AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1967

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1967


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1967] [Q 1967]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1967-01-05T05 Me d −24.51
1967-01-05T05
** 
B +146.21
1967-01-05T09 Lu xd +224.44
1967-01-09T06 Lu d −27.28
1967-01-10T06 Lu c +289.81
1967-01-11T04 Me a 1.433
1967-01-12T11
** 
s +183.64
1967-01-16T08 Lu a 0.002705
1967-01-16T18 Lu V +9.91
1967-01-18T00 Me o +297.99
1967-01-18T20 Ju p 4.276
1967-01-19T08 Ju V +119.51
1967-01-19T13 Lu xa +42.93
1967-01-19T17 Ju o +119.46
1967-01-22T03
** 
S +239.62
1967-01-23T17 Lu +d +27.33
1967-01-25T18 Lu o +125.63
1967-01-27T18 Lu v +155.01
1967-01-28T03 Lu p 0.002431
1967-01-30T23 Me v +320.31
1967-02-01T09 Lu xd +221.53
1967-02-02T17
** 
B +180.45
1967-02-05T12 Lu d −27.40
1967-02-08T22 Lu c +319.99
1967-02-11T19 Me xd +340.04
1967-02-13T02 Lu a 0.002712
1967-02-13T17 Lu V +17.40
1967-02-15T15 Lu xa +39.76
1967-02-16T01 Me e +18.09
1967-02-17T11 Ne d −17.17
1967-02-20T01
** 
S +279.97
1967-02-20T02 Lu +d +27.53
1967-02-22T16 Me Rg +348.81
1967-02-24T05 Lu o +155.44
1967-02-24T07 Ne Rg +234.36
1967-02-25T02 Lu v +168.56
1967-02-25T05 Me +d −1.69
1967-02-25T08 Lu p 0.002399
1967-02-26T12
** 
b +167.49
1967-02-28T11 Lu xd +218.67
1967-03-03T19 Me c +343.04
1967-03-04T13 Me V +342.25
1967-03-04T16
** 
B +212.37
1967-03-04T17 Lu d −27.61
1967-03-06T17 Me p 0.6216
1967-03-07T21 Ma d −10.16
1967-03-08T05 Ma Rg +213.20
1967-03-10T16 Lu c +349.93
1967-03-12T12 Lu a 0.002716
1967-03-13T02 Ur V +172.39
1967-03-13T03 Ur o +172.38
1967-03-13T06 Lu V +20.27
1967-03-13T23 Ur p 17.29
1967-03-14T17 Lu xa +37.56
1967-03-17T02 Me Pg +334.55
1967-03-17T05
** 
S +248.39
1967-03-19T11 Lu +d +27.73
1967-03-20T15 Ve xd +30.88
1967-03-20T20 Ju Pg +114.43
1967-03-20T23 Ju +d +21.82
1967-03-21T05
** 
s +173.52
1967-03-22T03 Me xa +335.74
1967-03-23T00 Sa v +2.43
1967-03-23T00 Me d −9.43
1967-03-23T04 Sa a 10.50
1967-03-23T07 Sa c +2.47
1967-03-25T15 Lu o +184.79
1967-03-25T15 Lu v +185.09
1967-03-25T19 Lu p 0.002385
1967-03-25T21
** 
B +226.98
1967-03-27T18 Lu xd +217.16
1967-03-31T00 Me e −27.78
1967-03-31T23 Lu d −27.79
1967-04-04T04
** 
S +261.87
1967-04-08T15 Lu a 0.002718
1967-04-08T21 Lu V +13.00
1967-04-09T10 Lu c +19.38
1967-04-10T21 Lu xa +36.87
1967-04-14T23 Ma o +204.81
1967-04-15T17 Lu +d +27.84
1967-04-16T20 Ma V +204.09
1967-04-19T02
** 
B +187.28
1967-04-21T05 Ma p 0.6012
1967-04-23T05 Lu v +202.08
1967-04-23T06 Lu p 0.002392
1967-04-24T00 Lu o +213.63
1967-04-24T05 Lu xd +216.90
