AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1969

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1969


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1969] [Q 1969]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1969-01-01T03 Lu a 0.002716
1969-01-02T05 Lu +d +28.42
1969-01-03T06 Lu o +103.23
1969-01-06T03 Ur d −0.91
1969-01-07T17 Ur Rg +184.01
1969-01-09T17 Lu xd +183.14
1969-01-13T04 Me e +18.90
1969-01-14T02
** 
B +147.96
1969-01-15T13 Me xd +314.35
1969-01-15T21 Lu d −28.47
1969-01-16T11 Lu p 0.002401
1969-01-16T12 Lu v +280.30
1969-01-16T15 Ju d −1.13
1969-01-17T17 Lu c +297.93
1969-01-19T22 Me Rg +316.04
1969-01-19T23 Ju Rg +186.06
1969-01-22T05 Lu xa +2.04
1969-01-22T17 Ve xd +349.98
1969-01-24T18 Me +d −14.14
1969-01-26T07 Ve e +46.97
1969-01-28T01
** 
S +216.22
1969-01-28T02 Lu V +74.01
1969-01-28T15 Lu a 0.002711
1969-01-28T20 Me c +309.29
1969-01-29T07 Me V +308.71
1969-01-29T11 Lu +d +28.53
1969-01-30T12 Me p 0.6557
1969-02-02T00 Lu o +133.51
1969-02-05T18 Lu xd +180.91
1969-02-09T21 Me Pg +300.25
1969-02-10T15
** 
B +153.31
1969-02-12T05 Lu d −28.62
1969-02-13T15 Lu p 0.002435
1969-02-13T16 Lu v +291.38
1969-02-16T04 Lu c +327.85
1969-02-18T12 Lu xa +0.47
1969-02-18T15 Me d −18.51
1969-02-20T18 Ne d −18.20
1969-02-22T21 Me xa +307.88
1969-02-22T22 Me e −26.72
1969-02-24T19
** 
S +233.70
1969-02-25T04 Lu V +83.11
1969-02-25T10 Lu a 0.002705
1969-02-25T18 Lu +d +28.68
1969-02-28T03 Ne Rg +238.71
1969-03-03T17 Lu o +163.46
1969-03-04T23 Lu xd +180.24
1969-03-05T12
** 
s +182.60
1969-03-09T21
** 
B +172.44
1969-03-11T11 Lu d −28.72
1969-03-12T13 Lu p 0.002469
1969-03-12T14 Lu v +286.12
1969-03-17T16 Lu c +283.60
1969-03-17T21 Lu xa +0.26
1969-03-17T23 Ve Rg +26.83
1969-03-21T10 Ju V +181.15
1969-03-21T10 Ju o +181.15
1969-03-22T02 Ju p 4.451
1969-03-22T03 Ur V +181.98
1969-03-22T06 Ur o +181.97
1969-03-22T20 Ve +d +17.25
1969-03-23T01 Ur p 17.31
1969-03-24T21
** 
S +296.69
1969-03-25T02 Lu +d +28.72
1969-03-25T06 Lu a 0.002703
1969-03-25T07 Lu V +92.61
1969-04-01T08 Lu xd +180.28
1969-04-02T06 Lu o +192.84
1969-04-04T03 Me a 1.345
1969-04-05T17
** 
b +176.43
1969-04-06T10 Lu v +251.64
1969-04-06T12 Lu p 0.002461
1969-04-06T15
** 
B +199.62
1969-04-07T17 Lu d −28.70
1969-04-07T21 Ve V +18.75
1969-04-07T22 Ve p 0.2833
1969-04-07T23 Me o +17.99
1969-04-08T03 Ve c +18.60
1969-04-12T13 Me v +27.53
1969-04-13T12 Me xd +29.58
1969-04-14T05 Lu xa +0.20
1969-04-16T06 Lu c +26.58
1969-04-18T03 Sa v +28.58
1969-04-18T07 Sa a 10.29
1969-04-18T07 Sa c +28.60
1969-04-19T09
** 
S +262.73
1969-04-21T10 Lu +d +28.64
