AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1968

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1968


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1968] [Q 1968]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1968-01-02T00 Ur d +1.01
1968-01-02T18 Ma v +325.22
1968-01-03T15 Ur Rg +179.22
1968-01-07T18 Lu xa +24.09
1968-01-08T17 Lu V +35.73
1968-01-09T00 Lu a 0.002705
1968-01-13T01
** 
S +207.02
1968-01-13T12 Lu +d +28.09
1968-01-13T22 Me v +303.61
1968-01-15T04 Lu o +114.60
1968-01-21T15 Lu xd +202.39
1968-01-24T10 Lu p 0.002468
1968-01-25T08 Lu v +255.03
1968-01-26T04
** 
B +157.03
1968-01-26T15 Lu d −28.16
1968-01-29T04 Lu c +308.84
1968-01-29T16 Me xd +327.68
1968-01-30T15 Me e +18.37
1968-01-30T18 Ve d −22.29
1968-02-03T20 Lu xa +20.98
1968-02-05T18 Lu V +43.92
1968-02-05T21 Lu a 0.002702
1968-02-06T04 Me Rg +332.29
1968-02-09T15 Me +d −8.32
1968-02-09T20 Lu +d +28.24
1968-02-11T12
** 
S +241.35
1968-02-13T18 Lu o +144.65
1968-02-15T03 Me c +326.01
1968-02-15T18 Me V +325.30
1968-02-17T10 Me p 0.6405
1968-02-17T16 Lu xd +199.85
1968-02-17T20 Lu v +201.82
1968-02-18T04 Lu p 0.002465
1968-02-19T16 Ne d −17.70
1968-02-19T20 Ju p 4.393
1968-02-19T21 Ve xa +300.23
1968-02-19T22 Ju o +150.88
1968-02-20T04 Ju V +150.85
1968-02-22T21 Lu d −28.33
1968-02-24T10
** 
B +167.93
1968-02-26T17 Ne Rg +236.53
1968-02-27T19 Lu c +338.76
1968-02-27T20 Me Pg +317.10
1968-03-02T00 Lu xa +19.07
1968-03-04T18 Lu a 0.002705
1968-03-04T18 Lu V +51.66
1968-03-05T17 Me d −14.59
1968-03-08T00 Me xa +320.98
1968-03-08T05 Lu +d +28.43
1968-03-12T06
** 
S +273.83
1968-03-12T10 Me e −27.53
1968-03-14T06 Lu o +174.26
1968-03-15T23 Lu xd +198.77
1968-03-16T10 Lu v +205.88
1968-03-16T13 Lu p 0.002429
1968-03-17T05 Ur o +177.18
1968-03-17T11 Ur V +177.17
1968-03-18T01 Ur p 17.30
1968-03-21T03 Lu d −28.47
1968-03-23T16 Ve v +340.63
1968-03-28T05
** 
B +178.58
1968-03-28T10 Lu c +25.90
1968-03-29T07 Lu xa +18.65
1968-04-01T10 Lu a 0.002712
1968-04-01T13 Lu V +57.34
1968-04-03T17 Ma xd +35.34
1968-04-04T04 Sa v +15.32
1968-04-04T12 Sa a 10.39
1968-04-04T13 Lu +d +28.50
1968-04-04T14 Sa c +15.37
1968-04-12T09 Lu xd +198.73
1968-04-12T16 Lu o +203.34
1968-04-13T14
** 
S +253.65
1968-04-13T18 Lu p 0.002399
1968-04-13T20 Lu v +220.69
1968-04-17T09 Lu d −28.49
1968-04-19T08 Ju +d +14.03
1968-04-21T10 Ju Pg +145.83
1968-04-21T11 Me a 1.333
1968-04-23T23 Me o +33.86
1968-04-25T13 Lu xa +18.76
1968-04-26T15 Me xd +39.57
