AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1976

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1976


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1976] [Q 1976]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1976-01-01T02 Lu c +280.30
1976-01-06T19 Me e +19.21
1976-01-08T04 Lu a 0.002703
1976-01-08T12 Lu V +12.23
1976-01-10T16 Me xd +308.42
1976-01-11T15 Lu xd +49.91
1976-01-13T18 Me Rg +309.30
1976-01-14T00 Lu +d +20.52
1976-01-14T19
** 
S +309.60
1976-01-16T16 Lu o +116.21
1976-01-19T13 Me +d −16.21
1976-01-19T13 Lu v +157.46
1976-01-19T18 Sa p 8.086
1976-01-19T22 Sa o +119.51
1976-01-20T01 Lu p 0.002452
1976-01-20T02 Sa V +119.50
1976-01-20T09 Ma Pg +74.73
1976-01-22T17 Me c +302.33
1976-01-22T18
** 
b +191.49
1976-01-23T02 Me V +301.83
1976-01-24T02
** 
s +191.50
1976-01-24T02 Me p 0.6611
1976-01-24T14 Lu xa +228.68
1976-01-26T21 Lu d −20.45
1976-01-28T04
** 
B +180.64
1976-01-29T08 Ma d +25.61
1976-01-30T05 Ve d −22.32
1976-01-30T18 Lu c +310.49
1976-02-03T11 Me Pg +293.33
1976-02-05T00 Lu a 0.002708
1976-02-05T13 Lu V +20.61
1976-02-07T18 Lu xd +46.93
1976-02-09T06 Ur d −13.42
1976-02-10T07 Ur Rg +217.14
1976-02-10T10 Lu +d +20.32
1976-02-12T17
** 
S +303.05
1976-02-13T13 Me d −19.74
1976-02-15T04 Lu o +146.13
1976-02-16T04 Me e −26.25
1976-02-16T15 Lu v +167.46
1976-02-16T22 Lu p 0.002415
1976-02-17T23 Me xa +302.79
1976-02-18T23 Ve xa +299.72
1976-02-20T14 Lu xa +225.61
1976-02-23T03 Lu d −20.20
1976-02-27T15
** 
B +185.90
1976-02-29T11 Lu c +340.51
1976-03-03T14 Ne d −20.96
1976-03-03T15 Lu a 0.002714
1976-03-04T08 Lu V +26.44
1976-03-05T19 Lu xd +44.06
1976-03-06T19 Ma +d +25.84
1976-03-08T19 Lu +d +20.06
1976-03-09T03 Ve v +323.36
1976-03-11T06 Ve V +325.95
1976-03-15T06 Ne Rg +253.97
1976-03-15T14 Lu o +175.66
1976-03-15T21
** 
S +305.08
1976-03-16T02 Lu v +182.79
1976-03-16T07 Lu p 0.002391
1976-03-18T18 Lu xa +223.32
1976-03-21T09 Lu d −19.98
1976-03-23T18 Ve v +341.38
1976-03-27T06 Sa Pg +116.02
1976-03-27T07 Me a 1.352
1976-03-29T22 Sa +d +21.33
1976-03-30T05 Lu c +10.12
1976-03-30T21 Lu a 0.002717
1976-03-31T11 Lu V +25.15
1976-03-31T23 Me o +11.63
1976-04-01T23 Lu xd +42.64
1976-04-03T01
** 
B +173.78
1976-04-05T01 Lu +d +19.89
1976-04-05T21 Me v +21.71
1976-04-07T15 Me xd +25.38
1976-04-13T16 Lu v +199.76
1976-04-13T18 Lu p 0.002386
1976-04-13T23 Lu o +204.64
1976-04-15T04 Lu xa +222.51
1976-04-16T13
** 
S +237.85
1976-04-17T17 Lu d −19.86
1976-04-24T16 Ur o +215.11
1976-04-24T22 Ur V +215.10
1976-04-25T03 Ur p 17.51
1976-04-26T00 Ju v +37.35
