AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1962

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1962


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1962] [Q 1962]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1962-01-02T21 Ve v +276.79
1962-01-02T22 Me v +293.22
1962-01-04T20
** 
B +94.97
1962-01-05T14 Lu d −19.84
1962-01-06T00 Lu c +285.73
1962-01-07T21 Lu v +313.00
1962-01-08T02 Lu p 0.002425
1962-01-08T05 Lu xd +318.22
1962-01-18T14 Lu +d +19.83
1962-01-19T10
** 
S +149.81
1962-01-20T06 Lu o +120.24
1962-01-20T12 Me e +18.66
1962-01-21T11 Me xd +320.06
1962-01-21T17 Lu xa +138.01
1962-01-22T00 Sa a 10.97
1962-01-22T05 Sa c +302.24
1962-01-22T11 Sa v +302.27
1962-01-24T00 Lu a 0.002712
1962-01-24T04 Lu V +166.82
1962-01-27T00 Ve o +307.11
1962-01-27T03 Me Rg +322.82
1962-01-29T19 Ve a 1.713
1962-01-31T06 Me +d −11.83
1962-02-02T01 Lu d −19.81
1962-02-02T22
** 
B +105.44
1962-02-04T12 Lu c +315.72
1962-02-04T15 Lu xd +318.05
1962-02-05T01 Me c +316.27
1962-02-05T09 Lu p 0.002395
1962-02-05T09 Lu v +329.44
1962-02-05T13 Me V +315.63
1962-02-06T00
** 
b +14.70
1962-02-06T23 Me p 0.6498
1962-02-07T10 Ne d −14.19
1962-02-07T15 Ju a 6.033
1962-02-08T02 Ju v +319.49
1962-02-08T06 Ju c +319.52
1962-02-13T03 Ne Rg +223.49
1962-02-14T20 Lu +d +19.81
1962-02-16T16
** 
S +157.99
1962-02-17T02 Ur V +148.50
1962-02-17T03 Ur o +148.50
1962-02-17T09 Me Pg +307.25
1962-02-18T00 Lu xa +138.09
1962-02-18T00 Ur p 17.35
1962-02-19T01 Lu o +150.42
1962-02-20T05 Lu V +164.25
1962-02-20T08 Lu a 0.002716
1962-02-25T03 Me d −17.03
1962-02-28T18 Me xa +313.19
1962-03-01T11 Lu d −19.84
1962-03-02T16 Me e −27.12
1962-03-03T00
** 
B +115.98
1962-03-04T02 Lu xd +317.91
1962-03-05T21 Lu p 0.002386
1962-03-05T22 Lu c +345.40
1962-03-06T01 Lu v +347.30
1962-03-09T00 Ma v +327.80
1962-03-14T02 Lu +d +19.89
1962-03-17T05 Lu xa +137.61
1962-03-18T00
** 
S +176.34
1962-03-18T17 Lu V +155.21
1962-03-19T09 Lu a 0.002716
1962-03-20T19 Lu o +180.23
1962-03-28T19 Lu d −20.00
1962-03-31T10 Lu xd +316.65
1962-04-01T03
** 
B +133.84
1962-04-03T08 Lu p 0.002397
1962-04-03T14 Lu v +3.90
1962-04-04T07 Lu c +14.57
1962-04-10T09 Lu +d +20.10
1962-04-11T21 Me a 1.339
1962-04-13T07 Lu xa +135.69
1962-04-15T03 Lu V +157.36
1962-04-15T19 Lu a 0.002712
1962-04-16T00 Me o +26.49
1962-04-17T09
** 
S +207.66
1962-04-18T00 Ve xd +47.96
1962-04-19T04 Me v +33.19
1962-04-19T10 Me xd +33.76
1962-04-19T12 Lu o +209.46
1962-04-25T01 Lu d −20.25
1962-04-27T13 Lu xd +314.08
1962-05-01T04
** 
B +159.02
1962-05-01T13 Lu p 0.002425
