AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1946

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1946


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1946] [Q 1946]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1946-01-01T21 Ve d −23.59
1946-01-02T00 Lu xd +270.00
1946-01-02T23 Lu d −23.99
1946-01-03T00 Lu c +282.56
1946-01-05T13 Ne d −2.07
1946-01-08T23
** 
S +222.45
1946-01-09T09 Ne Rg +188.62
1946-01-09T19 Ma p 0.6393
1946-01-09T20 Me xa +271.11
1946-01-11T10 Sa V +111.46
1946-01-11T13 Sa p 8.069
1946-01-11T17 Sa o +111.44
1946-01-12T02 Ma V +113.85
1946-01-13T12 Ma o +113.27
1946-01-14T00 Lu p 0.002448
1946-01-14T02 Lu v +73.55
1946-01-15T05 Lu xa +89.88
1946-01-15T19 Me d −23.80
1946-01-16T01 Lu +d +24.00
1946-01-17T02 Lu o +116.93
1946-01-19T11
** 
B +171.15
1946-01-25T19 Lu a 0.002704
1946-01-25T22 Lu V +228.97
1946-01-29T07 Lu xd +269.47
1946-01-30T06 Lu d −24.03
1946-01-31T23 Ve o +312.03
1946-02-01T16 Lu c +312.75
1946-02-02T09
** 
S +315.25
1946-02-02T19 Me a 1.410
1946-02-04T00 Ve a 1.713
1946-02-06T00
** 
s +326.08
1946-02-07T03 Ma +d +26.58
1946-02-07T12 Ju d −9.22
1946-02-07T22 Lu v +39.01
1946-02-08T21 Lu p 0.002475
1946-02-10T19 Ju Rg +207.37
1946-02-11T00 Me o +322.49
1946-02-11T10 Lu xa +88.66
1946-02-12T08 Lu +d +24.08
1946-02-13T22
** 
B +181.38
1946-02-15T16 Lu o +146.91
1946-02-18T16 Ur d +22.45
1946-02-19T20 Ur Pg +73.41
1946-02-20T10 Me v +339.86
1946-02-21T09 Ma Pg +104.11
1946-02-22T16 Lu a 0.002703
1946-02-22T23 Lu V +237.40
1946-02-25T11 Lu xd +267.39
1946-02-25T18
** 
S +243.27
1946-02-26T14 Lu d −24.18
1946-02-27T23 Sa xd +108.32
1946-02-28T11 Me xd +354.51
1946-03-03T05 Lu c +342.58
1946-03-06T00 Lu v +22.66
1946-03-06T13 Lu p 0.002451
1946-03-08T23 Me e +18.17
1946-03-10T11 Lu xa +86.04
1946-03-11T14 Lu +d +24.29
1946-03-11T23
** 
B +148.31
1946-03-16T06 Me Rg +10.23
1946-03-17T07 Lu o +176.59
1946-03-17T18 Me +d +7.11
1946-03-19T19 Sa Pg +107.95
1946-03-22T11 Lu a 0.002707
1946-03-22T22 Lu V +244.91
1946-03-24T13 Lu xd +264.35
1946-03-25T12
** 
S +200.60
1946-03-25T20 Me c +5.11
1946-03-25T23 Lu d −24.43
1946-03-26T04 Sa +d +22.28
1946-03-26T17 Me V +4.36
1946-03-28T01 Ne o +187.26
1946-03-28T08 Ne V +187.25
1946-03-28T22 Ne p 29.28
1946-03-29T07 Me p 0.5945
1946-04-01T16 Lu c +11.83
1946-04-03T02 Lu v +32.74
1946-04-03T10 Lu p 0.002416
1946-04-06T12 Lu xa +83.14
1946-04-07T19 Lu +d +24.55
1946-04-07T20 Me xa +357.65
1946-04-08T07
** 
B +137.70
1946-04-08T12 Me Pg +357.62
1946-04-12T12 Ju o +202.49
1946-04-12T14 Ju V +202.48
1946-04-13T14 Ju p 4.451
1946-04-13T19 Me d −1.69
