AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1954

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1954


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1954] [Q 1954]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1954-01-01T08 Ve d −23.60
1954-01-01T19 Ve v +274.74
1954-01-02T18 Lu d −26.01
1954-01-03T16 Me d −24.60
1954-01-04T14 Lu c +284.21
1954-01-05T07 Lu xa +293.95
1954-01-08T04 Me a 1.435
1954-01-09T21 Lu p 0.002472
1954-01-10T01 Lu v +0.45
1954-01-11T01 Ur V +111.06
1954-01-11T07 Ur o +111.05
1954-01-11T22 Ur p 17.72
1954-01-13T15
** 
S +209.07
1954-01-13T23 Me o +293.64
1954-01-15T17 Lu +d +26.02
1954-01-18T06 Lu xd +113.99
1954-01-18T14 Lu o +118.50
1954-01-22T03 Ne d −8.48
1954-01-25T00 Lu a 0.002705
1954-01-25T03 Lu V +198.77
1954-01-26T00
** 
B +165.74
1954-01-26T18 Ne Rg +206.06
1954-01-28T02 Me v +317.72
1954-01-28T23 Ve o +308.94
1954-01-30T03 Lu d −26.01
1954-01-31T08 Ju d +22.40
1954-02-01T11 Ve a 1.713
1954-02-01T17 Lu xa +294.02
1954-02-03T03 Lu c +314.30
1954-02-05T18 Lu p 0.002437
1954-02-05T19 Lu v +352.61
1954-02-09T11 Me xd +338.08
1954-02-09T14 Sa d −12.22
1954-02-09T20 Ju Pg +76.41
1954-02-10T16
** 
S +317.39
1954-02-11T23 Lu +d +25.97
1954-02-13T05 Me e +18.12
1954-02-14T12 Lu xd +113.80
1954-02-16T17 Sa Rg +219.35
1954-02-17T07 Lu o +148.59
1954-02-19T19 Me Rg +346.12
1954-02-21T14
** 
s +176.28
1954-02-21T18 Lu a 0.002710
1954-02-22T04 Lu V +207.48
1954-02-22T11 Me +d −2.79
1954-02-25T11
** 
B +202.21
1954-02-26T13 Lu d −25.87
1954-02-28T21 Me c +340.28
1954-03-01T01 Lu xa +293.04
1954-03-01T15 Me V +339.50
1954-03-03T17 Me p 0.6247
1954-03-03T19
** 
b +175.15
1954-03-04T15 Lu c +344.01
1954-03-05T21 Lu p 0.002404
1954-03-05T22 Lu v +3.63
1954-03-10T17
** 
S +276.44
1954-03-11T05 Lu +d +25.78
1954-03-13T15 Lu xd +112.24
1954-03-14T03 Me Pg +331.70
1954-03-19T00 Lu o +178.38
1954-03-19T19 Me xa +333.21
1954-03-20T04 Me d −10.34
1954-03-21T05 Lu a 0.002715
1954-03-21T19 Lu V +211.69
1954-03-22T10
** 
B +220.13
1954-03-24T19 Ur +d +22.58
1954-03-25T20 Lu d −25.63
1954-03-27T03 Ur Pg +108.99
1954-03-27T23 Me e −27.78
1954-03-28T06 Lu xa +290.58
1954-03-31T23
** 
S +238.48
1954-04-03T00 Lu c +13.21
1954-04-03T07 Lu v +17.82
1954-04-03T07 Lu p 0.002387
1954-04-04T19 Ma xa +267.12
1954-04-07T12 Lu +d +25.54
1954-04-09T16 Lu xd +109.41
1954-04-11T18
** 
B +210.62
1954-04-14T14 Ne V +204.69
1954-04-14T16 Ne o +204.69
1954-04-15T13 Ne p 29.31
1954-04-17T06 Lu V +202.25
1954-04-17T07 Lu a 0.002717
1954-04-17T17 Lu o +207.66
1954-04-18T22 Ve xd +48.42
1954-04-22T02 Lu d −25.41
1954-04-23T14