1968-04-27T03 Lu c +37.42
1968-04-27T08 Me v +41.04
1968-04-28T17 Lu V +56.28
1968-04-28T20 Lu a 0.002717
1968-05-01T13
** 
B +153.44
1968-05-01T19 Lu +d +28.45
1968-05-09T19 Lu xd +198.48
1968-05-12T01 Lu o +231.85
1968-05-12T04 Lu p 0.002386
1968-05-12T08 Lu v +236.71
1968-05-14T07
** 
S +200.75
1968-05-14T18 Lu d −28.42
1968-05-15T11 Ne o +235.16
1968-05-15T18 Ne V +235.15
1968-05-16T04 Ne p 29.31
1968-05-21T02 Me +d +25.51
1968-05-22T18 Lu xa +18.08
1968-05-23T15 Me e +22.55
1968-05-25T06 Lu V +48.01
1968-05-25T23 Lu a 0.002718
1968-05-26T19 Lu c +66.07
1968-05-29T01 Lu +d +28.35
1968-05-30T13 Ur +d +2.66
1968-05-30T18
** 
B +131.46
1968-06-01T10 Ur Pg +175.08
1968-06-03T23 Me xa +91.90
1968-06-05T17 Me Rg +92.03
1968-06-06T02 Lu xd +196.98
1968-06-08T05 Ve V +74.76
1968-06-09T14 Lu p 0.002393
1968-06-09T19 Lu v +252.02
1968-06-10T08 Lu o +259.99
1968-06-11T04 Lu d −28.32
1968-06-12T00 Ve xd +79.44
1968-06-12T07
** 
S +177.97
1968-06-16T00
** 
b +81.06
1968-06-16T20 Me p 0.5532
1968-06-17T20 Me V +87.61
1968-06-18T03 Me c +87.44
1968-06-18T20 Lu xa +16.00
1968-06-19T09 Ve a 1.736
1968-06-20T00 Ve o +89.23
1968-06-21T04 Ma c +90.32
1968-06-21T13 Lu V +48.19
1968-06-22T07 Lu a 0.002714
1968-06-22T20 Ma +d +24.19
1968-06-23T21 Ve +d +23.84
1968-06-25T06 Lu +d +28.30
1968-06-25T10 Lu c +94.38
1968-06-27T03 Me d +18.67
1968-06-27T15
** 
B +121.97
1968-06-29T17 Me Pg +83.25
1968-07-03T05 Lu xd +194.32
1968-07-07T20 Lu p 0.002416
1968-07-08T02 Lu v +265.01
1968-07-08T14 Lu d −28.33
1968-07-09T15 Lu o +287.92
1968-07-10T16
** 
S +168.13
1968-07-11T08 Me e −20.76
1968-07-14T15 Ma a 2.603
1968-07-15T22 Lu xa +13.12
1968-07-19T08 Lu V +54.01
1968-07-19T21 Lu a 0.002708
1968-07-22T12 Lu +d +28.37
1968-07-23T06 Me +d +22.48
1968-07-23T15 Me xd +106.06
1968-07-24T23 Lu c +122.59
1968-07-26T21
** 
B +109.90
1968-07-28T05 Ne +d −17.04
1968-07-30T06 Lu xd +191.61
1968-07-30T06 Ve v +138.78
1968-07-30T16 Sa +d +7.48
1968-08-02T21 Me v +126.54
1968-08-04T11 Ne Pg +233.76
1968-08-04T14 Lu p 0.002449
1968-08-04T22 Lu d −28.43
1968-08-04T23 Lu v +272.74
1968-08-06T12 Sa Rg +25.55
1968-08-07T00 Me o +135.06
1968-08-07T23 Lu o +315.97
1968-08-08T23
** 
S +152.69
1968-08-09T01 Ve V +150.83
1968-08-11T11 Me a 1.357
1968-08-12T02 Lu xa +10.73
1968-08-16T06 Lu V +61.45
1968-08-16T14 Lu a 0.002703
1968-08-18T08 Ve v +162.27
1968-08-18T19 Lu +d +28.51
1968-08-23T11 Lu c +150.88
1968-08-24T16
** 
B +101.33
1968-08-26T09 Lu xd +189.96
1968-08-30T14 Lu p 0.002472
