AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1941

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1941


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1941] [Q 1941]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1941-01-01T08 Sa d +11.83
1941-01-01T11
** 
B +194.97
1941-01-02T04 Me d −24.68
1941-01-04T06 Lu xd +5.55
1941-01-05T04 Me a 1.437
1941-01-05T12 Lu V +20.09
1941-01-05T16 Lu a 0.002703
1941-01-08T23 Sa Pg +37.89
1941-01-11T00 Me o +290.96
1941-01-11T03 Lu +d +18.45
1941-01-12T23 Lu o +112.89
1941-01-15T09
** 
S +263.57
1941-01-17T04 Ve d −23.01
1941-01-18T01 Lu xa +184.04
1941-01-18T17 Lu v +192.93
1941-01-18T20 Lu p 0.002474
1941-01-24T03 Lu d −18.38
1941-01-25T03 Ve xa +284.67
1941-01-25T05 Me v +315.09
1941-01-26T23 Lu c +307.14
1941-01-27T06 Ve v +287.33
1941-01-28T00 Ur d +18.07
1941-01-29T13 Ur Pg +52.15
1941-01-31T09 Lu xd +2.90
1941-01-31T19
** 
B +154.59
1941-02-02T13 Lu V +28.32
1941-02-02T13 Lu a 0.002704
1941-02-03T02 Ma xa +260.17
1941-02-07T03 Me xd +336.06
1941-02-07T13 Lu +d +18.30
1941-02-10T09 Me e +18.15
1941-02-11T12 Lu o +142.93
1941-02-13T19
** 
S +201.08
1941-02-14T02 Lu v +180.13
1941-02-14T05 Lu xa +182.20
1941-02-14T08 Lu p 0.002442
1941-02-16T22 Me Rg +343.45
1941-02-19T18 Me +d −3.88
1941-02-20T10 Lu d −18.23
1941-02-21T19 Ma d −23.68
1941-02-25T15 Lu c +337.15
1941-02-26T00 Me c +337.53
1941-02-26T17 Me V +336.75
1941-02-27T15 Lu xd +1.82
1941-02-28T05
** 
B +134.79
1941-02-28T18 Me p 0.6276
1941-03-02T08 Lu a 0.002709
1941-03-02T10 Lu V +35.20
1941-03-06T22 Lu +d +18.17
1941-03-11T03 Me Pg +328.87
1941-03-12T23 Lu o +172.53
1941-03-13T14 Lu xa +181.81
1941-03-13T20
** 
S +183.31
1941-03-14T09 Lu v +193.63
1941-03-14T10 Lu p 0.002407
1941-03-16T19 Ne o +176.32
1941-03-17T02 Ne V +176.31
1941-03-17T07 Me d −11.22
1941-03-17T11 Me xa +330.74
1941-03-17T15 Ne p 29.24
1941-03-19T15 Lu d −18.15
1941-03-24T23 Me e −27.77
1941-03-25T23 Ma v +295.16
1941-03-26T22 Lu xd +1.86
1941-03-27T08 Lu c +63.02
1941-03-29T04
** 
B +120.85
1941-03-29T21 Lu a 0.002715
1941-03-29T21 Lu V +37.21
1941-04-03T06 Lu +d +18.17
1941-04-10T01 Lu xa +181.79
1941-04-11T09 Lu o +201.57
1941-04-11T12
** 
S +161.49
1941-04-11T19 Lu p 0.002388
1941-04-11T22 Lu v +210.28
1941-04-15T23 Lu d −18.20
1941-04-19T00 Ve o +29.09
1941-04-21T23 Ve a 1.729
1941-04-23T03 Lu xd +1.66
1941-04-25T12 Lu V +29.41
1941-04-26T01 Lu c +35.92
1941-04-26T01 Lu a 0.002718
1941-04-27T02
** 
B +103.55
1941-04-30T13 Lu +d +18.28
1941-05-03T06
** 
b +68.56
1941-05-03T14 Me a 1.327
1941-05-06T00 Me o +45.89