1967-04-28T07 Lu d −27.84
1967-04-29T17
** 
S +250.12
1967-05-05T20 Lu V +9.42
1967-05-05T22 Lu a 0.002714
1967-05-08T04 Lu xa +36.98
1967-05-09T02 Lu c +48.30
1967-05-09T09 Me a 1.325
1967-05-10T18 Me xd +49.44
1967-05-10T23 Me o +49.91
1967-05-12T03 Ve +d +25.81
1967-05-12T23 Lu +d +27.82
1967-05-13T00 Me v +54.27
1967-05-13T18 Ne V +232.99
1967-05-13T23 Ne o +232.99
1967-05-14T16 Ne p 29.31
1967-05-16T21
** 
B +144.33
1967-05-18T08 Ma +d −5.45
1967-05-21T13 Lu p 0.002416
1967-05-21T15 Lu xd +216.87
1967-05-21T16 Lu v +217.59
1967-05-23T08 Lu o +242.00
1967-05-25T17 Lu d −27.80
1967-05-25T21 Ma Pg +194.99
1967-05-26T09 Ur +d +4.56
1967-05-28T07 Ur Pg +170.28
1967-05-28T10
** 
S +185.58
1967-05-30T22 Me +d +25.64
1967-06-02T11 Lu V +13.42
1967-06-02T14 Lu a 0.002707
1967-06-04T10 Lu xa +36.56
1967-06-04T11 Ma xa +195.56
1967-06-07T17 Lu c +76.75
1967-06-09T05 Lu +d +27.76
1967-06-10T13
** 
b +121.03
1967-06-12T01 Me e +24.22
1967-06-13T12
** 
B +121.90
1967-06-17T22 Lu xd +215.86
1967-06-18T02 Me xa +109.75
1967-06-18T07 Lu p 0.002449
1967-06-18T17 Lu v +227.43
1967-06-20T18 Ve e +45.37
1967-06-21T17 Lu o +270.12
1967-06-22T02 Lu d −27.73
1967-06-25T18 Me Rg +111.99
1967-06-26T12
** 
S +169.88
1967-06-30T07 Lu a 0.002702
1967-06-30T07 Lu V +19.78
1967-07-01T14 Lu xa +34.88
1967-07-06T09 Me p 0.5659
1967-07-06T11 Lu +d +27.74
1967-07-07T04 Lu c +104.89
1967-07-08T09 Me V +106.98
1967-07-08T23 Me c +106.60
1967-07-09T17 Me d +17.70
1967-07-10T04 Ve xa +151.35
1967-07-10T20
** 
B +121.26
1967-07-13T22 Lu v +198.35
1967-07-14T07 Lu p 0.002472
1967-07-15T00 Lu xd +213.58
1967-07-18T02 Sa +d +2.65
1967-07-19T10 Lu d −27.76
1967-07-19T23 Me Pg +102.26
1967-07-21T02 Lu o +298.15
1967-07-24T12
** 
S +174.70
1967-07-24T15 Sa Rg +12.46
1967-07-27T03 Ne +d −16.47
1967-07-28T02 Lu a 0.002702
1967-07-28T05 Lu V +26.55
1967-07-28T16 Lu xa +32.09
1967-07-29T21 Me e −19.55
1967-08-02T04
** 
s +138.72
1967-08-02T19 Lu +d +27.83
1967-08-03T00 Ne Pg +231.58
1967-08-04T00 Me +d +20.86
1967-08-05T14 Lu c +132.98
1967-08-06T18 Me xd +117.24
1967-08-07T10 Ju v +135.35
1967-08-08T02 Ve Rg +163.91
1967-08-08T06 Ju c +135.54
1967-08-08T10
** 
B +119.52
1967-08-08T12 Lu v +174.32
1967-08-09T00 Ju a 6.341
1967-08-09T02 Lu p 0.002452
1967-08-11T01 Lu xd +210.75
1967-08-15T16 Lu d −27.91
1967-08-17T19
** 
b +137.49
1967-08-18T18 Me v +139.95
1967-08-19T06 Ve d +0.48
1967-08-19T14 Lu o +326.41
1967-08-21T18
** 
S +165.05
1967-08-23T23 Me o +150.49
1967-08-24T19 Lu xa +29.46
1967-08-24T20 Lu a 0.002706
1967-08-25T02 Lu V +33.08
1967-08-29T09 Ve c +155.85
1967-08-29T11 Ve V +155.80
1967-08-29T19 Ve p 0.2864
