AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1981

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1981


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1981] [Q 1981]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1981-01-01T22
** 
B +77.37
1981-01-05T09 Lu d −20.38
1981-01-05T19 Lu c +285.92
1981-01-07T16 Lu xd +310.93
1981-01-11T21 Sa d −1.65
1981-01-14T11 Ve d −23.10
1981-01-14T14 Lu p 0.002471
1981-01-14T20 Lu v +50.41
1981-01-15T22 Me v +306.36
1981-01-17T06
** 
S +138.81
1981-01-18T03 Sa Rg +189.79
1981-01-18T09 Lu +d +20.36
1981-01-19T19 Lu o +120.21
1981-01-20T13 Ve xa +282.24
1981-01-20T14 Lu xa +130.89
1981-01-20T22 Ju d −2.82
1981-01-24T06 Ju Rg +190.39
1981-01-27T07 Lu V +214.03
1981-01-27T08 Lu a 0.002703
1981-01-30T04
** 
B +105.92
1981-01-30T05 Ve v +294.35
1981-01-31T00 Me xd +329.75
1981-02-01T11 Me e +18.32
1981-02-01T18 Lu d −20.35
1981-02-02T00 Ma v +326.50
1981-02-04T01 Lu xd +310.91
1981-02-04T10 Lu c +316.03
1981-02-08T00 Me Rg +334.93
1981-02-08T10 Lu v +13.07
1981-02-08T11 Lu p 0.002461
1981-02-11T07 Me +d −7.30
1981-02-14T00
** 
S +165.91
1981-02-14T16 Lu +d +20.36
1981-02-16T23 Lu xa +130.93
1981-02-16T23 Me c +328.73
1981-02-17T14 Me V +328.00
1981-02-18T11 Lu o +150.21
1981-02-19T08 Me p 0.6379
1981-02-24T04 Lu a 0.002706
1981-02-24T11 Lu V +223.67
1981-02-27T11
** 
B +122.41
1981-02-27T12 Ne d −22.01
1981-03-01T04 Lu d −20.41
1981-03-01T19 Me Pg +319.85
1981-03-03T10 Lu xd +310.63
1981-03-04T06 Ur d −19.96
1981-03-04T11 Ur Rg +240.12
1981-03-05T22 Lu c +345.79
1981-03-08T00 Lu p 0.002425
1981-03-08T00 Lu v +16.63
1981-03-08T10 Me d −13.83
1981-03-10T08 Me xa +323.24
1981-03-13T22 Lu +d +20.48
1981-03-14T03
** 
S +192.99
1981-03-15T10 Me e −27.60
1981-03-16T03 Lu xa +130.12
1981-03-20T03 Lu o +179.96
1981-03-23T20 Lu a 0.002712
1981-03-24T10 Lu V +231.28
1981-03-25T17 Ju o +185.49
1981-03-26T01 Ju V +185.45
1981-03-26T09
** 
B +155.86
1981-03-26T11 Ju p 4.452
1981-03-26T13 Ne Rg +264.86
1981-03-26T15 Sa p 8.559
1981-03-26T16 Sa o +186.44
1981-03-26T22 Sa V +186.42
1981-03-28T12 Lu d −20.60
1981-03-30T17 Lu xd +308.98
1981-04-01T11
** 
s +208.65
1981-04-02T02 Ma c +12.78
1981-04-04T08 Lu c +14.99
1981-04-05T06 Lu v +28.98
1981-04-05T06 Lu p 0.002396
1981-04-07T00 Ve o +17.62
1981-04-10T04 Lu +d +20.69
1981-04-10T08 Ve a 1.726
1981-04-10T13
** 
S +299.19
1981-04-12T05 Lu xa +127.92
1981-04-18T20 Lu o +209.21
1981-04-20T04 Lu a 0.002716
1981-04-20T18 Lu V +232.20
1981-04-20T22
** 
B +211.20
1981-04-24T09 Me a 1.332