1946-04-15T22 Lu o +205.85
1946-04-19T01 Lu a 0.002712
1946-04-19T15 Lu V +249.91
1946-04-19T20 Ve xd +48.88
1946-04-20T15 Lu xd +261.87
1946-04-22T01
** 
S +181.16
1946-04-22T06 Lu d −24.68
1946-04-22T17 Me e −27.19
1946-05-01T01 Lu c +40.56
1946-05-01T12 Lu v +47.69
1946-05-01T17 Lu p 0.002393
1946-05-03T18 Lu xa +81.28
1946-05-05T03 Lu +d +24.73
1946-05-06T17
** 
B +115.34
1946-05-15T14 Lu o +234.65
1946-05-16T06 Lu a 0.002716
1946-05-16T17 Lu V +247.87
1946-05-17T20 Lu xd +260.83
1946-05-19T13 Lu d −24.80
1946-05-20T00
** 
S +149.27
1946-05-26T09 Ve +d +24.87
1946-05-27T11 Me xd +61.73
1946-05-30T01 Lu v +64.30
1946-05-30T03 Lu p 0.002389
1946-05-30T08 Lu c +68.84
1946-05-30T11 Me a 1.322
1946-05-31T00 Me o +69.46
1946-05-31T03 Lu xa +80.75
1946-05-31T12 Me v +70.58
1946-06-01T13 Lu +d +24.82
1946-06-03T23
** 
B +86.99
1946-06-08T04 Ur v +77.55
1946-06-08T05 Ur a 20.20
1946-06-08T12 Ur c +77.57
1946-06-10T15 Ju +d −5.58
1946-06-11T06 Me +d +25.31
1946-06-12T08 Lu V +240.48
1946-06-12T10 Lu a 0.002715
1946-06-13T15 Ne +d −0.95
1946-06-14T02 Lu xd +260.80
1946-06-14T05 Ju Pg +197.46
1946-06-14T06 Lu o +263.09
1946-06-15T19 Lu d −24.81
1946-06-16T17 Ne Pg +185.84
1946-06-18T04
** 
S +125.42
1946-06-27T12 Lu p 0.002403
1946-06-27T14 Lu v +80.73
1946-06-27T14 Lu xa +80.81
1946-06-28T16 Lu c +96.82
1946-06-28T23 Lu +d +24.81
1946-07-01T23
** 
B +72.37
1946-07-04T19 Me xa +128.71
1946-07-05T06 Me e +26.06
1946-07-09T16 Lu V +240.88
1946-07-09T20 Lu a 0.002710
1946-07-11T08 Lu xd +260.70
1946-07-13T01 Lu d −24.80
1946-07-13T21 Lu o +291.32
1946-07-15T10
** 
b +55.58
1946-07-16T23
** 
S +120.99
1946-07-19T06 Me Rg +136.36
1946-07-21T09 Sa c +118.50
1946-07-21T15 Sa a 10.09
1946-07-21T21 Sa v +118.56
1946-07-24T22 Lu xa +80.19
1946-07-25T14 Lu p 0.002431
1946-07-25T14 Me d +12.12
1946-07-25T22 Lu v +94.47
1946-07-26T08 Lu +d +24.82
1946-07-27T23 Lu c +124.80
1946-07-29T18
** 
B +74.65
1946-07-29T19 Me p 0.5899
1946-08-01T06 Me V +130.31
1946-08-02T02 Me c +129.69
1946-08-06T09 Lu V +245.90
1946-08-06T12 Lu a 0.002704
1946-08-07T13 Lu xd +259.46
1946-08-09T07 Lu d −24.87
1946-08-09T10 Ve xa +180.63
1946-08-12T08 Me Pg +124.88
1946-08-12T10 Lu o +319.60
1946-08-13T23
** 
S +128.77
1946-08-20T10 Me e −18.49
1946-08-20T14 Me +d +17.34
1946-08-21T02 Lu xa +78.26
1946-08-21T13
** 
s +70.35
1946-08-21T21 Lu p 0.002463
1946-08-22T13 Lu v +99.37
1946-08-22T16 Lu +d +24.94
1946-08-23T10 Me xd +132.16
1946-08-26T09 Lu c +153.00
1946-08-27T02
** 
B +82.95
1946-09-03T06 Lu a 0.002701
1946-09-03T07 Lu V +252.59
1946-09-03T15 Lu xd +256.90
