AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1951

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1951


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1951] [Q 1951]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1951-01-01T08 Me c +280.63
1951-01-01T13 Me V +280.37
1951-01-02T00 Me p 0.6727
1951-01-05T11 Sa d +1.17
1951-01-06T00
** 
B +151.46
1951-01-06T00 Lu p 0.002404
1951-01-06T01 Lu v +267.72
1951-01-06T03 Lu d −28.43
1951-01-06T12 Me +d −20.10
1951-01-07T08 Lu c +286.73
1951-01-11T12 Sa Rg +182.36
1951-01-11T21 Lu xa +350.80
1951-01-12T03 Me Pg +271.92
1951-01-12T12 Ma v +322.51
1951-01-16T03 Ne d −6.13
1951-01-17T12 Lu V +60.19
1951-01-18T02 Lu a 0.002711
1951-01-19T21 Lu +d +28.48
1951-01-20T11 Ne Rg +199.53
1951-01-21T18
** 
S +233.12
1951-01-22T16 Lu o +122.38
1951-01-23T15 Me e −24.48
1951-01-26T09 Lu xd +169.65
1951-01-29T21 Me d −22.30
1951-01-31T05 Me xa +287.64
1951-02-02T11 Lu d −28.55
1951-02-03T03 Lu p 0.002439
1951-02-03T04 Lu v +278.32
1951-02-05T04
** 
B +167.09
1951-02-05T19 Lu c +316.72
1951-02-08T04 Lu xa +349.19
1951-02-14T15 Lu V +69.66
1951-02-14T21 Lu a 0.002705
1951-02-16T05 Lu +d +28.61
1951-02-21T09 Lu o +152.44
1951-02-22T11
** 
S +250.35
1951-02-22T15 Lu xd +169.00
1951-03-01T18 Lu d −28.64
1951-03-01T18 Lu p 0.002472
1951-03-01T21 Lu v +269.70
1951-03-04T02 Me a 1.376
1951-03-05T09
** 
s +119.06
1951-03-07T08 Lu c +346.49
1951-03-07T13 Lu xa +349.01
1951-03-10T04 Ur +d +23.66
1951-03-10T08 Ju v +350.13
1951-03-11T00 Me o +350.19
1951-03-11T02
** 
B +160.08
1951-03-11T05 Ju c +350.34
1951-03-11T19 Ju a 5.961
1951-03-13T20 Ur Pg +95.40
1951-03-14T18 Lu a 0.002703
1951-03-14T19 Lu V +79.35
1951-03-15T13 Lu +d +28.64
1951-03-17T12 Me v +3.06
1951-03-19T17 Sa V +179.01
1951-03-19T19 Sa p 8.489
1951-03-19T21 Sa o +178.99
1951-03-21T20 Me xd +11.62
1951-03-22T00 Lu xd +169.06
1951-03-22T11 Ve xd +31.88
1951-03-22T22 Lu o +182.00
1951-03-25T20
** 
S +210.57
1951-03-26T19 Lu v +237.08
1951-03-26T20 Lu p 0.002458
1951-03-28T23 Lu d −28.61
1951-04-03T21 Lu xa +348.97
1951-04-05T03 Me e +19.01
1951-04-05T22 Lu c +15.83
1951-04-08T05 Ne V +198.17
1951-04-08T07 Ne o +198.16
1951-04-09T05 Ne p 29.30
1951-04-10T16
** 
B +137.97
1951-04-11T13 Lu a 0.002707
1951-04-11T21 Lu +d +28.55
1951-04-11T21 Lu V +88.22
1951-04-13T08 Me +d +17.26
1951-04-14T05 Me Rg +38.56
1951-04-15T22
** 
b +117.32
1951-04-18T08 Lu xd +168.48
1951-04-21T09 Lu o +210.95
1951-04-23T10 Lu v +241.05
1951-04-23T11 Lu p 0.002423
1951-04-24T05
** 
S +189.08
1951-04-24T15 Me c +34.15
1951-04-25T06 Lu d −28.48