1969-04-21T10 Ma xa +256.58
1969-04-22T01 Lu a 0.002706
1969-04-22T09 Lu V +101.54
1969-04-26T23 Ma Rg +256.76
1969-04-28T17 Lu xd +179.79
1969-04-29T07 Ve Pg +10.49
1969-05-01T01
** 
B +210.47
1969-05-01T17 Lu o +221.63
1969-05-03T21 Lu v +253.95
1969-05-03T22 Lu p 0.002427
1969-05-04T23 Lu d −28.57
1969-05-05T11 Me e +20.99
1969-05-09T19 Me +d +24.24
1969-05-11T03 Ve d +5.62
1969-05-11T09 Lu xa +359.15
1969-05-11T21
** 
S +283.82
1969-05-13T06
** 
s +193.49
1969-05-14T06 Ve xa +14.43
1969-05-15T20 Lu c +55.29
1969-05-17T07 Me Rg +72.02
1969-05-17T21 Ne V +237.34
1969-05-17T23 Ne o +237.34
1969-05-18T15 Ne p 29.31
1969-05-18T17 Lu +d +28.50
1969-05-19T16 Lu a 0.002712
1969-05-19T20 Ju +d +2.87
1969-05-20T07 Lu V +108.80
1969-05-21T20 Me xa +71.23
1969-05-22T19 Ju Pg +176.10
1969-05-25T14
** 
B +199.90
1969-05-25T23 Lu xd +177.87
1969-05-28T21 Me c +67.84
1969-05-29T01 Me V +67.76
1969-05-29T09 Me p 0.5491
1969-05-31T01 Lu o +249.89
1969-05-31T03 Ma o +250.00
1969-06-01T01 Lu v +265.15
1969-06-01T02 Lu p 0.002398
1969-06-01T08 Lu d −28.46
1969-06-02T08 Ma d −23.95
1969-06-03T00 Ma V +249.02
1969-06-04T18 Ur +d +0.73
1969-06-06T09
** 
S +308.53
1969-06-06T15 Ur Pg +179.87
1969-06-07T10 Lu xa +356.77
1969-06-08T16 Ma p 0.4795
1969-06-10T03 Me Pg +63.42
1969-06-11T14 Me d +16.73
1969-06-14T11 Lu c +83.68
1969-06-14T22 Lu +d +28.42
1969-06-16T02 Lu a 0.002717
1969-06-16T19 Lu V +111.63
1969-06-17T00 Ve e −45.72
1969-06-21T18
** 
B +183.48
1969-06-22T01 Lu xd +174.99
1969-06-23T06 Me e −22.27
1969-06-28T18 Lu d −28.43
1969-06-29T08 Lu o +277.87
1969-06-29T09 Lu v +278.71
1969-06-29T11 Lu p 0.002386
1969-07-01T00 Ma +d −23.71
1969-07-02T20
** 
S +251.46
1969-07-04T12 Lu xa +353.89
1969-07-07T18 Ma Pg +241.70
1969-07-10T12 Me xd +95.38
1969-07-12T03 Lu +d +28.46
1969-07-13T06 Lu a 0.002718
1969-07-13T08 Me +d +23.50
1969-07-13T09 Lu V +103.74
1969-07-14T02 Lu c +111.94
1969-07-19T02 Lu xd +172.45
1969-07-19T04 Me v +113.42
1969-07-19T16
** 
B +148.42
1969-07-21T23 Me o +119.38
1969-07-25T04 Me a 1.342
1969-07-26T04 Lu d −28.53
1969-07-27T18 Lu v +292.85
1969-07-27T20 Lu p 0.002393
1969-07-28T14 Lu o +305.80
1969-07-30T09 Ne +d −17.58
1969-07-31T07
** 
S +192.88
1969-07-31T17 Lu xa +351.84
1969-08-06T23 Ne Pg +235.94
1969-08-08T08 Ve +d +21.76
1969-08-08T09 Lu +d +28.57
1969-08-09T08 Lu V +99.93
1969-08-09T13 Lu a 0.002714
1969-08-12T17 Lu c +140.30
1969-08-13T11 Sa +d +12.07
1969-08-15T05 Lu xd +171.21
1969-08-16T13
** 
B +126.75
1969-08-17T19 Me xa +167.94
1969-08-20T16 Sa Rg +38.95
1969-08-22T12 Lu d −28.64
1969-08-25T00 Lu v +305.71
1969-08-25T03 Lu p 0.002416