1946-09-05T15 Lu d −25.05
1946-09-06T22 Me v +157.25
1946-09-07T13 Ve e +46.22
1946-09-09T23
** 
b +67.99
1946-09-10T21 Lu o +348.06
1946-09-11T12
** 
S +133.53
1946-09-13T23 Me o +170.69
1946-09-15T03 Lu v +47.32
1946-09-15T22 Lu p 0.002468
1946-09-17T02 Lu xa +75.43
1946-09-18T21 Lu +d +25.17
1946-09-21T19 Me a 1.401
1946-09-24T11
** 
B +90.90
1946-09-24T20 Lu c +181.68
1946-09-25T23 Ma xa +211.21
1946-09-27T08 Ur Rg +81.80
1946-09-30T16 Ne a 31.28
1946-09-30T17 Lu xd +253.99
1946-09-30T18 Me xa +199.72
1946-10-01T02 Lu a 0.002704
1946-10-01T05 Lu V +259.77
1946-10-01T09 Ur +d +23.26
1946-10-01T10 Ne v +188.36
1946-10-01T16 Ne c +188.37
1946-10-02T23 Lu d −25.30
1946-10-10T08
** 
S +146.84
1946-10-10T08 Lu o +16.95
1946-10-12T12 Lu v +48.11
1946-10-12T21 Lu p 0.002435
1946-10-14T04 Lu xa +72.94
1946-10-16T03 Lu +d +25.40
1946-10-23T00
** 
B +105.82
1946-10-24T11 Lu c +210.95
1946-10-26T00 Ve d −26.69
1946-10-27T16 Ve Rg +242.50
1946-10-27T21 Lu xd +252.14
1946-10-28T20 Lu a 0.002711
1946-10-29T02 Lu V +266.37
1946-10-29T09 Ju a 6.425
1946-10-30T07 Lu d −25.51
1946-10-30T20 Me e +23.57
1946-10-31T07 Ju c +217.79
1946-10-31T23 Ju v +217.94
1946-11-07T05 Me d −24.05
1946-11-07T11
** 
S +160.76
1946-11-08T19 Lu o +46.30
1946-11-09T21 Lu v +62.69
1946-11-10T00 Lu p 0.002402
1946-11-10T12 Lu xa +71.82
1946-11-10T16 Me Rg +247.33
1946-11-12T00
** 
s +87.53
1946-11-12T10 Lu +d +25.55
1946-11-15T09 Sa d +18.46
1946-11-17T06 Ve c +234.84
1946-11-17T07 Ve V +234.82
1946-11-17T19 Ve p 0.2670
1946-11-19T09 Me xd +241.25
1946-11-20T02 Sa Rg +128.90
1946-11-20T11
** 
B +111.07
1946-11-20T16 Me p 0.6774
1946-11-21T01 Me V +239.02
1946-11-21T05 Me c +238.81
1946-11-23T05 Lu c +240.84
1946-11-23T17
** 
b +86.32
1946-11-24T03 Lu xd +251.70
1946-11-25T09 Lu a 0.002716
1946-11-25T14 Lu V +268.91
1946-11-26T14 Lu d −25.58
1946-11-26T21 Ma a 2.429
1946-11-30T13 Ve xd +228.23
1946-11-30T14 Me Pg +231.16
1946-12-01T08 Me +d −15.54
1946-12-05T00
** 
S +162.09
1946-12-07T21 Ve Pg +227.12
1946-12-07T23 Lu xa +71.78
1946-12-08T05 Lu o +76.06
1946-12-08T12 Lu p 0.002385
1946-12-08T13 Lu v +80.75
1946-12-08T23 Me e −20.73
1946-12-09T20 Lu +d +25.58
1946-12-11T21 Ur o +79.77
1946-12-12T03 Ur V +79.76
1946-12-12T03 Ur p 18.17
1946-12-17T01
** 
B +119.78
1946-12-18T11 Ve +d −14.56
1946-12-18T15 Ma d −24.22
1946-12-21T09 Lu xd +251.78
1946-12-22T02 Lu V +260.05
1946-12-22T11 Lu a 0.002718
1946-12-23T01 Lu c +271.13
1946-12-23T20 Lu d −25.56
1946-12-27T17 Me xa +261.21[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1946.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19