1951-04-25T08 Me V +33.67
1951-04-27T14 Me p 0.5640
1951-04-29T04 Me xa +31.20
1951-05-01T00 Lu xa +347.87
1951-05-01T03 Ma xd +45.63
1951-05-05T13 Lu c +44.75
1951-05-07T23 Me Pg +28.35
1951-05-08T21
** 
B +132.01
1951-05-09T03 Lu +d +28.39
1951-05-09T04 Lu a 0.002713
1951-05-09T18 Lu V +95.31
1951-05-12T09 Me d +8.43
1951-05-12T23 Ve +d +25.74
1951-05-15T14 Lu xd +166.53
1951-05-17T21
** 
s +122.56
1951-05-20T17 Lu o +239.37
1951-05-21T15 Lu v +253.01
1951-05-21T16 Lu p 0.002396
1951-05-22T01 Ma c +60.67
1951-05-22T05 Me e −25.17
1951-05-22T14
** 
S +180.07
1951-05-22T14 Lu d −28.34
1951-05-23T22 Sa +d +3.99
1951-05-28T01 Lu xa +345.44
1951-05-28T14 Sa Pg +175.54
1951-06-04T04 Lu c +73.25
1951-06-05T09 Lu +d +28.28
1951-06-05T12 Lu a 0.002718
1951-06-06T04 Lu V +97.04
1951-06-07T09
** 
B +119.07
1951-06-11T16 Lu xd +163.66
1951-06-17T19 Me xd +77.47
1951-06-18T23 Lu v +266.79
1951-06-19T00 Lu d −28.27
1951-06-19T00 Lu o +267.42
1951-06-19T01 Lu p 0.002386
1951-06-20T11
** 
S +161.01
1951-06-24T01 Me v +90.94
1951-06-24T03 Lu xa +342.53
1951-06-24T12 Ne +d −5.06
1951-06-24T23 Me o +93.01
1951-06-25T09 Ve e +45.39
1951-06-26T04 Me a 1.326
1951-06-26T16 Me +d +24.64
1951-06-26T23 Ma a 2.540
1951-06-28T05 Ne Pg +196.75
1951-06-30T18
** 
b +115.01
1951-07-01T07 Ur a 19.87
1951-07-01T21 Ur c +99.69
1951-07-02T02 Ur v +99.70
1951-07-02T14 Lu +d +28.28
1951-07-02T16 Lu V +87.81
1951-07-02T16 Lu a 0.002718
1951-07-03T19 Lu c +101.55
1951-07-06T00 Ma +d +24.08
1951-07-06T03
** 
B +106.32
1951-07-08T18 Lu xd +161.15
1951-07-12T00 Ve xa +153.52
1951-07-16T10 Lu d −28.33
1951-07-17T08 Lu v +280.65
1951-07-17T10 Lu p 0.002395
1951-07-18T07 Lu o +295.34
1951-07-19T16
** 
S +153.76
1951-07-21T09 Lu xa +340.51
1951-07-26T03 Me xa +148.74
1951-07-29T18 Lu V +86.09
1951-07-29T20 Lu +d +28.37
1951-07-30T00 Lu a 0.002713
1951-07-31T07 Ju +d +4.26
1951-08-02T10 Lu c +129.83
1951-08-03T01 Me e +27.27
1951-08-03T14
** 
B +105.39
1951-08-03T18 Ju Rg +14.18
1951-08-04T21 Lu xd +159.96
1951-08-08T21
** 
s +119.63
1951-08-12T18 Lu d −28.42
1951-08-12T19 Ve Rg +168.33
1951-08-14T13 Lu v +293.06
1951-08-14T15 Lu p 0.002420
1951-08-16T15 Lu o +323.42
1951-08-16T21
** 
S +153.42
1951-08-17T01 Me Rg +165.15
1951-08-17T18 Lu xa +339.86
1951-08-19T20 Me d +1.98
1951-08-23T05 Ve d −1.46
1951-08-26T02 Lu +d +28.45
1951-08-26T12 Lu V +91.48
1951-08-26T15 Lu a 0.002707
1951-08-27T20 Me p 0.6220
1951-08-30T00 Me V +157.87
1951-08-30T20 Me c +157.12
1951-08-31T08
** 
B +102.49
1951-09-01T00 Lu c +158.28
1951-09-01T03 Lu xd +159.83
1951-09-03T03 Ve c +160.30