1941-05-06T02 Me xd +46.14
1941-05-07T10 Lu xa +180.94
1941-05-07T20 Me v +49.94
1941-05-08T04 Sa v +47.98
1941-05-08T13 Sa c +48.03
1941-05-08T15 Sa a 10.18
1941-05-10T06 Lu p 0.002388
1941-05-10T11 Lu v +226.54
1941-05-10T17 Lu o +230.13
1941-05-10T18
** 
S +146.68
1941-05-13T09 Lu d −18.33
1941-05-17T00 Ur c +56.19
1941-05-17T04 Ur a 20.54
1941-05-17T09 Ur v +56.22
1941-05-18T04 Ju v +58.16
1941-05-18T06 Ve xd +65.19
1941-05-19T08 Ju c +58.43
1941-05-20T07 Lu xd +0.21
1941-05-21T15 Ju a 6.027
1941-05-22T12 Lu V +26.35
1941-05-23T06 Lu a 0.002716
1941-05-25T16
** 
B +97.62
1941-05-25T17 Lu c +64.57
1941-05-27T18 Me +d +25.66
1941-05-27T19 Lu +d +18.40
1941-06-02T19 Ne +d +3.20
1941-06-03T15 Lu xa +178.76
1941-06-05T06 Ne Pg +174.91
1941-06-05T19 Me e +23.73
1941-06-07T14 Lu p 0.002407
1941-06-07T20 Lu v +240.74
1941-06-08T15
** 
S +145.91
1941-06-09T00 Lu o +258.26
1941-06-09T20 Lu d −18.43
1941-06-10T11 Ve +d +24.29
1941-06-13T10 Me xa +104.34
1941-06-16T08 Lu xd +357.55
1941-06-19T04 Lu V +31.27
1941-06-19T09 Me Rg +105.67
1941-06-19T19 Lu a 0.002710
1941-06-23T05
** 
B +97.42
1941-06-24T03 Lu +d +18.46
1941-06-24T04
** 
s +84.54
1941-06-24T07 Lu c +92.86
1941-06-30T00
** 
b +84.47
1941-06-30T02 Me p 0.5614
1941-06-30T16 Lu xa +175.92
1941-07-01T20 Me V +100.87
1941-07-02T09 Me c +100.56
1941-07-05T13 Lu p 0.002438
1941-07-05T21 Lu v +250.83
1941-07-05T23 Me d +18.37
1941-07-06T15
** 
S +144.71
1941-07-07T07 Lu d −18.43
1941-07-08T08 Lu o +286.25
1941-07-13T11 Lu xd +354.79
1941-07-13T13 Me Pg +96.29
1941-07-17T02 Lu V +38.24
1941-07-17T11 Lu a 0.002704
1941-07-20T15
** 
B +98.92
1941-07-21T11 Lu +d +18.39
1941-07-23T19 Lu c +121.00
1941-07-23T22 Me e −19.87
1941-07-27T17 Lu xa +173.70
1941-07-30T23 Me +d +21.49
1941-08-01T09 Lu p 0.002468
1941-08-02T00 Lu v +248.34
1941-08-02T02 Me xd +113.48
1941-08-03T16 Lu d −18.34
1941-08-04T00
** 
S +153.18
1941-08-06T17 Lu o +314.33
1941-08-09T17 Lu xd +353.10
1941-08-13T12 Me v +135.52
1941-08-14T01 Lu V +45.87
1941-08-14T06 Lu a 0.002702
1941-08-17T08
** 
B +115.77
1941-08-17T21 Lu +d +18.27
1941-08-19T00 Me o +146.61
1941-08-22T06 Lu c +149.24
1941-08-23T23 Lu xa +172.77
1941-08-24T01 Me a 1.369
1941-08-26T13 Lu p 0.002461
1941-08-26T16 Lu v +211.35
1941-08-30T22 Lu d −18.23
1941-09-01T12
** 
S +184.63
1941-09-02T02 Sa +d +17.65
1941-09-04T22 Ur +d +20.02
1941-09-05T03 Ur Rg +60.35
1941-09-05T05 Lu o +342.76
1941-09-06T00 Lu xd +352.72
1941-09-06T06 Ma Rg +23.72
1941-09-06T19 Ve xa +200.71
1941-09-07T00 Ma +d +5.03
1941-09-09T09 Me xa +184.64