1969-08-26T22 Lu o +333.97
1969-08-28T02 Lu xa +351.08
1969-08-29T05
** 
S +173.44
1969-09-02T09 Me e +27.05
1969-09-04T10 Ve xd +128.08
1969-09-04T16 Lu +d +28.67
1969-09-06T01 Lu V +104.87
1969-09-06T03 Lu a 0.002708
1969-09-11T07 Lu c +168.89
1969-09-11T12 Lu xd +171.11
1969-09-13T16
** 
B +118.13
1969-09-15T00 Ma d −26.26
1969-09-16T00 Me Rg +194.86
1969-09-16T18 Me d −9.50
1969-09-18T18 Lu d −28.67
1969-09-21T20 Lu v +312.73
1969-09-21T22 Lu p 0.002451
1969-09-24T12 Lu xa +351.13
1969-09-25T08 Lu o +56.72
1969-09-26T07 Ur a 19.31
1969-09-26T13
** 
S +166.78
1969-09-26T14
** 
b +153.30
1969-09-26T18 Me p 0.6507
1969-09-27T05 Ur c +184.41
1969-09-27T12 Ur v +184.43
1969-09-28T07 Me V +186.73
1969-09-28T21 Me c +186.06
1969-10-01T23 Lu +d +28.65
1969-10-03T21 Lu a 0.002703
1969-10-04T00 Lu V +112.42
1969-10-06T11 Me xd +180.04
1969-10-07T21 Me Pg +179.85
1969-10-08T00 Ju a 6.452
1969-10-08T19 Lu xd +171.07
1969-10-09T09 Ju c +196.42
1969-10-10T10 Ju v +196.65
1969-10-10T17 Me +d +0.80
1969-10-10T21 Lu c +197.90
1969-10-11T08
** 
B +116.69
1969-10-12T22
** 
s +155.25
1969-10-14T08 Me e −18.03
1969-10-15T23 Lu d −28.58
1969-10-16T22 Lu v +281.71
1969-10-17T16 Lu p 0.002474
1969-10-21T20 Lu xa +350.71
1969-10-24T20 Lu o +31.77
1969-10-24T21
** 
S +164.81
1969-10-28T13 Sa p 8.238
1969-10-28T13 Sa o +35.46
1969-10-28T17 Sa V +35.45
1969-10-29T08 Lu +d +28.51
1969-10-31T01 Me v +208.11
1969-10-31T17 Lu a 0.002703
1969-11-01T01 Lu V +120.97
1969-11-05T02 Lu xd +169.86
1969-11-09T06
** 
B +114.35
1969-11-09T10 Lu c +227.34
1969-11-12T05 Lu v +267.61
1969-11-12T06 Lu d −28.43
1969-11-12T14 Lu p 0.002448
1969-11-13T19 Me xa +230.57
1969-11-16T00 Me o +234.08
1969-11-17T22 Lu xa +348.83
1969-11-19T07 Me a 1.449
1969-11-19T17 Ne a 31.31
1969-11-20T06 Ne v +238.44
1969-11-20T10 Ne c +238.44
1969-11-23T09
** 
S +166.20
1969-11-23T11 Lu o +61.53
1969-11-25T15 Lu +d +28.36
1969-11-28T12 Lu a 0.002709
1969-11-29T02 Lu V +129.54
1969-12-02T06 Lu xd +167.12
1969-12-08T04
** 
B +120.30
1969-12-08T21 Lu c +257.14
1969-12-09T14 Lu d −28.32
1969-12-10T05 Lu v +277.20
1969-12-10T12 Lu p 0.002412
1969-12-10T14 Me d −25.64
1969-12-14T23 Lu xa +345.80
1969-12-22T09 Ma v +335.45
1969-12-22T21 Lu +d +28.31
1969-12-22T22
** 
S +178.98
1969-12-23T05 Lu o +91.74
1969-12-24T23 Ve xa +266.26
1969-12-26T04 Lu a 0.002714
1969-12-26T22 Lu V +135.95
1969-12-27T05 Sa d +9.81
1969-12-27T12 Me e +19.70
1969-12-29T07 Lu xd +164.03
1969-12-31T05 Ve d −23.63[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1969.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19