AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1956

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1956


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1956] [Q 1956]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1956-01-05T21
** 
B +132.25
1956-01-09T16 Lu xa +257.18
1956-01-09T17 Lu d −22.83
1956-01-10T06 Lu V +263.92
1956-01-10T19 Lu a 0.002717
1956-01-11T07 Me e +19.01
1956-01-12T15 Lu c +291.91
1956-01-14T05 Me xd +312.06
1956-01-18T03 Me Rg +313.44
1956-01-20T15 Ur V +120.29
1956-01-20T20 Ur o +120.28
1956-01-21T13 Ur p 17.60
1956-01-22T07
** 
S +206.13
1956-01-23T06 Me +d −14.96
1956-01-23T18 Lu xd +76.42
1956-01-23T20 Lu +d +22.75
1956-01-26T00 Lu p 0.002398
1956-01-26T06 Lu v +114.16
1956-01-26T18 Ne d −9.99
1956-01-27T01 Me c +306.61
1956-01-27T02 Lu o +126.65
1956-01-27T12 Me V +306.07
1956-01-28T15 Me p 0.6576
1956-01-31T15 Ne Rg +210.41
1956-02-03T11
** 
B +148.05
1956-02-05T19 Lu xa +255.57
1956-02-06T00 Lu d −22.68
1956-02-06T18 Lu V +266.63
1956-02-07T07 Lu a 0.002712
1956-02-08T00 Me Pg +297.58
1956-02-08T05 Ma v +256.81
1956-02-11T09 Lu c +322.14
1956-02-15T11 Ju p 4.381
1956-02-15T12 Ju V +146.55
1956-02-15T17 Ju o +146.53
1956-02-17T05 Me d −19.02
1956-02-18T18
** 
S +231.07
1956-02-19T21 Lu xd +74.00
1956-02-20T04 Lu +d +22.55
1956-02-20T18 Ma xa +265.04
1956-02-20T22 Me e −26.56
1956-02-21T13 Me xa +305.85
1956-02-22T01 Ve xd +13.34
1956-02-23T06 Lu p 0.002430
1956-02-23T15 Lu v +128.48
1956-02-25T13 Lu o +156.45
1956-02-29T20
** 
B +173.24
1956-03-03T01 Sa d −18.64
1956-03-03T21 Lu xa +252.62
1956-03-04T08 Lu d −22.43
1956-03-04T17 Ma d −23.61
1956-03-05T16 Lu V +273.86
1956-03-06T01 Lu a 0.002705
1956-03-11T14 Sa Rg +242.81
1956-03-12T01 Lu c +351.98
1956-03-15T16
** 
S +323.52
1956-03-17T22 Lu xd +70.98
1956-03-18T10 Lu +d +22.29
1956-03-21T11 Lu p 0.002465
1956-03-22T06 Lu v +132.37
1956-03-26T01 Lu o +185.86
1956-03-26T05
** 
B +202.69
1956-03-31T00 Lu xa +249.78
1956-03-31T16 Lu d −22.18
1956-04-01T03 Me a 1.347
1956-04-02T16 Lu V +281.81
1956-04-02T16 Ur +d +21.09
1956-04-02T21 Lu a 0.002702
1956-04-04T20 Ur Pg +118.21
1956-04-06T00 Me o +17.04
1956-04-06T17
** 
S +302.03
1956-04-09T22 Me v +25.26
1956-04-10T14 Lu c +21.18
1956-04-11T04 Me xd +27.90
1956-04-11T05
** 
s +240.69
1956-04-11T19 Ve e +45.69
1956-04-14T00 Lu xd +68.85
1956-04-14T16 Lu +d +22.08
1956-04-15T02 Ju +d +15.41
1956-04-15T08 Lu v +87.88
1956-04-15T10 Lu p 0.002467
1956-04-17T00 Ju Pg +141.48
1956-04-18T08 Ne V +209.06
1956-04-18T15 Ne o +209.05
1956-04-19T11 Ne p 29.32
1956-04-20T04
