AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1942

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1942


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1942] [Q 1942]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1942-01-01T11 Lu +d +18.61
1942-01-02T03 Lu o +101.65
1942-01-07T04 Lu xa +164.95
1942-01-07T22 Me v +298.01
1942-01-10T04
** 
S +187.62
1942-01-12T12 Ve Rg +321.19
1942-01-13T08 Sa d +16.09
1942-01-14T09 Lu p 0.002422
1942-01-14T11 Lu v +267.72
1942-01-14T21 Lu d −18.57
1942-01-16T09 Lu c +296.15
1942-01-19T20 Lu xd +344.20
1942-01-22T17 Sa Pg +51.63
1942-01-24T02
** 
B +125.25
1942-01-24T23 Me e +18.50
1942-01-25T00 Me xd +323.42
1942-01-25T20 Lu V +58.16
1942-01-26T05 Lu a 0.002707
1942-01-26T20
** 
b +98.59
1942-01-28T05 Ju d +21.69
1942-01-28T20 Lu +d +18.52
1942-01-29T20 Ve +d −9.48
1942-01-31T13 Me Rg +327.02
1942-01-31T21 Lu o +131.90
1942-02-01T08 Ve p 0.2703
1942-02-01T10 Ur d +19.15
1942-02-02T00 Ve V +313.39
1942-02-02T05 Ve c +313.26
1942-02-02T23 Ur Pg +56.35
1942-02-03T07 Lu xa +163.54
1942-02-04T08 Me +d −10.30
1942-02-04T21 Ju Pg +71.39
1942-02-07T11
** 
S +181.45
1942-02-09T11 Me c +320.60
1942-02-10T00 Me V +319.92
1942-02-11T00 Lu p 0.002460
1942-02-11T02 Lu v +271.85
1942-02-11T06 Lu d −18.47
1942-02-11T13 Me p 0.6455
1942-02-14T22 Lu c +326.11
1942-02-16T04 Lu xd +343.39
1942-02-20T04
** 
B +135.81
1942-02-22T00 Me Pg +311.62
1942-02-22T18 Ve Pg +305.52
1942-02-22T23 Lu V +67.86
1942-02-23T01 Lu a 0.002703
1942-02-25T05 Lu +d +18.44
1942-02-25T09
** 
s +118.52
1942-03-01T07 Me d −16.01
1942-03-02T12 Lu o +161.79
1942-03-02T15 Lu xa +163.41
1942-03-04T08 Me xa +316.54
1942-03-06T13
** 
S +187.87
1942-03-07T10 Me e −27.34
1942-03-07T23 Lu p 0.002471
1942-03-07T23 Lu v +238.06
1942-03-10T12 Lu d −18.44
1942-03-11T23 Ve d −12.81
1942-03-15T13 Lu xd +343.46
1942-03-16T11 Lu c +355.77
1942-03-19T03 Ne V +178.51
1942-03-19T05 Ne o +178.51
1942-03-20T01 Ne p 29.25
1942-03-21T11
** 
B +124.14
1942-03-22T22 Lu a 0.002705
1942-03-23T02 Lu V +77.28
1942-03-24T13 Lu +d +18.48
1942-03-30T00 Lu xa +163.32
1942-04-01T00 Lu o +191.14
1942-04-03T09
** 
S +162.84
1942-04-03T17 Lu v +230.64
1942-04-03T18 Lu p 0.002438
1942-04-06T18 Lu d −18.53
1942-04-11T19 Lu xd +343.01
1942-04-13T12 Ve e −46.32
1942-04-15T02 Lu c +25.00
1942-04-16T13 Me a 1.336
1942-04-19T01
** 
B +101.04
1942-04-19T12 Ve xa +343.12
1942-04-19T15 Lu a 0.002710
1942-04-20T00 Me o +29.87
1942-04-20T02 Lu V +85.43
1942-04-20T21 Lu +d +18.63
1942-04-22T23 Me xd +36.24
1942-04-23T03 Me v +36.60