** 
s +202.85
1954-04-24T06
** 
S +321.70
1954-04-24T07 Lu xa +287.59
1954-04-26T07 Sa o +216.03
1954-04-26T09 Sa p 8.805
1954-04-26T14 Sa V +216.01
1954-05-01T17 Lu v +32.30
1954-05-01T18 Lu p 0.002391
1954-05-02T08 Lu c +41.88
1954-05-04T21 Lu +d +25.35
1954-05-06T11 Me a 1.326
1954-05-06T19 Lu xd +106.59
1954-05-07T23 Me o +46.81
1954-05-08T10 Me xd +47.79
1954-05-09T13
** 
B +163.29
1954-05-10T10 Me v +52.11
1954-05-14T03 Lu V +197.72
1954-05-14T13 Lu a 0.002714
1954-05-17T09 Lu o +236.43
1954-05-19T07 Lu d −25.28
1954-05-21T09 Lu xa +285.46
1954-05-22T18
** 
S +204.46
1954-05-23T00 Ma Rg +278.53
1954-05-25T20 Ve +d +24.89
1954-05-28T12 Ju +d +23.36
1954-05-29T08 Me +d +25.65
1954-05-29T23 Lu v +45.00
1954-05-30T01 Lu p 0.002412
1954-05-31T16 Lu c +70.12
1954-06-01T07 Lu +d +25.26
1954-06-03T02 Lu xd +105.03
1954-06-06T19
** 
B +131.20
1954-06-08T22 Me e +23.97
1954-06-10T21 Lu V +203.15
1954-06-11T03 Lu a 0.002708
1954-06-15T13 Lu d −25.26
1954-06-15T18 Me xa +107.07
1954-06-16T00 Lu o +264.79
1954-06-17T14 Lu xa +284.75
1954-06-20T17
** 
S +173.75
1954-06-22T14 Me Rg +108.83
1954-06-24T05 Ma o +272.64
1954-06-26T16 Ma V +271.87
1954-06-26T20 Lu v +52.36
1954-06-26T21 Lu p 0.002445
1954-06-28T16 Lu +d +25.28
1954-06-28T17 Sa +d −10.03
1954-06-28T22 Ju v +98.09
1954-06-30T00 Lu c +98.18
1954-06-30T05 Ju c +98.38
1954-06-30T11 Lu xd +104.73
1954-06-30T12 Ne +d −7.45
1954-07-01T20 Ma p 0.4278
1954-07-02T03 Ju a 6.184
1954-07-03T05 Me p 0.5635
1954-07-04T08
** 
B +118.51
1954-07-04T15 Ne Pg +203.28
1954-07-05T03 Me V +103.93
1954-07-05T16 Me c +103.59
1954-07-06T02 Sa Pg +212.64
1954-07-07T20 Me d +18.08
1954-07-08T20 Lu a 0.002703
1954-07-08T20 Lu V +210.72
1954-07-12T20 Lu d −25.28
1954-07-14T21 Lu xa +284.80
1954-07-15T03 Ur a 19.69
1954-07-15T12 Lu o +292.96
1954-07-15T22 Ur c +113.36
1954-07-16T02 Ur v +113.37
1954-07-16T18 Me Pg +99.28
1954-07-18T17 Ma d −28.37
1954-07-18T18
** 
S +166.85
1954-07-19T14 Ju xd +102.75
1954-07-22T21 Lu v +35.26
1954-07-23T06 Lu p 0.002470
1954-07-26T00 Lu +d +25.26
1954-07-26T22 Me e −19.71
1954-07-27T20 Lu xd +104.76
1954-07-29T03 Ma Pg +265.58
1954-07-29T10 Lu c +126.24
1954-08-01T23 Me +d +21.18
1954-08-02T01
** 
B +111.42
1954-08-04T10 Me xd +115.34
1954-08-05T14 Lu a 0.002702
1954-08-05T20 Lu V +218.83
1954-08-08T12 Ve xa +179.98
1954-08-09T05 Lu d −25.23
1954-08-11T05 Lu xa +284.45
1954-08-13T22 Lu o +321.13
1954-08-16T01
** 
S +152.91
1954-08-16T03 Me v +137.75
1954-08-17T11 Lu v +11.13
1954-08-17T18 Lu p 0.002455
1954-08-20T23 Me o +147.55
1954-08-22T06 Lu +d +25.16
1954-08-24T01 Lu xd +103.94
