AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1960

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1960


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1960] [Q 1960]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1960-01-03T23 Lu xd +357.82
1960-01-09T01 Me d −24.30
1960-01-09T08 Lu V +63.32
1960-01-10T01 Lu a 0.002714
1960-01-10T08
** 
S +130.42
1960-01-11T15 Lu +d +18.42
1960-01-11T18
** 
b +23.28
1960-01-13T11 Lu o +112.82
1960-01-16T05 Ma d −23.97
1960-01-18T13 Lu xa +176.21
1960-01-19T00 Me a 1.426
1960-01-24T01
** 
B +90.67
1960-01-25T07 Lu d −18.35
1960-01-25T21 Lu p 0.002419
1960-01-25T22 Lu v +280.29
1960-01-25T23 Me o +305.47
1960-01-27T18 Lu c +307.35
1960-01-31T04 Lu xd +355.42
1960-01-31T06 Ve d −22.26
1960-02-03T21 Ne d −12.86
1960-02-06T08 Lu V +71.55
1960-02-06T18 Lu a 0.002708
1960-02-07T04 Me v +326.91
1960-02-08T00 Lu +d +18.29
1960-02-08T04 Ur V +139.03
1960-02-08T06 Ur o +139.02
1960-02-08T17
** 
S +150.61
1960-02-09T03 Ur p 17.41
1960-02-09T07 Ne Rg +219.14
1960-02-12T05 Lu o +143.03
1960-02-14T16 Lu xa +174.80
1960-02-17T16 Me xd +344.98
1960-02-20T19 Ve xa +300.75
1960-02-21T15
** 
B +114.06
1960-02-21T15 Lu d −18.23
1960-02-22T14 Lu p 0.002456
1960-02-22T16 Lu v +285.91
1960-02-23T07 Me e +18.07
1960-02-26T06 Lu c +337.19
1960-02-27T13 Lu xd +354.63
1960-03-01T03 Me Rg +355.87
1960-03-01T16
** 
s +58.64
1960-03-03T08 Me +d +1.24
1960-03-04T14 Ju d −23.01
1960-03-05T11 Lu V +81.19
1960-03-05T14 Lu a 0.002703
1960-03-06T08 Lu +d +18.19
1960-03-07T21
** 
S +170.60
1960-03-10T09 Me c +350.32
1960-03-11T04 Me V +349.52
1960-03-12T20 Lu o +172.78
1960-03-12T23 Lu xa +174.64
1960-03-13T12 Me p 0.6127
1960-03-16T06
** 
b +55.23
1960-03-18T18 Lu v +255.40
1960-03-18T19 Lu p 0.002472
1960-03-19T21 Lu d −18.19
1960-03-21T04
** 
B +121.99
1960-03-23T13 Ve v +339.84
1960-03-23T20 Me Pg +342.10
1960-03-25T21 Lu xd +354.69
1960-03-26T19 Lu c +6.65
1960-03-27T00 Me xa +342.59
1960-03-29T12 Me d −6.96
1960-04-02T04 Ma v +330.34
1960-04-02T10 Lu a 0.002704
1960-04-02T14 Lu V +90.61
1960-04-02T16 Lu +d +18.22
1960-04-05T23
** 
S +186.47
1960-04-06T20 Me e −27.70
1960-04-09T08 Lu xa +174.55
1960-04-11T08 Lu o +201.95
1960-04-12T00 Ju +d −22.99
1960-04-14T06 Lu v +243.94
1960-04-14T07 Lu p 0.002442
1960-04-16T03 Lu d −18.27
1960-04-18T00
** 
B +144.66
1960-04-19T16 Ju Rg +273.62
1960-04-21T16 Ur +d +16.45
1960-04-22T03 Lu xd +354.23
1960-04-23T16 Ur Pg +136.93
1960-04-24T11 Sa +d −21.72
1960-04-25T09 Lu c +35.69
1960-04-27T00 Sa Rg +288.43
1960-04-27T11 Ne V +217.77