1942-04-25T06 Ma +d +24.88
1942-04-26T08 Lu xa +162.06
1942-04-30T09 Lu o +219.91
1942-05-01T18 Lu v +240.50
1942-05-01T19 Lu p 0.002406
1942-05-02T02
** 
S +139.49
1942-05-04T02 Lu d −18.70
1942-05-08T21 Lu xd +341.17
1942-05-14T17 Lu c +53.76
1942-05-17T03 Lu a 0.002716
1942-05-17T05
** 
B +85.45
1942-05-17T19 Lu V +90.27
1942-05-18T05 Lu +d +18.81
1942-05-18T10 Me e +22.07
1942-05-18T11 Me +d +25.27
1942-05-21T06 Ur v +60.39
1942-05-21T15 Ur c +60.42
1942-05-21T15 Ur a 20.48
1942-05-22T15 Sa v +61.86
1942-05-23T05 Sa c +61.93
1942-05-23T07 Sa a 10.11
1942-05-23T12 Lu xa +159.47
1942-05-29T17 Lu o +248.18
1942-05-30T02 Lu v +253.77
1942-05-30T03 Lu p 0.002388
1942-05-30T14
** 
S +129.00
1942-05-31T04 Me Rg +85.64
1942-05-31T07 Me xa +85.64
1942-05-31T12 Lu d −18.87
1942-06-04T22 Lu xd +338.33
1942-06-05T04 Ne +d +2.37
1942-06-07T18 Ne Pg +177.09
1942-06-11T13 Me p 0.5510
1942-06-12T04 Me V +81.32
1942-06-12T08 Me c +81.23
1942-06-13T07 Lu a 0.002718
1942-06-13T09 Lu c +82.20
1942-06-13T15 Lu V +85.30
1942-06-14T00
** 
B +76.92
1942-06-14T03 Ju +d +23.30
1942-06-14T12 Lu +d +18.92
1942-06-19T13 Lu xa +156.63
1942-06-22T18 Ju v +92.93
1942-06-23T01 Me d +18.33
1942-06-24T03 Me Pg +77.02
1942-06-25T04 Ju c +93.49
1942-06-27T05 Ju a 6.161
1942-06-27T11 Lu v +267.78
1942-06-27T13 Lu p 0.002389
1942-06-27T14
** 
S +123.50
1942-06-27T23 Lu d −18.92
1942-06-28T00 Lu o +276.16
1942-07-02T01 Lu xd +335.71
1942-07-06T05 Me e −21.18
1942-07-10T06 Lu V +78.13
1942-07-10T12 Lu a 0.002716
1942-07-11T19 Lu +d +18.91
1942-07-12T04
** 
B +72.11
1942-07-12T21
** 
b +48.27
1942-07-13T00 Lu c +110.46
1942-07-16T15 Lu xa +154.75
1942-07-19T23 Me xd +102.47
1942-07-20T15 Me +d +22.87
1942-07-25T11 Lu d −18.88
1942-07-25T18 Lu v +281.07
1942-07-25T20 Lu p 0.002407
1942-07-26T07
** 
S +120.91
1942-07-27T02 Ve +d +22.66
1942-07-27T07 Lu o +304.11
1942-07-29T09 Lu xd +334.40
1942-07-29T17 Me v +122.24
1942-08-01T23 Me o +129.07
1942-08-06T12 Me a 1.352
1942-08-06T20 Lu V +81.70
1942-08-07T00 Lu a 0.002710
1942-08-08T02 Lu +d +18.85
1942-08-09T10
** 
B +76.19
1942-08-10T16 Ve xd +112.79
1942-08-11T14 Lu c +138.78
1942-08-12T20 Lu xa +154.21
1942-08-21T19 Lu d −18.82
1942-08-22T18 Lu v +290.53
1942-08-22T20 Lu p 0.002439
1942-08-24T06
** 
S +132.20
1942-08-25T15 Lu o +332.28
1942-08-25T19 Lu xd +334.23
1942-08-27T07 Me xa +174.77
1942-09-03T17 Lu a 0.002704
1942-09-03T18 Lu V +88.70
1942-09-04T10 Lu +d +18.82
1942-09-06T22
** 
B +93.33
1942-09-09T03 Lu xa +154.29
1942-09-09T04 Ju xd +109.31