** 
B +175.95
1956-04-24T13 Lu o +214.84
1956-04-27T05 Lu xa +248.31
1956-04-28T00 Lu d −22.02
1956-04-30T15 Lu V +289.14
1956-04-30T16 Lu a 0.002704
1956-05-02T09 Me e +20.78
1956-05-02T18
** 
S +234.01
1956-05-06T00 Ve +d +27.48
1956-05-07T10 Me +d +23.86
1956-05-10T01 Lu c +49.83
1956-05-11T07 Lu xd +68.11
1956-05-11T23 Lu +d +22.00
1956-05-12T12 Lu v +85.63
1956-05-12T13 Lu p 0.002434
1956-05-14T00 Me Rg +68.87
1956-05-16T07
** 
B +156.31
1956-05-19T12 Me xa +67.73
1956-05-19T21 Sa V +239.53
1956-05-20T02 Sa o +239.51
1956-05-20T03 Sa p 8.960
1956-05-24T03 Lu o +243.43
1956-05-24T12 Lu xa +248.13
1956-05-25T07 Lu d −22.00
1956-05-25T12 Me c +64.72
1956-05-25T16 Me V +64.61
1956-05-26T05 Me p 0.5493
1956-05-28T08 Lu a 0.002709
1956-05-28T10 Lu V +294.72
1956-05-30T07
** 
S +225.90
1956-05-31T05 Ve Rg +99.01
1956-06-06T20 Me Pg +60.23
1956-06-07T17 Lu xd +68.18
1956-06-08T09 Lu +d +22.00
1956-06-08T09 Lu c +78.02
1956-06-08T17 Me d +16.20
1956-06-09T15 Lu p 0.002404
1956-06-09T17 Lu v +98.11
1956-06-12T05
** 
B +156.67
1956-06-12T14 Ve xa +96.02
1956-06-20T03 Me e −22.51
1956-06-20T19 Lu xa +248.16
1956-06-21T14 Lu d −22.01
1956-06-21T15 Ve p 0.2896
1956-06-21T18 Ve c +90.78
1956-06-21T18 Ve V +90.76
1956-06-22T18 Lu o +271.75
1956-06-24T17 Lu V +295.00
1956-06-24T19 Lu a 0.002715
1956-06-25T20
** 
S +218.05
1956-07-04T04 Ne +d −9.00
1956-07-05T03 Lu xd +67.74
1956-07-05T19 Lu +d +21.97
1956-07-07T16 Lu c +105.98
1956-07-07T23 Lu p 0.002389
1956-07-08T03 Lu v +112.77
1956-07-08T04 Me xd +93.65
1956-07-08T14 Ne Pg +207.64
1956-07-10T03
** 
B +144.98
1956-07-11T14 Me +d +23.64
1956-07-13T09 Ve Pg +82.50
1956-07-16T15 Me v +111.28
1956-07-17T23 Lu xa +247.26
1956-07-18T18 Ve d +17.88
1956-07-18T20 Lu d −21.95
1956-07-18T23 Me o +116.33
1956-07-19T15 Sa +d −17.31
1956-07-21T06 Lu V +286.65
1956-07-21T23 Lu a 0.002716
1956-07-22T06 Me a 1.340
1956-07-22T09 Lu o +300.01
1956-07-24T05 Ur a 19.58
1956-07-24T05
** 
S +193.84
1956-07-25T03 Ur c +122.62
1956-07-25T11 Ur v +122.65
1956-07-30T05 Sa Pg +236.16
1956-08-01T09 Lu xd +66.03
1956-08-02T06 Lu +d +21.86
1956-08-02T18 Ma +d −7.83
1956-08-05T08 Lu p 0.002392
1956-08-05T13 Lu v +127.64
1956-08-05T23 Lu c +133.95
1956-08-07T17
** 
B +131.94
1956-08-10T04 Ma Rg +353.65
1956-08-14T00 Lu xa +245.01
1956-08-15T03 Lu d −21.77
1956-08-15T11 Me xa +166.22
1956-08-17T09 Lu V +285.00
1956-08-18T04 Lu a 0.002713
1956-08-21T00 Lu o +328.41
1956-08-21T03 Ve +d +19.12
1956-08-22T07
** 
S +181.34
1956-08-28T11 Lu xd +63.28
1956-08-29T14 Lu +d +21.62
1956-08-30T09 Me e +27.13