1976-04-27T00 Lu a 0.002717
1976-04-27T00 Lu V +16.87
1976-04-27T07 Ju c +37.66
1976-04-27T13 Me e +20.40
1976-04-28T22 Lu c +39.22
1976-04-29T04 Lu xd +42.51
1976-04-29T08 Ju a 5.979
1976-05-02T07 Lu +d +19.85
1976-05-03T11
** 
B +152.09
1976-05-03T13 Me +d +23.13
1976-05-08T17 Me Rg +63.73
1976-05-12T04 Lu p 0.002401
1976-05-12T05 Lu v +216.33
1976-05-12T15 Lu xa +222.55
1976-05-13T08 Lu o +233.14
1976-05-15T04 Lu d −19.85
1976-05-15T22 Me xa +61.79
1976-05-16T01
** 
S +208.59
1976-05-20T00 Me c +59.59
1976-05-20T07 Me V +59.42
1976-05-21T05 Me p 0.5503
1976-05-21T15
** 
b +70.29
1976-05-24T08 Lu V +17.55
1976-05-24T12 Lu a 0.002711
1976-05-26T11 Lu xd +42.51
1976-05-28T13 Lu c +67.82
1976-05-29T13 Lu +d +19.88
1976-05-31T15
** 
B +143.64
1976-06-01T13 Me Pg +54.95
1976-06-02T07 Ne V +252.60
1976-06-02T13 Ne o +252.59
1976-06-02T15
** 
s +70.75
1976-06-03T01 Ne p 29.28
1976-06-04T02 Me d +15.21
1976-06-08T23 Lu xa +222.15
1976-06-09T06 Lu p 0.002430
1976-06-09T13 Lu v +230.28
1976-06-09T17 Ve V +77.30
1976-06-11T02 Ve xd +78.99
1976-06-11T14 Lu d −19.89
1976-06-11T16 Lu o +261.33
1976-06-13T14
** 
S +195.29
1976-06-15T03 Me e −22.98
1976-06-17T07 Ve a 1.736
1976-06-18T00 Ve o +87.45
1976-06-21T03 Lu V +23.02
1976-06-21T04 Lu a 0.002704
1976-06-22T16 Lu xd +41.52
1976-06-23T08 Ve +d +23.86
1976-06-25T21 Lu +d +19.88
1976-06-27T02 Lu c +96.07
1976-06-30T06
** 
B +127.53
1976-07-04T14 Me xd +91.06
1976-07-06T04 Lu xa +220.46
1976-07-06T13 Lu p 0.002462
1976-07-07T02 Lu v +233.55
1976-07-08T10
** 
b +64.97
1976-07-08T20 Me +d +23.82
1976-07-08T21 Ur +d −12.07
1976-07-09T00 Lu d −19.84
1976-07-10T16 Ur Pg +213.03
1976-07-11T01 Lu o +289.34
1976-07-12T16 Me v +108.03
1976-07-12T20
** 
S +168.05
1976-07-14T23 Me o +112.98
1976-07-17T16 Me a 1.337
1976-07-18T23 Lu a 0.002701
1976-07-19T00 Lu V +29.59
1976-07-19T19 Lu xd +39.20
1976-07-23T06 Lu +d +19.78
1976-07-26T13 Lu c +124.18
1976-07-28T17 Sa v +126.51
1976-07-29T01 Sa c +126.56
1976-07-29T03
** 
B +109.51
1976-07-29T07 Sa a 10.12
1976-07-29T22 Ve v +139.02
1976-07-30T20 Lu v +184.37
1976-07-31T16 Lu p 0.002467
1976-08-02T05 Lu xa +217.78
1976-08-05T08 Lu d −19.69
1976-08-09T11 Lu o +317.46
1976-08-10T03 Ne +d −20.61
1976-08-11T15
** 
S +154.23
1976-08-11T22 Me xa +163.56
1976-08-15T17 Lu a 0.002703
1976-08-15T21 Lu xd +36.31
1976-08-15T22 Lu V +36.35
1976-08-19T16 Lu +d +19.57
1976-08-22T09 Ne Pg +251.19
1976-08-24T22 Lu c +152.35
1976-08-25T15 Me e +27.24
1976-08-26T17
** 
B +104.10
1976-08-27T04 Lu v +184.52