1960-04-27T13 Ne o +217.77
1960-04-28T10 Ne p 29.32
1960-04-30T00 Lu +d +18.36
1960-04-30T03 Lu a 0.002709
1960-04-30T15 Lu V +98.87
1960-05-05T11
** 
S +247.29
1960-05-06T16 Lu xa +173.36
1960-05-10T17 Lu o +230.52
1960-05-12T05 Lu v +252.79
1960-05-12T06 Lu p 0.002409
1960-05-13T12 Lu d −18.42
1960-05-15T16 Me xd +53.54
1960-05-15T19 Me a 1.323
1960-05-16T08 Ve V +45.99
1960-05-16T14
** 
B +189.59
1960-05-16T23 Me o +56.42
1960-05-18T06 Ve v +48.34
1960-05-18T12 Me v +59.78
1960-05-19T05 Lu xd +352.46
1960-05-25T00 Lu c +64.28
1960-05-27T08 Lu +d +18.50
1960-05-27T16 Lu a 0.002715
1960-05-28T09 Lu V +104.36
1960-06-02T20 Lu xa +170.82
1960-06-02T23 Me +d +25.56
1960-06-06T15 Ve V +72.17
1960-06-09T01 Lu o +258.68
1960-06-09T12 Lu v +265.75
1960-06-09T13 Lu p 0.002389
1960-06-09T22 Lu d −18.53
1960-06-12T22 Ve xd +79.88
1960-06-13T04
** 
S +286.45
1960-06-15T06 Lu xd +349.66
1960-06-19T03 Me e +24.89
1960-06-19T13 Ju o +268.74
1960-06-20T00 Ju V +268.68
1960-06-21T00 Ju p 4.239
1960-06-21T11 Ve a 1.736
1960-06-21T23 Ve o +91.01
1960-06-22T23 Me xa +116.46
1960-06-23T15 Lu c +92.62
1960-06-23T16 Lu +d +18.56
1960-06-23T21 Lu a 0.002718
1960-06-24T09 Lu V +101.42
1960-06-24T11 Ve +d +23.83
1960-06-29T21 Lu xa +167.96
1960-06-30T04
** 
B +180.01
1960-06-30T14 Ju d −23.13
1960-07-03T01 Me Rg +120.24
1960-07-06T15 Sa V +285.13
1960-07-06T18 Sa o +285.12
1960-07-06T22 Sa p 9.036
1960-07-07T10 Lu d −18.53
1960-07-07T20 Lu v +279.83
1960-07-07T21
** 
s +242.32
1960-07-07T23 Lu p 0.002388
1960-07-08T07 Lu o +286.62
1960-07-11T16
** 
S +254.53
1960-07-12T10 Lu xd +347.05
1960-07-12T10 Ne +d −11.96
1960-07-13T13 Me p 0.5732
1960-07-13T15 Me d +16.29
1960-07-15T18 Me V +114.92
1960-07-16T12 Me c +114.43
1960-07-17T15 Ne Pg +216.37
1960-07-20T21 Lu V +92.83
1960-07-20T23 Lu +d +18.50
1960-07-21T01 Lu a 0.002716
1960-07-23T06 Lu c +120.87
1960-07-26T23 Lu xa +166.03
1960-07-27T06 Me Pg +109.96
1960-07-27T14
** 
B +160.58
1960-07-29T21 Ju +d −23.11
1960-07-30T23 Ve v +138.97
1960-08-03T21 Lu d −18.44
1960-08-05T04 Lu v +293.34
1960-08-05T07 Lu p 0.002404
1960-08-05T09 Ve V +145.61
1960-08-05T11 Me e −19.15
1960-08-06T14 Lu o +314.59
1960-08-08T11 Me +d +19.90
1960-08-08T17 Lu xd +345.71
1960-08-08T18
** 
S +213.76
1960-08-11T15 Me xd +122.08
1960-08-12T17 Ur a 19.40
1960-08-13T17 Ur c +141.42
1960-08-14T06 Ur v +141.45
1960-08-17T06 Lu +d +18.41
1960-08-17T08 Lu V +95.03
1960-08-17T13 Lu a 0.002711
1960-08-18T22 Ve v +162.30
1960-08-20T03 Ju Pg +263.78
1960-08-21T21 Lu c +149.27
1960-08-23T04 Lu xa +165.47