1951-09-03T08 Ve V +160.16
1951-09-03T15 Ve p 0.2855
1951-09-09T01 Lu d −28.46
1951-09-09T08 Me Pg +151.64
1951-09-11T05 Lu v +298.02
1951-09-11T07 Lu p 0.002454
1951-09-11T12
** 
b +113.76
1951-09-13T07
** 
S +149.81
1951-09-13T19 Me xd +153.15
1951-09-13T21 Me +d +10.36
1951-09-14T04 Lu xa +339.87
1951-09-15T00 Lu o +351.86
1951-09-16T02 Me e −17.87
1951-09-22T10 Lu +d +28.43
1951-09-23T09 Lu a 0.002703
1951-09-23T12 Lu V +99.27
1951-09-24T12 Ve Pg +152.10
1951-09-27T18
** 
B +103.40
1951-09-28T11 Lu xd +159.78
1951-09-28T22 Sa c +185.48
1951-09-29T00 Sa a 10.54
1951-09-29T01 Sa v +185.50
1951-09-30T13 Lu c +187.08
1951-10-01T19 Ju p 3.949
1951-10-02T04 Me v +180.20
1951-10-02T09 Ju V +9.18
1951-10-02T15 Ju o +9.14
1951-10-06T02 Lu v +264.17
1951-10-06T06 Lu d −28.36
1951-10-06T19 Lu p 0.002473
1951-10-08T12 Ve +d +6.02
1951-10-11T11 Lu xa +339.43
1951-10-11T22 Ne a 31.30
1951-10-11T23
** 
S +156.85
1951-10-12T21 Ne v +199.27
1951-10-12T22 Ne c +199.28
1951-10-12T23 Me o +199.27
1951-10-14T12 Lu o +20.88
1951-10-15T05 Ur d +23.07
1951-10-19T18 Lu +d +28.28
1951-10-20T05 Ur Rg +103.99
1951-10-20T08 Me a 1.430
1951-10-21T05 Lu a 0.002704
1951-10-21T13 Lu V +107.90
1951-10-22T02 Me xa +214.41
1951-10-25T18 Lu xd +158.60
1951-10-26T10
** 
B +113.94
1951-10-30T01 Lu c +216.35
1951-11-01T17 Lu v +254.68
1951-11-02T00 Lu p 0.002444
1951-11-02T03 Ve xd +173.31
1951-11-02T12 Lu d −28.19
1951-11-07T13 Lu xa +337.57
1951-11-09T19
** 
S +171.29
1951-11-13T03 Lu o +50.47
1951-11-13T14 Ve e −46.63
1951-11-16T01 Lu +d +28.10
1951-11-18T00 Lu a 0.002709
1951-11-18T14 Lu V +116.41
1951-11-21T22 Lu xd +155.87
1951-11-24T08
** 
B +127.21
1951-11-26T08 Me d −25.81
1951-11-26T11 Ju d +0.34
1951-11-28T01 Me e +21.54
1951-11-28T13 Lu c +246.01
1951-11-29T07
** 
s +135.54
1951-11-29T15 Ju Pg +4.24
1951-11-29T19 Lu v +264.82
1951-11-29T20 Lu d −28.05
1951-11-30T00 Lu p 0.002409
1951-12-04T14 Lu xa +334.53
1951-12-06T23 Me Rg +272.33
1951-12-08T02
** 
S +184.68
1951-12-10T18 Me xd +271.02
1951-12-12T21 Lu o +80.57
1951-12-13T08 Lu +d +28.01
1951-12-15T14 Lu a 0.002715
1951-12-16T10 Lu V +122.71
1951-12-16T15 Me c +264.36
1951-12-16T16 Me V +264.29
1951-12-16T18 Me p 0.6772
1951-12-18T23 Lu xd +152.77
1951-12-23T07
** 
B +126.67
1951-12-25T09 Me +d −19.72
1951-12-26T18 Me Pg +256.02
1951-12-27T07 Lu d −28.04
1951-12-27T23 Lu c +275.93
1951-12-28T06 Lu v +280.05
1951-12-28T11 Lu p 0.002387
1951-12-30T03
** 
b +121.34
1951-12-31T17 Lu xa +331.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1951.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19