1942-09-09T18 Ur Rg +64.59
1942-09-09T20 Ur +d +20.90
1942-09-10T03 Lu c +167.31
1942-09-14T22 Me e +26.55
1942-09-14T22 Sa +d +20.44
1942-09-18T02 Lu d −18.85
1942-09-18T05 Ma a 2.641
1942-09-18T06 Lu v +279.28
1942-09-18T14 Lu p 0.002470
1942-09-21T16
** 
S +150.63
1942-09-21T20 Ne a 31.26
1942-09-22T03 Lu xd +334.18
1942-09-22T17 Ne v +179.62
1942-09-22T18 Ne c +179.62
1942-09-24T02 Lu o +141.53
1942-09-24T16 Sa Rg +72.53
1942-09-28T03 Me Rg +206.00
1942-09-28T06 Me d −13.51
1942-10-01T12 Lu a 0.002703
1942-10-01T18 Lu +d +18.91
1942-10-01T19 Lu V +96.93
1942-10-05T12 Ma c +192.13
1942-10-05T22
** 
B +107.53
1942-10-06T11 Lu xa +153.76
1942-10-08T19 Me p 0.6597
1942-10-09T16 Lu c +196.23
1942-10-10T01 Me V +197.71
1942-10-10T13 Me c +197.11
1942-10-13T06 Lu v +247.61
1942-10-13T17 Lu p 0.002460
1942-10-15T07 Lu d −19.00
1942-10-15T22 Me xd +191.81
1942-10-19T08 Lu xd +333.08
1942-10-19T12 Me Pg +190.60
1942-10-19T15
** 
S +160.71
1942-10-21T20 Me +d −3.01
1942-10-23T16 Lu o +30.12
1942-10-26T01 Me e −18.34
1942-10-29T03 Lu +d +19.12
1942-10-29T08 Lu a 0.002707
1942-10-29T20 Lu V +105.54
1942-11-01T21
** 
B +124.14
1942-11-02T16 Lu xa +151.77
1942-11-08T01 Ju d +21.22
1942-11-08T03 Lu c +225.60
1942-11-09T22 Lu v +252.49
1942-11-10T04 Lu p 0.002424
1942-11-11T14 Lu d −19.21
1942-11-12T01 Ju Rg +115.24
1942-11-13T02 Me v +220.49
1942-11-14T05 Ve a 1.713
1942-11-15T09 Lu xd +330.50
1942-11-16T00 Ve o +233.52
1942-11-17T12
** 
S +201.80
1942-11-22T08 Lu o +59.92
1942-11-23T06 Me xa +236.71
1942-11-24T23 Ur o +62.57
1942-11-24T23 Ur p 18.44
1942-11-25T02 Ur V +62.56
1942-11-25T11 Lu +d +19.32
1942-11-26T02 Lu a 0.002713
1942-11-26T19 Lu V +113.26
1942-11-29T18 Lu xa +148.66
1942-11-30T02
** 
B +163.62
1942-11-30T05 Ve xa +251.40
1942-12-01T00 Me o +248.91
1942-12-01T06 Sa p 8.084
1942-12-01T08 Sa o +69.03
1942-12-01T13 Sa V +69.02
1942-12-01T14 Me a 1.452
1942-12-05T04 Me V +255.46
1942-12-07T13 Lu c +255.37
1942-12-07T15 Ve v +260.71
1942-12-08T06 Lu v +265.82
1942-12-08T11 Lu p 0.002394
1942-12-09T01 Lu d −19.36
1942-12-12T10 Lu xd +327.43
1942-12-15T13
** 
S +333.65
1942-12-16T17 Me d −25.45
1942-12-18T00 Ve d −24.08
1942-12-19T03 Me v +277.46
1942-12-22T01 Ma xa +244.83
1942-12-22T03 Lu o +90.16
1942-12-22T19 Lu +d +19.41
1942-12-23T10 Lu a 0.002717
1942-12-24T06 Lu V +115.76
1942-12-25T07
** 
s +204.49
1942-12-26T12
** 
B +223.57
1942-12-26T20 Lu xa +146.03
1942-12-30T14 Ne d +0.42[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1942.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19