AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1935

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1935


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1935] [Q 1935]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1935-01-03T01
** 
B +143.29
1935-01-03T03 Lu d −26.54
1935-01-04T02 Ur d +10.08
1935-01-04T17 Lu c +283.96
1935-01-05T18 Ur Pg +27.49
1935-01-05T20 Lu xa +301.11
1935-01-05T21 Lu v +301.67
1935-01-05T23 Lu p 0.002404
1935-01-15T17 Me v +305.31
1935-01-16T00 Lu +d +26.54
1935-01-17T22
** 
S +212.80
1935-01-19T03 Lu o +118.67
1935-01-19T08 Lu xd +121.09
1935-01-21T09 Lu a 0.002715
1935-01-21T12 Lu V +146.53
1935-01-30T14 Lu d −26.55
1935-01-30T21 Me xd +328.81
1935-02-01T06 Me e +18.32
1935-02-01T15
** 
B +156.99
1935-02-02T08 Lu xa +301.12
1935-02-03T04 Lu c +313.93
1935-02-03T11 Lu p 0.002386
1935-02-03T13 Lu v +319.72
1935-02-07T19 Me Rg +333.87
1935-02-11T03 Me +d −7.70
1935-02-12T06 Lu +d +26.52
1935-02-15T14 Lu xd +121.09
1935-02-15T21
** 
S +233.63
1935-02-16T18 Me c +327.66
1935-02-16T22 Lu V +136.82
1935-02-17T09 Me V +326.94
1935-02-17T11 Lu a 0.002716
1935-02-17T23 Lu o +148.89
1935-02-19T03 Me p 0.6382
1935-02-19T15 Sa a 10.77
1935-02-19T18 Sa c +330.69
1935-02-19T23 Sa v +330.72
1935-02-25T03 Ma d −6.83
1935-02-26T23 Lu d −26.43
1935-02-27T00 Ma Rg +204.61
1935-03-01T13
** 
B +165.66
1935-03-01T13 Me Pg +318.78
1935-03-01T18 Lu xa +300.56
1935-03-03T23 Lu p 0.002390
1935-03-04T04 Lu v +337.38
1935-03-04T05 Ne o +163.20
1935-03-04T06 Ne V +163.20
1935-03-04T14 Lu c +343.62
1935-03-04T23 Ne p 29.20
1935-03-06T11 Ju d −17.45
1935-03-08T07 Me d −14.15
1935-03-09T14 Ju Rg +233.29
1935-03-10T06 Me xa +322.28
1935-03-11T13 Lu +d +26.37
1935-03-14T18 Lu xd +119.89
1935-03-15T05 Me e −27.59
1935-03-16T01 Lu V +135.05
1935-03-16T11
** 
S +275.53
1935-03-16T17 Lu a 0.002714
1935-03-19T17 Lu o +178.70
1935-03-24T06 Ve xd +32.87
1935-03-26T05 Lu d −26.23
1935-03-28T23 Lu xa +298.50
1935-03-31T04
** 
B +190.27
1935-04-01T07 Lu p 0.002414
1935-04-01T15 Lu v +352.63
1935-04-03T00 Lu c +12.82
1935-04-06T05 Ma o +195.99
1935-04-07T21 Lu +d +26.13
1935-04-07T21 Ma V +195.34
1935-04-10T20 Lu xd +117.25
1935-04-11T17 Ma p 0.6210
1935-04-12T19 Lu V +140.75
1935-04-13T08 Lu a 0.002708
1935-04-18T09 Lu o +207.89
1935-04-20T12
** 
S +360.06
1935-04-21T23 Ur c +31.43
1935-04-22T05 Ur v +31.44
1935-04-22T10 Lu d −26.00
1935-04-22T13 Ur a 20.85
1935-04-24T04 Me a 1.332
1935-04-25T00 Lu xa +295.57
1935-04-27T00 Me o +36.33
1935-04-28T21 Me xd +40.37
1935-04-28T23
** 
s +250.89
1935-04-29T03 Lu p 0.002448
1935-04-29T15 Lu v +1.91
1935-04-29T18 Me v +42.25
