AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1974

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1974


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1974] [Q 1974]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1974-01-01T08 Me d −24.71
1974-01-02T18 Ve Rg +311.37
1974-01-03T10 Me a 1.439
1974-01-06T01 Lu +d +23.87
1974-01-06T18 Lu xd +88.60
1974-01-07T23 Lu p 0.002383
1974-01-08T00 Lu o +107.85
1974-01-08T02 Lu v +108.83
1974-01-08T18
** 
S +208.07
1974-01-09T00 Me o +288.95
1974-01-19T03 Lu d −23.84
1974-01-20T00 Lu xa +268.42
1974-01-20T19 Lu V +277.84
1974-01-21T10 Lu a 0.002717
1974-01-22T12 Ve p 0.2683
1974-01-22T23 Lu c +303.06
1974-01-22T23
** 
B +148.39
1974-01-23T05 Ve V +303.60
1974-01-23T09 Ve c +303.50
1974-01-23T13 Me v +313.50
1974-01-26T07 Ve +d −12.84
1974-01-30T06 Ur d −10.13
1974-01-31T12 Ur Rg +207.78
1974-02-02T11 Lu +d +23.77
1974-02-03T03 Lu xd +87.67
1974-02-05T11 Lu p 0.002396
1974-02-05T17 Lu v +126.69
1974-02-05T22 Me xd +334.97
1974-02-06T11 Lu o +137.81
1974-02-06T12
** 
S +221.58
1974-02-07T04
** 
b +121.61
1974-02-08T18 Me e +18.18
1974-02-12T19 Ju a 6.020
1974-02-12T19 Ve Pg +295.80
1974-02-13T03 Ju c +324.57
1974-02-14T02 Ju v +324.80
1974-02-15T07 Me Rg +341.83
1974-02-15T10 Lu d −23.68
1974-02-16T03 Lu xa +266.82
1974-02-17T06 Lu V +279.88
1974-02-17T20 Lu a 0.002713
1974-02-18T05 Me +d −4.54
1974-02-20T11
** 
B +158.19
1974-02-21T17 Lu c +333.21
1974-02-24T08 Me c +335.85
1974-02-25T01 Me V +335.08
1974-02-27T00 Me p 0.6300
1974-02-27T07 Sa Pg +87.78
1974-03-01T13 Ne d −20.32
1974-03-01T18 Lu +d +23.53
1974-03-02T06 Lu xd +85.24
1974-03-04T05 Ve d −14.73
1974-03-05T17 Lu p 0.002426
1974-03-05T22
** 
S +231.65
1974-03-06T02 Lu v +140.93
1974-03-06T22
** 
s +125.87
1974-03-07T22 Lu o +167.46
1974-03-09T10 Me Pg +327.14
1974-03-11T09 Ne Rg +249.61
1974-03-14T18 Lu d −23.42
1974-03-15T05 Lu xa +263.91
1974-03-15T16 Me d −11.72
1974-03-16T05 Me xa +329.31
1974-03-17T04 Lu V +286.97
1974-03-17T14 Lu a 0.002706
1974-03-20T00
** 
B +163.12
1974-03-23T05 Me e −27.75
1974-03-23T09 Lu c +41.55
1974-03-29T00 Lu +d +23.28
1974-03-29T07 Lu xd +82.25
1974-04-02T03 Lu p 0.002462
1974-04-02T19 Lu v +146.33
1974-04-03T22 Ve e −46.42
1974-04-04T01
** 
S +248.47
1974-04-06T09 Lu o +196.67
1974-04-11T02 Lu d −23.17
1974-04-11T08 Lu xa +261.09
1974-04-14T04 Lu V +294.82
1974-04-14T09 Lu a 0.002702
1974-04-15T14 Ur o +205.74
1974-04-15T21 Ve xa +340.03
1974-04-15T21 Ur V +205.73
1974-04-16T05 Ur p 17.43
1974-04-18T20 Ma +d +24.98
1974-04-20T01
** 
B +171.16
1974-04-21T22 Lu c +31.90
1974-04-25T05 Lu +d +23.09
