AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1939

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1939


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1939] [Q 1939]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1939-01-01T09 Lu xd +46.34
1939-01-03T01 Me e −22.74
1939-01-03T18 Lu +d +20.24
1939-01-04T16
** 
S +231.06
1939-01-05T09 Lu o +104.67
1939-01-05T23 Lu p 0.002387
1939-01-06T01 Lu v +114.68
1939-01-13T22 Lu xa +225.40
1939-01-15T18 Me xa +275.34
1939-01-16T18 Lu d −20.20
1939-01-19T16 Me d −23.49
1939-01-20T01 Lu c +299.60
1939-01-20T06 Ur d +15.65
1939-01-20T08
** 
B +151.35
1939-01-20T08 Lu V +303.31
1939-01-20T11 Lu a 0.002719
1939-01-21T21 Ur Pg +43.83
1939-01-28T13 Lu xd +43.55
1939-01-30T11 Ve e −46.83
1939-01-31T05 Lu +d +20.09
1939-02-03T06
** 
S +203.20
1939-02-03T12 Lu p 0.002384
1939-02-03T13 Lu v +130.37
1939-02-03T19 Lu o +134.60
1939-02-09T22 Lu xa +222.28
1939-02-10T19 Me a 1.400
1939-02-13T01 Lu d −19.99
1939-02-14T00 Ve d −20.49
1939-02-15T21 Lu V +294.50
1939-02-16T13 Lu a 0.002717
1939-02-18T20 Lu c +329.81
1939-02-19T00 Me o +330.31
1939-02-19T03
** 
B +136.05
1939-02-24T14 Lu xd +40.51
1939-02-27T09 Me v +346.08
1939-02-27T14 Lu +d +19.84
1939-03-03T23 Lu v +144.81
1939-03-03T23 Lu p 0.002403
1939-03-04T21
** 
S +185.09
1939-03-05T06 Lu o +164.27
1939-03-05T20 Ju v +345.00
1939-03-06T00 Ju c +345.04
1939-03-06T09 Ju a 5.972
1939-03-06T09 Me xd +359.13
1939-03-09T03 Lu xa +219.59
1939-03-12T08 Lu d −19.75
1939-03-12T22 Ne o +171.96
1939-03-13T05 Ne V +171.95
1939-03-13T18 Ne p 29.23
1939-03-15T15 Lu V +300.31
1939-03-16T02 Lu a 0.002712
1939-03-16T08 Me e +18.32
1939-03-19T03 Ma xa +269.06
1939-03-20T13
** 
B +126.27
1939-03-20T13 Lu c +332.14
1939-03-23T00 Ve xa +320.82
1939-03-23T16 Lu xd +38.74
1939-03-24T01 Me Rg +17.58
1939-03-25T01 Me +d +9.99
1939-03-26T20 Lu +d +19.64
1939-04-01T00 Lu v +154.90
1939-04-01T01 Lu p 0.002436
1939-04-01T08 Ma d −23.60
1939-04-02T08
** 
S +170.96
1939-04-02T19 Me c +12.68
1939-04-03T16 Lu o +193.52
1939-04-03T16 Me V +11.97
1939-04-05T11 Lu xa +218.46
1939-04-06T06 Me p 0.5854
1939-04-08T17 Lu d −19.60
1939-04-11T07 Sa c +21.02
1939-04-11T08 Sa a 10.36
1939-04-11T17 Sa v +21.07
1939-04-12T17 Lu V +309.20
1939-04-12T21 Lu a 0.002705
1939-04-13T17 Me xa +5.95
1939-04-16T11 Me Pg +5.62
1939-04-17T10
** 
B +114.46
1939-04-19T04 Lu c +28.73
1939-04-19T22 Lu xd +38.39
1939-04-21T13 Me d +1.05
1939-04-23T01 Lu +d +19.57
1939-04-26T18
** 
b +65.26
1939-04-27T20 Lu v +148.04
1939-04-27T21 Lu p 0.002468
1939-04-30T16
** 
S +160.71