1981-04-24T19 Lu d −20.85
1981-04-26T20 Lu xd +306.08
1981-04-26T23 Me o +36.93
1981-04-28T23 Me xd +41.23
1981-04-29T22 Me v +43.25
1981-04-30T23
** 
S +260.45
1981-05-03T15 Lu v +43.30
1981-05-03T16 Lu c +43.60
1981-05-03T16 Lu p 0.002387
1981-05-07T12 Lu +d +20.94
1981-05-09T06 Lu xa +124.93
1981-05-13T16 Ve xd +62.94
1981-05-13T20
** 
B +183.75
1981-05-17T02 Lu V +221.19
1981-05-17T06 Lu a 0.002717
1981-05-18T12 Lu o +237.95
1981-05-18T16 Ur o +238.11
1981-05-18T16 Ur V +238.10
1981-05-18T18 Ur p 17.80
1981-05-22T02 Lu d −21.05
1981-05-22T19 Me +d +25.58
1981-05-23T11 Ma a 2.436
1981-05-23T21 Lu xd +303.40
1981-05-24T02 Ju +d +1.14
1981-05-25T17
** 
S +233.69
1981-05-26T18 Me e +22.80
1981-05-27T05 Ju Pg +180.45
1981-05-30T11 Sa +d +1.11
1981-06-01T00 Lu v +57.13
1981-06-01T02 Lu p 0.002396
1981-06-01T23 Lu c +71.87
1981-06-03T11 Ma xd +59.12
1981-06-03T23 Lu +d +21.10
1981-06-04T13 Sa Pg +183.00
1981-06-05T11 Lu xa +122.61
1981-06-06T07 Me xa +94.94
1981-06-07T17 Ve +d +24.36
1981-06-08T23 Me Rg +95.21
1981-06-09T01
** 
B +145.80
1981-06-13T07 Lu V +220.63
1981-06-13T15 Lu a 0.002712
1981-06-14T00 Ne V +263.49
1981-06-14T03 Ne o +263.48
1981-06-14T11 Ne p 29.26
1981-06-17T03 Lu o +266.34
1981-06-18T08 Lu d −21.13
1981-06-20T00 Lu xd +301.90
1981-06-20T00 Me p 0.5546
1981-06-21T04 Me V +90.73
1981-06-21T12 Me c +90.53
1981-06-22T17
** 
S +194.05
1981-06-29T04 Lu v +68.80
1981-06-29T06 Lu p 0.002422
1981-06-29T12 Me d +18.73
1981-07-01T07 Lu c +99.85
1981-07-01T10 Lu +d +21.13
1981-07-02T19 Lu xa +121.71
1981-07-03T00 Me Pg +86.34
1981-07-06T21
** 
B +129.73
1981-07-11T02 Lu V +226.74
1981-07-11T05 Lu a 0.002706
1981-07-14T09 Me e −20.56
1981-07-15T15 Lu d −21.12
1981-07-16T16 Lu o +294.50
1981-07-17T06 Lu xd +301.65
1981-07-20T09
** 
S +167.52
1981-07-20T22 Ma +d +23.94
1981-07-25T02 Me +d +22.26
1981-07-25T23 Me xd +107.89
1981-07-26T18 Lu v +72.52
1981-07-26T20 Lu p 0.002455
1981-07-28T19 Lu +d +21.12
1981-07-30T05 Lu xa +121.72
1981-07-30T15 Lu c +127.87
1981-08-02T04 Ur +d −19.07
1981-08-03T19 Ur Pg +236.06
1981-08-04T21
** 
B +100.94
1981-08-05T11 Me v +128.69
1981-08-07T23 Lu a 0.002702
1981-08-08T02 Lu V +234.40
1981-08-08T11 Ne +d −21.88
1981-08-10T00 Me o +138.05
1981-08-11T23 Lu d −21.13
1981-08-13T14 Lu xd +301.73
1981-08-14T11 Me a 1.359
1981-08-15T04 Lu o +322.76
1981-08-18T00
** 
S +135.23
1981-08-20T20 Lu v +41.58
1981-08-21T08 Lu p 0.002471
1981-08-25T02 Lu +d +21.16
1981-08-26T12 Lu xa +121.47
1981-08-29T02 Lu c +156.18
1981-09-01T14
** 
b +56.50