1941-09-10T04 Sa Rg +58.55
1941-09-11T01 Lu a 0.002706
1941-09-11T01 Lu V +53.64
1941-09-14T00
** 
B +146.32
1941-09-14T05 Lu +d +18.21
1941-09-19T10 Ne a 31.25
1941-09-20T07 Ne c +177.44
1941-09-20T08 Lu xa +172.75
1941-09-20T09 Ne v +177.44
1941-09-20T16 Lu c +177.82
1941-09-22T21 Lu p 0.002427
1941-09-22T23 Lu v +211.57
1941-09-27T04 Lu d −18.22
1941-09-28T08
** 
S +237.68
1941-10-02T10 Me e +25.56
1941-10-02T19 Ma p 0.4105
1941-10-03T07 Lu xd +352.77
1941-10-04T20 Lu o +11.71
1941-10-08T01 Ma V +17.43
1941-10-08T17 Lu a 0.002712
1941-10-08T18 Ju +d +22.47
1941-10-08T22 Lu V +60.46
1941-10-09T19 Ju Rg +81.45
1941-10-10T00 Ma o +16.82
1941-10-10T21
** 
B +175.06
1941-10-11T13 Lu +d +18.27
1941-10-12T13
** 
s +224.21
1941-10-14T00 Me d −18.63
1941-10-14T23 Me Rg +222.16
1941-10-17T18 Lu xa +172.50
1941-10-20T02 Lu c +206.80
1941-10-21T02 Lu p 0.002397
1941-10-21T05 Lu v +223.74
1941-10-23T21
** 
S +281.25
1941-10-24T11 Lu d −18.33
1941-10-25T08 Me p 0.6692
1941-10-26T06 Me V +213.76
1941-10-26T14 Me c +213.31
1941-10-28T00 Ma d +2.87
1941-10-29T01 Me xd +210.35
1941-10-30T12 Lu xd +352.05
1941-11-03T14 Lu o +41.27
1941-11-04T14 Me Pg +206.36
1941-11-05T04 Lu a 0.002717
1941-11-05T05 Lu V +60.87
1941-11-06T09 Me +d −8.40
1941-11-06T11
** 
B +175.53
1941-11-07T19 Ve d −26.56
1941-11-07T21 Lu +d +18.43
1941-11-09T20 Ma Pg +11.08
1941-11-11T15 Me e −19.05
1941-11-14T01 Lu xa +170.82
1941-11-17T05 Sa p 8.141
1941-11-17T07 Sa o +55.06
1941-11-17T08 Sa V +55.06
1941-11-18T12 Lu c +236.29
1941-11-18T13 Lu p 0.002384
1941-11-18T16 Lu v +239.02
1941-11-18T16
** 
S +273.43
1941-11-20T09 Ur V +58.34
1941-11-20T10 Ur p 18.51
1941-11-20T12 Ur o +58.33
1941-11-20T21 Lu d −18.50
1941-11-22T20 Ve e +47.19
1941-11-26T13 Lu xd +349.77
1941-12-01T09 Lu V +47.81
1941-12-01T20
** 
B +169.76
1941-12-02T05 Lu a 0.002717
1941-12-03T08 Lu o +71.32
1941-12-04T09 Ma xd +14.71
1941-12-05T04 Lu +d +18.58
1941-12-06T09 Me xa +246.05
1941-12-06T22 Ju p 4.090
1941-12-08T05 Ju V +76.38
1941-12-08T08 Ju o +76.36
1941-12-11T03 Lu xa +167.84
1941-12-14T03
** 
S +228.59
1941-12-17T02 Lu p 0.002393
1941-12-17T03 Lu v +254.36
1941-12-17T22 Lu c +266.13
1941-12-18T09 Lu d −18.60
1941-12-18T19 Me a 1.448
1941-12-22T00 Me o +270.55
1941-12-23T14 Lu xd +346.59
1941-12-24T22 Me d −25.09
1941-12-28T05 Ne d +1.24
1941-12-28T09
** 
B +144.63
1941-12-28T19 Lu V +49.78
1941-12-28T23 Ve xd +317.29
1941-12-29T12 Lu a 0.002713
1941-12-31T17 Ne Rg +179.88[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1941.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19