AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1925

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1925


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1925] [Q 1925]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1925-01-02T17 Me +d −20.22
1925-01-06T11 Me Pg +266.76
1925-01-07T20 Lu a 0.002716
1925-01-07T23 Lu V +90.10
1925-01-08T14
** 
S +189.03
1925-01-08T20 Lu +d +20.16
1925-01-09T14 Lu o +109.37
1925-01-11T15 Lu xa +133.74
1925-01-17T14 Me e −24.03
1925-01-18T05 Ve d −22.97
1925-01-22T12 Lu d −20.14
1925-01-22T21
** 
B +135.24
1925-01-22T23 Lu v +286.93
1925-01-23T01 Lu p 0.002398
1925-01-24T02 Lu c +304.14
1925-01-24T18 Lu xd +313.72
1925-01-26T08 Ve v +284.86
1925-01-26T13 Me xa +284.07
1925-01-26T15 Me d −22.71
1925-01-26T23 Ve xa +285.65
1925-02-04T05 Lu V +89.60
1925-02-04T07 Lu a 0.002712
1925-02-05T03 Lu +d +20.13
1925-02-07T02
** 
S +194.82
1925-02-07T22 Lu xa +133.76
1925-02-08T09 Lu o +139.66
1925-02-09T22 Ne o +141.21
1925-02-10T01 Ne V +141.21
1925-02-10T11 Ne p 29.11
1925-02-14T09 Sa d −13.78
1925-02-18T22 Lu d −20.14
1925-02-20T06 Lu p 0.002430
1925-02-20T08 Lu v +301.48
1925-02-21T04 Lu xd +313.70
1925-02-21T05
** 
B +141.39
1925-02-21T15 Sa Rg +224.32
1925-02-22T14 Lu c +333.97
1925-02-25T21 Me a 1.382
1925-02-28T18 Ma v +45.36
1925-03-04T01 Lu a 0.002705
1925-03-04T02 Lu V +96.21
1925-03-04T10 Lu +d +20.19
1925-03-04T23 Me o +344.38
1925-03-07T05 Lu xa +133.49
1925-03-09T11
** 
S +209.37
1925-03-10T02 Lu o +169.52
1925-03-12T01 Ur c +351.47
1925-03-12T02 Ur v +351.47
1925-03-12T04 Me v +358.37
1925-03-13T00 Ur a 21.09
1925-03-17T04 Me xd +8.10
1925-03-18T04 Lu d −20.27
1925-03-19T12 Lu p 0.002465
1925-03-19T17 Lu v +302.29
1925-03-20T11 Lu xd +312.88
1925-03-23T07
** 
B +153.47
1925-03-24T02 Lu c +151.45
1925-03-30T06 Me e +18.79
1925-03-31T18 Lu +d +20.38
1925-03-31T21 Lu a 0.002702
1925-04-01T02 Lu V +103.96
1925-04-03T10 Lu xa +131.85
1925-04-05T22 Ju xa +290.75
1925-04-07T16 Me +d +15.40
1925-04-07T23 Me Rg +32.67
1925-04-08T14
** 
S +227.54
1925-04-08T15 Lu o +198.78
1925-04-12T14 Lu v +254.40
1925-04-13T10 Lu p 0.002466
1925-04-14T10 Lu d −20.50
1925-04-16T13 Lu xd +310.63
1925-04-18T05 Me c +28.15
1925-04-18T23 Me V +27.60
1925-04-21T08 Me p 0.5691
1925-04-21T19
** 
B +160.34
1925-04-22T14 Lu c +32.44
1925-04-24T00 Ve o +33.92
1925-04-24T12 Me xa +24.01
1925-04-26T07 Ve a 1.730
1925-04-28T02 Lu +d +20.62
1925-04-28T16 Lu a 0.002704
1925-04-29T00 Lu V +111.32
1925-04-30T08 Ne +d +15.20
1925-04-30T09 Ne Pg +139.80