1981-09-01T21
** 
B +77.82
1981-09-02T06 Ve xa +198.04
1981-09-02T06 Me xa +179.76
1981-09-02T17 Ne Pg +262.09
1981-09-04T18 Lu a 0.002704
1981-09-05T02 Lu V +242.58
1981-09-08T08 Lu d −21.24
1981-09-09T21 Lu xd +300.83
1981-09-13T15 Lu o +304.79
1981-09-15T19
** 
S +121.25
1981-09-16T09 Lu v +31.42
1981-09-16T16 Lu p 0.002444
1981-09-21T07 Lu +d +21.32
1981-09-22T16 Lu xa +120.03
1981-09-22T21 Me e +26.14
1981-09-27T16 Lu c +184.98
1981-09-29T23
** 
B +69.23
1981-10-02T12 Lu a 0.002710
1981-10-03T03 Lu V +250.84
1981-10-05T05 Sa v +192.79
1981-10-05T12 Me d −16.14
1981-10-05T16 Lu d −21.46
1981-10-05T16 Sa c +192.85
1981-10-05T16 Sa a 10.61
1981-10-05T21 Me Rg +213.87
1981-10-07T02 Lu xd +298.50
1981-10-12T04 Ju a 6.449
1981-10-13T00 Lu o +20.13
1981-10-13T16 Ju c +200.77
1981-10-14T01
** 
S +117.95
1981-10-14T09 Lu v +40.37
1981-10-14T14 Lu p 0.002410
1981-10-15T02 Ju v +201.07
1981-10-16T09 Me p 0.6643
1981-10-17T12 Me V +205.50
1981-10-17T22 Me c +204.96
1981-10-18T13 Lu +d +21.58
1981-10-19T16 Lu xa +117.26
1981-10-21T22 Me xd +200.55
1981-10-26T21 Me Pg +198.26
1981-10-27T08 Lu c +214.33
1981-10-27T11
** 
B +69.81
1981-10-28T23 Me +d −5.69
1981-10-30T03 Lu a 0.002716
1981-10-30T23 Lu V +257.40
1981-11-02T00 Lu d −21.73
1981-11-02T15 Me e −18.63
1981-11-03T03 Lu xd +295.41
1981-11-06T17 Ve d −26.87
1981-11-10T12 Ve e +47.08
1981-11-10T23
** 
S +119.26
1981-11-11T10 Lu o +49.49
1981-11-11T18 Lu v +54.86
1981-11-11T23 Lu p 0.002387
1981-11-14T21 Lu +d +21.82
1981-11-15T19 Lu xa +114.38
1981-11-22T06 Ur a 19.83
1981-11-22T06 Ur c +240.40
1981-11-22T12 Ur v +240.41
1981-11-22T15 Me v +230.98
1981-11-24T16
** 
B +70.90
1981-11-26T02 Lu c +244.29
1981-11-26T08 Lu a 0.002718
1981-11-27T01 Lu V +255.71
1981-11-29T05 Me xa +241.40
1981-11-29T06 Lu d −21.90
1981-11-30T05 Lu xd +293.12
1981-12-06T17 Me V +253.17
1981-12-09T11 Me a 1.451
1981-12-09T11
** 
S +123.48
1981-12-09T23 Me o +258.30
1981-12-10T08 Lu v +71.36
1981-12-10T11 Lu p 0.002385
1981-12-10T20 Lu o +79.23
1981-12-12T09 Lu +d +21.93
1981-12-13T02 Lu xa +112.73
1981-12-15T19 Ne a 31.26
1981-12-16T02 Ne c +264.58
1981-12-16T11 Ne v +264.60
1981-12-20T05 Me d −25.27
1981-12-22T17
** 
B +79.24
1981-12-23T10 Lu V +245.08
1981-12-23T11 Lu a 0.002716
1981-12-24T09 Ve xd +307.96
1981-12-25T22 Lu c +274.54
1981-12-26T13 Lu d −21.95
1981-12-27T09 Lu xd +292.40
1981-12-28T16 Me v +288.05
1981-12-31T07 Ve Rg +308.91[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1981.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19