AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1955

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1955


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1955] [Q 1955]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1955-01-03T19
** 
S +225.59
1955-01-05T20 Lu p 0.002427
1955-01-05T20 Lu v +75.86
1955-01-06T01 Lu +d +24.49
1955-01-07T05 Lu xd +95.54
1955-01-08T00 Lu o +107.47
1955-01-10T23 Me v +300.85
1955-01-14T09 Ju p 4.257
1955-01-15T07 Ju o +114.90
1955-01-15T07
** 
B +173.09
1955-01-15T08 Ju V +114.90
1955-01-16T01 Ur o +115.65
1955-01-16T08 Ur V +115.64
1955-01-16T18 Ur p 17.66
1955-01-17T15 Lu a 0.002706
1955-01-17T15 Lu V +231.42
1955-01-19T22 Lu d −24.47
1955-01-21T07 Lu xa +275.47
1955-01-23T13 Lu c +303.27
1955-01-24T10 Ne d −9.24
1955-01-25T12 Ve e −46.84
1955-01-27T08 Me xd +325.56
1955-01-27T19 Me e +18.43
1955-01-29T03 Ne Rg +208.24
1955-01-31T11
** 
S +303.93
1955-02-02T06 Lu p 0.002464
1955-02-02T09 Lu +d +24.42
1955-02-02T11 Lu v +79.55
1955-02-02T13
** 
s +184.97
1955-02-03T00 Ma xd +13.83
1955-02-03T08 Me Rg +329.65
1955-02-03T13 Lu xd +95.04
1955-02-06T13 Lu o +137.50
1955-02-06T23 Me +d −9.32
1955-02-12T07 Me c +323.30
1955-02-12T21 Me V +322.60
1955-02-13T04 Ve d −20.66
1955-02-14T10
** 
B +198.83
1955-02-14T11 Me p 0.6430
1955-02-14T12 Lu a 0.002702
1955-02-14T16 Lu V +239.80
1955-02-16T06 Lu d −24.34
1955-02-17T02
** 
b +182.36
1955-02-17T13 Lu xa +274.22
1955-02-21T01 Sa d −15.76
1955-02-22T03 Lu c +333.25
1955-02-24T22 Me Pg +314.35
1955-02-26T05 Lu v +30.47
1955-02-27T01 Lu p 0.002469
1955-02-28T01
** 
S +271.62
1955-02-28T16 Sa Rg +231.17
1955-03-01T15 Lu +d +24.22
1955-03-02T16 Lu xd +93.10
1955-03-04T00 Me d −15.31
1955-03-06T16 Me xa +318.74
1955-03-08T03 Lu o +167.30
1955-03-09T09
** 
s +185.09
1955-03-10T03
** 
B +226.41
1955-03-10T10 Me e −27.44
1955-03-14T08 Lu a 0.002704
1955-03-14T17 Lu V +247.90
1955-03-15T15 Lu d −24.08
1955-03-16T08 Ju Pg +109.88
1955-03-16T17 Lu xa +271.50
1955-03-17T06 Ju +d +22.46
1955-03-18T11
** 
S +239.49
1955-03-21T05 Ve xa +319.66
1955-03-23T15 Lu c +2.74
1955-03-25T17 Lu v +33.11
1955-03-26T03 Lu p 0.002435
1955-03-28T20 Lu +d +23.96
1955-03-29T16 Lu xd +90.13
1955-03-29T16 Ur +d +21.91
1955-03-30T17
** 
B +201.09
1955-03-31T22 Ur Pg +113.59
1955-04-06T18 Lu o +196.69
1955-04-11T01 Lu a 0.002709
1955-04-11T14 Lu V +254.53
1955-04-11T22 Lu d −23.83
1955-04-11T22
** 
S +273.19
1955-04-12T18 Lu xa +268.56
1955-04-17T04 Ne o +206.87
1955-04-17T11 Ne V +206.86
1955-04-18T01 Ne p 29.32
1955-04-19T12 Me a 1.334