1962-05-01T19 Ur +d +13.43
1962-05-01T21 Lu v +16.90
1962-05-02T12 Ne o +222.13
1962-05-02T15 Ne V +222.12
1962-05-03T09 Ne p 29.32
1962-05-03T16 Lu c +43.24
1962-05-03T18 Ur Pg +146.40
1962-05-07T18 Lu +d +20.34
1962-05-10T09 Lu xa +132.79
1962-05-13T00 Lu V +163.87
1962-05-13T11 Lu a 0.002706
1962-05-13T11 Me e +21.63
1962-05-15T10 Me +d +24.98
1962-05-16T13 Sa +d −17.90
1962-05-17T23
** 
S +252.04
1962-05-19T02 Lu o +238.13
1962-05-21T09 Sa Rg +311.40
1962-05-22T07 Lu d −20.44
1962-05-24T14 Lu xd +311.28
1962-05-25T07 Ve +d +24.91
1962-05-25T21 Me Rg +80.40
1962-05-27T18 Me xa +80.26
1962-05-29T00 Lu p 0.002458
1962-05-29T14 Lu v +22.32
1962-05-31T20
** 
B +172.77
1962-06-02T01 Lu c +71.54
1962-06-04T05 Lu +d +20.49
1962-06-06T13 Lu xa +130.26
1962-06-06T13 Me p 0.5497
1962-06-06T19 Me V +76.13
1962-06-06T20 Me c +76.12
1962-06-09T23 Lu V +171.25
1962-06-10T05 Lu a 0.002702
1962-06-16T06
** 
S +274.74
1962-06-17T14 Lu o +266.36
1962-06-18T15 Lu d −20.53
1962-06-18T19 Me Pg +71.84
1962-06-18T20 Me d +17.85
1962-06-20T17 Lu xd +309.46
1962-06-23T08 Lu p 0.002469
1962-06-23T19 Lu v +353.33
1962-06-28T04 Ju +d −7.86
1962-06-30T04
** 
B +181.02
1962-07-01T08 Me e −21.60
1962-07-01T11 Lu c +99.65
1962-07-01T14 Lu +d +20.54
1962-07-01T20 Ju Rg +342.69
1962-07-03T19 Lu xa +129.05
1962-07-07T21 Lu V +178.54
1962-07-08T00 Lu a 0.002703
1962-07-16T00 Lu d −20.53
1962-07-16T09 Me xd +99.78
1962-07-16T23 Lu o +294.41
1962-07-17T00 Ne +d −13.34
1962-07-17T14
** 
S +289.94
1962-07-17T21 Me +d +23.13
1962-07-18T00 Lu xd +308.93
1962-07-19T22 Lu p 0.002441
1962-07-19T23 Lu v +337.42
1962-07-22T15 Ne Pg +220.72
1962-07-25T18 Me v +118.91
1962-07-28T21 Lu +d +20.52
1962-07-28T23 Me o +125.75
1962-07-31T00 Lu c +127.82
1962-07-31T02 Lu xa +128.94
1962-07-31T06 Sa o +308.07
1962-07-31T06 Sa V +308.07
1962-07-31T11 Sa p 8.942
1962-08-01T19 Me a 1.348
1962-08-04T00
** 
B +170.37
1962-08-04T17 Lu a 0.002710
1962-08-04T18 Lu V +185.20
1962-08-07T14 Ve xa +179.33
1962-08-12T10 Lu d −20.52
1962-08-12T21 Ma xd +84.08
1962-08-14T03
** 
s +269.44
1962-08-14T09 Lu xd +308.95
1962-08-15T08 Lu o +322.52
1962-08-16T20 Lu p 0.002409
1962-08-16T23 Lu v +346.74
1962-08-18T01
** 
S +233.19
1962-08-23T01 Ur a 19.34
1962-08-23T17 Me xa +172.24
1962-08-24T01 Ur c +150.91
1962-08-24T13 Ur v +150.94
1962-08-25T03 Lu +d +20.53
1962-08-27T05 Ma +d +23.62
1962-08-27T08 Lu xa +128.90
1962-08-29T15 Lu c +156.29
1962-08-31T00 Ju p 3.985
1962-08-31T00 Ju V +337.72
1962-08-31T02 Ju o +337.71
1962-09-01T06 Lu a 0.002716
1962-09-01T09 Lu V +188.89