1925-04-30T12 Lu xa +129.03
1925-05-01T04 Sa V +221.03
1925-05-01T10 Sa o +221.01
1925-05-01T11 Sa p 8.841
1925-05-01T16 Me Pg +22.02
1925-05-05T17 Ju +d −21.63
1925-05-06T07 Me d +6.46
1925-05-07T12
** 
S +243.47
1925-05-08T01 Lu o +227.44
1925-05-09T20 Ma +d +24.67
1925-05-10T02 Ju Rg +292.52
1925-05-10T03 Lu v +257.80
1925-05-10T14 Lu p 0.002433
1925-05-11T16 Lu d −20.72
1925-05-13T14 Lu xd +307.74
1925-05-15T22 Me e −25.63
1925-05-20T02 Ve xd +66.09
1925-05-22T00
** 
B +167.85
1925-05-22T03 Lu c +61.03
1925-05-24T23
** 
s +197.11
1925-05-25T11 Lu +d +20.81
1925-05-26T09 Lu a 0.002710
1925-05-26T20 Lu V +117.33
1925-05-27T14 Lu xa +126.34
1925-06-06T09 Lu o +255.64
1925-06-07T07
** 
S +242.91
1925-06-07T09 Lu v +270.42
1925-06-07T16 Lu p 0.002404
1925-06-08T02 Lu d −20.85
1925-06-09T18 Lu xd +305.56
1925-06-11T14 Ve +d +24.26
1925-06-13T03 Me xd +74.11
1925-06-18T22 Me v +86.69
1925-06-20T00 Me o +89.01
1925-06-20T11 Me a 1.325
1925-06-20T18 Lu c +89.36
1925-06-21T18 Lu +d +20.89
1925-06-22T20 Lu a 0.002716
1925-06-23T05 Me +d +24.80
1925-06-23T08 Lu V +119.85
1925-06-23T18 Lu xa +124.87
1925-06-24T14
** 
B +156.18
1925-06-28T10 Ur +d −2.51
1925-06-30T04 Ur Rg +355.48
1925-07-03T09 Sa +d −11.75
1925-07-05T13 Lu d −20.88
1925-07-05T15 Ma V +126.18
1925-07-05T16 Lu o +283.59
1925-07-05T21 Lu v +286.37
1925-07-06T00 Lu p 0.002388
1925-07-07T02 Lu xd +304.68
1925-07-08T07
** 
S +210.25
1925-07-09T22 Ju o +287.62
1925-07-10T09 Ju V +287.56
1925-07-11T01 Ju p 4.160
1925-07-11T07 Sa Pg +217.63
1925-07-19T00 Lu +d +20.87
1925-07-20T00 Lu a 0.002717
1925-07-20T03 Lu V +114.55
1925-07-20T09 Lu c +117.62
1925-07-20T23 Lu xa +124.63
1925-07-21T11 Me xa +144.85
1925-07-25T01
** 
B +139.18
1925-07-28T00 Me e +27.15
1925-08-02T00 Lu d −20.87
1925-08-03T10 Lu p 0.002391
1925-08-03T10 Lu v +303.23
1925-08-03T13 Lu xd +304.69
1925-08-04T00 Lu o +311.58
1925-08-06T21
** 
S +188.91
1925-08-11T01 Me Rg +159.46
1925-08-14T07 Me d +4.15
1925-08-14T15 Ne a 31.11
1925-08-15T05 Ne c +142.33
1925-08-15T06 Lu +d +20.88
1925-08-15T11 Ne v +142.34
1925-08-16T00 Lu V +110.23
1925-08-16T06 Lu a 0.002714
1925-08-17T06 Lu xa +124.68
1925-08-19T01 Lu c +146.02
1925-08-21T18 Me p 0.6161
1925-08-22T04
** 
B +130.88
1925-08-24T01 Me V +152.38
1925-08-24T21 Me c +151.64
1925-08-25T02
** 
b +98.67
1925-08-28T09
** 
s +98.70
1925-08-29T09 Lu d −20.93
1925-08-30T22 Lu xd +304.37
1925-08-31T17 Lu p 0.002412
1925-08-31T22 Lu v +319.38
1925-09-02T07 Lu o +339.81
1925-09-03T12 Me Pg +146.29