1960-08-24T10 Me v +145.61
1960-08-25T19
** 
B +133.25
1960-08-29T23 Me o +156.64
1960-08-31T05 Lu d −18.38
1960-09-02T07 Lu v +303.97
1960-09-02T08 Lu p 0.002435
1960-09-04T23 Lu o +342.89
1960-09-05T03 Lu xd +345.48
1960-09-05T23 Me a 1.383
1960-09-06T23
** 
S +175.44
1960-09-13T14 Lu +d +18.37
1960-09-14T05 Lu a 0.002705
1960-09-14T06 Lu V +101.85
1960-09-15T09 Sa Pg +281.82
1960-09-18T23 Me xa +191.85
1960-09-19T11 Lu xa +165.54
1960-09-20T11 Lu c +177.97
1960-09-22T23
** 
B +116.62
1960-09-24T22 Ma xd +92.17
1960-09-27T06 Sa d −22.66
1960-09-27T11 Lu d −18.40
1960-09-29T03 Lu v +297.80
1960-09-29T09 Lu p 0.002468
1960-10-02T11 Ve xa +217.11
1960-10-02T12 Lu xd +345.44
1960-10-04T10 Lu o +37.00
1960-10-06T05
** 
S +164.14
1960-10-10T22 Lu +d +18.46
1960-10-12T01 Lu a 0.002702
1960-10-12T06 Lu V +110.06
1960-10-15T06 Me e +24.69
1960-10-16T19 Lu xa +165.07
1960-10-19T23 Lu c +207.11
1960-10-21T03
** 
B +114.78
1960-10-23T20 Lu v +261.60
1960-10-24T08 Lu p 0.002464
1960-10-24T17 Lu d −18.55
1960-10-25T04 Me d −21.64
1960-10-27T01 Me Rg +234.03
1960-10-29T00
** 
b +118.95
1960-10-29T17 Lu xd +344.35
1960-10-30T21 Ne a 31.32
1960-10-31T17 Ne v +218.88
1960-10-31T19 Ne c +218.88
1960-11-01T14 Ju d −23.43
1960-11-03T00 Lu o +41.09
1960-11-03T16
** 
S +166.89
1960-11-04T11 Ju xa +271.78
1960-11-06T06 Me p 0.6739
1960-11-06T22 Me V +225.63
1960-11-07T04 Me c +225.28
1960-11-07T07 Lu +d +18.64
1960-11-07T14 Me xd +224.71
1960-11-08T21 Lu a 0.002706
1960-11-09T08 Lu V +118.81
1960-11-13T00 Lu xa +163.05
1960-11-16T07 Me Pg +218.01
1960-11-17T07 Ve d −25.39
1960-11-17T14
** 
B +121.65
1960-11-17T15 Me +d −12.04
1960-11-18T11 Lu c +236.65
1960-11-20T04 Ma Rg +108.66
1960-11-20T09 Lu v +264.88
1960-11-20T16 Lu p 0.002427
1960-11-21T01 Lu d −18.72
1960-11-22T21
** 
s +126.72
1960-11-23T21 Me e −19.74
1960-11-25T18 Lu xd +341.78
1960-11-28T08 Ur d +13.61
1960-11-30T13 Ur Rg +145.81
1960-12-01T22
** 
S +180.52
1960-12-02T16 Lu o +71.03
1960-12-04T15 Lu +d +18.80
1960-12-06T14 Lu a 0.002712
1960-12-07T08 Lu V +126.71
1960-12-10T02 Lu xa +159.92
1960-12-15T22 Me xa +253.18
1960-12-16T07
** 
B +135.68
1960-12-17T22 Lu c +266.55
1960-12-18T12 Lu d −18.83
1960-12-18T17 Lu v +278.30
1960-12-18T22 Lu p 0.002397
1960-12-22T19 Lu xd +338.72
1960-12-24T17 Ma p 0.6068
1960-12-28T01 Ma V +99.49
1960-12-29T22 Ma o +98.75
1960-12-30T19 Me d −24.79
1960-12-31T10 Me a 1.441
1960-12-31T14
** 
S +206.21
1960-12-31T23 Lu +d +18.84[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1960.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19