1935-05-02T09 Lu c +41.55
1935-05-05T06 Lu +d +25.92
1935-05-07T22 Lu xd +114.34
1935-05-08T04
** 
B +175.43
1935-05-09T12 Ju o +228.43
1935-05-09T13 Ju V +228.42
1935-05-09T18 Ma +d −1.39
1935-05-10T18 Lu V +148.11
1935-05-10T22 Ju p 4.399
1935-05-11T02 Lu a 0.002702
1935-05-13T20 Ve +d +25.67
1935-05-17T09 Ma Pg +186.05
1935-05-17T21 Lu o +236.52
1935-05-19T16 Lu d −25.86
1935-05-21T16 Ne +d +8.03
1935-05-22T01 Lu xa +293.16
1935-05-22T08
** 
S +239.42
1935-05-22T23 Me +d +25.55
1935-05-23T08 Ne Pg +161.79
1935-05-25T04 Lu p 0.002472
1935-05-26T01 Lu v +349.88
1935-05-26T12 Me e +22.77
1935-05-31T19 Lu c +69.91
1935-06-01T14 Lu +d +25.84
1935-06-04T03 Lu xd +112.45
1935-06-05T23
** 
B +157.83
1935-06-06T05 Me xa +93.84
1935-06-07T17 Lu V +155.50
1935-06-07T21 Lu a 0.002702
1935-06-08T17 Me Rg +94.09
1935-06-14T04 Ma xa +190.44
1935-06-15T06 Sa +d −9.32
1935-06-15T22
** 
b +176.47
1935-06-16T00 Lu d −25.85
1935-06-16T08 Lu o +264.73
1935-06-18T06 Lu xa +292.07
1935-06-19T18 Me p 0.5544
1935-06-19T22 Lu v +315.74
1935-06-19T22 Lu p 0.002452
1935-06-20T06
** 
S +229.76
1935-06-20T21 Me V +89.62
1935-06-21T01 Sa Rg +340.22
1935-06-21T05 Me c +89.42
1935-06-28T21 Lu +d +25.86
1935-06-29T01
** 
s +177.95
1935-06-29T10 Me d +18.72
1935-06-30T04 Ve e +45.42
1935-06-30T07 Lu c +98.07
1935-07-01T10 Lu xd +111.95
1935-07-02T18 Me Pg +85.23
1935-07-04T03
** 
B +161.71
1935-07-05T14 Lu a 0.002707
1935-07-05T15 Lu V +162.31
1935-07-06T13 Ju +d −14.86
1935-07-11T03 Ju Pg +223.42
1935-07-13T09 Lu d −25.87
1935-07-13T20 Ve xa +155.58
1935-07-14T03 Me e −20.59
1935-07-15T15 Lu xa +292.01
1935-07-15T16 Lu o +292.73
1935-07-17T14 Lu p 0.002419
1935-07-17T16 Lu v +321.98
1935-07-18T14
** 
S +232.13
1935-07-25T06 Me +d +22.38
1935-07-25T20 Me xd +107.00
1935-07-26T03 Lu +d +25.86
1935-07-28T17 Lu xd +112.04
1935-07-29T21 Lu c +126.30
1935-08-02T05 Lu a 0.002714
1935-08-02T07 Lu V +166.94
1935-08-03T14
** 
B +152.07
1935-08-05T07 Me v +127.72
1935-08-09T19 Lu d −25.82
1935-08-09T21 Ur +d +12.88
1935-08-10T00 Me o +137.43
1935-08-11T00 Ur Rg +35.51
1935-08-12T01 Lu xa +291.86
1935-08-14T00 Lu o +320.79
1935-08-14T05 Me a 1.359
1935-08-14T20 Lu p 0.002394
1935-08-14T23 Lu v +335.19
1935-08-16T21
** 
S +207.20
1935-08-17T13 Ve Rg +172.76
1935-08-22T09 Lu +d +25.78
1935-08-24T22 Lu xd +111.56
1935-08-27T06 Ve d −3.42
1935-08-28T13 Lu c +154.78
1935-08-29T07 Lu V +163.82
1935-08-29T14 Lu a 0.002718
1935-08-30T14 Sa V +336.83
1935-08-30T16 Sa o +336.83
1935-08-30T18 Sa p 8.723
1935-09-01T03
** 
B +143.62
1935-09-02T04 Me xa +178.92
1935-09-06T03 Lu d −25.68
1935-09-06T12 Ne a 31.20