1974-04-25T09 Lu xd +80.13
1974-04-27T04 Lu p 0.002469
1974-04-27T08 Lu v +107.78
1974-05-01T22 Me a 1.328
1974-05-03T23 Me o +43.41
1974-05-04T21 Me xd +45.35
1974-05-05T15
** 
S +260.87
1974-05-05T20 Lu o +225.46
1974-05-06T11 Me v +48.80
1974-05-08T10 Lu d −23.05
1974-05-08T13 Lu xa +259.61
1974-05-12T02 Lu V +302.15
1974-05-12T04 Lu a 0.002703
1974-05-12T10
** 
b +98.18
1974-05-14T10 Sa +d +22.75
1974-05-21T08 Lu c +60.41
1974-05-22T13 Lu +d +23.03
1974-05-22T16 Lu xd +79.43
1974-05-22T20
** 
B +168.42
1974-05-24T01 Lu v +99.32
1974-05-24T01 Lu p 0.002438
1974-05-26T22 Me +d +25.66
1974-05-29T05 Ne V +248.25
1974-05-29T12 Ne o +248.24
1974-05-30T02 Ne p 29.29
1974-06-03T22 Me e +23.51
1974-06-04T10 Lu o +253.91
1974-06-04T17 Lu d −23.03
1974-06-04T20 Lu xa +259.39
1974-06-06T03
** 
S +238.39
1974-06-08T21 Lu a 0.002709
1974-06-08T22 Lu V +307.98
1974-06-11T01
** 
s +100.96
1974-06-12T04 Me xa +102.60
1974-06-17T10 Me Rg +103.64
1974-06-18T23 Lu +d +23.02
1974-06-19T02 Lu xd +79.43
1974-06-19T16 Lu c +88.50
1974-06-21T01 Lu p 0.002407
1974-06-21T04 Lu v +110.49
1974-06-21T09
** 
B +156.41
1974-06-28T05 Me p 0.5596
1974-06-29T12 Sa v +98.27
1974-06-29T15 Ur +d −8.65
1974-06-29T20 Me V +98.92
1974-06-30T00 Sa c +98.33
1974-06-30T05 Sa a 10.03
1974-06-30T07 Me c +98.64
1974-07-01T00
** 
b +99.58
1974-07-01T10 Ur Pg +203.65
1974-07-02T00 Lu d −23.03
1974-07-02T03 Lu xa +259.43
1974-07-03T11 Ju +d −5.93
1974-07-04T00 Lu o +282.15
1974-07-04T22 Me d +18.51
1974-07-05T00
** 
S +218.12
1974-07-06T08 Lu V +309.60
1974-07-06T08 Lu a 0.002714
1974-07-07T03 Ju Rg +347.86
1974-07-11T13 Me Pg +94.39
1974-07-16T09 Lu +d +23.00
1974-07-16T12 Lu xd +79.05
1974-07-19T00 Lu c +116.43
1974-07-19T09 Lu p 0.002390
1974-07-19T13 Lu v +124.90
1974-07-19T23
** 
B +148.11
1974-07-22T04 Me e −20.02
1974-07-24T22 Ve +d +22.74
1974-07-29T06 Lu d −22.95
1974-07-29T07 Lu xa +258.56
1974-07-29T21 Me +d +21.63
1974-07-31T20 Me xd +112.52
1974-08-01T22 Lu V +301.65
1974-08-02T13 Lu a 0.002716
1974-08-02T15 Lu o +310.46
1974-08-03T05
** 
S +198.66
1974-08-07T00 Ve xd +110.91
1974-08-08T02 Ne +d −19.89
1974-08-12T02 Me v +134.34
1974-08-12T18 Lu xd +77.40
1974-08-12T19 Lu +d +22.84
1974-08-16T19 Lu p 0.002390
1974-08-16T23 Lu v +139.64
1974-08-17T00 Me o +144.29
1974-08-17T07 Lu c +144.47
1974-08-18T09 Ne Pg +246.84
1974-08-18T20
** 
B +131.86
1974-08-22T06 Me a 1.367
1974-08-25T09 Lu xa +256.33
1974-08-25T13 Lu d −22.76
1974-08-28T22 Lu V +298.68
1974-08-29T17 Lu a 0.002714
1974-09-01T07 Lu o +338.96
1974-09-02T14
** 
S +177.25
1974-09-05T03 Ju p 3.978
