T07 Sa v +215.16
1924-10-28T08 Sa c +215.16
1924-10-29T07
** 
B +141.49
1924-10-29T11 Lu v +239.81
1924-10-29T17 Lu p 0.002420
1924-10-30T14 Me xa +220.53
1924-10-31T18 Me a 1.440
1924-11-01T03 Lu d −19.89
1924-11-04T00 Lu xd +319.24
1924-11-11T00 Lu o +48.86
1924-11-12T02
** 
S +193.48
1924-11-14T12 Lu a 0.002713
1924-11-15T05 Lu +d +20.02
1924-11-15T07 Lu V +99.88
1924-11-18T10 Lu xa +137.39
1924-11-22T15 Ne d +14.27
1924-11-24T10 Ne Rg +142.60
1924-11-24T17 Ur d −5.62
1924-11-26T05 Lu c +244.21
1924-11-26T14 Ur Pg +347.60
1924-11-26T20 Lu v +253.58
1924-11-27T00 Lu p 0.002393
1924-11-27T03
** 
B +134.49
1924-11-28T13 Lu d −20.09
1924-12-01T01 Lu xd +316.18
1924-12-01T19 Me d −25.85
1924-12-09T08 Me e +20.72
1924-12-10T19 Lu o +78.99
1924-12-11T13
** 
S +188.93
1924-12-11T20 Lu a 0.002717
1924-12-12T13 Lu +d +20.15
1924-12-12T16 Lu V +101.52
1924-12-15T11 Lu xa +134.78
1924-12-17T12 Me Rg +283.05
1924-12-19T04 Me xd +282.77
1924-12-20T21 Ju a 6.233
1924-12-21T15 Ju d −23.28
1924-12-22T17 Ju c +271.15
1924-12-24T07 Ju v +271.51
1924-12-25T09 Lu v +269.91
1924-12-25T13 Lu p 0.002384
1924-12-25T15
** 
B +132.59
1924-12-25T15 Lu c +274.14
1924-12-26T01 Lu d −20.16
1924-12-26T21 Me c +275.38
1924-12-27T00 Me V +275.16
1924-12-27T09 Me p 0.6743
1924-12-27T20
** 
b +96.91
1924-12-28T07 Lu xd +314.17
1924-12-30T17 Ma xd +7.15[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1924.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19