1962-09-02T16 Ve e +46.15
1962-09-03T08
** 
B +151.51
1962-09-08T19 Lu d −20.60
1962-09-10T03 Me e +26.77
1962-09-10T19 Lu xd +308.40
1962-09-13T16 Lu o +287.61
1962-09-14T04 Lu p 0.002388
1962-09-14T07 Lu v +0.67
1962-09-16T08
** 
S +206.18
1962-09-21T08 Lu +d +20.67
1962-09-23T12 Lu xa +127.81
1962-09-23T13 Me Rg +201.78
1962-09-23T22 Me d −12.03
1962-09-28T00 Lu V +181.44
1962-09-28T07 Lu c +185.21
1962-09-28T12 Lu a 0.002718
1962-10-01T01
** 
b +176.40
1962-10-01T03
** 
B +141.98
1962-10-04T06 Me p 0.6563
1962-10-05T15 Me V +193.53
1962-10-06T03 Lu d −20.82
1962-10-06T03 Me c +192.92
1962-10-08T01 Lu xd +306.39
1962-10-09T02 Sa Pg +304.77
1962-10-09T08 Sa d −19.80
1962-10-11T17
** 
s +178.51
1962-10-12T09 Me xd +187.22
1962-10-12T15 Lu p 0.002386
1962-10-12T18 Lu v +15.89
1962-10-13T00 Lu o +19.69
1962-10-13T23
** 
S +199.42
1962-10-15T03 Me Pg +186.52
1962-10-17T15 Me +d −1.57
1962-10-18T15 Lu +d +20.92
1962-10-20T13 Lu xa +125.25
1962-10-21T14 Me e −18.21
1962-10-22T07 Ve d −25.93
1962-10-22T16 Ve Rg +237.63
1962-10-24T19 Lu V +176.29
1962-10-25T15 Lu a 0.002716
1962-10-26T14 Ju d −11.69
1962-10-28T01 Lu c +214.64
1962-10-28T21 Ju Pg +332.82
1962-10-29T01
** 
B +135.66
1962-11-02T09 Lu d −21.08
1962-11-04T03 Lu xd +303.34
1962-11-04T17 Ne a 31.32
1962-11-05T07 Ne v +223.22
1962-11-05T15 Ne c +223.23
1962-11-07T23 Me v +215.54
1962-11-10T01 Lu p 0.002404
1962-11-10T04 Lu v +30.33
1962-11-11T01
** 
S +184.84
1962-11-11T10 Lu o +49.04
1962-11-12T08 Ve c +229.97
1962-11-12T10 Ve V +229.90
1962-11-12T23 Ve p 0.2679
1962-11-15T01 Lu +d +21.15
1962-11-16T15 Lu xa +122.18
1962-11-19T16 Me xa +234.41
1962-11-21T13 Lu V +181.58
1962-11-22T04 Lu a 0.002711
1962-11-25T00 Me o +242.81
1962-11-25T11
** 
B +130.04
1962-11-26T18 Lu c +244.53
1962-11-26T22 Me a 1.451
1962-11-28T17 Ve xd +222.59
1962-11-29T15 Lu d −21.26
1962-12-01T03 Lu xd +300.75
1962-12-02T23 Ve Pg +222.22
1962-12-06T04 Me V +260.37
1962-12-08T04 Lu p 0.002439
1962-12-08T07 Lu v +41.23
1962-12-08T13 Ur d +10.28
1962-12-09T11
** 
S +187.87
1962-12-10T13 Ur Rg +155.31
1962-12-10T21 Lu o +78.88
1962-12-11T23 Me v +269.42
1962-12-12T12 Lu +d +21.30
1962-12-13T21 Ve +d −13.66
1962-12-13T21 Lu xa +120.13
1962-12-14T09 Me d −25.52
1962-12-16T18 Ma d +16.29
1962-12-19T15 Lu V +190.70
1962-12-19T22 Lu a 0.002705
1962-12-23T12
** 
B +138.56
1962-12-25T17 Ma Rg +144.80
1962-12-26T10 Lu c +274.70
1962-12-26T23 Lu d −21.31
1962-12-28T08 Lu xd +299.68[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1962.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19