1974-09-05T08 Ju o +342.87
1974-09-05T11 Ju V +342.86
1974-09-08T04 Me xa +183.85
1974-09-08T20 Lu xd +74.59
1974-09-09T03 Lu +d +22.61
1974-09-14T03 Lu p 0.002409
1974-09-14T07 Lu v +153.34
1974-09-15T14 Lu c +172.88
1974-09-17T05
** 
B +120.24
1974-09-21T11 Lu xa +253.35
1974-09-21T20 Lu d −22.50
1974-09-24T00 Ma a 2.626
1974-09-25T14 Lu V +303.53
1974-09-26T05 Lu a 0.002708
1974-09-30T16 Me e +25.70
1974-09-30T22 Lu o +7.86
1974-10-02T02
** 
S +166.38
1974-10-05T21 Lu xd +71.87
1974-10-06T08 Lu +d +22.36
1974-10-10T09
** 
s +148.77
1974-10-12T03 Lu p 0.002442
1974-10-12T08 Lu v +163.32
1974-10-12T12 Me d −18.20
1974-10-13T07 Me Rg +220.63
1974-10-14T01 Ma c +200.82
1974-10-15T00 Lu c +201.75
1974-10-16T01
** 
B +112.92
1974-10-18T15 Lu xa +251.09
1974-10-19T05 Lu d −22.27
1974-10-20T19 Ur a 19.45
1974-10-21T04 Ur v +208.13
1974-10-21T10 Ur c +208.14
1974-10-23T14 Lu V +311.60
1974-10-23T17 Me p 0.6682
1974-10-23T23 Lu a 0.002704
1974-10-24T16 Me V +212.22
1974-10-25T01 Me c +211.75
1974-10-25T22
** 
b +146.85
1974-10-27T20 Me xd +208.44
1974-10-28T02 Sa d +21.64
1974-10-30T12
** 
S +160.52
1974-10-30T13 Lu o +37.23
1974-10-31T01 Sa Rg +108.90
1974-10-31T12 Ju d −9.84
1974-11-02T00 Lu xd +70.44
1974-11-02T13 Lu +d +22.21
1974-11-02T23 Ju Pg +337.98
1974-11-03T00 Me Pg +204.86
1974-11-04T02 Ve a 1.715
1974-11-04T21 Me +d −7.92
1974-11-05T23 Ve o +223.69
1974-11-07T15 Lu p 0.002473
1974-11-08T02 Lu v +155.74
1974-11-09T23 Me e −18.94
1974-11-13T03
** 
B +110.94
1974-11-13T12 Lu c +231.28
1974-11-14T23 Lu xa +250.24
1974-11-15T13 Lu d −22.19
1974-11-17T07
** 
s +149.74
1974-11-20T17 Lu V +320.90
1974-11-20T19 Lu a 0.002703
1974-11-21T21 Ve v +243.63
1974-11-26T13 Ve xa +249.52
1974-11-27T13 Ve V +250.79
1974-11-28T13
** 
S +160.56
1974-11-29T03 Lu o +67.00
1974-11-29T08 Lu xd +70.24
1974-11-29T21 Lu +d +22.18
1974-11-30T19 Ne a 31.29
1974-12-01T10 Ne c +249.34
1974-12-01T16 Ne v +249.35
1974-12-02T19 Lu p 0.002456
1974-12-02T20 Lu v +120.16
1974-12-05T03 Me xa +245.29
1974-12-10T20 Ve v +267.46
1974-12-12T01
** 
B +113.44
1974-12-12T06 Ma xa +241.32
1974-12-12T07 Lu xa +250.31
1974-12-12T21 Lu d −22.20
1974-12-13T04 Lu c +261.29
1974-12-15T20 Ve d −24.14
1974-12-17T02 Me a 1.449
1974-12-18T16 Lu a 0.002708
1974-12-18T20 Lu V +330.34
1974-12-18T23 Me o +267.02
1974-12-24T02 Me d −25.12
1974-12-26T18 Lu xd +70.17
1974-12-27T07 Lu +d +22.19
1974-12-28T01
** 
S +169.02
1974-12-28T15 Lu o +97.04
1974-12-30T12 Lu p 0.002418
1974-12-30T14 Lu v +125.68[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1974.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19