1939-04-30T17 Me e −26.77
1939-05-02T20 Lu xa +218.43
1939-05-03T03 Lu o +222.30
1939-05-06T01 Lu d −19.57
1939-05-08T20 Ur c +47.83
1939-05-09T03 Ur v +47.85
1939-05-09T04 Ur a 20.66
1939-05-10T16 Lu a 0.002702
1939-05-10T19 Lu V +318.11
1939-05-15T22
** 
B +110.05
1939-05-17T06 Lu xd +38.40
1939-05-18T16 Lu c +57.32
1939-05-20T08 Lu +d +19.59
1939-05-22T20 Lu v +116.44
1939-05-23T00 Lu p 0.002461
1939-05-28T12 Ma +d −22.53
1939-05-29T21
** 
S +161.71
1939-05-30T02 Ne +d +4.83
1939-05-30T03 Lu xa +218.24
1939-06-01T07 Ne Pg +170.54
1939-06-01T15 Lu o +250.71
1939-06-02T08 Me xd +65.85
1939-06-02T10 Lu d −19.61
1939-06-06T19 Me a 1.322
1939-06-06T23 Me v +75.98
1939-06-07T00 Me o +75.99
1939-06-07T10 Lu a 0.002705
1939-06-07T19 Lu V +326.41
1939-06-13T08
** 
B +119.97
1939-06-13T14 Lu xd +37.67
1939-06-15T12 Me +d +25.16
1939-06-16T18 Lu +d +19.61
1939-06-17T01 Lu c +85.45
1939-06-19T06 Lu v +117.78
1939-06-19T08 Lu p 0.002429
1939-06-22T06 Ma Rg +304.70
1939-06-26T07 Lu xa +216.93
1939-06-28T03
** 
S +184.57
1939-06-29T18 Lu d −19.61
1939-07-01T04 Lu o +278.92
1939-07-05T02 Lu a 0.002711
1939-07-05T17 Lu V +333.57
1939-07-10T16 Me xa +134.35
1939-07-10T19 Lu xd +35.54
1939-07-12T03
** 
B +141.74
1939-07-12T07 Ve +d +23.29
1939-07-13T05 Me e +26.51
1939-07-14T04 Ve xd +96.82
1939-07-14T05 Lu +d +19.55
1939-07-16T09 Lu c +113.42
1939-07-17T08 Lu v +128.49
1939-07-17T11 Lu p 0.002401
1939-07-22T19 Ma o +299.58
1939-07-23T07 Lu xa +214.38
1939-07-23T18 Ma V +299.32
1939-07-25T19 Ju +d +2.17
1939-07-26T10
** 
S +214.68
1939-07-27T01 Lu d −19.49
1939-07-27T06 Me Rg +144.22
1939-07-27T08 Ma p 0.3879
1939-07-29T08 Ju Rg +8.79
1939-07-30T18 Lu o +307.18
1939-08-01T07 Me d +9.60
1939-08-01T11 Lu a 0.002716
1939-08-02T07 Lu V +337.07
1939-08-06T13 Sa +d +9.50
1939-08-06T20 Me p 0.5987
1939-08-06T21 Lu xd +32.65
1939-08-09T07 Me V +137.81
1939-08-10T01
** 
B +154.71
1939-08-10T04 Me c +137.12
1939-08-10T15 Lu +d +19.37
1939-08-12T14 Ma d −27.39
1939-08-13T11 Sa Rg +31.27
1939-08-14T15 Lu c +141.43
1939-08-14T17 Lu v +142.20
1939-08-14T19 Lu p 0.002387
1939-08-19T10 Lu xa +211.56
1939-08-20T04 Me Pg +132.14
1939-08-23T07 Lu d −19.29
1939-08-23T10
** 
S +233.70
1939-08-23T11 Ma Pg +293.92
1939-08-27T02 Me +d +15.74
1939-08-27T09 Ur +d +17.95
1939-08-27T20 Me e −18.24
1939-08-28T00 Ur Rg +51.96
1939-08-28T15 Lu a 0.002716
1939-08-28T21 Lu V +329.50
1939-08-29T07 Me xd +137.45
1939-08-29T10 Lu o +335.66
1939-09-02T00 Ve a 1.727
1939-09-02T23 Lu xd +30.28
1939-09-04T23 Ve o +161.92
1939-09-05T16
** 
B +177.09
1939-09-07T00 Lu +d +19.17