1955-04-22T01 Lu c +31.63
1955-04-23T00 Me o +32.94
1955-04-23T00 Lu v +46.14
1955-04-23T06 Lu p 0.002404
1955-04-25T04 Lu +d +23.75
1955-04-25T07 Me xd +37.91
1955-04-25T18 Me v +38.82
1955-04-25T19 Lu xd +87.64
1955-04-27T22
** 
B +151.66
1955-05-06T10 Lu o +225.61
1955-05-08T11 Lu a 0.002714
1955-05-08T18 Sa o +227.87
1955-05-08T20 Sa p 8.890
1955-05-08T21 Sa V +227.86
1955-05-09T01 Lu V +256.81
1955-05-09T04 Lu d −23.69
1955-05-09T21 Lu xa +266.75
1955-05-10T20
** 
S +188.47
1955-05-20T07 Me +d +25.41
1955-05-21T08 Lu c +60.03
1955-05-21T12 Lu v +61.99
1955-05-21T13 Me e +22.31
1955-05-21T15 Lu p 0.002389
1955-05-22T13 Lu +d +23.68
1955-05-23T02 Lu xd +86.47
1955-05-25T20
** 
B +120.23
1955-05-26T17 Ma +d +24.46
1955-06-02T15 Me xa +88.81
1955-06-03T10 Me Rg +88.84
1955-06-04T14 Lu a 0.002716
1955-06-04T19 Lu V +251.01
1955-06-05T02 Lu o +254.14
1955-06-05T09 Lu d −23.67
1955-06-06T02 Lu xa +266.33
1955-06-08T14
** 
S +160.18
1955-06-14T17 Me p 0.5520
1955-06-15T12 Me V +84.48
1955-06-15T18 Me c +84.34
1955-06-19T00 Lu +d +23.67
1955-06-19T01 Lu v +78.68
1955-06-19T01 Lu p 0.002393
1955-06-19T13 Lu xd +86.40
1955-06-19T16 Lu c +88.07
1955-06-22T11
** 
B +105.29
1955-06-25T15 Me d +18.53
1955-06-27T10 Me Pg +80.15
1955-07-01T16 Lu V +246.58
1955-07-01T20 Lu a 0.002713
1955-07-02T15 Lu d −23.68
1955-07-02T19 Ne +d −8.23
1955-07-03T09 Lu xa +266.43
1955-07-04T17 Lu o +282.44
1955-07-06T12
** 
S +145.65
1955-07-07T03 Ne Pg +205.46
1955-07-09T07 Me e −20.97
1955-07-10T03 Sa +d −13.97
1955-07-11T04 Ve +d +23.32
1955-07-12T08 Ve xd +95.92
1955-07-16T10 Lu +d +23.65
1955-07-16T23 Lu xd +86.24
1955-07-17T08 Lu p 0.002414
1955-07-17T12 Lu v +94.49
1955-07-18T18 Sa Pg +224.50
1955-07-18T23 Lu c +116.02
1955-07-20T03 Ur a 19.63
1955-07-20T22 Ur v +117.97
1955-07-21T00 Ur c +117.98
1955-07-21T06
** 
B +86.85
1955-07-22T07 Me xd +104.27
1955-07-22T10 Me +d +22.68
1955-07-29T05 Lu V +249.61
1955-07-29T10 Lu a 0.002707
1955-07-29T23 Lu d −23.61
1955-07-30T14 Lu xa +265.86
1955-08-01T07 Me v +124.38
1955-08-02T23 Ju v +130.92
1955-08-03T07 Lu o +310.68
1955-08-03T17 Ju c +131.08
1955-08-04T07
** 
S +123.97
1955-08-04T15 Ju a 6.325
1955-08-04T23 Me o +132.07
1955-08-09T12 Me a 1.354
1955-08-12T18 Lu +d +23.52
1955-08-13T05 Lu xd +85.01
1955-08-14T05 Lu p 0.002446
1955-08-14T16 Lu v +105.93
1955-08-16T15 Ma c +143.45
1955-08-17T08 Lu c +144.13
1955-08-17T19 Ma a 2.675
1955-08-18T15
** 
B +68.63
1955-08-26T01 Lu V +255.60
1955-08-26T03 Lu a 0.002702
1955-08-26T07 Lu d −23.43
1955-08-26T18 Lu xa +263.94
1955-08-28T08 Ve a 1.728