1954-08-27T01 Me a 1.372
1954-08-27T22 Lu c +154.57
1954-08-30T06
** 
B +101.84
1954-09-02T09 Lu a 0.002707
1954-09-02T21 Lu V +227.03
1954-09-05T03 Ve e +46.18
1954-09-05T13 Lu d −25.04
1954-09-07T11 Lu xa +282.83
1954-09-11T17 Me xa +186.26
1954-09-12T08 Lu o +349.52
1954-09-13T01
** 
b +108.66
1954-09-14T01
** 
S +152.08
1954-09-14T03 Lu v +16.32
1954-09-14T08 Lu p 0.002421
1954-09-18T11 Lu +d +24.94
1954-09-20T03 Lu xd +101.76
1954-09-26T12 Lu c +183.38
1954-09-27T10
** 
B +108.35
1954-09-30T01 Lu a 0.002714
1954-09-30T19 Lu V +234.42
1954-10-02T21 Lu d −24.79
1954-10-04T14 Lu xa +279.97
1954-10-05T11 Me e +25.39
1954-10-11T17 Lu o +18.34
1954-10-12T09 Lu v +28.83
1954-10-12T10
** 
S +164.12
1954-10-12T13 Lu p 0.002393
1954-10-15T18 Lu +d +24.70
1954-10-16T17 Me d −19.35
1954-10-17T03 Lu xd +98.75
1954-10-17T20 Me Rg +224.76
1954-10-18T07 Ne a 31.31
1954-10-19T05 Ne c +205.80
1954-10-19T15 Ne v +205.82
1954-10-24T04 Ve d −26.33
1954-10-25T04 Ve Rg +240.06
1954-10-25T13
** 
B +117.73
1954-10-26T05 Lu c +212.78
1954-10-27T10 Lu a 0.002718
1954-10-28T04 Me p 0.6704
1954-10-28T07 Lu V +237.09
1954-10-29T01 Me V +216.35
1954-10-29T09 Me c +215.92
1954-10-30T03 Lu d −24.58
1954-10-30T15 Ur d +21.13
1954-10-31T09 Me xd +213.42
1954-10-31T15 Lu xa +277.15
1954-11-02T20 Ur Rg +117.70
1954-11-04T02 Sa v +222.03
1954-11-04T11 Sa a 10.85
1954-11-04T13 Sa c +222.09
1954-11-07T09 Me Pg +208.90
1954-11-08T13
** 
S +170.55
1954-11-09T01 Me +d −9.23
1954-11-09T21 Lu v +44.48
1954-11-10T01 Lu p 0.002384
1954-11-10T02 Lu o +47.68
1954-11-12T03 Lu +d +24.52
1954-11-12T18 Ju d +20.41
1954-11-13T08 Lu xd +96.39
1954-11-14T12 Me e −19.18
1954-11-14T19 Ve c +232.39
1954-11-14T20 Ve V +232.37
1954-11-15T09 Ve p 0.2674
1954-11-16T14 Ju Rg +119.94
1954-11-21T07
** 
B +122.91
1954-11-23T11 Lu a 0.002717
1954-11-23T15 Lu V +226.49
1954-11-25T00 Lu c +242.71
1954-11-26T08 Lu d −24.49
1954-11-27T18 Lu xa +275.66
1954-11-29T15 Ve xd +225.35
1954-12-05T10 Ve Pg +224.66
1954-12-06T13
** 
S +184.81
1954-12-08T10 Lu v +60.97
1954-12-08T13 Lu p 0.002396
1954-12-08T17 Me xa +247.64
1954-12-09T12 Lu o +77.44
1954-12-09T14 Lu +d +24.49
1954-12-10T18 Lu xd +95.56
1954-12-16T04 Ve +d −14.12
1954-12-18T14
** 
B +141.12
1954-12-20T18 Lu V +224.84
1954-12-20T21 Lu a 0.002713
1954-12-21T19 Me a 1.447
1954-12-23T14 Lu d −24.49
1954-12-24T19 Lu c +272.98
1954-12-25T00 Me o +273.17
1954-12-25T00 Lu xa +275.51
1954-12-26T10 Me d −25.03
1954-12-31T15 Ma v +349.92[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1954.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19