1939-09-12T02 Lu v +156.72
1939-09-12T05 Lu p 0.002393
1939-09-12T23 Lu c +169.79
1939-09-13T18 Me v +163.18
1939-09-15T10 Ne a 31.23
1939-09-15T16 Lu xa +209.75
1939-09-16T03 Ne v +173.06
1939-09-16T08 Ne c +173.07
1939-09-16T11
** 
s +262.96
1939-09-19T15 Lu d −19.09
1939-09-19T22
** 
S +291.47
1939-09-21T23 Me o +178.51
1939-09-24T17 Lu V +324.21
1939-09-24T21 Lu a 0.002713
1939-09-26T13 Ju p 3.952
1939-09-27T02 Ju V +3.79
1939-09-27T06 Ju o +3.76
1939-09-28T02 Lu o +148.00
1939-09-29T16 Me a 1.409
1939-09-30T03 Lu xd +29.30
1939-09-30T10
** 
B +225.28
1939-10-04T06 Lu +d +19.02
1939-10-06T15 Me xa +203.60
1939-10-09T05
** 
S +258.05
1939-10-10T11 Lu v +170.67
1939-10-10T13 Lu p 0.002418
1939-10-12T08 Lu c +198.61
1939-10-13T02 Lu xa +209.27
1939-10-16T23 Lu d −19.01
1939-10-17T23 Ve v +215.46
1939-10-21T09 Sa V +27.82
1939-10-21T13 Sa p 8.309
1939-10-21T14 Sa o +27.80
1939-10-22T09 Lu V +328.86
1939-10-22T11 Lu a 0.002707
1939-10-23T13
** 
B +187.76
1939-10-27T09 Lu xd +29.30
1939-10-27T18 Lu o +33.94
1939-10-28T12 Ve V +228.62
1939-10-31T12 Lu +d +19.01
1939-11-02T17 Ve xa +235.12
1939-11-04T10
** 
S +248.54
1939-11-07T08 Lu v +178.43
1939-11-07T08 Lu p 0.002453
1939-11-07T15 Me e +23.01
1939-11-09T12 Lu xa +209.29
1939-11-09T15 Ve v +243.74
1939-11-10T19 Lu c +228.02
1939-11-12T12 Ur p 18.63
1939-11-12T14 Ur V +49.95
1939-11-12T17 Ur o +49.95
1939-11-13T06 Me d −24.84
1939-11-13T09 Lu d −19.03
1939-11-17T22 Me Rg +253.96
1939-11-19T06 Lu a 0.002703
1939-11-19T09
** 
B +154.71
1939-11-19T09 Lu V +336.87
1939-11-21T07 Ju d −1.80
1939-11-23T17 Lu xd +29.08
1939-11-23T22
** 
b +113.89
1939-11-24T08 Ju Pg +358.87
1939-11-25T07 Me xd +249.40
1939-11-26T09 Lu o +63.74
1939-11-27T19 Lu +d +19.06
1939-11-27T20 Me p 0.6781
1939-11-28T02 Me V +245.70
1939-11-28T05 Me c +245.57
1939-12-01T21 Lu v +140.17
1939-12-02T19 Lu p 0.002475
1939-12-02T21
** 
S +219.54
1939-12-03T10 Ve d −24.61
1939-12-03T13
** 
s +115.83
1939-12-06T18 Lu xa +208.55
1939-12-07T18 Me Pg +237.72
1939-12-08T03 Me +d −16.99
1939-12-10T09 Lu c +257.95
1939-12-10T19 Lu d −19.09
1939-12-16T15 Me e −21.30
1939-12-17T03 Lu a 0.002704
1939-12-17T12 Lu V +345.85
1939-12-18T11
** 
B +144.73
1939-12-20T23 Lu xd +27.43
1939-12-21T00 Sa d +7.06
1939-12-24T13 Ne d +2.89
1939-12-25T05 Lu +d +19.09
1939-12-25T23 Lu o +93.80
1939-12-27T12 Sa Pg +24.41
1939-12-27T21 Ne Rg +175.52
1939-12-28T13 Lu v +130.93
1939-12-28T22 Lu p 0.002445
1939-12-30T18
** 
S +187.48[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1939.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19