1976-08-27T14 Lu p 0.002437
1976-08-29T06 Lu xa +215.20
1976-09-01T13 Lu d −19.47
1976-09-08T00 Lu o +345.99
1976-09-08T09 Me Rg +187.85
1976-09-09T14 Me d −6.84
1976-09-09T15
** 
S +152.49
1976-09-12T01 Lu xd +34.23
1976-09-12T10 Lu a 0.002709
1976-09-12T17 Lu V +42.52
1976-09-16T00 Lu +d +19.36
1976-09-16T09 Ju +d +19.32
1976-09-19T05 Me p 0.6446
1976-09-19T06 Ju Rg +61.21
1976-09-20T21 Me V +179.89
1976-09-21T13 Me c +179.17
1976-09-23T07 Lu c +180.88
1976-09-23T16
** 
B +106.04
1976-09-24T10 Lu v +197.47
1976-09-24T15 Lu p 0.002405
1976-09-25T12 Lu xa +213.78
1976-09-28T19 Lu d −19.30
1976-09-30T14 Me xd +173.15
1976-09-30T15 Me Pg +173.14
1976-09-30T16 Ve xa +216.12
1976-10-03T19 Me +d +3.17
1976-10-07T01 Me e −17.90
1976-10-07T16 Lu o +15.05
1976-10-07T22
** 
S +158.75
1976-10-09T06 Lu xd +33.48
1976-10-10T00 Lu a 0.002715
1976-10-10T06 Lu V +45.18
1976-10-13T07 Lu +d +19.24
1976-10-22T09
** 
B +112.40
1976-10-22T12 Ma a 2.530
1976-10-22T17 Lu c +209.91
1976-10-22T22 Lu xa +213.54
1976-10-23T00 Lu v +214.72
1976-10-23T01 Lu p 0.002387
1976-10-23T07 Me v +200.94
1976-10-26T04 Lu d −19.23
1976-10-29T06 Ma xa +224.35
1976-10-29T19 Ur a 19.54
1976-10-29T23 Ur v +217.47
1976-10-30T06 Ur c +217.48
1976-11-05T12 Lu xd +33.61
1976-11-05T21 Lu V +37.90
1976-11-06T02 Lu a 0.002716
1976-11-06T11 Lu o +44.67
1976-11-06T12
** 
S +167.72
1976-11-07T00 Me o +225.28
1976-11-07T21 Me xa +226.72
1976-11-09T13 Lu +d +19.25
1976-11-11T16 Me a 1.447
1976-11-16T08 Ve d −25.44
1976-11-16T10 Ju p 4.023
1976-11-17T17 Ju V +56.13
1976-11-17T20 Ju o +56.12
1976-11-19T10 Lu xa +213.45
1976-11-20T09
** 
B +123.57
1976-11-20T13 Lu p 0.002390
1976-11-20T17 Lu v +233.09
1976-11-21T03 Lu c +239.43
1976-11-22T06 Sa d +16.52
1976-11-22T14 Lu d −19.28
1976-11-24T13 Ma c +242.93
1976-11-27T05 Sa Rg +136.88
1976-12-02T18 Lu xd +33.18
1976-12-02T19 Lu V +33.64
1976-12-03T06 Lu a 0.002713
1976-12-04T15 Ne a 31.28
1976-12-05T04 Ne v +253.69
1976-12-05T04 Ne c +253.69
1976-12-06T06 Lu o +74.79
1976-12-06T06
** 
S +186.19
1976-12-06T19 Me d −25.75
1976-12-06T20 Lu +d +19.31
1976-12-09T17
** 
s +185.73
1976-12-16T17 Lu xa +212.25
1976-12-18T23 Lu p 0.002413
1976-12-19T06 Lu v +250.03
1976-12-19T17
** 
B +139.57
1976-12-20T01 Me e +20.09
1976-12-20T02 Lu d −19.30
1976-12-20T14 Lu c +269.34
1976-12-27T13 Me xd +293.31
1976-12-27T16 Me Rg +293.32
1976-12-29T21 Lu xd +31.20
1976-12-30T11 Lu V +38.38
1976-12-30T21 Lu a 0.002708[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1976.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19