1935-09-07T02 Ne v +164.31
1935-09-07T09 Ne c +164.32
1935-09-07T20 Ve c +164.77
1935-09-08T03 Ve V +164.60
1935-09-08T09 Lu xa +290.57
1935-09-08T11 Ve p 0.2845
1935-09-11T15
** 
b +118.38
1935-09-12T06 Lu p 0.002385
1935-09-12T08 Lu o +349.12
1935-09-12T09 Lu v +350.07
1935-09-14T21
** 
S +206.81
1935-09-18T16 Lu +d +25.59
1935-09-21T00 Lu xd +109.67
1935-09-22T16 Me e +26.17
1935-09-24T20 Lu V +155.55
1935-09-25T13
** 
s +118.75
1935-09-25T16 Lu a 0.002717
1935-09-27T05 Lu c +183.67
1935-09-29T05 Ve Pg +156.60
1935-09-29T18
** 
B +148.47
1935-10-03T10 Lu d −25.43
1935-10-05T07 Me d −15.79
1935-10-05T13 Lu xa +287.94
1935-10-05T15 Me Rg +212.81
1935-10-07T03
** 
b +118.50
1935-10-10T16 Lu p 0.002397
1935-10-10T20 Lu v +4.86
1935-10-11T16 Lu o +17.93
1935-10-12T21 Ve +d +4.70
1935-10-13T06
** 
S +213.42
1935-10-15T23 Lu +d +25.34
1935-10-16T04 Me p 0.6641
1935-10-17T06 Me V +204.45
1935-10-17T17 Me c +203.91
1935-10-18T01 Lu xd +106.67
1935-10-21T19 Me xd +199.42
1935-10-22T08 Lu V +158.17
1935-10-23T01 Lu a 0.002713
1935-10-24T04
** 
s +121.01
1935-10-26T16 Me Pg +197.21
1935-10-26T21 Ur p 18.83
1935-10-26T22 Lu c +213.06
1935-10-27T07 Ur V +33.50
1935-10-27T08 Ur o +33.50
1935-10-27T20
** 
B +151.10
1935-10-28T00 Ma d −24.94
1935-10-28T18 Me +d −5.31
1935-10-30T15 Lu d −25.21
1935-11-01T13 Lu xa +284.98
1935-11-02T09 Me e −18.61
1935-11-03T23 Ve xd +175.31
1935-11-04T05 Sa d −11.96
1935-11-07T08 Sa Pg +333.50
1935-11-07T22 Lu p 0.002426
1935-11-08T02 Lu v +17.38
1935-11-10T02 Lu o +47.28
1935-11-10T13
** 
S +209.44
1935-11-12T09 Lu +d +25.15
1935-11-14T05 Lu xd +104.00
1935-11-18T07 Ve e −46.67
1935-11-19T07 Lu V +166.04
1935-11-19T18 Lu a 0.002707
1935-11-22T07 Me v +229.75
1935-11-24T14 Ju a 6.347
1935-11-25T14 Lu c +242.90
1935-11-26T16 Ju c +244.02
1935-11-26T20 Lu d −25.10
1935-11-26T21
** 
B +141.05
1935-11-27T20 Ju v +244.27
1935-11-28T16 Lu xa +283.13
1935-11-29T03 Me xa +240.59
1935-12-05T09 Lu p 0.002463
1935-12-05T16 Lu v +21.11
1935-12-06T18 Me V +252.53
1935-12-09T05 Me a 1.451
1935-12-09T15 Lu o +77.14
1935-12-09T18 Lu +d +25.10
1935-12-10T00 Me o +257.62
1935-12-10T05
** 
S +192.47
1935-12-11T13 Lu xd +102.80
1935-12-16T06 Ne d +6.14
1935-12-17T10 Lu V +175.54
1935-12-17T14 Lu a 0.002703
1935-12-19T05 Ne Rg +166.77
1935-12-20T13 Me d −25.31
1935-12-24T04 Lu d −25.12
1935-12-25T05 Lu c +273.04
1935-12-25T22 Lu xa +282.72
1935-12-26T07
** 
B +131.36
1935-12-28T10 Me v +286.92
1935-12-30T03 Lu p 0.002469
1935-12-30T06 Lu v +343.56[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1935.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19