1925-09-03T17 Ma a 2.668
1925-09-04T09
** 
S +185.27
1925-09-08T13 Me +d +11.99
1925-09-08T15 Ve xa +201.76
1925-09-08T18 Ju Pg +282.69
1925-09-09T02 Me xd +148.58
1925-09-10T11 Me e −17.94
1925-09-11T13 Lu +d +20.99
1925-09-12T04 Ju d −23.17
1925-09-12T13 Lu V +113.17
1925-09-12T19 Lu a 0.002708
1925-09-12T23 Ma c +170.16
1925-09-13T11 Lu xa +123.87
1925-09-15T12 Ur p 19.09
1925-09-16T09 Ur V +353.49
1925-09-16T09 Ur o +353.49
1925-09-17T16 Lu c +174.73
1925-09-20T12
** 
B +125.45
1925-09-25T15 Lu d −21.10
1925-09-26T16 Me v +175.32
1925-09-27T04 Lu xd +302.81
1925-09-28T16 Lu p 0.002445
1925-09-29T04 Lu v +331.79
1925-10-01T17 Lu o +8.50
1925-10-03T12
** 
S +170.46
1925-10-07T00 Me o +193.81
1925-10-08T21 Lu +d +21.21
1925-10-10T10 Lu V +119.58
1925-10-10T13 Lu a 0.002703
1925-10-10T14 Lu xa +121.60
1925-10-14T07 Me a 1.425
1925-10-17T06 Lu c +203.86
1925-10-17T11 Me xa +211.31
1925-10-19T10
** 
B +115.46
1925-10-22T21 Lu d −21.35
1925-10-24T05 Lu xd +300.02
1925-10-25T00 Lu p 0.002474
1925-10-25T21 Lu v +323.42
1925-10-31T05 Lu o +37.78
1925-11-02T01
** 
S +163.54
1925-11-05T05 Lu +d +21.47
1925-11-06T16 Lu xa +118.53
1925-11-07T09 Lu a 0.002702
1925-11-07T09 Lu V +127.22
1925-11-07T20
** 
b +59.98
1925-11-08T09 Ve d −26.45
1925-11-09T08 Sa a 10.88
1925-11-09T10 Sa c +227.02
1925-11-09T20 Sa v +227.07
1925-11-15T18 Lu c +233.42
1925-11-17T06
** 
B +113.91
1925-11-18T18 Lu v +276.20
1925-11-19T03 Lu d −21.57
1925-11-19T08 Lu p 0.002455
1925-11-20T06 Lu xd +297.22
1925-11-22T02 Me e +21.91
1925-11-22T20 Me d −25.69
1925-11-24T22 Ne d +13.61
1925-11-26T20 Ne Rg +144.80
1925-11-27T16 Ve e +47.22
1925-11-28T22 Ur d −4.06
1925-11-29T20 Lu o +67.63
1925-11-30T19 Ur Pg +351.56
1925-12-01T03
** 
S +164.60
1925-12-01T09 Me Rg +267.21
1925-12-02T14 Lu +d +21.64
1925-12-03T19 Lu xa +116.23
1925-12-05T05 Lu a 0.002707
1925-12-05T09 Lu V +134.82
1925-12-06T01 Me xd +265.21
1925-12-11T04 Me c +259.13
1925-12-11T04 Me V +259.11
1925-12-11T04 Me p 0.6778
1925-12-15T06
** 
B +116.31
1925-12-15T07 Lu c +263.32
1925-12-16T13 Lu d −21.67
1925-12-16T21 Lu v +287.03
1925-12-17T02 Lu p 0.002418
1925-12-17T11 Lu xd +295.73
1925-12-20T09 Me +d −19.17
1925-12-21T03 Me Pg +250.91
1925-12-29T00
** 
S +168.16
1925-12-29T10
** 
s +69.23
1925-12-29T14 Lu o +97.89
1925-12-29T22 Lu +d +21.68
1925-12-30T19 Ve xd +320.54
1925-12-31T01 Lu xa +115.48
1925-12-31T01 Me e −22.52[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1925.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19