1968-08-30T22 Me xa +178.10
1968-08-31T06 Lu v +259.06
1968-09-01T04 Lu d −28.58
1968-09-06T10 Lu o +344.36
1968-09-07T10
** 
S +149.51
1968-09-08T02 Ju a 6.430
1968-09-08T08 Lu xa +9.65
1968-09-08T12 Ju c +166.39
1968-09-09T05 Ju v +166.54
1968-09-13T07 Lu V +69.54
1968-09-13T09 Lu a 0.002703
1968-09-15T03 Lu +d +28.64
1968-09-19T21 Me e +26.29
1968-09-21T04 Ur a 19.30
1968-09-21T23 Lu c +179.51
1968-09-22T02 Ur c +179.62
1968-09-22T04 Ur v +179.63
1968-09-22T11
** 
B +102.46
1968-09-22T16 Lu xd +189.63
1968-09-25T08 Lu p 0.002451
1968-09-25T10 Lu v +229.01
1968-09-28T09 Lu d −28.66
1968-10-01T14 Ve xa +216.61
1968-10-02T18 Me d −15.29
1968-10-02T23 Me Rg +211.25
1968-10-05T16 Lu xa +9.65
1968-10-05T23 Lu o +13.30
1968-10-06T03
** 
S +151.66
1968-10-11T04 Lu a 0.002708
1968-10-11T07 Lu V +77.72
1968-10-12T11 Lu +d +28.66
1968-10-13T13 Me p 0.6628
1968-10-14T16 Me V +202.90
1968-10-14T21 Sa o +22.08
1968-10-14T22 Sa p 8.338
1968-10-15T02 Sa V +22.06
1968-10-15T03 Me c +202.35
1968-10-19T14 Me xd +197.59
1968-10-20T02 Lu xd +189.63
1968-10-20T12
** 
B +104.18
1968-10-21T09 Lu c +208.57
1968-10-23T03 Lu p 0.002415
1968-10-23T05 Lu v +235.76
1968-10-24T02 Me Pg +195.71
1968-10-25T16 Lu d −28.62
1968-10-26T06 Me +d −4.81
1968-10-30T18 Me e −18.52
1968-11-01T23 Lu xa +9.48
1968-11-03T09
** 
S +155.75
1968-11-04T16 Lu o +42.83
1968-11-07T20 Lu a 0.002715
1968-11-08T03 Lu V +83.88
1968-11-08T18 Lu +d +28.55
1968-11-16T11 Lu xd +188.75
1968-11-16T20 Ve d −25.41
1968-11-17T08 Ne a 31.31
1968-11-18T00 Ne c +236.27
1968-11-18T01
** 
B +111.15
1968-11-18T05 Ne v +236.27
1968-11-18T23 Me v +227.25
1968-11-19T20 Lu c +238.07
1968-11-20T11 Lu p 0.002390
1968-11-20T14 Lu v +249.68
1968-11-22T00 Lu d −28.49
1968-11-26T22 Me xa +239.84
1968-11-29T01 Lu xa +7.98
1968-12-02T15
** 
S +167.71
1968-12-04T11 Lu o +72.90
1968-12-04T22 Lu V +78.44
1968-12-05T02 Lu a 0.002717
1968-12-05T18 Me V +253.77
1968-12-06T00 Lu +d +28.43
1968-12-06T12 Me a 1.451
1968-12-07T00 Me o +255.69
1968-12-13T16 Lu xd +186.32
1968-12-14T22 Sa d +4.92
1968-12-16T14
** 
B +125.72
1968-12-18T17 Me d −25.33
1968-12-19T00 Lu p 0.002384
1968-12-19T02 Lu v +265.24
1968-12-19T06 Lu c +267.94
1968-12-19T11 Lu d −28.42
1968-12-20T23 Sa Pg +18.70
1968-12-25T07 Me v +284.69
1968-12-26T02 Lu xa +5.05
1968-12-31T08 Lu V +68.38
1968-12-31T16
** 
S +192.88[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1968.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19