1955-08-29T14 Me xa +176.45
1955-08-29T23 Ma V +151.94
1955-09-01T00 Ve o +158.33
1955-09-01T19 Lu o +339.09
1955-09-02T12
** 
S +116.07
1955-09-09T00 Lu +d +23.30
1955-09-09T07 Lu xd +82.49
1955-09-09T12 Lu p 0.002472
1955-09-10T01 Lu v +93.44
1955-09-15T18 Lu c +172.61
1955-09-16T00
** 
B +66.47
1955-09-17T22 Me e +26.42
1955-09-22T15 Lu d −23.17
1955-09-22T20 Lu xa +261.02
1955-09-22T22 Lu a 0.002702
1955-09-23T00 Lu V +262.61
1955-10-01T00 Me d −14.41
1955-10-01T00
** 
S +117.62
1955-10-01T01 Me Rg +208.63
1955-10-01T07 Lu o +78.85
1955-10-04T08 Lu v +51.33
1955-10-04T22 Lu p 0.002455
1955-10-06T05 Lu +d +23.05
1955-10-06T07 Lu xd +79.64
1955-10-11T16 Me p 0.6613
1955-10-12T21 Me V +200.31
1955-10-13T00
** 
b +58.27
1955-10-13T08 Me c +199.73
1955-10-14T02
** 
B +67.83
1955-10-15T07 Lu c +201.67
1955-10-18T06 Me xd +194.68
1955-10-19T06 Ve v +218.44
1955-10-19T22 Lu d −22.95
1955-10-19T23 Lu xa +258.46
1955-10-20T17 Ne a 31.32
1955-10-20T17 Lu a 0.002707
1955-10-20T22 Lu V +269.82
1955-10-21T10 Ne v +207.97
1955-10-21T16 Ne c +207.98
1955-10-22T07 Me Pg +193.16
1955-10-24T13 Me +d −3.91
1955-10-28T21 Me e −18.43
1955-10-29T05
** 
S +121.08
1955-10-30T18 Lu o +37.04
1955-10-31T21 Ve xa +234.18
1955-11-01T08 Lu v +60.97
1955-11-01T15 Lu p 0.002419
1955-11-02T08 Ve V +235.96
1955-11-02T12 Lu xd +77.78
1955-11-02T12 Lu +d +22.88
1955-11-04T21 Ur d +20.19
1955-11-07T19 Ur Rg +122.33
1955-11-10T10 Ve v +246.07
1955-11-10T19
** 
B +78.72
1955-11-14T00 Lu c +231.35
1955-11-16T04 Lu xa +257.34
1955-11-16T05 Lu d −22.84
1955-11-16T07 Sa v +233.79
1955-11-16T08 Sa a 10.93
1955-11-16T10 Sa c +233.81
1955-11-16T11 Me v +223.72
1955-11-17T10 Lu a 0.002714
1955-11-17T16 Lu V +275.38
1955-11-25T14 Me xa +238.27
1955-11-27T02
** 
S +137.93
1955-11-29T04 Lu o +66.70
1955-11-29T21 Lu xd +77.33
1955-11-29T22 Lu +d +22.84
1955-11-29T22 Lu v +77.74
1955-11-29T23 Lu p 0.002392
1955-12-02T09 Ve d −24.65
1955-12-03T23 Me o +251.52
1955-12-04T13 Me a 1.451
1955-12-05T20 Me V +254.40
1955-12-08T20
** 
B +101.42
1955-12-13T10 Lu xa +257.35
1955-12-13T11 Lu d −22.84
1955-12-13T19 Lu c +261.50
1955-12-14T04 Ju d +11.83
1955-12-14T18 Lu V +272.82
1955-12-14T19 Lu a 0.002717
1955-12-17T15 Ju Rg +151.50
1955-12-18T05 Me d −25.39
1955-12-22T19 Me v +281.18
1955-12-25T17
** 
S +168.72
1955-12-27T09 Lu xd +77.29
1955-12-27T09 Lu +d +22.84
1955-12-28T12 Lu p 0.002384
1955-12-28T15 Lu v +96.40
1955-12-28T15 Lu o +96.64[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1955.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19