1967-08-30T02 Me a 1.375
1967-08-30T04 Lu +d +28.02
1967-09-03T23 Lu c +161.25
1967-09-05T06
** 
B +115.28
1967-09-05T12 Lu v +183.88
1967-09-05T19 Lu p 0.002418
1967-09-07T04 Lu xd +208.67
1967-09-11T21 Lu d −28.09
1967-09-14T01 Me xa +187.88
1967-09-16T23 Ur a 19.29
1967-09-17T22 Ur c +174.83
1967-09-18T01 Ur v +174.84
1967-09-18T05 Lu o +355.10
1967-09-19T15
** 
S +169.09
1967-09-19T21 Ve Pg +147.64
1967-09-20T23 Lu xa +28.07
1967-09-21T11 Lu a 0.002713
1967-09-21T19 Lu V +37.88
1967-09-26T12 Lu +d +28.18
1967-10-02T09 Sa o +9.01
1967-10-02T11 Sa p 8.447
1967-10-02T11 Sa V +9.01
1967-10-03T08 Lu c +189.93
1967-10-03T17
** 
B +121.58
1967-10-03T23 Lu v +199.71
1967-10-04T01 Ve +d +7.32
1967-10-04T02 Lu p 0.002393
1967-10-04T12 Lu xd +207.95
1967-10-08T11 Me e +25.21
1967-10-09T03 Lu d −28.20
1967-10-17T22 Lu o +24.36
1967-10-18T00
** 
S +175.07
1967-10-18T05 Lu xa +27.91
1967-10-18T19 Lu a 0.002716
1967-10-18T21 Lu V +35.70
1967-10-19T02
** 
s +166.91
1967-10-19T09 Me d −20.04
1967-10-20T16 Me Rg +227.34
1967-10-21T23 Ma d −25.06
1967-10-23T19 Lu +d +28.22
1967-10-31T00 Me p 0.6714
1967-10-31T07 Ve xd +171.41
1967-10-31T19 Me V +218.94
1967-11-01T00 Lu xd +207.95
1967-11-01T01
** 
B +121.94
1967-11-01T03 Me c +218.52
1967-11-01T13 Lu p 0.002386
1967-11-01T15 Lu v +217.72
1967-11-01T17 Lu c +219.11
1967-11-02T17 Me xd +216.51
1967-11-05T11 Lu d −28.21
1967-11-05T18
** 
b +164.28
1967-11-08T22 Ve e −46.59
1967-11-10T04 Me Pg +211.45
1967-11-11T18 Me +d −10.04
1967-11-14T09 Lu V +27.08
1967-11-14T11 Lu xa +27.91
1967-11-14T19
** 
S +173.79
1967-11-14T20 Lu a 0.002715
1967-11-15T21 Ne a 31.31
1967-11-16T15 Ne c +234.09
1967-11-16T16 Ne v +234.09
1967-11-16T16 Lu o +54.15
1967-11-16T22
** 
s +164.72
1967-11-17T10 Me e −19.32
1967-11-20T00 Lu +d +28.16
1967-11-28T10 Lu xd +207.41
1967-11-29T04
** 
B +124.22
1967-11-30T01 Lu p 0.002400
1967-11-30T07 Lu v +235.55
1967-12-01T04 Lu c +248.80
1967-12-02T21 Lu d −28.12
1967-12-03T17 Sa d −0.09
1967-12-08T20 Sa Pg +5.65
1967-12-11T01 Me xa +249.22
1967-12-11T15 Lu xa +26.79
1967-12-11T20 Lu V +28.88
1967-12-12T06 Lu a 0.002711
1967-12-14T06
** 
S +182.20
1967-12-16T11 Lu o +84.34
1967-12-17T06 Lu +d +28.07
1967-12-18T10 Ju d +10.32
1967-12-21T21 Ju Rg +155.84
1967-12-24T18 Me a 1.446
1967-12-25T14 Lu xd +205.45
1967-12-27T22
** 
B +135.44
1967-12-27T23 Me d −24.96
1967-12-27T23 Me o +275.80
1967-12-28T06 Lu p 0.002432
1967-12-28T17 Lu v +250.55
1967-12-30T07 Lu d −28.07
1967-12-30T15 Lu c +278.78[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1967.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19