1956-08-31T21 Ve e −45.85
1956-09-02T16 Lu p 0.002413
1956-09-02T20 Lu v +140.97
1956-09-03T21 Ju a 6.424
1956-09-04T04 Ju c +162.09
1956-09-04T06 Lu c +162.19
1956-09-04T08 Ju v +162.13
1956-09-05T09
** 
B +124.57
1956-09-06T16 Ma p 0.3781
1956-09-09T02 Ma V +348.50
1956-09-10T02 Lu xa +242.06
1956-09-10T09 Ma o +348.14
1956-09-11T11 Lu d −21.52
1956-09-13T01 Me Rg +192.18
1956-09-13T23 Me d −8.49
1956-09-14T03 Lu V +290.55
1956-09-14T17 Lu a 0.002708
1956-09-19T12
** 
S +170.39
1956-09-19T15 Lu o +307.22
1956-09-23T20 Me p 0.6486
1956-09-24T12 Lu xd +60.61
1956-09-25T10 Me V +184.10
1956-09-25T19 Ma d −10.71
1956-09-25T20 Lu +d +21.38
1956-09-26T01 Me c +183.42
1956-09-30T13 Lu p 0.002446
1956-09-30T20 Lu v +149.95
1956-10-03T04
** 
B +115.07
1956-10-03T16 Lu c +190.91
1956-10-03T18 Ve xd +147.87
1956-10-04T03 Me xd +177.37
1956-10-05T02 Me Pg +177.27
1956-10-07T07 Lu xa +239.80
1956-10-08T00 Me +d +1.72
1956-10-08T19 Lu d −21.30
1956-10-09T22 Ma Pg +343.15
1956-10-11T12 Me e −17.99
1956-10-12T03 Lu V +298.48
1956-10-12T11 Lu a 0.002703
1956-10-17T17
** 
S +161.04
1956-10-19T05 Lu o +26.31
1956-10-21T16 Lu xd +59.21
1956-10-22T04 Ne a 31.32
1956-10-23T01 Lu +d +21.22
1956-10-23T02 Ne c +210.16
1956-10-23T11 Ne v +210.17
1956-10-26T17 Lu p 0.002474
1956-10-27T07 Lu v +138.44
1956-10-28T01 Me v +205.35
1956-10-31T12
** 
B +110.99
1956-11-02T04 Lu c +220.26
1956-11-03T15 Lu xa +239.01
1956-11-05T03 Lu d −21.19
1956-11-08T23 Ur d +19.11
1956-11-09T05 Lu V +307.51
1956-11-09T07 Lu a 0.002704
1956-11-11T11 Me xa +229.01
1956-11-11T16 Ur Rg +126.99
1956-11-11T23 Me o +229.86
1956-11-15T23
** 
S +163.53
1956-11-16T08 Me a 1.449
1956-11-17T18 Lu o +55.91
1956-11-18T00 Lu xd +59.00
1956-11-19T08 Lu +d +21.19
1956-11-20T03
** 
b +119.41
1956-11-21T05 Lu p 0.002453
1956-11-21T06 Lu v +105.91
1956-11-27T00 Sa a 10.99
1956-11-27T02 Sa c +245.35
1956-11-27T12 Sa v +245.40
1956-11-28T18
** 
B +119.17
1956-11-30T23 Lu xa +239.07
1956-12-01T20 Lu c +250.16
1956-12-02T12 Lu d −21.19
1956-12-07T03 Lu a 0.002709
1956-12-07T08 Lu V +316.82
1956-12-09T02 Me d −25.69
1956-12-14T22
** 
S +182.29
1956-12-15T10 Lu xd +58.93
1956-12-16T18 Lu +d +21.19
1956-12-17T07 Lu o +85.84
1956-12-19T00 Lu p 0.002415
1956-12-19T02 Lu v +112.91
1956-12-20T23 Ma xd +7.83
1956-12-24T14 Me e +19.83
1956-12-27T02
** 
B +137.57
1956-12-28T04 Lu xa +238.61
1956-12-29T19 Lu d −21.19
1956-12-31T02 Me xd +297.32
1956-12-31T14 Lu c +280.41



[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1956.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19